Drukuj

Dotacje na miejsca pamięci

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Dotacje na miejsca pamięciNa stronie internetowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/wspieranie-opieki-nad-miejscami-pamieci-i-trwalymi-upamietnieniami-w-kraju.php) pojawiły się formularze wniosków do programu:

- Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

Celem programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.

O dofinansowanie w ramach tego programu mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe.

Drukuj

Agrotravel 2017 - targi turystyczne c.d.

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Agrotravel 2017 - targi turystyczne c.d.

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że trwa już proces rejestracji Wystawców na IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbędą się w Kielcach, w dniach 7-9 kwietnia 2017.  Jest to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej, impreza wystawiennicza. Jest to także miejsce spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Drukuj

Wnioski przekazane do dalszej oceny w UM WW-M

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wnioski przekazane do dalszej oceny w UM WW-M27 grudnia 2016 roku zostało przekazanych 28 wniosków w projektach indywidualnych z naboru 1/2016, jeden wniosek na projekt grantowy "Rowerowy zawrót głowy" sporządzony na podstawie 8 wniosków o powierzenie grantu i dwa wnioski na operacje własne KE LGD.

Spośród 28 wniosków aplikacyjnych 7 dotyczyło podejmowania działalności gospodarczej, 5 - rozwijania działalności gospodarczej, 7 - dróg publicznych, 7 - infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 1 - promocji, 1 - dziedzictwa lokalnego.

Od oceny Rady wpłynęły 3 odwołania, które Zarząd KE LGD przekazał do dalszego rozpatrzenia Zarządowi Województwa W-M.

Dalszą oceną merytoryczną wniosków wybranych do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia zajmie się Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

S.Pańczuk

Drukuj

NEWSLETTER 1/2017 ESWIP

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: NEWSLETTER 1/2017 ESWIP

WAŻNE DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ

1. Wydłużenie terminu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych informuje, iż termin naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Grup Inicjatywnych w ramach rundy konkursowej nr 2/2016 został wydłużony do 31 stycznia 2017 r.

2. Sprawdź, co zmieni się w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Według projektodawcy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w ustawie uelastycznią i usprawnią funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, odpowiadając na wyzwania stojące przed tymi podmiotami szczególnie w początkowym okresie ich działania. Ułatwią również osobom fizycznym dostęp do takiej formy działalności gospodarczej, jaką jest spółdzielnia socjalna – zarówno, jeśli chodzi o tworzenie podmiotu, jak i znalezienie w nim zatrudnienia. Pojawią się również ułatwienia dla istniejących już przedsiębiorstw społecznych.

Drukuj

Targi turystyczne c.d.

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Targi turystyczne c.d.Szanowni Państwo,

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna informuje, że w dniach 14-16 marca 2017 roku odbędą się w Moskwie Międzynarodowe Targi Turystyczne MITT – „Podróże i turystyka”. Tradycyjnie w targach na stoisku partnerskim z Obwodem Kaliningradzkim uczestniczyć będzie region Warmii i Mazur. Celem udziału w moskiewskiej imprezie jest promocja potencjału turystycznego sąsiadujących ze sobą regionów.