ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGOogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań: 1) edukacja i promocja zdrowia publicznego2) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego5) rozwój turystyki6) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim8) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu9) integracja środowisk kombatanckich
Drukuj

Konkurs na dotacje dla NGO

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_herb_wojewdztwa.jpg

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGOogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 r. - w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy zewnętrznych . Dotyczy następujących zadań:
1) edukacja i promocja zdrowia publicznego
2) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
3) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5) rozwój turystyki
6) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
7) wzmacniania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin w województwie warmińsko-mazurskim
8) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwoju wolontariatu
9) integracja środowisk kombatanckich

Drukuj

Raport z badania ankietowego o LGD i LSR

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_euro.jpgW lutym i marcu 2015 roku prowadziliśmy badanie ankietowe mieszkańców obszaru LGD, uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru LGD oraz beneficjentów opreacji LSR 2007-2014 i członków LGD.

Wyniki tych badań przedstawiamy w raporcie. Wnioski są bardzo interesujące. Miłej lektury.

S.Pańczuk

Drukuj

Podpisywanie umów PO FIO WML

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpg19 maja 2015 roku o godz. 13:00 podpisujemy umowy z beneficjentami mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie, Elblag, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala Nr 8. Spotkanie połaczone będzie ze szkoleniem nt. realizacji i rozliczenia przyznanych dotacji. Zainteresowani powiadomieni zostaną o spotkaniu e-mailem.

S.Pańczuk

Drukuj

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w LGD KE

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_Dni_otwarte_eu.pngOd 7 do 10 maja 2015 roku trwają DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH.


Zapraszamy i my, 8 maja 2015 roku od godz. 8:00 do 14:00, do siedziby Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój nr 20, 21 i 24.

Pierwszych 5 gości nagrodzimy naszą wyjątkową publikacją Krajobraz kulturowy LGD Kanału Elbląskiego. Na późniejszych gości czekają również upominki!

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to największa akcja promująca projekty dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju odbędą się setki imprez prezentujących tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim.

S.Pańczuk

Drukuj

Konferencja zasoby pracy w rolnictwie

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgW imieniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA serdecznie zapraszam do udziału w dwudniowej konferencjiRezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego.
Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata 2014-2020 18-19 maja 2015 roku, godzina 12:00 Centrum Szkoleniowe Falenty, Al. Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

Drukuj

Raport z badania LGD - dziedzictwo kulturowe

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_zolty_005.jpgW związku z przeprowadzoną w latach 2013-14 ankietyzacją dotyczącą perspektyw rozwoju działań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego wśród Lokalnych Grup Działania, a w którym uczestniczyła również nasza LGD - prezentujemy projekt raportu opartego na dokonanych badaniach.
 
Prosimy o ewentualne uwagi merytoryczne, do raportu związane z dziedzictwem kulturowym.

S.Pańczuk

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.