Pierwsze wyjście w PO FIO WML2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

28 czerwca 2017 roku została podpisana kolejna umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 ze Stowarzyszeniem "Wyjście", jako młodą organizacją pozarządową z Elbląga. Realizowany mikroprojekt polega na wsparciu startu Stowarzyszenia WYJŚCIE odpowiadajacego na potrzeby grupy młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mikroprojekt obejmuje zakup sprzętu i promocję działalności Stowarzyszenia WYJŚCIE.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.

Wartość projektu "Piertwsze wyjście" - wynosi 5.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. Realizatorem jest Stowarzyszenie "WYJSCIE" w Elblągu, jako młoda organizacja pozarządowa.

Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 227 czerwca 2017 roku została podpisana umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 z Morąskim Stowarzyszeniem Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie", jako młodą organizacją pozarządową. Realizowany mikroprojekt to "Warsztaty Darterskie". Warsztaty darterskie prowadzone będą w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Morąg. Ich celem jest promocja darta jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.

Wartość projektu "Warsztaty darterskie" - wynosi 2.730,99 zł a kwota dotacji - 2.080 zł. Realizatorem jest Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg Aktywnie" w Morągu, jako młoda organizacja pozarządowa.

Czytaj więcej: Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2

Czytaj więcej: Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2

Czytaj więcej: Warsztaty Darterskie w PO FIO WML 2

 

Ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 

Czytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia11 i 12 lipca 2017 roku trwa ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Łącznie w 7 naborach wpłynęło 71 wniosków na kwotę 8.976.506,59 zł. Łączny limit dotacji wynosi 4.162.266 zł. Jeden wniosek został wycofany, 5 wniosków odpadło w wyniku oceny formalnej. Tylko 13 wniosków przeszło ocenę formalną bez uzupełnień. 53 wnioskodawców uzupełniło oyczywiste omyłki i braki formalne. W poszczególnych naborach wpłynęła następująca liczba wniosków:

Konkurs

Limit dotacji

Kwota wnioskowana

Pozostała kwota wnioskowana

Liczba wniosków złożonych

Liczba wniosków wycofanych

Liczba wniosków odrzuconych

Liczba wniosków bez uwag

Liczba wniosków do poprawy

3/2017

804 780

2 128 737,40

1 930 737,40

22

0

2

0

20

4/2017

1 747 712

4 369 045,00

4 069 045,00

22

1

1

3

17

5/2017

800 000

1 462 941,41

1 179 061,41

15

0

2

5

8

6/2017

600 000

799 538,00

799 538,00

8

0

0

4

4

7/2017

100 179

122 976,78

122 975,78

2

0

0

0

2

8/2017

59 595

43 268,00

43 268

1

0

0

1

0

9/2017

50 000

50 000,00

50 000

1

0

0

0

1

RAZEM

4 162 266

8 976 506,59

8 194 625,59

71

1

5

13

52

Czytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę StowarzyszeniaCzytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę StowarzyszeniaCzytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę StowarzyszeniaCzytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę StowarzyszeniaCzytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę StowarzyszeniaCzytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę StowarzyszeniaCzytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę StowarzyszeniaCzytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę Stowarzyszenia

Czytaj więcej: Ocena wniosków przez Radę StowarzyszeniaS.Pańczuk

Rowerowy zawrót głowy - umowa na realizację projektu grantowego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa na realizację projektu grantowego30 czerwca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana pierwsza w województwie (a może i kraju) umowa na realizację projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy". Kwota dotacji - Tego samego dnia podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację zadania grantowego z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lasecznie na realizację zadania: Blusowo - Szantowo - Rowerowo. Zadanie zostało zrealizowane 1-2 lipca 2017 roku w Siemianach i trasie rajdu z Szymbarka do Siemian. Kwota dofinansowania - 19.990 zł. Pozostałe zadania realizują:

1) Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku. Zadanie szkoleniowe - Historyczno-edukacyjny piknik rowerowy Pasłęk 1297-2017. Kwota dofinansowania - 10.000 zł.

2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i okolic w Majdanach Wielkich. Zadanie promocyjne - Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn. Kwota dofinansowania - 30.000 zł.

3) Stowarzyszenie "Dwie Wsie" w Dłużynie. Zadanie inwestycyjne - Odpoczynek na szlaku - urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Dłużynie. Kwota dofinansowania - 27.517 zł.

4) Stowarzyszenie IWA- Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Zadanie inwestycyjne - Stanica rowerowa we Władysławowie. Kwota dofinansowania - 30.000 zł.

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Tropach. Zadanie inwestycyjne - Urządzenie Miejsca postoju rowerzystów w miejscowości Raczki Elbląskie. Kwota dofinansowania - 26.853 zł.

6) Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Zadanie inwestycyjne - Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo. Kwota dofinansowania - 44.950 zł.

7) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Wola Kamieńska w Woli Kamieńskiej. Zadanie inwestycyjne - Rozwój Sołectwa Wola Kamieńska poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów. Kwota dofinansowania - 29.997 zł.

S.Pańczuk

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa na realizację projektu grantowego

 

 Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa na realizację projektu grantowego

 Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa na realizację projektu grantowego

 

 Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa na realizację projektu grantowego