Aktualności

MAŁE FIO – WIELKA SPRAWA

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4 to program, który ma na celu aktywne i trwałe rozwinięcie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. Ze środków małego FIO na rzecz dobra wspólnego postanowili skorzystać mieszkańcy wsi Kwitajny.

W ramach Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4 Stowarzyszenie Kwitajny z historią w przyszłość oraz grupa nieformalna Aktywne Kwitajny wraz z mieszkańcami wsi zagospodarowali teren rekreacyjny – plac zabaw w Kwitajnach. Poprzez dokonanie nasadzeń roślin, krzewów ozdobnych oraz donic ozdobnych aktywni mieszkańcy stworzyli zakątek do odpoczynku dla rodzin, młodzieży oraz osób starszych z miejscowości Kwitajny i Zielno.

Realizacja projektu „ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W KWITAJNACH” dofinansowana została przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego kwotą 4 300 zł, cała wartość zadania wyniosła 5 690 zł.

fot. Kwitajny z historią w przyszłość
fot. Kwitajny z historią w przyszłość
fot. Kwitajny z historią w przyszłość

P. Jachlewska

Skip to content