Uprzejmie informuję, że ulega zmianie program IV warsztatów strategicznych w związku z dokumentami konkursowymi na wybór LSR. Zmieniony program warsztatów obejmuje: 1) Dyskusję i ostateczne ustalenie celów i budżetu LSR 2) Określenie grup defaworyzowanych 3) Wypracowanie Planu komunikacji z beneficjentami operacji (grupami docelowymi) 4) Wypracowanie planu szkoleń rady i pracowników biura LGD 5) Wypracowanie wytycznych do kryteriów oceny operacji dla Rady i Regulaminu organizacyjnego Rady. S. Pańczuk
Drukuj

Zmieniony program IV warsztatów strategicznych

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgUprzejmie informuję, że ulega zmianie program IV warsztatów strategicznych w związku z dokumentami konkursowymi na wybór LSR. Zmieniony program warsztatów obejmuje:

1) Dyskusję i ostateczne ustalenie celów i budżetu LSR

2) Określenie grup defaworyzowanych

3) Wypracowanie Planu komunikacji z beneficjentami operacji (grupami docelowymi)

4) Wypracowanie planu szkoleń rady i pracowników biura LGD

5) Wypracowanie wytycznych do kryteriów oceny operacji dla Rady i Regulaminu organizacyjnego Rady.

S. Pańczuk

Drukuj

Wyróżniony przewodnik kajakowy

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_przewodnik_kajakowy.jpgPrzewodnik kajakowy "Od Wisły do Wisły" został wyróżniony przez Spółkę Mazury PTTK w XXIV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Do konkursu zgłosiła nas pani Małgorzata Pawłowska z Komisji Krajznawczej Zarządu Głównego PTTK. Wyróżnienie odbieramy 16 października 2015 roku podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Tour Salon 2015. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom tego przedsięwzięcia.

S.Pańczuk

Drukuj

Podpisana umowa na wsparcie przygotowawcze

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpg23 września 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze": działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach 132.000 zł dotacji jesteśmy zobowiązani do funkcjonowania do maja 2016 roku, w tym do:

1) Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 - do końca grudnia 2015 roku;

2) Przeprowadzenia konsultacji społecznych analizy SWOT, problemów i celów LSR na poziomie 12 gmin;

3) Utrzymania zatrudnienia minimum 2 osób = 2 etaty;

4) Prowadzenia strony internetowej;

5) Prowadzenia biura LGD.

Zdjęcia z podpisania umów zamieszczam na Facebook'u i są na www.sporol.warmia.mazury.pl

S.Pańczuk

Drukuj

Liderzy rynku

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgWyróżniamy liderów rynku!

III edycja Konkursu "Przedsiębiorstwo Przyszłości"

Zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Firm "Przedsiębiorstwo Przyszłości". Już po raz trzeci nagrodzimy polskie przedsiębiorstwa, które wyróżniają się nowoczesnością, innowacyjnością i nowatorskim podejściem do prowadzenia biznesu. Prestiżowy certyfikat "Przedsiębiorstwo Przyszłości" zdobędą liderzy rynku - firmy, które osiągnęły sukces dlatego, że są otwarte na wiedzę, kreatywne, inwestują w swoich pracowników, rozumieją, jak ważne jest ciągłe podnoszenie kompetencji i nowoczesne zarządzanie kapitałem ludzkim. Wyniki tegorocznej edycji Programu "Przedsiębiorstwo Przyszłości" ogłosimy w marcu 2016 roku podczas Gali Finałowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. "Przedsiębiorstwo Przyszłości" to promocja najlepszych polskich firm!

Drukuj

Zaproszenie na IV warsztaty strategicze

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PROW-2014-2020-logo-kolor_2.jpgZapraszam na IV warsztaty strategiczne, które odbędą się 7 października 2015 roku w godz. 10:00-13:00, sala nr 8, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 w Elblągu.

W programie jest przewidziane:

1) Prezentacja wyników III warsztatów strategicznych

2) Wypracowanie Planu Komunikacji

3) Wypracowanie kryteriów oceny operacji LSR 2016-2023

4) Wypracowanie planu szkoleń członków Rady i pracowników biura LGD

S.Pańczuk

Drukuj

Zaproszenie na szkolenie FIO

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpgSerdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie „Warmińsko-Mazurskie Centrum Partnerstw Lokalnych”,  realizowanym w ramach programu FIO MP i PS.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców w życiu publicznym województwa warmińsko – mazurskim poprzez transfer wiedzy i doświadczeń, wdrożenie nowych instrumentów współpracy i demokracji obywatelskiej.

Pierwszym elementem projektu  będzie jednodniowe szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych (gminnych i powiatowych), oraz reprezentujących lokalne środowiska organizacji pozarządowych, pn. SKUTECZNE INSTRUMENTY ANGAŻOWANIA OBYWATELI W REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH, poświęcone takim zagadnieniom aktywności obywatelskiej jak: obszary realizacji zadań publicznych, budżet partycypacyjny, regranting, inicjatywa lokalna.  Ponadto, na szkoleniu zostaną zaprezentowane dobre praktyki obejmujące powyższe mechanizmy.