Drukuj

Pytania i odpowiedzi do naboru wniosków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Kolejny nabór wniosków dopiero za około pół roku, ale warto korzystać z odpowiedzi zanim podejmie się decyzję o złożeniu wniosku o wsparcie i wyda pieniądze na ekspertów od "pisania wniosków". 

Poniżej przesyłam link, pod którym został zamieszczony dokument zawierający Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.  ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem.

S.Pańczuk

Drukuj

Generator wniosków PROW działanie 19.2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła testowanie generatora wniosków do działania 19.2 PROW 2014-2020 na podejmowanie działalności gospodarczej i pozostałych projektów poza grantowymi.

Jak to będzie działać - zobaczymy. Na razie jesteśmy po pierwszych naborach :) 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

S.Pańczuk

Drukuj

Lista wniosków po weryfinacji wstępnej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Lista wniosków po weryfinacji wstępnejPoniżej zamieszczam listę wniosków po weryfikacji wstępnej. W projektach indywidualnych jeden wniosek nie wymagał uzupełnień, pięć wniosków,  podlega odrzuceniu na etapie weryfikacji wstępnej, 32 wnioski - wezwano wnioskodawców do uzupełnienia.  

W projektach grantowych jeden wniosek nie podlega uzupełnieniu, osiem wniosków podlega uzupełnieniu na etapie weryfikacji wtępnej.

S.Pańczuk

Drukuj

I-III-2016 posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: I-III-2016 posiedzenie Rady StowarzyszeniaNa 1-2 grudnia 2016 roku zostało zwołane i posiedzenie Rady Stowarzyszenia III kadencji. Poniżej zamieszczam Porządek Obrad Rady Stowarzyszenia. Do oceny wpłynęło 49 wniosków, trzy wnioski nie przeszły weryfikacji wstępnej. Rada ma do wyboru i oceny 46 wniosków, w tym 35 wniosków w projektach indywidualnych, 9 w projektach grantowych, 2 w operacjach własnych KE LGD.

W projektach grantowych 6 wniosków dotyczy budowy niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 2 promowania obszaru objętego LSR OW KE, 1 wzmocnienia kapitału społecznego.

Dwie operacje własne LGD dotyczą tworzenia Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego i Wsi tematycznych Kanału Elbląskiego.

S.Pańczuk

Drukuj

XXIII-III-5/2016 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXIII-III-5/2016 posiedzenie Zarządu22 listopda 2016 roku odbedzie się XXIII-III-5/2016 posiedzenie Zarządu zgodnie z porządkiem obrad:

PORZĄDEK OBRAD XXIII-III-5/2016 posiedzenia Zarządu

CZAS:           22 listopada 2016 roku na godz. 10.30

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Komeńskiego 40, pokój nr 24

PORZĄDEK OBRAD:
  1. Przyjęcie porządku XXIII-5-2016 obrad posiedzenia Zarządu.
  2. Przyjęcie protokołu z XXII-4-2016 posiedzenia Zarządu.
  3. Przyjęcie dokumentacji pod obrady posiedzenia Rady 1 i 2 grudnia 2016 roku.
  4. Przyjęcie informacji z naboru wniosków w konkursach 1/2016 i 2/2016/G.
  5. Porządkowanie spraw członkostwa w Stowarzyszeniu (5 nowych deklaracji członkowskich).
  6. Decyzja w sprawie opracowywanych wniosków przez Biuro KE LGD w sprawie: