W latach 2009-2015 realizowany był projekt wybór LGD do realizacji LSR i Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja.  W ramach projektu "Wybór LGD do realizacji LSR" w latach 2009-2014 ogłoszono 27 konkursów, w ramach których wpłynęło 466 wniosków na łączną kwotę 30.961.872,83 zł. Podpisano 259 umów 174 operacje zostały odrzucone, z 33 umów zrezygnowali beneficjenci operacji. Rozliczono 206 umów, do refundacji pozostało 38 operacji. Wartość zrefundowanych dotacji wynosi 10.519.003,21 zł. Do refundacji pozostało 3.014.319,41 zł. Niewykorzystany limit dotacji 4 działań LSR wynosi 2.218.717, 38 zł. W latach 2009-2015 w ramach "Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji" wykonano następujące zadania: Walne Zebranie Członków obradowało 11 razy podejmując 79 uchwał Zarząd obradował 60 razy podejmując 240 uchwał Komisja Rewizyjna obradowała 7 razy podejmując 32 uchwały Rada obradowała 28 razy podejmując 575 uchwał w Biurze LGD zatrudniano 7 osób na 6,05 etatów z doradztwa w Biurze LGD skorzystało 777 osób na wykonanie zadań zawarto 460 umów, w tym 17 wieloletnich, 11 o pracę, 119 o dzieło, 313 zlecenia 97 wolontariuszy poświęciło swój czas na pracę na rzecz LGD Kanał Elbląski W latach 2009-2015 Biuro KE LGD zrealizowało 20 projektów na wartość 3.537.603, 26 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 3.386.343,64 zł. Rezultaty i efekty tych projektów to: 59 szkoleń w trakcie 82 dni, 2.427 osobodni (6,6 roku 1 osoby) 43 spotkania i warsztaty animacyjne w ciągu 32 dni, 647 osobodni, 13 Planów Odnowy Miejscowości,  4 zarejestrowane stowarzyszenia 16 wizyt studyjnych w ciągu 33 dni, 491 osobodni, w tym 7 wyjazdowych w ciągu 17 dni, 223 osobodni 26 imprez promocyjnych w ciągu 44 dni, 1738 osobodni 28 wydań 26 publikacji w 102.870 egz. 4 strony internetowe: www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych, 3737,9 km monitoringu tych szlaków, 83 tablice informacyjne, 2068 znaków malowanych typu R-1, 247 drogowskazy Typu R-3, 1732 znaki metalowe typu R-1, 699 słupów metalowych, 149 słupów drewnianych. wartość infrastruktury na szlakach rowerowych - 205.122 zł. 13 kontroli działalności LGD 17 umów na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie Praca w projektach LGD Kanał Elbląski to duże wyzwanie i ciągle nowe doświadczenia. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom zadań, uczestnikom zdarzeń, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom za zaangażowanie, twórczą pracę, wspólne emocje i życzliwość. S.Pańczuk 
Drukuj

Zakończona realizacja funkcjonowania LGD

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_loga_logo_lgd_ke.jpgW latach 2009-2015 realizowany był projekt wybór LGD do realizacji LSR i Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 

W ramach projektu "Wybór LGD do realizacji LSR" w latach 2009-2014 ogłoszono 27 konkursów, w ramach których wpłynęło 466 wniosków na łączną kwotę 30.961.872,83 zł. Podpisano 259 umów 174 operacje zostały odrzucone, z 33 umów zrezygnowali beneficjenci operacji. Rozliczono 206 umów, do refundacji pozostało 38 operacji. Wartość zrefundowanych dotacji wynosi 10.519.003,21 zł. Do refundacji pozostało 3.014.319,41 zł. Niewykorzystany limit dotacji 4 działań LSR wynosi 2.218.717, 38 zł.

W latach 2009-2015 w ramach "Funkcjonowania LGD, nabywania umiejętności i aktywizacji" wykonano następujące zadania:

 • Walne Zebranie Członków obradowało 11 razy podejmując 79 uchwał
 • Zarząd obradował 60 razy podejmując 240 uchwał
 • Komisja Rewizyjna obradowała 7 razy podejmując 32 uchwały
 • Rada obradowała 28 razy podejmując 575 uchwał
 • w Biurze LGD zatrudniano 7 osób na 6,05 etatów
 • z doradztwa w Biurze LGD skorzystało 777 osób
 • na wykonanie zadań zawarto 460 umów, w tym 17 wieloletnich, 11 o pracę, 119 o dzieło, 313 zlecenia
 • 97 wolontariuszy poświęciło swój czas na pracę na rzecz LGD Kanał Elbląski

W latach 2009-2015 Biuro KE LGD zrealizowało 20 projektów na wartość 3.537.603, 26 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 3.386.343,64 zł. Rezultaty i efekty tych projektów to:

 • 59 szkoleń w trakcie 82 dni, 2.427 osobodni (6,6 roku 1 osoby)
 • 43 spotkania i warsztaty animacyjne w ciągu 32 dni, 647 osobodni, 13 Planów Odnowy Miejscowości,  4 zarejestrowane stowarzyszenia
 • 16 wizyt studyjnych w ciągu 33 dni, 491 osobodni, w tym 7 wyjazdowych w ciągu 17 dni, 223 osobodni
 • 26 imprez promocyjnych w ciągu 44 dni, 1738 osobodni
 • 28 wydań 26 publikacji w 102.870 egz.
 • 4 strony internetowe: www.kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski
 • 582,5 km oznakowanych szlaków rowerowych, 3737,9 km monitoringu tych szlaków, 83 tablice informacyjne, 2068 znaków malowanych typu R-1, 247 drogowskazy Typu R-3, 1732 znaki metalowe typu R-1, 699 słupów metalowych, 149 słupów drewnianych. wartość infrastruktury na szlakach rowerowych - 205.122 zł.
 • 13 kontroli działalności LGD
 • 17 umów na realizację mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie

Praca w projektach LGD Kanał Elbląski to duże wyzwanie i ciągle nowe doświadczenia. Dziękuję bardzo wszystkim realizatorom zadań, uczestnikom zdarzeń, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom za zaangażowanie, twórczą pracę, wspólne emocje i życzliwość.

S.Pańczuk 

Drukuj

Zakończony Questingowy Projekt Współpracy

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_logo_questing.png

Zakończono Questingowy Projekt Współpracy QPW realizowany przez 5 LGD w Polsce. Byliśmy jednym z partnerów w tym projekcie. Dziękuję bardzo za współpracę przy tworzeniu questów. Cały projekt QPW był kolosem, którego realizacja wymagała wielkiego nakładu pracy, doświadczenia i cierpliwości. Patrząc na powstałe ścieżki, ulotki, stronę i aplikację uważam, że projekt udał się w 100%. Niezwykle cieszy różnorodność powstałych questów. Kreatywne podejście i niezłomność przy ich tworzeniu, w efekcie stworzyło kompleksowy i unikatowy produkt turystyczny, który mam nadzieję jest dopiero początkiem! W konsekwencji każdy z nas winien być z niego dumny i się nim chwalić, bo naprawdę jest czym. W ramach projektu zostały wykonane:

Drukuj

XVII Walne Zebranie Członków KE LGD

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_dsc00035.jpgZapraszam na XVII-1-2015 posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Walne Zebranie Członków odbędzie się 29 czerwca 2015 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A, o godz. 13:00 – I termin lub 13:30 – II termin.

PORZĄDEK OBRAD XVII-1-2015 WZC:

 1. Otwarcie i cel Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XVII-1-2015 Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia WZC XVI-1-2014 z 21 lutego 2014 roku.
 4. Wybór Przewodniczącego obrad WZC na III kadencję 2014-2017.
 5. Informacja z realizacji zadań między posiedzeniami WZC: 21.02.2014 roku – 29.06.2015 roku.
 6. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:

Drukuj

Konferencja promocyjna LGD i LSR 2009-2015

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_0_16777215_00_images_stories_dsc00029.jpgZapraszam na konferencję podsumowującą projekt: Wybór LGD do realizacji LSR na lata 2009-2015  Konferencja odbędzie się 29 czerwca 2015 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A, od godz. 10:00.

PROGRAM KONFERENCJI:

10:00 - 10:10 – otwarcie konferencji – Maciej Romanowski - STAROSTA ELBLĄSKI i Stanisława Pańczuk - PREZES ZARZĄDU LGD
10:10 – 10:30 - film: 10 lat LGD Kanał Elbląski – Mariusz Szkałuba
10:30 – 11:30 - monitoring i ewaluacja LGD i LSR, efekty realizacji LSR za l. 2009-2015 w układzie celów, wskaźników i beneficjentów - Stanisław Pańczuk
11:30 – 11:45 - przerwa
11:45 – 13:00 - wykład o PROW i RLKS na lata 2014-2020 oraz opinie i wnioski z monitoringu LGD i LSR – dr Ryszard Zarudzki

Serdecznie zapraszam S.Pańczuk

Drukuj

XI Zlot Milośników Aniołów w Aniołowie

Stanisława Pańczuk włącz .

b_100_100_16777215_00_images_stories_phoca_thumb_m_8__16-17.04.2009_targi_kisielice._fot._arch._lgd.jpg

XI  ZLOT MIŁOŚNIKÓW ANIOŁÓW W ANIOŁOWIE 3 - 5 lipca 2015 r.
Program Zlotu:
Piątek
16:00 –18:00  Spacery „Szlakiem aniołów i urokliwych zakątków”. Quest
17:00 - 19:00  Warsztaty zakładania stowarzyszeń i tworzenia wioski tematycznej jako sprawdzonego sposobu na rozwój i promocję miejscowości. Spotkanie z Sołtysem Roku.
18:00 - 19:00  Anielska wystawa prac i fotografii
19:00 – 20:00 Niebiańskie przysmaki.
Dzień Główny, Sobota
12:00 - 13:00 „Jak rozpoznać anioły wśród nas” - prorektor PWSZ w Elblągu
13:00   Odsłonięcie pomnika z okazji jubileuszu 700 - lecia istnienia Aniołowa
 Korowód przebierańców od pomnika do Ronda z aniołami
14:00   Otwarcie XI Międzyregionalnego Zlotu Miłośników Aniołów. Występy.
14:30 – 17:00 Anielskie warsztaty.  Diabelskie igraszki. Tematyczne wariacje kulturowe.

Konkurs znajomości zasad „Bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym"

17:30 - 18:00  Rozstrzygnięcie konkursów i prezentacji oraz nagrodzenie zwycięzców
22:30 - 23:00  Występ teatru ognia „Angels in the fire”
23:00- 1:00 Zabawa pod gwiazdami.

Drukuj

Zaproszenie - MPR przy Green Velo

Stanisława Pańczuk włącz .

 

b_100_0_16777215_00_images_banner_MPR_Green_Velo.jpg

Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja" mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. Zapraszamy do współpracy:

- gestorów obiektów noclegowych (w tym agroturystycznych) i gastronomicznych,

- zarządców atrakcji turystycznych,

- centra informacji turystycznej,

- operatorów innych obiektów, mogących świadczyć usługi na rzecz turystów rowerowych: stacji paliw, serwisów rowerowych, wypożyczalni rowerów i sprzętu turystycznego itp.

położonych w tzw. "korytarzu" szlaku Green Velo, tj. w gminach znajdujących się do 20 kilometrów od osi głównej tego szlaku.