EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego29-30 czerwca 2017 roku kontynuujemy drugie warsztaty poświęcone tworzeniu EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Armina Mikosa v. Rohrscheidta i Aleksego Artyshuka.  W programie:

29 czerwca 2017 roku:

Blok I (3h): Ekomuzeum - idea (podsumowanie warsztatów z 7-8.06.2017 roku)

Blok II (2h): Pakiety produktów turystycznych - wykład i warsztaty

Blok III (3h): Oferty indywidualne i oferta wspólna Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - warsztaty

30 czerwca 2017 roku:

Blok III (1h): Oferty indywidualne i oferta wspólna Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego  - warsztaty

Blok IV (3h): Konsultacje: oczekiwania, certyfikacja ofert indywidualnych i oferty wspólnej, paszport turystyczny Ekomuzeum - projekt popularyzacyjny i system rabatowy

Blok V ((2h): Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego, deklaracja i zgłoszenie

Blok VI (2h): Witryna internetowa, funkcjonalność, struktura strony

Zapraszamy zainteresowanych współpracą w ramach sieciowego produktu turystycznego EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego, dopiero się rozkręcamy, każdy znajdzie tu miejsce ze swoją ofertą indywidualną i może wziąć udział w tworzeniu ciekawej oferty wspólnej.

S.Pańczuk

IX Konkurs "Polska wieś-dziedzictwo i przyszłość"

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: IX Konkurs Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Pierwsza umowa PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Pierwsza umowa PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 227 czerwca 2017 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 ze Stowarzyszeniem "DWIE WSIE" w Dłużynie, Gmina Elbląg i Grupę Nieformalną NASZ MYŚLĘCIN. Realizowany mikroprojekt "W zdrowym ciele zdrowy duch". Celem projektu jest budowa materialnego dobra wspólnego dla mieszkańców wsi Myślęcin w postaci zagospodarowanego terenu rekreacyjno-sportowego we wsi Myślecin oraz wszelkie dobro niematerialne w postaci zwiększenia integracji społecznej "starych i nowych" mieszkańców wsi, umocnienia więzi między poszczególnymi pokoleniami, stworzenie warunków do nawiązywania współpracy i aktrywności społecznej oraz poprawę estetyki wsi.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.

Wartość projektu "W zdrowym ciele zdrowy duch" - wynosi 5.000 zł a kwota dotacji - 3.000 zł. Realizatorem jest grup anieformalna "Nasz Myślęcin" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Dwie Wsie w Dłużynie.

Czytaj więcej: Pierwsza umowa PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2Czytaj więcej: Pierwsza umowa PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2Czytaj więcej: Pierwsza umowa PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2S.Pańczuk

Listy wniosków odrzuconych po ocenie formalnej

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Listy wniosków odrzuconych po ocenie formalnejPod poniższym linkiem  znajdują się listy wniosków odrzuconych po ocenie formalnej. Paragraf 7 ustęp 5 Regulaminu Rady oraz procedur wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zawiera powody odrzucenia wniosku w wyniku oceny formalnej.

Regulamin Rady znajduje się pod linkiem:

S.Pańczuk

XXVIII-III-4-2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXVIII-III-4-2017 posiedzenie ZarząduZapraszam na XXVIII-III-4/2017 posiedzenie Zarządu na 26 czerwca 2017 rokuna godz. 12.00 w Elblągu ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Przyjęcie porządku XXVIII-III-4/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie protokołu z XXVII-III-3/2017 posiedzenia Zarządu z 28 marca 2017 roku.
3. Podjęcie uchwały NR XXVIII_III_4_Z_04_UCHWALA_Z_NR_XXVIII-4-1/2017 w sprawie Regulaminu świadczonych usług doradczych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.