11 sierpnia 2015 roku w godz. 10:00-13:00 prowadzimy II warsztaty strategiczne w Iławie, w siedzibie Starostwa Powiatowego. Warsztaty będą poświęcone głównie analizie problemów i celów. Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.
Drukuj

II warsztaty strategiczne

Stanisława Pańczuk włącz .

b_99_100_16777215_00_images_stories_loga_prow.png11 sierpnia 2015 roku w godz. 10:00-13:00 prowadzimy II warsztaty strategiczne w Iławie, w siedzibie Starostwa Powiatowego. Warsztaty będą poświęcone głównie analizie problemów i celów. Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Drukuj

Podziękowanie za 1% podatku dochodowego

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_okladka_1.jpgDziękujemy bardzo darczyńcom za przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Za 2014 rok otrzymaliśmy 4.216,90 zł za pośrednictwem 15 Urzędów Skarbowych. Łącznie od 2007 roku uzyskaliśmy 19.541,41 złotych. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie i promocję szlaków rowerowych.

S.Pańczuk

Drukuj

Tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju 2016-2022

Stanisława Pańczuk włącz .

b_99_100_16777215_00_images_stories_loga_prow.pngPrzystępujemy do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich wokół Kanału Elbląskiego na lata 2016-2022. Pierwsze warsztaty strategiczne odbędą się w Miłomłynie, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Nadleśna 1a, w godz. 10:00-13:00, 28 lipca 2015 roku.Obejmujemy obszar 12 gmin wiejskich i miejsko wiejskich: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo.

W programie:

  • diagnoza obszaru na podstawie danych statystycznych
  • prezentacja nowego okresu programowania
  • warsztaty analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia)
  • warsztaty misji, wizji i kierunków rozwoju
  • zebranie problemów obszaru, potrzeb i pomysłów wg ankiet potrzeb

Jeśli chcesz mieć wpływ na kształt i kierunki rozwoju obszaru zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego, weź udział w warsztatach. Zapraszamy!

S.Pańczuk

Drukuj

Statut KE LGD po zmianach

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_dsc00029.jpgPodczas XVII-1-2015 Walnego Zebrania Członków dokonano zmian w statucie KE LGD. Zmiany dotyczą udziału w Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) i PROW 2014-2020 oraz kosmetyki związanej ze zmianą statusu członków.

WZC przyjęło także sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz raporty z ewaluacji wewnętrznej LGD i LSR.

S.Pańczuk

Drukuj

Godni Naśladowania - XII edycja

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_herb_wojewdztwa.jpg

Nadszedł czas, aby pochwalić się swoimi osiągnięciami lub zgłosić do konkursu innych społeczników i inicjatywy, które podziwiamy. Właśnie ruszyła kolejna, dwunasta już edycja konkursu „Godni Naśladowania”

W tym roku mija 12 lat od pierwszej edycji „Godnych Naśladowania”.  Patronat honorowy nad konkursem organizowanym rokrocznie przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Ideą „Godnych Naśladowania” jest promowanie najlepszych inicjatyw społecznych organizacji pozarządowych, animatorów, ciał dialogu, samorządów w zakresie współpracy z III sektorem.