Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominam, że 2 lutego 2015 rou mija termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tej sprawie wraz z dokumentami znajduje się na stronie:  http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/463/3026/Ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do_Komitetu_Monitorujacego_Regionalny_Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_na_lata_2014-2020/ z poważaniem Joanna Glezman Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego  17 T: +48 89 512 58 80 F: +48 89 512 58 76 E: op@warmia.mazury.pl; www.wrota.warmia.mazury.pl
Drukuj

Komitet Monitorujący RPO Warmia Mazury

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_clock.jpg Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominam, że 2 lutego 2015 rou mija termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tej sprawie wraz z dokumentami znajduje się na stronie:

 http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/463/3026/Ogloszenie_o_naborze_kandydatow_na_przedstawicieli_organizacji_pozarzadowych_do_Komitetu_Monitorujacego_Regionalny_Program_Operacyjny_Wojewodztwa_Warminsko-Mazurskiego_na_lata_2014-2020/

z poważaniem

Joanna Glezman

Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego  17

T: +48 89 512 58 80 F: +48 89 512 58 76

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.wrota.warmia.mazury.pl

Drukuj

Nabór - animator rozwoju lokalnego

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ANIMATOR ROZWOJU LOKALNEGO. Wymogi kwalifikacyjne niezbędne i dodatkowe oraz zakres wykonywanej pracy określa zamieszczony poniżej Załącznik Nr 2 do regulaminu naboru na stanowiska pracy w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania przyjęty przez VIII-III-1-2015 posiedzenie Zarządu z 27 stycznia 2015 roku. VIII_III_1_Z_14_Zalacznik Nr 2 opis stanowiska pracy animator rozwoju lokalnego 2015-01-27.

Wymagane dokumenty przy wniosku aplikacyjnym na wolne stanowisko pracy:

1) List motywacyjny i życiorys zawodowy.

2) Kserokopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność o oryginałami, Biuro LGD jest uprawnione do potwierdzania zgodności dokumentów przedstawianych w LGD).

3) kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone za zgodność j.w.).

4) Referencje (nieobowiązkowe).

5) Oryginał kwestionariusza osobowego (wg wzoru zamieszczonego poniżej).

6) Oświadczenie o nie karaniu za przestępstwa popełnione umyślnie.

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście do 6 lutego 2015 roku, do godz. 15:00 (decyduje data doręczenia), w siedzibie Stowarzyszenia lub zwykłą pocztą na adres:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania
ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
pokój 29,

z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy Animator Rozwoju Lokalnego.

Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o liście kandydatów spełniających wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia www.kanal-elblaski-lgd.pl oraz na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu przy ul. Jana Amosa Komeńskiego 40.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Rekrutacji kandydatów na wolne stanowisko pracy dokona Komisja Rekrutacyjna składająca się z członków Zarządu KE LGD poprzez test wiedzy i umiejętności oraz rozmowę kwalifikacyjną na najbliższym posiedzeniu Zarządu - po terminie zakończenia naboru wniosków aplikacyjnych kandydatów, tj. 10 lutego 2015 roku w Miłomłynie, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

 

S.Pańczuk

Drukuj

9 lat działaności LGD Kanał Elbląski

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgLGD Kanał Elbląski ma już 9 lat. Obecnie liczy 100 członków. Działa na obszarze 12 gmin wokół Kanału Elbląskiego, zamieszkiwanym przez 94 tys. mieszkańców. W tym czasie poznawaliśmy się nawzajem, rozpoznawaliśmy problemy, potrzeby i marzenia. Planowaliśmy cele i zadania ukierunkowane na kształcenie lokalnych liderów, promocję obszarów wiejskich i turystyki, inwestycje na obszarach wiejskich. Realizujemy już trzecią lokalną strategię rozwoju. Przeprowadziliśmy 32 moduły szkoleniowe, wydaliśmy 7 zwartych publikacji, zorganizowaliśmy 41 imprez, oznakowaliśmy 582,5 km szlaków rowerowych, 400 atrakcji kulturowo-przyrodniczych, 121 km szlaków kajakowych. Jesteśmy operatorem dotacji w kwocie ponad 15 mln złotych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Zrealizowaliśmy 20 innych projektów na ponad 3,5 mln złotych.

S.Pańczuk

Drukuj

Prośba o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_logo_opp.gifStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania prosi o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz LGD Kanał Elbląski. Aby tego dokonać należy przejść na ostatnią stronę deklaracji rozliczeniowej PIT28/36/37/39 i wypełnić nr KRS 0000251035, kwotę darowizny oraz nieobowiązkowo cel 1% lub dane adresowe.

Na jakie cele zostaną przeznaczone środki z 1%?

 • IV wydanie przewodnika po szlakach rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego
 • Konserwacja 582,5 km szlaków rowerowych LGD Kanał Elbląski

Co do tej pory udało się nam zrealizować?

 • Pozyskać 20.305.424 zł dotacji na świetlice, place zabaw, centra wsi, parki, plaże, zabytki, wieżę widokową, imprezy promocyjne, szkolenia, miejsca pracy, usługi
 • Oznakować 582,5 km szlaków rowerowych w tym:
  • 130 km Szlak Kanału Elbląskiego
  • 128,9 km Szlak Pocztyliona
  • 68,5 km Szlak Prusów
  • 59,8 km Szlak Autorytetów
  • 45,7 km Szlak Wokół Jeziora Drużno
  • 31,5 km Szlak w Krainie Bizonów
  • 26,1 km Szlak W Krainie Wiatraków
  • 23,2 km Szlak Mennonitów
  • 13,9 km Szlak Wśród Pól i Lasów
  • 13,5 km Szlak Pruskich Rodów
  • 12,8 km Szlak Doliny Rzeki Wąskiej
  • 9,0 km Szlak Mennonitów
  • 8,0 km szlak łącznikowy Węzina - Jelonki
  • 7,4 km szlak łącznikowy Pasłęk – Kanał Elbląski
 • 4,2 km szlak łącznikowy Lesiska – Rożnowo

Od 2008 roku uzyskaliśmy 15.324,51 zł środków z 1% b_100_0_16777215_00_images_stories_logo_opp_1proc.gif

Drukuj

Honorowy patronat Prezydenta Elbląga

Stanisława Pańczuk włącz .

image001.gifPrezydent Elbląga Witold Wróblewski objął honorowym patronatem konferencję promującą produkty projektu KAJAK. Poniżej ciepłe słowa Prezydenta Elbląga w tej sprawie.

"Pragnę poinformować, że objąłem honorowym patronatem konferencję promującą projekt KAJAK „Od Wisły do Wisły”, która odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim.

 W naszym mieście modernizowana i budowana jest infrastruktura, dzięki której lepiej wykorzystujemy walory wodne naszego regionu. Dlatego cieszę się, że właśnie w Elblągu podejmowane są kolejne inicjatywy, które promują rekreację wodną. Dzięki tego typu konferencjom więcej osób, pasjonatów sportów wodnych, dowie się o tym co może zaoferować im nasze miasto.

 Życzę powodzenia w organizacji przedsięwzięcia i mam nadzieję, że goście, którzy przybędą do Elbląga, wywiozą stąd miłe wrażenia.".

Zapraszam na konferencję 3 lutego 2015 roku, godz. 17:00-19:00, Ratusz Staromiejski, Sala Koncertowa 101.

S.Pańczuk

 

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.