Od września 2014 roku ruszył najwięszy w Polsce questingowy projekt współpracy. W jego ramach powstanie 48 nowych tras, które uzupełnią dotychczasową ofertę regionów. Projekt współpracy realizuje 5 Lokalnych Grup Działania Są to: LGD Krzemienny Krąg w Bałtowie LGD Kanał Elbląski LGD Ziemia Chelmońskiego LGD Okno Południowej Wielkopolski LGD Zapiecek S.P.
Drukuj

Questingowy projekt współpracy

Stanisława Pańczuk włącz .

Od września 2014 roku ruszył najwięszy w Polsce questingowy projekt współpracy. W jego ramach powstanie 48 nowych tras, które uzupełnią dotychczasową ofertę regionów. Projekt współpracy realizuje 5 Lokalnych Grup Działania Są to:

LGD Krzemienny Krąg w Bałtowie

LGD Kanał Elbląski

LGD Ziemia Chelmońskiego

LGD Okno Południowej Wielkopolski

LGD Zapiecek

S.P.

Drukuj

Testowanie modelu współpracy - III i IV spotkanie

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_gp.jpg

III spotkanie testujące model współpracy odbyło się 24 października 2014 roku w Elblągu. Przedyskutowano elemety podręcznika realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług spolecznych w powiatach i metod konsultacji prograu współpracy.

IV spotkanie testujące „Model efektywnej kontraktacji usług społecznych” pt. Kontraktacja usług społecznych tryby zlecania zadań, narzędzia monitoringu odbędzie się 7 listopada 2014 roku w Elblągu, na które zapraszają  Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie” oraz Starostwo Powiatowe w Elblągu.

Zapraszamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli samorządu, radnych, sołtysów i mieszkańców do udziału w spotkaniu.

Data: 07.11.2014 r., godz. 10.00

Miejsce: Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, s.10

Spotkanie jest kontynuacją prac dot. wypracowania wzorca współpracy pomiędzy JST i NGO i/lub PES.

 Spotkanie organizowane jest przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie, w ramach projektu „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj

Tu mieszkam - tu zmieniam konkurs BGK

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_indeks.jpg

Bank Zachodni WBK rusza z ogólnopolskim konkursem skierowanym do społeczności lokalnych. Najlepsze 305 pomysłów na poprawę jakości życia w gminie, powiecie, mieście otrzyma od Banku finansowe wsparcie na ich realizację.
Termin składania ofert: do 21 listopada 2014 r.
Kwota dofinansowania: łączna pula grantów wynosi 1,5 miliona zł.
Więcej informacji: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html

Drukuj

Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_indeks.jpg

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
Kwota dofinansowania: do 7,5 tysiąca zł
Termin składania ofert: do 6 listopada 2014 r.
Więcej informacji: http://www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/2073

Drukuj

Polska pomoc rozwojowa 2015

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_indeks.jpg

Celem zadania jest realizacja działań rozwojowych, odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2015”,  odnoszących się do krajów/regionów i priorytetów oraz celów działań objętych ww. dokumentem.
Kwota dofinansowania: wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 21 milionów zł.
Termin składania ofert: do 4 listopada 2014.
Więcej informacji: http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/konkurs_na_realizacje_zadania_publicznego__polska_pomoc_rozwojowa_2015_;jsessionid=D27A0406B186634916E93FA58249428F.cmsap2p

Drukuj

Dotacje na rozwój turystyki

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_indeks.jpg

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki. Oczekuje się, że zadania będą realizowane ze szczególnym uwzględnieniem turystyki dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych, turystyki związanej z „Dużymi Rodzinami”,  turystyki kulturowej, turystyki aktywnej, turystyki wiejskiej, turystyki biznesowej, ekoturystyki oraz turystyki zdrowotnej.
Termin składania wniosków: oferty należy składać do 24 listopada 2014 r.
Kwota dotacji: wysokość środków publicznych wynosi 2 miliony zł.
Termin realizacji: od 2 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.
Więcej informacji: http://bip.msit.gov.pl/download/2/4625/OGLOSZENIEna2015.pdf

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.