Konferencja ekologiczna - wolne miejsca

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Konferencja ekologiczna - wolne miejscaSą jeszcze wolne miejsca na konferencję ekologiczną. Może warto w nieje uczestniczyć? 

Program konferencji „Żywność wysokiej jakości sposobem na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa”

„Mazurski Raj”, Piaski 5, 12-220 Ruciane Nida

Dzień I – 25 kwietnia 2018 r. 

10:00 – Otwarcie konferencji – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

10:15 – 10:45 – Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie warmińsko – mazurskim na tle Polski i Europy - dr inż. Adam Pawlewicz, Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu, UWM w Olsztynie.

10:45 – 11:15 – Wymagania dotyczące znakowania tradycyjnych wyrobów spożywczych – roślinnych i zwierzęcych – najczęściej popełniane błędy - dr Sylwia Ciągło – Androsiuk, Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie.

11:15 – 11:45 – Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej w produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego – mgr inż. Magdalena Woltmanowska – Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.

SMAK - zaproszenie na warsztaty kulinarne

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: SMAK - zaproszenie na warsztaty kulinarneZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ZAPRASZA na warsztaty kulinarne 23-24 kwietnia 2018 roku, godz. 8:30 Zajazd Pod Kłobukiem, ul. Zamkowa 11, 14-330 Małdyty.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu współpracy pn. Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych – akronim SMAK. Projekt współpracy realizują:

LGD BARCJA - koordynator

LGD Kanał Elbląski - partner nr 1

LGD Trzy Doliny - partner nr 2

LGD Ziemia Łańcucka - partner nr 3.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucją odpowiedzialną za treść materiału informacyjnego jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wszystkich zainteresowanych uczestniczeniem w warsztatach prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się do warsztatów decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

UWAGA: SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW!

Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce szkolenia

Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu oraz na stronie www.kanal-elblaski-lgd.pl

Ćwiczenia terenowe przewodników turystycznych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Ćwiczenia terenowe przewodników turystycznych 6 kwietnia 2018 roku w Ostródzie odbędzie się szkolenie przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego połączone z ćwiczeniami terenowymi. W programie przewidziano:
9.15 - wykład wprowadzający na temat produktu turystycznego – w oparciu o przykład stowarzyszenia przewodników turystycznych i funkcjonujących produktów turystycznych Ostródy – prezentacja około 35-40 minut.
10.15 -14.15 - prezentacja terenowa produktu „Tajemnice Starej Ostródy" – trasa zostanie rozszerzona tak by zaprezentować kilka wariantów trasy funkcjonującej pod wspólnym tytułem „Tajemnice Starej Ostródy" – od 2014 roku produkt ten jest sprzedawany jako jeden ze sztandarowych produktów dla osób prywatnych i firm turystycznych.
14.15 -15.00 - obiad
15.00 -16.00 - podsumowanie i dyskusja nad produktem i możliwościami jego rozwoju oraz możliwością multiplikowania w różnych wariantach dostosowanych do potrzeb grupy zamawiającej

Wielkanoc 2018

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych pełnych miłości i rodzinnego ciepła

życzy Zarząd Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Czytaj więcej: Wielkanoc 2018