Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową. W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 70 projektów. Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy. W przypadku rezygnacji przez któregoś z wnioskodawców dofinansowania, nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej. Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania Lista REZERWOWA wniosków rekomendowanych do dofinansowania  Wnioski odrzucone na etapie poprawy formalnej i oceny merytorycznej (zawierające błędy formalne pomimo wezwania do uzupełnienia) S.Pańczuk
Drukuj

Listy rankingowe wniosków PO FIO 2014

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpgInformujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.

W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 70 projektów. Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.

W przypadku rezygnacji przez któregoś z wnioskodawców dofinansowania, nie dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy w terminie lub stwierdzenia braku możliwości udzielenia dotacji na etapie weryfikacji dokumentów rejestrowych i finansowych, do podpisania umowy o dotację będą zapraszani wnioskodawcy z listy rezerwowej.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Lista REZERWOWA wniosków rekomendowanych do dofinansowania

 Wnioski odrzucone na etapie poprawy formalnej i oceny merytorycznej (zawierające błędy formalne pomimo wezwania do uzupełnienia)

S.Pańczuk

Drukuj

Jarmark świętego Bartłomieja w Pasłęku

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_czarny_04.jpgJuż 24 sierpnia 2014 roku odbędzie się kolejna edycja średniowiecznego Jarmarku św. Bartłomieja. Piknik historyczny, konkursy, pokazy tańca z ogniem czy koncerty – to tylko niektóre atrakcje, które czekają na uczestników imprezy.

Pomysł organizacji Jarmarku nawiązuje do średniowiecznej tradycji, w której jarmark stanowił główne miejsce handlu. Zatem w tym dniu będzie można zakupić dzieła oraz wyroby miejscowych twórców, piękne pocztówki ze starymi zdjęciami oraz wiele innych ciekawych przedmiotów. Atmosfera Jarmarku stwarza niebywałą okazję, aby przenieść się w dawne czasy. W programie nie zabraknie scen historycznych przez Ratuszem Miejskim i Bramą Młyńską. Tradycyjnie już w obrębie murów odbędzie się inscenizacja „Oblężenie Zamku”. Głównym punktem programu będzie bicie rekordu w opleceniu najdłuższych murów obronnych w północnej Polsce łańcuchem składającym się z uczestników trzymających się za ręce.

W ramach II Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej odbędzie się koncert kameralny. Na uwagę zasługuje możliwość usłyszenia jak grają barokowe organy wykonane w początkach XVIII wieku przez mistrza Hildebrandta z Gdańska. Organy Andreasa Hildebrandta znajdujące się w kościele pw. św. Bartłomieja są unikalnym zabytkiem w skali ogólnopolskiej i światowej.

Kolejną atrakcją będzie Piknik Historyczny, na którym organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, szczególnie dla dzieci. Ciekawym elementem programu tegorocznej imprezy będzie Turniej Gmin, w którym wezmą udział przedstawiciele Godkowa, Markus, Milejewa, Młynar oraz Pasłęka.
Więcej informacji znajduje się na fanpage wydarzenia www.facebook.com/JarmarkSwietegoBartlomieja oraz na stronie internetowej www.jarmarkswbartlomieja.pl

Wydarzenie zostało objęte patronatem Starosty Elbląskiego.

III Jarmark św. Bartłomieja wspiera finansowo Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku.

Drukuj

Ostatnie nabory wniosków w TiRM konurs 7 i 8

Stanisława Pańczuk włącz .

b_99_100_16777215_00_images_stories_loga_prow.png Zapraszam do składania wniosków w konkursach trwajacych od 14 do 29 sierpnia 2014 roku w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

Limit dotacji w poszczególnych konkursach wynosi odpowiednio:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - stare środki - konkurs Nr 7/2014 - 396.103,50 zł dofinansowania, minimalna ilość punktów operacji niezbędnych do zakwalifokowania do listy operacji rekomendowanych do dofinasowania wynosi 13,8 pkt.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - nowe środki - konkurs nr 8/2014 - 371.417,50 zł dofinansowania, minimalna ilość punktów niezbędnych do zakwalifikowania do listy operacji rekomendowanych do dofinansowania wynosi 13,0 pkt.

Rada Stowarzyszenia wybiera operacje do 150% limitu dostępnych środków.

Dokumentacja konkursowa znajduje się w prawym Menu zakładka Nabory wniosków - konkursy PROW i poniżej:

S.Pańczuk

Drukuj

Wnioski wybrane i niewybrane w naborach RwDN, TiRW, OiRW

Stanisława Pańczuk włącz .

b_99_100_16777215_00_images_stories_loga_prow.pngPoniżej przedstawiam listy wniosków wybranych i niewybranych w naborach trwających 02-15.07.2014 r., ocenionych przez Radę 22 lipca 2014 roku i wybranych przez Radę 11 sierpnia 2014 roku.

W ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej  wpłynęło  4 wnioski na kwotę 234.800  zł. Rada wybrała 3 wnioski na kwotę 184.800 zł. Limit dotacji wynosił 184.814 zł. 

W ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw wpłynęło 11 wniosków na kwotę dotacji 1.887.230 zł. Rada wybrała 5 wniosków na kwotę 924.051 zł. Limit dotacji wynosił 966.158,50 zł. Jeden wnioskodawca wycofał wniosek na kwotę 200.000 zł.

W ramach Odnowy i rozwoju wsi w konkursie nr 7/2014 wpłynęło 9 wniosków na kwotę 689.214 zł przy limicie dotacji 272.231,21 zł. Jeden wnioskodawca wycofał aplikację. Rada wybrała 5 wniosków na kwotę 272.198 zł.

W ramach konkursu Nr 8 Odnowy i rozwoju wsi wpłynął 1 wniosek na kwotę 349.946 zł przy takim samym limicie dotacji. Złożony wniosek został uznany za zgodny z LSR i wybrany przez Radę do finansowania.

S.Pańczuk

 

Drukuj

Questingowy projekt współpracy - umowa podpisana

Stanisława Pańczuk włącz .

b_99_100_16777215_00_images_stories_loga_prow.png 12 sierpnia 2014 roku została podpisana umowa przyznania pomocy na projekt "Questingowy projekt współpracy" objęty PROW na lata 2007-2013. Projekt realizuje 5 LGD, a koordynatorem jest LGD Krzemienny Krąg z Bałtowa. Wartość projektu wynosi 538.975,34 zł, w tym na Kanał Elbląski LGD przypada kwota kwota dotacji w wysokości 90.143,88 zł. W ramach projektu zostanie przygotowana strategia partnerstwa questingu, warsztaty szkoleniowe, budowa i opracowanie 12 ścieżek questingowych z wydrukiem map, strona internetowa projektu, aplikacja mobilna i promocja ścieżek questingowych. Projekt potrwa do czerwca 2015 roku.

S.Pańczuk

Drukuj

Wyniki oceny formalnej - wnioski FIO odrzucone

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

WYNIKI OCENY FORMALNEJ - LISTA WNIOSKÓW ODZUCONYCH

W imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE, z przykrością informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków byliśmy zmuszeni odrzucić aż 50 projektów, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu:

a) wniosek złożony przez nieuprawnionego Wnioskodawcę lub brak możliwości zidentyfikowania wnioskodawcy pod kątem kwalifikacji w projekcie,

b) jeden wnioskodawca złożył więcej niż 1 wniosek w konkursie,

c) wnioskowane kwoty dofinansowania, wykraczające poza dopuszczone konkursem,

d) termin realizacji projektów wykraczający poza dopuszczony konkursem,

e) wniosek złożony przez grupę nieformalną / samopomocową w skład której wchodzą osoby będące członkami organów organizacji pozarządowej użyczającej osobowości prawnej i nie spełniającej kryterium młodej organizacji pozarządowej,

f) wkład własny poniżej wymaganego minimum,

g) koszty obsługi zadania powyżej limitu określonego w regulaminie konkursu.

Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

S.Pańczuk

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.