Zapytanie ofertowe - szkolenie z promocji w Internecie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KE LGD/2019

do projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00003-6936-UM1420002/1z 18 czerwca 2018 roku pt.: Markowy Produkt Turystyczny” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”. Zamawiający: Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, NIP: 5782930542, REGON: 28010727 zaprasza do złożenia ofert

1. Opis przedmiotzamówienia:

Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019Na 5 lutego jest  planowane pierwsze w 2019 roku posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego. Oto czas, miejsce i planowany porządek obrad:

CZAS:            5 lutego 2019 roku, od godz. 10.00

MIEJSCE:      82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40, biuro KE LGD, pokój nr 24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji poddziałania 19.2 PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji poddziałania 19.2 PROWNa stronie www.PROW.WARMIA.MAZURY.pl została zamieszczona zaktualizowana wersja informacji w sprawie składania informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2. Składają ją wszyscy beneficjenci działania 19.2. (link przekierowujący oraz  treść wpisu znajduje się poniżej):

https://prow.warmia.mazury.pl/informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2/

Monitoring rozwoju przedsiębiorczości

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Monitoring rozwoju przedsiębiorczościZgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Zobowiązanie to wynika: