Wyniki oceny operacji przez Radę w wyniku odwołania

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki oceny operacji przez Radę w wyniku odwołaniaW załącznikach podajemy wyniki oceny operacji w procedurze odwóławczej w konkursie 10/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Rada Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania ocenila dwie operacje. Wyniki w załącznikach. 

S.Pańczuk

Przygotowanie ofert produktów turystycznych do sprzedaży - warsztaty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Przygotowanie ofert produktów turystycznych do sprzedaży - warsztatyZapraszamy na warsztaty z przygotowania ofert produktów turystycznych do sprzedaży: Dworek Sople, 19-20 listopada 2018 roku od godz. 10.00.

W programie warsztatów:

1) katalog kosztów produktów turystycznych

2) minibiznesplan produktu turystycznego

3) ustalenie jednej ceny produktu turystycznego

4) strategia współpracy i podział zysku, metody rozliczeń

5) usługi cyfrowe i portale wspierające sprzedaż oferty turystycznej

6) przygotowanie pakietów i oferty turystycznej

7) sieć dystrybucji, wdrożenie produktów turystycznych

8) nowy produkt na rynku

Smaki dzieciństwa - wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Smaki dzieciństwa - wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty Tytuł: Smaki dzieciństwa – wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Realizator: Smakosze tradycji

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”

Wartość projektu: 5 150,00 PLN

Kwota dotacji: 4 250,00 PLN

Cel projektu: aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli wsi Oleśno w życie publiczne i działania integrujące całe rodziny.

20 paździrnika 2018 roku mieszkańcy Oleśna i przyjaciele zebrali sie przy wspólnym kiszeniu kapusty. Z wielkim zapałem zabrano się za czyszczenie, ważenei i szatkowanei kapusty. Przygotowywano marchew i sól. Deptano w beczkach kapustę, raczono się gorącym kapuśniakiem, kiełbaską z grilla i nalewką z rajskich jabłek.  

Dowcipom i zabawie nie było końca. Cztery pokolenia przyjemnie i pożytecznie spędziły ze sobą czas. 

Na końcu nastąpił podział dobra. Umówiono sie na wspólne gotowanie potraw z zakiszonej kapusty :) 

Umowy FIO WML III podpisane

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowy FIO WML III podpisane12 października 2018 roku zostały podpisane umowy PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III. Do dofinansowania zostało wybranych 11 zadań służących tworzeniu dobra wspólnego, natomiast umowy zawarto z 10 podmiotami, w tym 2 młodymi organizacjami pozarządowymi i 8 grupami nieformalnymi i patronackimi organizacjami. Kwota dofinansowania wyniosła 42.563,88 PLN, a łączna kwota 10 zadań do realizacji 64.722,89 PLN ogółem. Podpisane umowy dotyczą:

1. Tytuł: Pomagamy i nie marnujemy

Młode organizacja pozarządowa: STOWARZYSZENIE PAJDKA

Wartość projektu: 5 778,89 PLN

Kwota dotacji: 4 478,89 PLN

Cel projektu: usprawnienie wydawana żywności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, opracowanie procedur wydawania żywności poprzez zakup sprzętu biurowego.

 

Środek Świata Przedsiębiorczych Kobiet

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Środek Świata Przedsiębiorczych KobietZakończony został cykl spotkań szkoleniowych wzmacniających kompetencje przedsiębiorczych kobiet. Na podstawie książki Pani profesor o aktywizowaniu przedsiębiorczych kobiet powstał projekt dotyczący wzmocnienia kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego. Było o różnicach w prowadzeniu biznesu przez kobiety i mężczyzn, priorytetach i celach, o motywowaniu, o zarządzaniu czasem i samorozwojem, sztuce skutecznej komunikacji, a nawet sztuce wizażu. Wielkie podziękowania za to wszystko, co wydarzyło się podczas trzech spotkań szkoleniowych przekazuję w imieniu uczestniczek spotkań szkoleniowych: