Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPROSZENIE

Zapraszamy przedstawicieli baz noclegowych i gastronomicznych, aktywnych organizacji pozarządowych, lokalnych artystów, rzemieślników, izb historii, przewodników, wsi tematycznych z gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo
do aktywnego udziału

w cyklu szkoleń z zakresu tworzenia sieciowego pakietu produktów turystycznych pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
realizowanego w ramach operacji pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Miejsce szkoleń: Centrum Pałacowo-Konferencyjne „Osada Danków”, Wielimowo 4A, 14-140 Miłomłyn.

Nabory wniosków 2017 działanie 19.2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Nabory wniosków 2017 działanie 19.2 Od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 trwają nabory wniosków zgodnie z ogłoszeniem z 8 maja 2017 roku.

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2012-og%C5%82oszenia-o-naborach-wniosk%C3%B3w-prow-3-9-2017.html

Dodatkowo zamieszczam kryterium premiowe 5a dla wnioskodawców wg limitów GMIN i informacje dotyczące kodów PKD:

S.Pańczuk

Wyniki oceny merytorycznej PO FIO WML2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki oceny merytorycznej PO FIO WML2Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.


W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 75 projektów w tym:
- 18 projektów - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
- 57 projektów - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.


Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.

Trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Trwają Dni Otwarte Funduszy EuropejskichTrwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Na Warmii i Mazurach 11 beneficjentów otwiera swoje podwoje i zaprasza do poznania efektów przeznaczenia funduszy europejskich. Zapraszamy i my do Biura Kanał Elbląski LGD, chętnie opowiemy i pokażemy co udało nam się zrobić. Nasze działania i ich efekty dokumentujemy w kolejnych Tomach Kroniki. Jest już ich VII, pracujemy nad VIII. Odwiedziło nas już kilka osób. Byliśmy też na konferencji prasowej "Fundusze! Przystań - skorzystaj!"- Miliony na zmiany - Jak zmieniły się Warmia i Mazury dzięki pieniądzom unijnym? w Olsztynie 17 maja 2017 roku. Były nawet pytania i wywiad do TVP 3 Olsztyn.

Oferty Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Oferty Ekomuzeum Krainy Kanału ElbląskiegoStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty spełniające wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym do składania ofert w ramach zadania zaplanowanego dla operacji własnej LGD pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego realizowanej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.