Idee IX Kongresu Obywatelskiego ukazały się 24 listopada 2014 r. w „Rzeczpospolitej” w formie wkładki autorstwa dra Jana Szomburga: „Myśleć o rozwoju, a nie przetrwaniu”. "Główną ideą IX Kongresu Obywatelskiego był Narodowy Coaching jako droga do rozwoju naszych skrzydeł. Do uczynienia z Polski lepszego miejsca do pracy, życia i rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności naszego kraju”.Cała treść wkładki jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową.Zachęcamy także do zapoznania się z tekstami z poprzednich wkładek: „Narodowy Coaching”. http://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/11/myslec_o_rozwoju_a_nie_przetrwaniu1.pdf http://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/09/Narodowy-coaching-Jak-zdoby%C4%87-%C5%9Bwiat.pdf Z najlepszymi pozdrowieniamidr Jan SzomburgPrezes Instytutu Badań nad Gospodarką RynkowąInicjator i organizator Kongresu Obywatelskiego
Drukuj

Idee IX Kongresu Obywatelskiego

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_praca-38.jpg

Idee IX Kongresu Obywatelskiego ukazały się 24 listopada 2014 r. w „Rzeczpospolitej” w formie wkładki autorstwa dra Jana Szomburga: „Myśleć o rozwoju, a nie przetrwaniu”.

"Główną ideą IX Kongresu Obywatelskiego był Narodowy Coaching jako droga do rozwoju naszych skrzydeł. Do uczynienia z Polski lepszego miejsca do pracy, życia i rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności naszego kraju”.
Cała treść wkładki jest dostępna na stronie internetowej Instytutu Badań nad Gospodarka Rynkową.
Zachęcamy także do zapoznania się z tekstami z poprzednich wkładek: „Narodowy Coaching”.

http://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/11/myslec_o_rozwoju_a_nie_przetrwaniu1.pdf

http://www.kongresobywatelski.pl/wp-content/uploads/2014/09/Narodowy-coaching-Jak-zdoby%C4%87-%C5%9Bwiat.pdf

Z najlepszymi pozdrowieniami
dr Jan Szomburg
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
Inicjator i organizator Kongresu Obywatelskiego

Drukuj

Testowanie modelu współpracy - IV spotkanie

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgZwiązek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie" oraz Starostwo Powiatowe w Elblągu zapraszają organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatu elbląskiego do testowania "Modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych". W dniu 28.11.2014 r. odbędzie się kolejne spotkanie testujące "Model efektywnej kontraktacji usług społecznych" w powiecie elbląskim. Na spotkaniu uczestnicy będą zapoznawać się z procedurą kontraktacji usług społecznych i trybów zlecania zadań.
Zapraszamy wszystkie chętne organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej, przedstawicieli samorządu, radnych, sołtysów i mieszkańców do udziału w spotkaniu.
Data: 28.11.2014 r., godz. 10.00
Miejsce: Wydział Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Komeńskiego 40, s.10. Spotkanie jest kontynuacją prac dot. wypracowania wzorca współpracy pomiędzy JST i NGO i/lub PES. Spotkanie organizowane jest przez Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie", w ramach projektu "Razem w kierunku profesjonalizacji działań"; w partnerstwie z Gminą Olsztyn i Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drukuj

Elbląg konsultuje

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgEfektywne wykorzystanie czasu na spotkaniu jest elementem dobrej organizacji pracy i skutecznej komunikacji. Zapraszamy na jednodniowe doradztwo grupowe pt. „Jak poprowadzić efektywne spotkanie”, którego celem jest poznanie zasad organizacji i prowadzenia spotkań angażujących uczestników i osiągających wyznaczone cele.

Doradztwo odbędzie się 28 listopada 2014 w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP.

W programie m.in.:

  • Kim jest moderator?
  • Dobre spotkanie, czyli jakie?

- spotkanie efektywne

- trudne sytuacje

  • Jak pytać, żeby się dowiedzieć?
  • Scenariusz spotkania

Osoby biorące udział w doradztwie zostaną wyposażenie w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w przygotowaniu i moderowaniu spotkań jako jednej z form prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Do udziału zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych (głównie osób w nich zatrudnionych) oraz przedstawicieli Gminy Miasta Elbląg.

Zgłoszenia do udziału w doradztwie przyjmowane są do 25 listopada 2014 w biurze Stowarzyszenia ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17 – drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faksem (55 235 33 88). Osobą kontaktową w sprawach dotyczących spotkania jest Agnieszka Wiśniewska.

Pozdrawiam
Rafał Narnicki

Drukuj

Szkolenie dla NGO

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_praca-38.jpgJasne, precyzyjne określenie działań oraz umiejętność pozyskiwania środków na ich realizację jest kluczowa dla działalności organizacji pozarządowych. Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu oferuje Państwu możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu tworzenia projektów.

Dwudniowe, bezpłatne szkolenie odbędzie się 24 i 25 listopada 2014 w siedzibie Ośrodka ESWIP w Elblągu, przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową umożliwią uczestnikom rozwinięcie umiejętności diagnozowania problemów społeczności lokalnej, określania celów, rozeznawania sposobów ich realizacji, rozwiązywania problemów, planowania ujętych w projekcie działań oraz tworzenia budżetu na ich realizację. Szkolenie poprowadzi Małgorzata Woźna – koordynator i doradca Centrum Organizacji Pozarządowych, ekspert w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych, tworzenia i zarządzania projektami.

Drukuj

Głosowanie w PO Wiedza Edukacja Rozwój

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_wz_10.04.2007_3.jpgSzanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że rozpoczęło się głosowanie na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Głosowanie odbywa się poprzez pobranie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i odesłanie karty wyborczej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Karty do głosowania można przesyłać do 1 grudnia br. (do godz. 23:59).Dokładne informacje o tym, jak głosować dostępne na stronie internetowej:
http://www.pozytek.gov.pl/Program,Operacyjny,Wiedza,Edukacja,Rozwoj,,2014-2020,3610.html

Z wyrazami szacunku,

Marta Szymczyk  

Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Drukuj

Aspekty prawne i księgowe w NGO

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_praca-38.jpg

W dniach 11 i 12 grudnia 2014 w Elblągu odbędzie się szkolenie dla organizacji pozarządowych z aspektów prawnych i księgowych. Jest ono okazją dla wszystkich, którzy w organizacji zajmują się pozyskiwaniem środków na działalność organizacji, księgowością, szczególnie polecane również tym, którzy rozpoczynają przygodę w III sektorze.
Szkolenie poruszy najważniejsze kwestie dot. sprzedaży produktów oraz usług, kwestie dot. darowizn, sponsoringu oraz prawidłowego przebiegu loterii fantowych, które często organizowane są przez organizacje pozarządowe.
Podczas szkolenia można będzie dowiedzieć się o najnowszych zmianach w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o zbiórkach publicznych.
Organizator szkolenia zapewnia wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Zgłoszenia do udziału w szkoleniu przyjmowane są do 5 grudnia 2014 w biurze Stowarzyszenia ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17 – drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faksem (55 235 33 88). Osobą kontaktową w sprawach dotyczących szkolenia jest Rafał Narnicki. Szczegółowe informacje można uzyskać w Infopunkcie OWIES: ul. Związku Jaszczurczego 17, tel. 55 235 33 88.
 
Rafał Narnicki

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.