Kontynuujemy konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR) na lata 2016-2023 w kolejnych gminach, na które serdecznie zapraszamy: Elbląg - 2 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy - godz. 10:00-12:00. Nowakowo - 2 września 2015 roku, Filia Biblioteki Publicznej - godz. 13:00-15:00. Komorowo Żuławskie - 2 września 2015 roku, Biblioteka Publiczna - godz. 16:00-18:00. Iława -  3 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy - godz. 10:00-12:00 Małdyty - 4 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy, godz. 10:00-12:00 Program przewiduje: 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego 2. Partycypacyjny charakter Lokalnej Strategii Rozwoju 3. Diagnoza obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z poszczególnych gmin 2. Weryfikację analizy SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń) 3. Weryfikację problemów i celów (drzewa problemów i drzewa celów) 4. Zebranie potrzeb projektowych - wg ankiety potrzeb mieszkańców gmin Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu Stanisława Pańczuk Prezes Zarządu
Drukuj

Konsultacje LSR w Elblągu, Iławie i Małdytach

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgKontynuujemy konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR) na lata 2016-2023 w kolejnych gminach, na które serdecznie zapraszamy:

Elbląg - 2 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy - godz. 10:00-12:00.

Nowakowo - 2 września 2015 roku, Filia Biblioteki Publicznej - godz. 13:00-15:00.

Komorowo Żuławskie - 2 września 2015 roku, Biblioteka Publiczna - godz. 16:00-18:00.

Iława 3 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy - godz. 10:00-12:00

Małdyty - 4 września 2015 roku, sala sesyjna Urzędu Gminy, godz. 10:00-12:00

Program przewiduje:

1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego

2. Partycypacyjny charakter Lokalnej Strategii Rozwoju

3. Diagnoza obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z poszczególnych gmin

2. Weryfikację analizy SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń)

3. Weryfikację problemów i celów (drzewa problemów i drzewa celów)

4. Zebranie potrzeb projektowych - wg ankiety potrzeb mieszkańców gmin

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu

Drukuj

Posiedzenie Zarządu LGD Kanał Elbląski

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgCzłonkowie Zarządu LGD Kanał Elbląski spotkali się na 8 w tym roku posiedzeniu Zarządu. Podjęto uchwały porządkujące sprawy członkostwa i reprezentatywność sektorów oraz zapoznano się z postępem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023.

Wg stanu na 27 sierpnia 2015 roku Lokalna Grupa Działania liczy 117 członków, w tym 29 przedstawicieli sektora publicznego, 24 przedstawicieli sektora gospodarczego, 47 przedstawicieli sektora społecznego i 17 przedstawicieli tzw. sektora MIESZKAŃCY. 

Kobiety stanowią 42% składu Walnego Zebrania Członków.

Najwięcej przedstawicieli ma Gmina Elbląg, na drugim miejscu jest Gmina Pasłęk. Spoza obszaru LGD jest 19 członków działających na rzecz Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk

Drukuj

Ewaluacja PO FIO Warmia Mazury Lokalnie

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpgKoordynator projektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie  dokonał ewaluacji projektu za 2014 i 2015 rok. Powiat Elbląski i Miasto Elbląg uzyskało w tych latach 17 mikrodotacji. Ich wartość wynosi łącznie 106.789,9 zł, w tym dotacja - 63.729,90 zł, dodatkowo pozyskany wkład finansowy wynosi 13.226 zł, a wkład niefinansowy 29.834 zł. Do realizacji zadań zaangażowano 168 wolontariuszy. Udział powiatu elbląskiego i miasta Elbląga w całym projekcie mikrodotacji wynosi 11%, a średnia dotacja na mikroprojekt jest tu najwyższa.

S.Pańczuk 

Drukuj

Kolorowy plac zabaw w Nowym Dworze Elbląskim

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpgW ramach mikrodotacji PO FIO powstaje kolorowy plac zabaw w Nowym Dworze Elbląskim. Zrealizowane dotychczas etapy projektu „Razem dla Nowego Dworu Elbląskiego” w ramach Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie to:

- Promocja projektu, zebranie ofert  

Informacja o projekcie została umieszczona na stronie internetowej Gminy Gronowo Elbląskie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie oraz plakatach

http://www.gminagronowo.pl/pl/component/content/article/34-aktualnosci/1178-2015-06-23-14-08-05

http://bpg-gronowo.blogspot.com/2015/06/normal-0-21-false-false-false.html#more

 

Drukuj

Pracowite wakacje w Helenowie

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpgMieszkańcy Helenowa w Gminie Elbląg zafundowali sobie pracowite wakacje: wspólnymi siłami, przy pomocy środków otrzymanych w ramach mikrodotacji „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO oraz Wójta Gminy Elbląg tworzą plac zabaw i miejsce spotkań mieszkańców „pod chmurką”.

Prace trwają od maja 2015 roku i są na ukończeniu. Najpierw było porządkowanie ternu, oczyszczanie go z chwastów i samosiewek potem wyrównanie i uzupełnienie nawierzchni ziemią. W sierpniu przywieziono piasek i wyposażenie, a 29 sierpnia 2015 roku o godz. 16.00 planowane jest uroczyste otwarcie.

Plac zabaw, który powstaje na działce wspólnoty mieszkającej w Helenowie będzie pierwszym, stworzonym przez mieszkańców, wyposażonym w urządzenia placem zabaw niepublicznym (wg Prawa budowlanego), ale służącym wszystkim mieszkańcom. Będzie to jedyne w tym osiedlu miejsce, gdzie będą mogły bezpiecznie bawić się dzieci i spotykać się ich opiekunowie. Adresaci przedsięwzięcia: mali i duzi zakasali rękawy i mimo upałów pracowali z ogromnym zaangażowaniem. Efekty już cieszą mieszkańców i wyzwalają potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia.

Drukuj

Konsultacje LSR w Rychlikach, Miłomłynie i Suszu

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgPrzypominam o konsultacjach społecznych Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR) na lata 2016-2023 i serdecznie zapraszam na konsultacje LSR dla GMIN:

Rychliki - Biblioteka Publiczna w Rychlikach, 24 sierpnia 2015 roku, godz. 10:00-12:00.

Miłomłyn -  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie, 25 sierpnia 2015 roku. godz. 15:00-17:00

Susz - Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Suszu, 26 sierpnia 2015 roku, godz. 16:00-18:00

Program przewiduje:

1. Omówienie diagnozy obszaru, z uwzględnieniem danych statystycznych z Gminy Rychliki

2. Weryfikację analizy SWOT (mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń)

3. Weryfikację problemów i celów (drzewa problemów i drzewa celów)

4. Zebranie potrzeb projektowych - wg ankiety potrzeb mieszkańców gmin

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu

Stanisława Pańczuk

Prezes Zarządu