Równać szanse - zgłoś swoją ofertę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Równać szanse - zgłoś swoją ofertę

Szanowni Państwo,

trwa Ogólnopolski Konkurs Grantowy ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2019". Jest on skierowany do organizacji pozarządowych, z nastawieniem na organizacje z małych miejscowości (do 20 tysięcy mieszkańców), zarejestrowane jako stowarzyszenia i fundacje, ale mogą wziąć w nim udział także domy kultury i biblioteki. Warunkiem udziału jest otrzymanie co najmniej jednej dotacji w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku. Celem Programu jest wyrównywanie szans młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości na dobry start w dorosłym życiu.

Zapytanie ofertowe - szkolenie z promocji w Internecie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KE LGD/2019

do projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6936-UM1420002/1z 18 czerwca 2018 roku pt.: Markowy Produkt Turystyczny” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Zamawiający: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, NIP: 5782930542, REGON: 28010727 zaprasza do złożenia ofert

1. Opis przedmiotzamówienia:

Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019Na 5 lutego jest  planowane pierwsze w 2019 roku posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego. Oto czas, miejsce i planowany porządek obrad:

CZAS:            5 lutego 2019 roku, od godz. 10.00

MIEJSCE:      82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40, biuro KE LGD, pokój nr 24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji poddziałania 19.2 PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji poddziałania 19.2 PROWNa stronie www.PROW.WARMIA.MAZURY.pl została zamieszczona zaktualizowana wersja informacji w sprawie składania informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2. Składają ją wszyscy beneficjenci działania 19.2. (link przekierowujący oraz  treść wpisu znajduje się poniżej):

https://prow.warmia.mazury.pl/informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2/