PO FIO WML2 -Tolkmicka Inicjatywa Kulturalna

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: PO FIO WML2 -Tolkmicka Inicjatywa KulturalnaGrupa nieformalna TOLKMICKA INICJATYWA KULTURALNA REKREACJI 30 czerwca 2017 roku podpisała umowę na realizację mikprojketu w ramach PO FIo Warmia Mazury Loklanie 2 pn. "ZIEMIA TOLKMICKA NA PIELGRZYMIM SZLAKU". Jego celem jest zintegrowanie społeczności wokół tradycji ziemi tolkmickiej, czyli pielgrzymowania, jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Szlifuj formę" - wynosi 8.902 zł a kwota dotacji - 4.600 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "TOLKMICKA INICJATYWA KULTURALNA.

15 lipca 2017 roku 2017 roku na placu przed ratuszem odbył się Festiwal Pielgrzymów Północy. W programie przewidziano: Jarmark Pielgrzyma, warsztaty rzeźbiarskie i odlewnicze, pieśni dziadowskie i opowieści przy studni, koncert Cantigas de santa Maria oraz procesja Jakubowa i biesiada z tańcami dawnymi i tradycyjnymi.

Czytaj więcej: PO FIO WML2 -Tolkmicka Inicjatywa KulturalnaCzytaj więcej: PO FIO WML2 -Tolkmicka Inicjatywa KulturalnaCzytaj więcej: PO FIO WML2 -Tolkmicka Inicjatywa Kulturalna

 

Umowa PO FIO WML 2 - Grupa Ognia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Grupa Ognia30 czerwca 2017 roku w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 została podpisana umowa ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" z Aniołowa, Gmina Pasłęk i Grupę Nieformalną "GRUPA OGNIA". Realizowany mikroprojekt  to "Grupa Ognia. Wielcy z małej wsi". Jego celem jest wzrost poczucia własnej wartości dzieci i młodzieży z Aniołowa poprzez organizację zajęć kuglarskich i aktywny udział w wydarzeniach lokalnych, jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Grupa ognia,. Wielcy z małej wsi" - wynosi 7.250 zł a kwota dotacji - 5.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "GRUPA OGNIA" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" z Aniołowa.

W ramach mikroprojekytu odbyły się już warsztaty grupy ognia w Kretowinach i pokazy umiejętności kuglarskich podczas XII Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie 8 lipca 2017 roku.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Grupa OgniaCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Grupa OgniaCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Grupa Ognia

Zdjęcia z podpisania umowy są na www.facebook.com.pl/pages/LGD-Kanał-Elbląski.

Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe Spotkania

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe SpotkaniaStowarzyszenie Aktywności Społecznej im. T. Reytana w Wikrowie, Gmina Gronowo Elbląskie i Grupa Nieformalna TERP 29 czerwca 2017 roku podpisały umowę na realizację mikroprojektu "KWIATOWE SPOTKANIA". Jego celem jest wnabycie kompetencji w zakresie tworzenai kopozycji kwiatowych do dekoracji wnętrz oraz siedlisk oraz integracja meiszkańców wsi.

Wartość projektu "Kwiatowe spotkania"" - wynosi 3.080 zł a kwota dotacji - 2.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "STERP" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie IAKTYWNOSCI SPOŁECZNEJ TERP im. T. REYTANA w Wikrowie.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe SpotkaniaCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe SpotkaniaCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Kwiatowe Spotkania

 

 

Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik28 czerwca 2017 roku w ramach mikrodotacji PO FIO WML 2 została podpisana umowa ze STOWARZYSZENIEM JANÓW-DRUŻNO-TRUSO w Janowie, Gmina Elbląg i Grupą Nieformalną AKTYWNY BIELNIK. Realizowany mikroprojekt  to "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW BIELNIKA PIERWSZEGO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY". Jego celem jest stworzenie wiaty jako materialnego dobra wspólnego w Bielniku Pierwszym oraz pikniku rodzinnego jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW BIELNIKA PIERWSZEGO POPRZEZ BUDOWĘ WIATY" - wynosi 9.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "AKTYWNY BIELNIK" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie JANÓW-DRUŻNO-TRUSO w Janowie.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik

 Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny BielnikCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - Aktywny Bielnik

 

 

 

Umowa PO FIO WML 2 - pierwsze wyjscie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - pierwsze wyjscieKolejna umowa na realizację mikroprojektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2 została podpisana 28 czerwca 2017 roku. Było to STOWARZYSZENIE "WYJŚCIE", jako młoda organizacja pozarządową. Realizowany mikroprojekt  pn. "PIERWSZE WYJŚCIE" ma na celu doposażenie młodej organizacji w podstawowy sprzęt biurowy i przygotowanie do realizacji zadań z młodzieżą zagrożona wykluczeniem społecznym. Polega na zakupie sprzętu i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z młodzieżą w wilku 14-27 lat. Wspólnym dobrem materialnym jest zakup sprzętu, utworzenie strony internetowej i FB, wykonanie materiałów promocyjnych i akcji reklamowych ułatwiających start młodej organizacji pozarządowej, a dobrem niematerialnym szkolenie członków stowarzyszenia przygotowującego do pracy z młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu "PIERWSZE WYJŚCIE" - wynosi 5.700 zł a kwota dotacji - 4.800 zł. Realizatorem jest młoda organizacja pozarządowa STOWARZYSZENIE WYJŚCIE" w Elblągu.