Komisja Europejska 12.12.2014 roku zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pod teksktem zamieszczam wesję pełną i sróconą PROW 2014-2020 z 12.12.2014 r.). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Drukuj

Zatwierdzony PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_euro.jpgKomisja Europejska 12.12.2014 roku zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (pod teksktem zamieszczam wesję pełną i sróconą PROW 2014-2020 z 12.12.2014 r.).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Drukuj

Ogłoszenie o konkursie PO FIO 2015

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

Minister Pracy i Polityki Społęcznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofertna najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Drukuj

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP 2015

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_web_links.jpg

Wnioski o umieszczenie inicjatyw na Witrynie Obywatelskiej należy przesyłać do 30 stycznia 2015 roku.
Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Drukuj

Wsparcie organizacji pozarządowych

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_gp.jpg

W województwie warmińsko-mazurskim trwają szkolenia organizacji pozarządowych „W sieci NGO”. Kolejne spotkanie odbędzie się 17-18 grudnia 2014 roku.
„W sieci NGO” to projekt kompleksowego wsparcia małych, lokalnych organizacji pozarządowych z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w okresie od października 2014 do sierpnia 2015 roku. W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych warsztatów, doradztwo, wizyty studyjne, superwizje realizowanych projektów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Drukuj

RPO na lata 2015-2020 przyjęte

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_indeks.jpg

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wynegocjowany z Komisją Europejską 5 grudnia 2014 roku. Budżet programu przekroczy 2 mld euro (8,35 mld zł), z czego ponad 1,7 mld EURO to pomoc unijna.

Drukuj

VI Konferencja Ekonomii Społecznej

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_dsc00029.jpgVI Elbląska Konferencja Ekonomii Społecznej będzie miała miejsce 16 grudnia 2014 roku w godz. 10:15 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (ul. Stary Rynek 25).

Osoby chcące wziąć udział w wydarzeniu proszone są o potwierdzenie swojej obecności za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.