Wyniki oceny merytorycznej PO FIO WML2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki oceny merytorycznej PO FIO WML2Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.


W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 75 projektów w tym:
- 18 projektów - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
- 57 projektów - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.


Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.

Trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Trwają Dni Otwarte Funduszy EuropejskichTrwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Na Warmii i Mazurach 11 beneficjentów otwiera swoje podwoje i zaprasza do poznania efektów przeznaczenia funduszy europejskich. Zapraszamy i my do Biura Kanał Elbląski LGD, chętnie opowiemy i pokażemy co udało nam się zrobić. Nasze działania i ich efekty dokumentujemy w kolejnych Tomach Kroniki. Jest już ich VII, pracujemy nad VIII. Odwiedziło nas już kilka osób. Byliśmy też na konferencji prasowej "Fundusze! Przystań - skorzystaj!"- Miliony na zmiany - Jak zmieniły się Warmia i Mazury dzięki pieniądzom unijnym? w Olsztynie 17 maja 2017 roku. Były nawet pytania i wywiad do TVP 3 Olsztyn.

Oferty Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Oferty Ekomuzeum Krainy Kanału ElbląskiegoStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty spełniające wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym do składania ofert w ramach zadania zaplanowanego dla operacji własnej LGD pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego realizowanej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Wyniki oceny formalnej wniosków w PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki oceny formalnej wniosków w PO FIO WML 2W imieniu wszystkich Partnerów Programu dotacyjnego FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 2 informujemy, że po weryfikacji formalnej wniosków zostało odrzuconych 21 projektów, które nie spełniły podstawowych kryteriów dostępu do konkursu, a 2 wnioski zostały wycofane przez samych Wnioskodawców.

Szczegółowa lista odrzuconych wniosków wraz z uzasadnieniem znajduje się tutaj:

Ogłoszenia o naborach wniosków PROW 3-9/2017

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Ogłoszenia o naborach wniosków PROW 3-9/2017Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR OW KE na lata 2016-2023 realizowanej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje pod linkami w ramach poszczególnych naborów:

Nr 3/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 804 780 PLN.

Nr 4/2017 - rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwój działalności gospodarczej, kwota limitu dotacji - 1 747 712 PLN.

Nr 5/2017 - budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej zaspokajającej lokalne potrzeby, kwota limitu dotacji - 800 000 PLN.

Nr 6/2017 - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, kwota limitu dotacji - 600 000 PLN.

Nr 7/2017 - zachowanie dziedzictwa lokalnego, kwota limitu dotacji - 100 179 PLN.

Nr 8/2017 - promocja obszaru objętego LSR OW KE, w tym turystyki, rekreacji, dziedzictwa, produktów lub usług lokalnych - kwota limitu dotacji - 59 595 PLN.

Nr 9/2017 - wzmocnienie kapitału społecznego, kwota limitu dotacji - 50 000 PLN.

RAZEM planowany limit dotacji we wszystkich naborach wynosi - 4 162 266 PLN.