Pod linkiem: http://goo.gl/forms/tzrsgCGF3p zamieszczam ankietę dotyczącą aktualizacji, monitoringu i ewaluacji LGD i LSR na lata 2016-2023 z uprzejmą prośba o jej wypełnienie. Wyniki ankiety posłużą do opracowania zasad i procedur aktualizacji LSR, monitoringu i ewaluacji LGD i LSR na lata 2016-2023. jej wypełnienie zajmie Państwu 5 minut. Stanisława Pańczuk - Prezes Zarządu LGD

loga2„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn. „Strona internetowa na potrzeby opracowania LSR www.kanal-elblaski-lgd.pl” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Planowane wyniki operacji: realizacja Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania LSR 2016-2023. Strona prowadzona jest przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 82-300 Elbląg, ul, J. A. Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, tel. 55 239-49-61, 55 643-58-45, 602-516-830, Biuro Kanał Elbląski LGD czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 e-mail: biuro@kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski

Drukuj

Ankieta dot. aktualizacji, monitoringu i ewaluacji LGD i LSR

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgPod linkiem:

http://goo.gl/forms/tzrsgCGF3p

zamieszczam ankietę dotyczącą aktualizacji, monitoringu i ewaluacji LGD i LSR na lata 2016-2023 z uprzejmą prośba o jej wypełnienie.

Wyniki ankiety posłużą do opracowania zasad i procedur aktualizacji LSR, monitoringu i ewaluacji LGD i LSR na lata 2016-2023. jej wypełnienie zajmie Państwu 5 minut.

Stanisława Pańczuk - Prezes Zarządu LGD

Drukuj

V warsztaty strategiczne - zaproszenie

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgZapraszam na V warsztaty strategiczne na 23 listopada 2015 roku na godz. 11:30 w Elblągu ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, pokój nr 8. Zaproszenie jest kierowane do Zespołu Roboczego LSR obejmującego Zespół Sterujący i Zespół Zadaniowy, tj. członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady, przewidzianych jako Komitet ds. aktualizacji, monitoringu i ewaluacji
LSR na lata 2016-2023.

PROGRAM V WARSZTATÓW STRATEGICZNYCH:
11:30-11:40 Otwarcie warsztatów Stanisława Pańczuk
11:40-12:40 Procedury wdrażania warsztat
12:40-13:00 Przerwa kawowa
13:10-13:45 Kryteria oceny operacji warsztat
13:45-14:30 aktualizacja LSR, ewaluacja i monitoring warsztat

Stanisława Pańczuk - Prezes Zarządu

Drukuj

Zaproszenie na konsultacje Programu Współpracy

Stanisława Pańczuk włącz .

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe z ternu powiatu elbląskiego do konsultacji programu współpracy na rok 2016.

Jeśli działasz w stowarzyszeniu bądź w fundacji na terenie powiatu elbląskiego i masz  propozycje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Elblągu na 2016 rok to zapraszamy na spotkanie w dniu 6 listopada /piątek/, które rozpocznie się o godzinie 12.30.

Miejsce konsultacji: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Komeńskiego 40.

Możesz także zapoznać się z projektem Programu Współpracy, który zamieszczony został na stronie www.powiat.elblag.pl i swoją opinię przesłać do najbliższego piątku e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Spotkanie konsultacyjne organizowane jest przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Elblągu.

Przewodnicząca
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Halina Cieśla

Drukuj

Przewodnik kajakowy Od Wisły do Wisły z wyróżnieniem

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_przewodnik_kajakowy.jpgW piątek, 16 października 2015 roku popdczas TOUR SALON 2015 w Poznaniu, odebraliśmy wyróżnienie od Spółki PTTK Mazury w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Książki Krajoznawczej i Turystycznej za przewodnik kajkwoy "Od Wisły do Wisły". Jest to dla nas duży zaszczyt, pękamy z dumy i dziękujemy redaktorom, autorom tekstu i zdjęć, kartografom, tłumaczom, realizatorom, korektorom, konsultantom, drukarzom tego przewodnika kajakowego za wkład pracy.

Przewodnik kajakowy był jednym z produktów Projektu Współpracy KAJAK realizowanego w latach 2014-2015 razem z LGD Ziemia Lubawska.

S.Pańczuk

Drukuj

Plan komunikacji LSR - ankieta

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgPod poniższym linkiem jest ankieta dotycząca tworzonego w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2016-2023 PLANU KOMUNIKACJI z potencjalnymi beneficjentami operacji. 

Link do ankiety: http://goo.gl/forms/w70ip1RQM3

Bardzo prosimy o jej wypełnienie, zajmie to Państwu 2 minuty. Pytania ankiety to:

Badanie dotyczące planu komunikacji

Badanie ma na celu wyłonienia najkorzystniejszych kanałów komunikacji dla mieszkańców
*Wymagane
Skąd chce Pan/Pani czerpać wiedzę o Lokalnej Grupie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju? *
 • Osobiste kontakty z mieszkańcami, członkami Lokalnej Grupy Działania
 • Telewizja
 • Prasa
 • Strona internetowa LGD
 • Inne strony internetowe
 • Facebook
 • Inne media społecznościowe
 • Poczta elektroniczna
 • Słupy, tablice ogłoszeń
 • Publikacje
 • Materiały dostarczone do skrzynki pocztowej
 • Spotkania, warsztaty, szkolenia, konferencje
 • Inne:
Jakie inne media społecznościowe?
Pytanie tylko dla osób, które zaznaczyły odpowiedź "inne media społecznościowe"
S.Pańczuk
Drukuj

Wyniki badania ankietowego potrzeb mieszkańców

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgW pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2023 korzystano m.in. z ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia, na fanpage oraz ankiety tradycyjnej wypełnianej w siedzibie LGD, podczas warsztatów strategicznych i konsultacji społecznych w gminach. Wyniki badania ankietowego mieszkańców zawarto w "Raporcie końcowym z badania ankietowego Analiza potrzeb mieszkańców do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz innych źródeł finansowania". Raport przyjął Zarząd LGD Kanał Elbląski, a wyniki posłużyły do zaplanowania budżetu LSR 2016-2023, określenia grup docelowych i defaworyzowanych.

S.Pańczuk