Charakterystyka czwartego projektu: Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Wierzba" w Kazimierzowie Grupa nieformala: "Serce Janowa" Nazwa Projektu: "Warsztaty carvingu" Kwota umowy: 6150 zł Kwota dofinansowania: 3000 zł Okres realizacji umowy: 10.08.2014 r.- 30.11.2014 r. Opis projektu: projekt polega na warsztatch/szkoelniach rzeźbienia w owocach i nabyciu umiejętności w sztuce carvingu. Mieszkańcy chcą się skupić na rozwoju intelektualno-manualnym, aby w ten sposób uczestniczyć w życiu publicznym wsi, służąc dobru wspólnemu. Warsztaty będą przeprowadzone przez Mistrza Polski w sztuce carvingu Pana Marka Rybackiego, któremu będzie asystować 3-ech instruktorów. Uczestnicy w ramach szkolenia nauczą się: - jak estetycznie nakryć stół, - jak tworzyć rzeźby z owoców i warzyw, - co to jest kuchnia molekularna i jak przyrządzić posiłek w 30 minut. S.Pańczuk
Drukuj

Warsztaty carvingu w Stowarzyszeniu Wierzba

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpg Charakterystyka czwartego projektu:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Wierzba" w Kazimierzowie

Grupa nieformala: "Serce Janowa"

Nazwa Projektu: "Warsztaty carvingu"

Kwota umowy: 6150 zł

Kwota dofinansowania: 3000 zł

Okres realizacji umowy: 10.08.2014 r.- 30.11.2014 r.

Opis projektu: projekt polega na warsztatch/szkoelniach rzeźbienia w owocach i nabyciu umiejętności w sztuce carvingu. Mieszkańcy chcą się skupić na rozwoju intelektualno-manualnym, aby w ten sposób uczestniczyć w życiu publicznym wsi, służąc dobru wspólnemu. Warsztaty będą przeprowadzone przez Mistrza Polski w sztuce carvingu Pana Marka Rybackiego, któremu będzie asystować 3-ech instruktorów. Uczestnicy w ramach szkolenia nauczą się:

- jak estetycznie nakryć stół,

- jak tworzyć rzeźby z owoców i warzyw,

- co to jest kuchnia molekularna i jak przyrządzić posiłek w 30 minut.

S.Pańczuk

Drukuj

Zrób sobie sam - FabLab Elbląg

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpgCharakterystyka trzeciego projektu:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Elbląg Europa

Grupa nieformalna: FabLab Elbląg

Nazwa Projektu: Zrób sobie sam

Kwota umowy: 8010 zł

Kwota dofinansowania: 4600 zł

Okres realizacji umowy: 10.08.2014 r.- 30.11.2014 r.

Opis projektu: cykl warsztatów oscylujących wokół ochrony zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie starych przedmiotów, pozyskiwanie energii odnawialnej, przypomnienie starych technologii i rozsądne wykorzystanie nowych technologii.

W ramach projektu:

- będzie budowany nowy kolektor słoneczny do suszenia pożywienia,

- będzie tworzony prysznic wykorzystujący wodę z kanału, z zastosowaniem filtrów i słońca,

- odbędą się warsztaty z renowacji drewna dla kobiet,

- będą tworzone kadłuby kajaków z kartonu natryskiwane substancją samotwardniejącą,

- będą zorganizowane zajęcia z robotyki i programowania arduino dla dzieci,

- będzie zastosowana tradycyjna technologia tynkowania gliną.

S.Pańczuk

Drukuj

Festyn Bezpieczna Zawada w Elblągu

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

Charakterystyka drugiego projektu:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół "ZAWADA" w Elblągu

Nazwa Projektu: Festyn "Bezpieczna Zawada" w Elblągu

Kwota umowy: 6892 zł

Kwota dofinansowania: 5000 zł

Okres realizacji umowy: 10.08.2014 r.- 30.11.2014 r.

Opis projektu: Projekt polega na poprawie stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej osiedla mieszkaniowego "Zawada" w Elblągu w zakresie bezpieczeństwa. Podejmowane działania to spotkania z:
- Komendą Miejską Policji - bezpieczeństwo, pokaz sprzętu

- Oddziałem Żandarmerii Wojskowej - symulator zderzeń i okulary alkogogle, pogadanki nt. zjawisk patologicznych

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - pokaz sprzętu ratowniczego, pogadanka

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - mobilne miasteczko rowerowe, nauka jazdy na rowerze dla dzieci i młodzieży, pogadanki

- Firma Vreal - symulator dachowania

- Inspekcja Transportu Drogowego - pokaz sprzętu, pogadanki

- Departament Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Elblągu - pokaz sprzętu, pogadanki

- I pomoc przedmedyczna - mierzenie ciśnienia i cukru we krwi

- Elbląski Park Technologiczny - pokaz nauki i techniki

Festyn odbędzie się 20 września 2014 roku na elbląskiej Zawadzie.

S.Pańczuk

Drukuj

Podpisujemy umowy na mikrodotacje PO FIO

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_PO_FIO.jpg

W ramach ogłoszonego naboru wniosków pn. Warmia Mazury Lokalnie, realizującego zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich, z obszaru powiatu elbląskiego i Miasta Elbląg wpłynęły 22 wnioski, z tego:

- 9 uzyskało dofinansowanie na łączną kwotę 29.079 zł

- 9 znajduje się na liście rezerwowej na łączną kwotę 39.005 zł

- 4 odpadły z przyczyn formalnych

Od 17 września 2014 roku podpisujemy pierwsze umowy.

Charakterystyka pierwszego projektu:

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim

Grupa nieformala: Drużyna dziewcząt "Ratowniczki"

Nazwa Projektu: "Strach ma wielkie oczy" - żyj bezpiecznie w OSP w Gronowie Elbląskim

Kwota umowy: 1980 zł

Kwota dofinansowania: 1500 zł

Okres realizacji umowy: 18.08.2014 r.- 20.10.2014 r.

Opis projektu: organizacja zajęć edukacyjnych związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej dla strażaków na terenie gminy wiejskiej Gronowo Elbląskie. Pierwsze zajęcia poprowadzi pielęgniarka środowiskowa z zakresu pierwszej pomocy oraz samarytanki (wykorzystanie środków i materiałów opatrunkowych, unieruchamianie kończyn, tamowanie krwotoków i opatrywanie ran). Drugie zajęcia dotyczą pomocy przedmedycznej, resuscytacji oddechowo-krążeniowej na fantomie. Opracowana zostanie krzyżówka "I Ty zostań ratownikiem" oraz przekazana nabyta wiedza i umiejętności kolegom z OSP Rozgart. Umiejętności i wiedza z zakresu pierwszej pomocy będzie prezentowana na festynach i imprezach plenerowych, Gimnazjum w Gronowie Elbląskim. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz ratownictwa i ochrony mieszkańców.

S.Pańczuk

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.