Szkolenie przedstawicieli organu decyzyjnego LGD (rady)

| . Opublikowano w Aktualności

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie organizuje na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Umowa nr BDGzp-2915A-50/09) dwudniowe szkolenia dla członków organów decyzyjnych (Rady) lokalnych grup działania pn.:

"Metodyka pracy organu decyzyjnego (Rady) w zakresie zgodności operacji i ich oceny według lokalnych kryteriów w ramach wdrażania LSR przez LGD"

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli organów decyzyjnych, po jednej osobie z lokalnej grupy działania. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowej osoby z danej LGD. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu uczestnika oraz osoby dodatkowej jest bezpłatny (z wyłączeniem kosztów dojazdu, dodatkowego noclegu i dodatkowego wyżywienia).

Prosimy o zgłaszanie na poszczególne szkolenia przedstawicieli LGD z określonych województw, przyporządkowanych do konkretnej lokalizacji szkolenia - zgodnie z kolumną "Podział LGD wg województwa".

Więcej informacji znajduje się na stronie www.cdr.gov.pl/krakow

Karty zgłoszeń uczestnictwa należy wysłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na numer 12 424 05 05 w terminie do 10 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny na nr: 12 424-05-02 lub 20

Dla LGD z województwa warmińsko - mazurskiego szkolenia przewidziane są w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie k.Warszawy w 2 terminach: 03-04 i 05-06 listopada 2009 roku.

LGD nie zwraca członkom Rady kosztów podróży za udział w szkoleniu.

Źródło: www.cdr.gov.pl/krakow

Wyniki I Forum LGD Warmii i Mazur

| . Opublikowano w Aktualności

W pierwszym Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur w Barczewku koło Olsztyna 1-2 października 2009 roku uczestniczyło 8 LGD Warmii i Mazur oraz przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Podczas forum wypracowano założenia porozumienia o wspólpracy LGD Warmii i Mazur oraz wspólne zadania do realizacjo do 2011 roku wraz z zakresem odpowiedzialności i budżetami poszczególnych przedsięwzięć.

W ramach współpracy LGD Warmii i Mazur zaplanowano:

- organizację corocznie 5 spotkań Forum LGD Warmii i Mazur połączonych tematycznie ze szkoleniami dotyczącymi promocji turystycznej, wydawnictw, tworzenia i sprzedaży produktu turystycznego oraz realizacji kolejnych wspólnych zadań;

- opracowanie strony internetowej oraz wydawanie wspólnych publikacji związanych ze szlakami turystycznymi, produktami lokalnymi, działalnością artystyczną na obszarach wiejskich, informatorem o LGD Warmii i Mazur;

- organizację corocznie 2 imprez promocyjnych w ramach Festiwalu LGD Warmii i Mazur. Wiosenny Festiwal rozpoczyna LGD Wysoczyzny Elbląskiej i będzie związany z Cesarską Majówką, jesienny - LGD Lączy Nas KanałuElbląski i będzie dotyczył rajdu gwiaździstego.

Drugie Forum LGD Warmii i Mazur będzie poświęcone tematyce szlaków rowerowych, konkursowi na logo i layout, wspólnym publikacjom oraz podpisaniu porozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur. Odpowiedzialne za to zadanie jest LGD Kanalu Elbląskiego, podobnie jak za ogłoszenie konkursu na logo i layout LGD Warmii i Mazur.

Kolejne spotkania w ramach Forum LGD Warmii i Mazur związane będą z publikacjami i Festiwalem LGD Warmii i Mazur.

S.Pańczuk

IV Kongres Obywatelski

| . Opublikowano w Aktualności

Inicjator i organizator Kongresów Obywatelskich Jan Szomburg Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową zaprasza na IV KONGRES OBYWATELSKI pod hasłami:
1. RAZEM WOBEC PRZYSZŁOŚCI
2. W stronę odpowiedzialności i sukcesu zbiorowego,
17 października 2009 roku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 11.00-12.30. Sesja plenarna otwierająca Kongres:
- Jan Szomburg, Prezes IBnGR – Idea Kongresu – Od sukcesu indywidualnego do zbiorowego
- Lech Wałęsa, były Prezydent RP – Na jakich wartościach oprzeć przyszłość Polski i świata?
- prof. Janusz Czapiński, Uniwersytet Warszawski – Poprawa współdziałania Polaków warunkiem dalszego rozwoju Polski
- prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet im. Kard. Stefana Wyszyńskiego – Po co nam sukces zbiorowy w XXI w. ?
- Joanna Szczepkowska, aktorka, publicystka – Co znaczy Razem?
- dr Bogusław Grabowski, Prezes Zarządu, Skarbiec Asset Management Holding S.A, Członek Rady Programowej PFO – Wyzwania rozwojowe Polski
- Marta Megger – tegoroczna maturzystka – Czy szkoła uczy Razem? 

Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu

| . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informuję, że Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Elblągu świadczy usługi lokalnym organizacjom i grupom nieformalnym z zakresu nieodpłatnego użyczania sal. Do Państwa dyspozycji pozostają:
- sala szkoleniowa (mieszcząca do 20 osób, wyposażona w projektor multimedialny)
- sala spotkań nieformalnych (mieszcząca 15 osób, wyposażona w kanapy, fotele, małe stoliki)
- sala komputerowa (5 stacji komputerowych z dostępem do internetu, drukarki, skanera, ksero)

Forum Lokalnych Grup Działania

| . Opublikowano w Aktualności

Forum Lokalnych Grup Działania Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organizowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich i LGD "Południowa Warmia" w Barczewie 1-2 października 2009 roku.
W programie przewidziano:
1) Wymianę doświadczeń w zakresie dotychczas realizowanych działań przez LGD z województwa warmińsko-mazurskiego.
2) Najczęściej popełniane błędy w realizacji działań LGD oraz sposoby rozwiązywania występujących problemów.
3) Dyskusję nad projektami rozporządzeń oraz wytycznymi w zakresie działań opiniowanych przez Lokalne Grupy Działania.
4) Przedstawienie działań KSOW na rok 2010 roku.
5) Dyskusja nad projektami wspólnych działań LGD w ramach KSOW.
6) Wypracowanie wniosków z dyskusji.

S.Pańczuk