Aktualności FIO

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WML 5 – ZREALIZOWANE PROJEKTY W 2021 ROKU

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Numer projektu: 1/EL/2021

Nazwa realizatora: STOWARZYSZENIE CENTRUM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO „SZAFA”

Czas trwania projektu: 03.10.2021r. – 03.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Wilamowo

Kwota dofinansowania: 5 980,00 zł

Celem projektu było stopniowe nauczenie umiejętności niezbędnych do przetrwania w terenie zielonym (las, polana, linia brzegowa). Szkolenia podzielone były na stopnie zaawansowania (kolejno A, B, C).

Przeprowadzane szkolenia mogą zostać wykorzystane w sytuacjach alarmowych nie tylko w lesie ale i również w życiu codziennym. Szkolenia teoretyczne zawierały informacje o następujących tematach; Czym jest survival, nastawienie mentalne do przetrwania w warunkach kryzysowych, przygotowanie materiałowe do survivalu (tzw. „espacebag” torba ucieczkowa), omówienie zagrożeń podczas bytowania, podstawy nawigacji za pomocą zegarka, kompasu/ busoli, rzeźby terenu oraz orientowanie mapy, posługiwanie się ekwipunkiem niezbędnym w sztuce przetrwania, pozyskiwanie wody z różnych źródeł oraz rozpalanie ogniska za pomocą krzesiwa.

W zadaniach projektowych uczestniczyła społeczność lokalna zarówno najmłodsza jak i starsza.

Numer projektu: 2/EL/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich Wilamowianki

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. – 03.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Wilamowo

Kwota dofinansowania: 5 980,00 zł

Celem projektu jest odpowiedź na rosnące zainteresowanie tematyką zdrowia i bezpieczeństwa, kolejnym rezultatem jest nauka umiejętności mogących uratować życie w sytuacji kryzysowej.

Dzięki warsztatom uczestnicy posiedli umiejętności udzielania podstaw pierwszej pomocy, większą praktyczną wiedzę, oraz pozytywnie wpłynęło to na dobro wspólne w postaci integracji. Cykl warsztatów z zakresu pierwszej pomocy o zróżnicowanej tematyce cieszył się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Numer projektu: 4/EL/2021

Nazwa realizatora: Aktywne Kwitajny

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. – 10.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Kwitajny

Kwota dofinansowania: 5 200,00 zł

Projekt polegał na doposażeniu terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie i montaż przez mieszkańców i wolontariuszy stołów i ławek pod trzema wiatami, wybudowaniu dużego grilla z kamieni, montaż stojaków na rowery, zakupu zestawu muzycznego do karaoke, warnika do wody, rzutnika – projektora oraz organizacji spotkania integracyjnego.

Zakupione urządzenia wykorzystywane będą dla dobra mieszkańców sołectwa w okresie letnim na terenie rekreacyjnym podczas imprez integracyjnych ,organizacji Festynu z Okazji Dnia Dziecka, konkursów karaoke dla dzieci i dorosłych jak również w pomieszczeniu które w naszej miejscowości pełni rolę świetlicy.

W rezultacie działania w projekcie przyczyniły się do poprawy funkcjonalności terenu oraz wzrostu atrakcyjności naszej miejscowości dla jej mieszkańców jak również turystów ją odwiedzających. Rezultatem również jest aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez możliwość spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przy wspólnym działaniu, jak również rozwijanie takiego dobra wspólnego jak integracja dzieci i osób starszych, zapewnienie dzieciom rozrywki i edukacji poza domem.

Numer projektu: 6/EL/2021

Nazwa realizatora: Końskie Zdrowie TEAM

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. – 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Elbląg

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Rok 2020 przyniósł problemy, które wymagają szybkiej reakcji. Należy na wielu polach zintensyfikować działania proekologiczne oraz odpowiedzieć na palące potrzeby społeczne, wynikające z wielomiesięcznej przymusowej izolacji i utraty poczucia bezpieczeństwa spowodowanych trwającą epidemią COVID-19.

Odbiorcami projektu Koński park dla wszystkich są wszyscy – dzieci i młodzież, rodziny i goście – odwiedzający Fundację Końskie Zdrowie przez cały rok.

Wykonano jedną dużą tablicę informacyjno – edukacyjną z mapą miejsc do obserwacji końskiego stada, łąk kwietnych czy ścieżek w Końskim Parku, a także 6 szt tabliczek z informacjami na temat różnych gatunków drzew w Końskim Parku. W ramach projektu grupa wykonała mapy ogólnodostępne dla odwiedzających Grupa w ramach projektu zaprezentowała obiekt gościom oraz zorganizowała inauguracyjną imprezę ze wspólnym obchodzeniem nowych ścieżek.

Koński Park dla Wszystkich część 2 to kontynuacją rozpoczętych w roku 2019 roku prac rewitalizacyjnych zieleni miejskiej, którą Fundacja zarządza.

Numer projektu: 8/EL/2021

Nazwa realizatora:  Realizator projektu: Stowarzyszanie Morąska „Jedynka”

Czas trwania projektu: 01.10.2021r. – 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Morąg

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

Stowarzyszenie Morąska „Jedynka” w okresie od 01.10.2021r. do 15.12.2021 r. realizowało projekt pt. „Powrót do normalności”.

Uczestnikami projektu była grupa 20 dzieci w wieku 7-10 lat z gminy Morąg, brała udział w kompleksowym programie terapeutycznym pn.” Kocham, lubię szanuję”, który pozwolił radzić sobie dzieciom ze skutkami pandemii i nauczania zdalnego. Uczestnicy projektu uczyli się szanować siebie i innych, wzmacniać swoją wartość i wiarę we własne siły.

Działania podejmowane w ramach projektu skierowane były na właściwe uchwycenie relacji, poprawne gospodarowanie dobrem wspólnym, odbudowę poczucia wartości, ukształtowanie szacunku i empatii do drugiego człowieka.

W trakcie projektu dzieci odwiedziły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie.

Uczestnicy projektu na warsztatach przetrwania, przy udziale harcerzy, nauczyli się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych, co zrobić w razie trudności, jak pomóc sobie i innym oraz dlaczego ważna jest współpraca w grupie. Nauczyły się m.in. rozpalania ognia, pozyskiwania i filtrowania wody, przygotowywania posiłków, konstruowania improwizowanych narzędzi czy pokonywania przeszkód terenowych. Dzieci brały udział w spotkaniach z pedagogiem i psychologiem. Warsztaty ze specjalistami pomogły dzieciom lepiej wyrażać emocje, poprawnie nawiązać i utrzymać relację z innymi. Wyrażać emocje pozwoliły także warsztaty prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, a integrowanie grupy, rozwijanie umiejętności współpracy, rozbudzanie empatii i szacunku do innych doskonalił Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Dodatkowo w ramach projektu odbywała się dogoterapia, która wpłynęła na obniżenie napięcia i lęków, zmniejszyła poczucie samotności, otworzyła dzieci na komunikację ze światem zewnętrznym, wyzwoliła empatię.

Zajęcia były ciekawe i jakże potrzebne w dzisiejszych czasach.

Numer projektu: 9/EL/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Monasterzysku

Czas trwania projektu: 20.09.2021r. – 14.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Nowe Monasterzysko

Kwota dofinansowania: 5 110,00 zł

KGW w Nowym Monasterzysku, realizator projektu, poprzez działania dofinansowane w ramach NOWEFI WML 5 chciało zadbać bardziej o zdrowie uczestników zajęć prowadzonych w świetlicy.

W ramach projektu „Ciepło i przyjaźnie” dostarczone i wspólnymi siłami zamontowane były dwa stojaki na drewno opałowe przy świetlicy wiejskiej, dzięki czemu poprawią się warunki ogrzewania świetlicy w okresie od listopada do maja.

Zakupione zostały także narzędzia do drewna, które posłużą do pozyskiwania materiałów drewnianych do lubianych przez społeczność lokalną zajęć warsztatowych z drewnem. Otwarcie „Drewutni” odbyło się w formie ogniska z konkursami i zajęć warsztatowych -oczywiście z głównym tematem pracy w drewnie.

Numer projektu: 11/EL/2021

Nazwa realizatora: Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywny Bielnik” w Bielniku Pierwszym”

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. – 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Bielnik Pierwszy

Kwota dofinansowania: 5 990,00 zł

Celem przedsięwzięcia ,,Animacje-wiejskie wariacje” było stworzenie dobra wspólnego, czyli zwiększenie aktywności młodego pokolenia sołectwa Bielnik Pierwszy.

Pierwszym prowadzonym działaniem było zorganizowanie kina pod chmurką, przygotowanie miejsca, w którym wyświetlana była bajka o Kubusiu Puchatku oraz poczęstunek dla naszych widzów w formie popcornu oraz napoi. Młodzi widzowie otrzymali medale, a w trakcie seansu odwiedziły ich postacie z bajki Kubusia Puchatka.

Kolejną atrakcją dla dzieci był konkurs plastyczny. Pan Sowa czytał dzieciom – trzeba było narysować jakąś postać z przyjaciół Kubusia Puchatka. Wolontariusze przygotowali atrakcyjne nagrody, które były rozdane przez samego Kubusia. Najważniejszym etapem było stworzenie teatrzyku podwórkowego. Przygotowanie scenariusza, rozdanie ról i próby. W przedstawieniu wzięło udział siedmioro dzieci, które chętnie uczestniczyły w próbach i z zaangażowaniem wcieliły się w swoje postacie. Pomimo utrudnień przez panującą pandemie oraz brak świetlicy wszyscy dali sobie świetnie rade. Próby odbywały się na świeżym powietrzu(jak pogoda pozwoliła) a jak było zimno to w garażu.

Przedstawienie odbyło się dnia 04.12.2021 w wypożyczonej świetlicy w Kazimierzowie. Młodzi artyści przedstawili scenkę pt. ,,Urodziny Kubusia Puchatka”. Zebrani goście byli zachwyceni i miło spędzili czas przy wspólnych zabawach i słodkim poczęstunku. Mieszkańcy byli dumni i z zachwytem patrzyli na grające swoje pociechy, najmłodsi z niedowierzaniem na postacie z bajek. Był to cudowny dzień, pełen wrażeń i wzruszenia. Wolontariusze przygotowali własnoręcznie wykonane torebki prezentowe z postaciami z bajki Kubusia Puchatka, które otrzymało każde dziecko.

W przyszłości KGW wraz z wolontariuszami pragnie stworzyć wieś tematyczną. Ponadto działania projektowe zostały tak wypromowane, że młodzi artyści zostali zaproszeni ze swoim teatrzykiem do przedszkola.

Dzięki dotacji grupa zakupiła głośnik i mikrofon, maszynę do waty cukrowej, maszynę do baniek mydlanych oraz 4 kostiumy, to bardzo pomogło im w realizacji marzeń.

Numer projektu: 12/EL/2021

Nazwa realizatora: Stowarzyszenie „Pajdka”

Czas trwania projektu: 26.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Wikrowo, Gronowo Elbląskie

Kwota dofinansowania: 4 500,00 zł

Celem projektu „ Zdrowie przyrody to nasze zdrowie’’ była edukacja w zakresie wpływu zdrowia przyrody na zdrowie ludzi, spotkania i warsztaty oraz wycieczka do Parku i Ekofarmy Vitalis, które miały na celu uświadomienie , jak bardzo życie i zdrowie ludzi jest zależne od przyrody. Warsztaty o niemarnowaniu żywności pokazały, jak właściwie przechowywać i wykorzystywać resztki żywności.

Zorganizowane warsztaty kulinarne pokazały jak przygotować posiłek z warzyw i owoców z zastosowaniem ziół. Posiłek składał się z kanapek i sałatek. Omówione były przy tym właściwości odżywcze z użytych surowców, właściwe sposoby ich przechowywania i wykorzystania w oparciu o „zero waste „

Na warsztatach nt. ekologii , stanu środowiska przyrodniczego , ekologicznego rolnictwa w powiązaniu ze zdrowym odżywianiem zostały wykorzystane prezentacje pokazujące dobre i złe przykłady w środowisku lokalnym i na świecie. W celu odtworzenia prezentacji został zakupiony laptop.

Wycieczka do gospodarstwa Agroturystycznego i Ekofarmy Vitalis połaczona była z ogniskiem i poczęstunkiem przy ognisku. Po farmie oprowadzał pracownik , który opowiadał o hodowanych zwierzętach. Część kosztów wycieczki, jako wkład własny pokryło Stowarzyszenie Przyjazny Krąg, pozyskując środki w formie darowizn od uczestników. W organizacji wycieczki pomagali wolontariusze.

Po Parku Kajki oprowadzał uczestników pracownik Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska, który mówił o ciekawych okazach drzew i krzewów rosnących w parku oraz wpływie drzew na życie ludzi.

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy dzielnicy Elbląga- Zawada, na terenie której działa Stowarzyszenie Inicjatorów Przyjazny Krąg, w tym dzieci i rodzice objęci opieką Stowarzyszenia . Rezultatem, który pozostanie na rzecz społeczności jest zagospodarowany ogród, który będzie służył grupom uczestników środowiskowej świetlicy oraz powiększeniu wiedzy o zdrowym odżywianiu i zapobieganiu marnowania żywności. W zagospodarowaniu ogrodu pomogli uczestnicy świetlicy i wolontariusze.

Numer projektu: 13/EL/2021

Nazwa realizatora: Razem działamy – wspólnie gramy

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. – 09.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Sąpy

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców do współpracy i pogłębiania relacji międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych, które są naszym dobrem wspólnym. Zdaniem grupy jest to bardzo ważne dla mieszkańców naszej miejscowości, wynika to przede wszystkim ze względu na epidemię covid 19. Przez wiele miesięcy zarówno młodzi jak i starsi mieszkańcy mieli ograniczony kontakt ze znajomymi, relacje między sąsiedzkie zostały ograniczone, wspólne integracje były niemożliwe. Grupa widzi, że jest to problem nie tylko ich miejscowości i właśnie dlatego dzięki realizacji zadania pobudzili aktywność mieszkańców sołectwa Sąpy wspólnie realizując nasz projekt.

Kolejnym celem, który został zrealizowany, są cykliczne spotkania i gra w gry planszowe, przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży jaki i dorosłych.

Grupa dodatkowo uruchomiła wypożyczalnię gier planszowych u Sołtysa.

W ramach projektu zakupiono 50 krzeseł do świetlicy wiejskiej i 22 gry planszowe.

Spotkania z grami planszowymi będą organizowane w okresie świąteczno-noworocznym i w ferie zimowe, zgodnie z planem założonym w projekcie.

Dzięki realizacji projektu poza doposażeniem świetlicy udało się wzmocnić aktywności mieszkańców, pogłębić współpracę mieszkańców poprzez współdziałanie przy realizacji projektu, zaangażowanie w poprawę dobra wspólnego jakim jest świetlica wiejska. 

Numer projektu: 14/EL/2021

Nazwa realizatora: Piewcy tradycji

Czas trwania projektu: 01.09.2021r. – 14.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Oleśno

Kwota dofinansowania: 3 800,00 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji z Powiatu Elbląskiego, działających w grupach nieformalnych i młodych organizacjach pozarządowych, w życie publiczne przez wspólne kultywowanie tradycji ludowych związanych z odtwarzaniem starych dawno zapomnianych pieśni ludowych.

Poprzez działania projektowe połączone miały być społeczności lokalne z wielu różnych miejscowości Powiatu Elbląskiego we wspólnym działaniach o charakterze artystycznym.

Realizacja projektu obejmowała rekrutację uczestników poprzez ogłoszenia (ulotki informacyjne) na tablicach ogłoszeń, informację w mediach społecznościowych, ogłoszenia parafialne i tzw. pocztę pantoflową. Rekrutację przeprowadzili wolontariusze, którzy opracowali treść ulotki i projekt graficzny oraz rozprowadzili materiały w miejscowościach Powiatu Elbląskiego.

W ramach projektu przeprowadzono spotkania artystyczne – zrealizowano 3 kilkudniowe spotkania – jedno na miesiąc (październik, listopad, grudzień). Na spotkaniach uczestnicy pod kierunkiem specjalistów śpiewu białego, przygotowali repertuar pieśni ludowych i opracowali śpiewnik.

Ponadto uczestnicy zgodnie z założeniami projektu wzięli udział w warsztatach plastycznych. Efektem powyższych warsztatów było przygotowanie mobilnej oprawy plastycznej i strojów dla występujących artystów podczas prezentacji artystycznej w świetlicach wiejskich. W ramach projektu organizator  zapewnił uczestnikom wyżywienie (poczęstunek).

Do realizacji zadania  zatrudniono dwóch specjalistów śpiewu białego, plastyka oraz 7 wolontariuszy. Do rozliczenia finansowego projektu zatrudniono księgową.

Prezentacja dorobku artystycznego odbyła się w świetlicach wiejskich w miejscowości Węzina, Fiszewo i Karczowiska Górne z udziałem lokalnej społeczności. Do tego celu wykorzystano przygotowaną w ramach warsztatów plastycznych mobilną scenografię. Realizacje zadania wsparli swoją pracą wolontariusze. Poprzez działania projektowe połączone zostały społeczności lokalne z wielu różnych miejscowości Powiatu Elbląskiego (Fiszewo, Oleśno, Węzina, Karczowiska Górne) we wspólnym działaniach o charakterze artystycznym.

Numer projektu: 36/DM/2021

Nazwa realizatora: Zakręceni Wiatrakami

Czas trwania projektu: 26.09.2021- 15.12.2021

Miejsce realizacji projektu: Wikrowo, Gronowo Elbląskie

Kwota dofinansowania: 4 490,00 zł

Projekt polegał na ocaleniu od zapomnienia faktu lokalizacji i wyglądu wiatraka w Wikrowie z 1853 r., zainteresowaniu młodszych  mieszkańców przeszłością  i wyjątkowością rodzinnej wsi oraz budowanie dumy z historii miejsca zamieszkania. Ponadto ważne jest również długofalowe oddziaływanie, upowszechnianie  zainteresowań , informacji wśród odwiedzających i turystów o dawnej architekturze żuławskiej wsi, poprzez postawienie tablicy informacyjnej w miejscu publicznie dostępnym.

Działania szczegółowe:

  1. Zaprojektowanie tablicy informacyjnej dot. historii wiatraka , jej wykonanie i montaż w przestrzeni publicznej wsi , w miejscu upamiętniającym istnienie  budowli;
  2. Warsztaty modelarskie dla 2 grup młodzieży (w sołectwie Wikrowo oraz w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim), którym towarzyszył storyteling na temat roli wiatraków na Żuławach oraz przedstawienia  jego historii i wyjątkowości;

Spotkanie integracyjne uczestników projektu, mieszkańców i gości (poznanie historii wiatraka z Wikrowa, prelekcja na temat żuławskich wiatraków i ich roli, celebrowanie postawienia tablicy informacyjnej).

Numer projektu: 58/DM/2021

Nazwa realizatora: Fundacja Archipelag Marzeń

Czas trwania projektu: 15.09.2021r. – 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu: Elbląg

Kwota dofinansowania: 5 300,00 zł

Zgodnie z powiedzeniem „Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie” zmianę na lepsze grupa realizująca projekt zaczęła od siebie i lokalnej przestrzeni. Ich działania miały na celu wsparcie rodzin prowadzące do wzmocnienia więzi wewnątrzrodzinnych, poprzez kreatywne i zdrowe spędzanie WSPÓLNEGO czasu, więzi z otaczającą nas przyrodą oraz nawiązanie relacji z innymi rodzinami w celu uzyskania wzajemnego wsparcia i inspiracji w wychowaniu i edukacji dzieci oraz własnym rozwoju.

W tym celu w ramach projektu odbyły się następujące spotkania:

  • 3 rodzinne wyprawy leśne
  • 1 warsztaty zielarskie zatytułowane „domowa ziołowa apteczka”
  • 2 rodzinne warsztaty zdrowego odżywiania (zdrowa pizza oraz przetwory domowe)
  • 1 rodzinne warsztaty teatralne
  • 1 rodzinne warsztaty muzyczne (tradycyjne kolędowanie)
  • 1 rodzinne warsztaty w pracowni stolarskiej

Wszystkie działania projektowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem lokalnej społeczności.

Skip to content