Rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu tworzenia lokalnej strategii rozwoju (LSR) i przygotowania strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) oraz angażowania społeczności lokalnych w przygotowaniu i realizacji LSR. Pierwszy moduł szkolenia z diagnozowania obszaru i analizy SWOT odbył się 20.10.2014 r. w Mrągowie. Szkolenia prowadzą eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie. Ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby. Zdjęcia ze szkolenia znajdują się na Facebooku obok. S.P.
Drukuj

Szkolenie z przygotowania LSR

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_DSC00741.JPGRozpoczął się cykl szkoleń z zakresu tworzenia lokalnej strategii rozwoju (LSR) i przygotowania strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) oraz angażowania społeczności lokalnych w przygotowaniu i realizacji LSR. Pierwszy moduł szkolenia z diagnozowania obszaru i analizy SWOT odbył się 20.10.2014 r. w Mrągowie. Szkolenia prowadzą eksperci z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Krakowie. Ze Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski w szkoleniu uczestniczyły 3 osoby. Zdjęcia ze szkolenia znajdują się na Facebooku obok.

S.P.

Drukuj

Monitoring projektu - Strach ma wielkie oczy

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_DSC09554.JPG2014-10-17 został przeprowadzony monitoring projektu "Strach ma wielkei oczy". Odbył się pokaz ratownictwa przedmedycznego w Przedszkolu w Gronowie Elbląskim przez grupę nieformalną "Ratowniczki". Ratowniczki demonstrowały  m.in. opatrywanie ran, resuscytację oddechowo-krążeniową. Przedszkolaczki wykazywały duże zainteresowanie i chęć do ćwiczeń. Projekt uzyskał dofinansowanie z PO FIO Warmia Mazury Lokalnie.

S.Pańczuk

Drukuj

PW KAJAK

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_ikona.pngDwie LGD: Kanał Elbląski i Ziemia Lubawska opracowały Projekt Współpracy KAJAK w ramach któregpo powstały:

1) Aplikacja Mobilna KAJAK - dostępna z tej strony internetowej opisuje Kanał Elbląski, Drwęcę i Wel

2) Przewodnik kajakowy "Od Wisły do Wisły" w języku polskim, angielskim i niemieckim - dostępne w zakładce PUBLIKACJE

3) Film "Od Wisły i Wisły" - dostępny w zakładce filmy

4) Strategia tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o szlaki i cieki wodne - w konsultacjach

S.Pańczuk

Drukuj

Monitoring mikroprojektów PO FIO

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpgPrzeprowadzono pierwsze monitoringi mikroprojektów PO FIO Warmia Mazury Lokalnie.

W ramach projektu grupy nieformalnej FabLab w Elblągu przewidziano warsztaty stolarskie dla kobiet, budowa kolektora słonecznego do wody i suszarki dla warzyw, budowa łódki i warsztaty z robotyki. Dotychczas zbudowano suszarkę do warzyw i kobiety dzielnie pracują na warsztatach stolarskich.

Drugi projekt Grupy Nieformalnej Bogaczewo polega na budowie placu zabaw dla dzieci. Dotychczas oczyszczono teren i przygotowano boisko do piłki siatkowej. W najbliższym czasie będą montowane urządzenia zabawowe.

S.Pańczuk

Drukuj

Praca magisterska o LGD KE

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgNa Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 16 października 2014 roku została obroniona praca magisterska pisana pod kierunkiem dr Marka Osowskiego przez Panią Dianę Ścibek - pracownika Biura Kanał Elbląski LGD. Tytuł pracy magisterskiej to: "Analiza efektywności projektów finansowanych poprzez Oś 4 LEADER PROW 2007-2013 za pośrednictwem Kanał Elbląski LGD". Gratulujemy Pani Magister.

S.Pańczuk

Drukuj

Działalność LGD Kanał Elbląski 2009-2014

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zostało powołane 18 stycznia 2006 roku przez 34 osoby fizyczne. Obecnie liczy 100 członków. Działa na obszarach wiejskich 12 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Miłomłyn, Markusy, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo.

Głównym zadaniem Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego. Łącznie budżet LSR OW KE po stronie dotacji wynosi 19 mln 120 tys. zł.

W latach 2009-2013 ogłoszono 27 konkursów na dotacje dla Beneficjentów operacji. W ramach tych konkursów wpłynęło 466 wniosków na łączną kwotę dotacji 31.884.325,06 zł. Na koniec III kwartału 2014 roku zostało zawartych 189 umów na wartość 10.577.723 zł. Odzyskano środki w 175 operacjach na kwotę 8.014.811,93 zł. Za III kwartały 2014 roku zrefundowano środki w ramach 10 operacji, w tym 4 w małych projektach, 3 w Odnowie i rozwoju wsi, 3 w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej.

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.