Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Dodatkowe środki PROW dla LGD II bonus

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zarząd Kanał Elbląski LGD podjął uchwały w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich pod dodatkowe środki PROW 2014-2020. Z wyników warsztatów, ankiet badawczych, posiedzenia Walnego Zebrania Członków i posiedzenia Rady wynika, że dodatkowe środki powinny być przeznaczone odpowiednio:

 • 430 000 PLN – rozwijanie działalności gospodarczej – 2 podmioty
 • 400 000 PLN – podejmowanie działalności gospodarczej – 4 podmioty
 • 150 000 PLN – rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej – 1 podmiot
 • 120 000 PLN – projekt grantowy (promocja dziedzictwa kulturowego, historii, tradycji i tożsamości lokalnej) przewidujemy 5 zadań, w tym 2 publikacje o historii Elbląga i okolic oraz historii Iławy i okolic oraz 3 zadania związane z zakupem strojów ludowych, tradycyjnych wsi tematycznych, np. mennonicki, anielski, odtwórstwa historycznego
 • 50 000 PLN – operacja własna KE LGD (publikacja o Kanale Elbląskim)

Jednocześnie zmieniły się kryteria wyboru operacji i zadań. Komplet załączników wraz z LSR znajduje się w poniższym katalogu. 

Po zatwierdzeniu zmian LSR i załączników przez samorząd województwa zostaną ogłoszone nabory wniosków. Przewidywany termin naboru wniosków to I półrocze 2020 roku.  

S.Pańczuk

Spotkanie informacyjne - FIO WML-4

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach małego PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 4.

24 lutego 2020 roku, godz.12.00-14.00

Elbląg, siedziba Starostwa Powiatowego w Elblągu, sala sesyjna

Opowiemy co i jak z tymi mikrodotacjami jest :)

S.Pańczuk 

FIO Warmia Mazury Lokalnie IV

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA" i Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji  FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.
 
Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.
 
ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:

 • posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej,
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,.
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe

i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Program mikrodotacji adresowany jest do:

 1. Młodych organizacji pozarządowych, czyli do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na: realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
 1. Grup nieformalnych - stanowiące nie mniej niż trzy osoby zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPioW.
 1. Grup samopomocowych - stanowiące dobrowolny zespół osób zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, to wsparcie w ramach priorytetu 1 przysługuje jej na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, o ile w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby, a działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego. Jeżeli natomiast grupa samopomocowa działa w formie organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną, to jeżeli spełnia warunki dostępu przewidziane dla młodych organizacji pozarządowych, może uzyskać właściwe dla nich wsparcie.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają poniższe warunki łącznie:

 • mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego / mają miejsce zamieszkania na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego (dotyczy każdego członka grupy nieformalnej),
 • planują prowadzić działania na obszarze województwa warmińsko - mazurskiego.

Łączna pula przeznaczona na mikrodotacje w 2020 roku wynosi: 300 000,00 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 

17 luty – 16 marca 2020 r.
 
WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
Okres realizacji projektów mieści się w przedziale: od dnia złożenia wniosku w generatorze
do 30 października 2020 r. przy czym projekt nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy (ponoszenie wydatków przed rozstrzygnięciem konkursu na ryzyko wnioskodawcy)

Kwota wnioskowanej dotacji: 2 000 złotych - 5 000 złotych
Wkład własny: minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).
 
Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronach:
www.warmiamazurylokalnie.pl,
www.warminskizakatek.com.pl,

www.kanal-elblaski-lgd.pl
www.przystan.ilawa.pl,

www.funduszlokalnynidzica.pl,
www.stopa.org.pl, www.spdim.pl,
(ZAKŁADKA MIKRODOTACJE FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE)
Rozpatrzeniu będą podlegały wyłącznie  wnioski spełniające kryteria formalne.
Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
TRYB ORAZ KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW
 
Wyboru projektów dokonuje Komisja Grantowa, przyznając dofinansowanie tym projektom, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

 1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu,
 2. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty,
 3. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 4. zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach,
 5. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy,
 6. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu,
 7. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego,
 8. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 
WSPARCIE INFORMACYJNO - DORADCZE NA ETAPIE UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE  jest realizowane przez sieć Ośrodków i Punktów Animacyjno - Doradczych Warmia Mazury Lokalnie:
 
- dla powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego i braniewskiego (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Światki, Dywity, Jonkowo)

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"  ul. Grunwaldzka 6  11-040 Dobre Miasto, tel/fax 896160058
www.warminskizakatek.com.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Izabela Sztremer

- dla powiatów:  elbląskiego, ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta) i miasta Elbląga

Punkt Animacyjno – Doradczy Warmia Mazury  Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa  Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg,  tel. 55 239 49 61, 55 643 58 45
www.kanal-elblaski-lgd.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Stanisława Pańczuk, Paulina Jachlewska

- dla powiatów:  kętrzyńskiego, olsztyńskiego (gmina: Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) i miasto Olsztyn
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia, Łajsy, 11-036 Gietrzwałd, tel:89 672 96 43, 503 169 633 (Iwona Hudź)
www.poludniowawarmia.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Iwona Hudź

- dla powiatów:  mrągowskiego, piskiego, giżyckiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ul. Kolejowa 2 B, 12-220 Ruciane Nida,  tel. 510 211 940, 500 227 829
www.spdim.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Alina Kierod

- dla powiatów: szczycieńskiego, nidzickiego, działdowskiego

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie -  Nidzicki Fundusz Lokalny
Kamionka 7, 13-100 Nidzica,  tel.  729 280 011, 600859988
www.funduszlokalnynidzica.pl,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Barbara Margol, Marta Marciniak
 
- dla powiatów:  ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Ełckie  Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk, tel. 796 538 105
www.stopa.org.pl, e-mail: pawelwilk8o2.pl,   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator lokalny: Paweł Wilk, Iwona Olkowicz

- dla powiatów:  nowomiejskiego, iławskiego, ostródzkiego (gmina: Dąbrówno, Grunwald, Ostróda)
Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ",
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 23c, 14-200 Iława, tel. 602 474 956
www.przystan.iława.pl,  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
koordynator lokalny: Dawid Perges
             
Dokumenty do pobrania
1) REGULAMIN
2) KARTA OCENY FORMALNEJ
3) KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
4) MAPA AKTYWNOŚCI FIO 2014-2020

S.Pańczuk

 

LOWE dla szkół

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo,
Pod koniec stycznia 2020 ruszył konkurs na wsparcie LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji), które będą tworzone przy szkołach i prowadziły działania adresowane do osób dorosłych, skierowane na rozwój ich kompetencji. 
Brzmi to dość ogólnie, ale dzięki temu można zaplanować w projekcie wiele różnorodnych działań, np. skierowanych do seniorów, do rodziców uczniów ze szkoły oraz do pozostałych mieszkańców gminy. Ważne, żeby odbiorcami LOWE były różnorodne grupy i środowiska, nie tylko jedna np. rodzice. W projekcie jest przyjęty wskaźnik dla każdego LOWE - 200 uczestników działań LOWE (oznacza to że 200 osób musi wziąć udział w choć 1 działaniu: szkoleniu, cyklu zajęć).
W konkursie, w którym nasze stowarzyszenie (Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA) jest partnerem, zaś liderem - Ogólnopolski Operator Oświaty z Poznania, wyłonionych zostanie 20 LOWE i każdy z nich może uzyskać dotację w wysokości do 250.000 zł na roczne działania na rzecz podnoszenia kompetencji osób dorosłych.
Wnioski można składać do 5 marca 2020. Sam wniosek jest dość prosty, ale wymaga przygotowania wstępnej diagnozy (pokazującej potrzeby różnych grup w społeczności wokół szkoły), opisania potencjału środowiska i potencjału szkoły oraz oferty działań dla dorosłych (wynikającej z potrzeb wcześniej opisanych). 
Uwaga! Wniosek składa organ prowadzący i może on dotyczyć tylko 1 szkoły w danej gminie.
W załączeniu przesyłam broszurę informacyjną o projekcie oraz opis modelu LOWE, który przygotowany został przez MEN. Polecam tę lekturę - choć jest obszerna, to wyczerpuje opis możliwych działań LOWE, jego struktury, współpracy z otoczeniem, sposobów prowadzenia diagnozy itp. Jest to bardzo cenny materiał.
Zachęcam też do kontaktu, zarówno do mnie, jak i bezpośrednio do Ogólnopolskiego Operatora Oświaty (dane w broszurze) - jeżeli mają Państwo pytania, proszę nie wahać się i kontaktować telefonicznie lub e-mailowo.
Z wyrazami szacunku
Iwona Olkowicz, ekspert ds. LOWE
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA