Informujemy, że generator wniosków już działa i mają Państwo możliwość składania wniosków drogą elektroniczną, link znajduje się na górze strony oraz tutaj GENERATOR WNIOSKÓW . Zapraszamy do korzystania. S.Pańczuk
Drukuj

Generator wniosków FIO MIKRODOTACJE

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_http___warmiamazurylokalnie.pl_images_FIO_MPiPS_logo1.jpgInformujemy, że generator wniosków już działa i mają Państwo możliwość składania wniosków drogą elektroniczną, link znajduje się na górze strony oraz tutaj GENERATOR WNIOSKÓW . Zapraszamy do korzystania.

S.Pańczuk

Drukuj

Dobrze inwestuj w dobro!

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_indeks.jpg
Lokalne warsztaty dotyczące zarządzania finansami - niezbędna wiedza w każdej organizacji!

Projekt "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie finansami" jest realizowany współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Jeśli chcesz uczestniczyć w warsztacie sprawdź, gdzie i kiedy będzie to możliwe. Harmonogram warsztatów w ramach projektu "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja" rozpoczął się w czerwcu, a zakończy w październiku. Kiedy w naszym kalendarium pojawi się dogodny dla Ciebie termin i miejsce, skontaktuj się z odpowiednim Lokalnym Trenerem. Dowiesz się od niej/niego, jaki będzie program warsztatu, a także, w którym miejscu odbywa się warsztat.

Wszyscy Lokalni Trenerzy są związani z organizacjami zgromadzonymi w Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie. Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie jest partnerem projektu "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja"

Drukuj

Listy rankingowe wniosków RwDN,TiRM i OiRW

Stanisława Pańczuk włącz .

b_99_100_16777215_00_images_stories_loga_prow.png 22 lipca 2014 roku Rada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oceniła wnioski w naborach trwających od 2-15 lipca 2014 roku. Poniżej zamieszczam listy rankingowe wniosków po ocenie Rady Stowarzyszenia. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od oceny Rady do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o wynikach oceny.

Będą jeszcze nabory wniosków w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw w dniach od 14-29 sierpnia 2014 roku w ramach starych i nowych środków z limitami dotacji:

- 396.103,50 zł - stare środki (cel 2.2.2. LSR OW KE)

- 371.417,50 zł - nowe środki (cel 2.4.1, 2.4.2. LSR OW KE)

Termin realizacji inwestycji i złożenia wniosków o płatność: do 31 marca 2015 roku.

S.Pańczuk

Drukuj

Akademia Młodych Liderów

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgStowarzyszenie LATAWIEC startuje z projektem Akademia Liderów, który pozwala młodym ludziom na podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem projektowym. Jeśli znają Państwo osoby w swojej organizacji (lub poza), które mogłyby być zainteresowane uczestnictwem w projekcie – prosimy o przekazanie im tej wiadomości. :-) Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.akademia-liderow.com, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej inicjatywie.

Akademia Liderów startuje na Warmii i Mazurach!

Chcesz przeprowadzić ciekawy projekt dla swojej społeczności a przy okazji sprawdzić się jako kierownik projektu? Dołącz do Akademii Liderów!

Drukuj

Generator wniosków MIKRODOTACJI FIO

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpgInformujemy, że generator wniosków już działa i mają Państwo możliwość składania wniosków drogą elektroniczną, link znajduje się na górze strony www.warmiamazurylokalnie.pl oraz tutaj GENERATOR WNIOSKÓW . Zapraszamy do korzystania.

S.Pańczuk

Drukuj

Lista złożonych wniosków RwDN 4 - 2014

Stanisława Pańczuk włącz .

b_99_100_16777215_00_images_stories_loga_prow.png
Lista złożonych wniosków w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Limit dotacji w tym naborze wynosi 184.814 zł.

S.Pańczuk

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.