Rowerowy Zawrót Głowy - podsumowanie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy Zawrót Głowy - podsumowanieZakończyliśmy realizację projektu grantowego "Rowerowy Zawrót Głowy". Wartość projektu po realizacji: 248.559,65 zł, dotacja 209.870.22 zł. Projekt obejmuje 8 zadań grantowych i są to:

  1. Kamień Mały: Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami naszych przodków"m- budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Rowerowy Zawrót Głowy - GOK Laseczno

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy Zawrót Głowy - GOK LasecznoGminny Ośrodek Kultury w Lasecznie jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizował zadanie pn.: Szantowo, bluesowo i rowerowo.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 31.273,00 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 19.899,01 PLN

Rowerowy Zawrót Głowy - Władysławowo

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy Zawrót Głowy - WładysławowoSTOWARZYSZENIE IWA – ITEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizował zadanie pn.: Stanica rowerowa we Władysławowie.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 32.420,72 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 28.818,72 PLN

Rowerowy Zawrót Głowy wg POK Pasłęk

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy Zawrót Głowy wg POK PasłękPasłęcki Ośrodek Kultury jest grantobiorcą Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania. Zrealizował zadanie pn.: Edukacyjno-Historyczny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017.

Tytuł Projektu Grantowego: Rowerowy Zawrót Głowy

Poddziałanie: "WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ" OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 I LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH KANAŁU ELBLĄSKIEGO 2016-2023

KOSZTY CAŁKOWITE ZREALIZOWANEGO ZADANIA GRANTOWEGO: 15.715,74 PLN

WYKONANA WYSOKOŚĆ GRANTU: 10.000,00 PLN

Podsumowania 2017 i przewidywania 2018

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Podsumowania 2017 i przewidywania 2018U progu nowego 2018 roku życzę, aby 2017 rok kończył się z poczuciem dobrego spełnienia obowiązków i nadzieją na jeszcze lepszy 2018 rok z samym pasmem sukcesów.

W 2017 roku udało się nam wspólnie z dobrym wynikiem pozamykać wiele spraw i były to:

1) Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2015-2023, kryteriów i procedur wyboru operacji i zadań grantowych.

2) Ogłoszenie i wykonanie naborów wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego w 7 zakresach.

3) Rozliczenie operacji grantowej Rowerowy Zawrót Głowy.

4) Realizacja dwóch operacji własnych KE LGD, tj. powstanie EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego z 25 partnerami i ofert Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego.

5) Złożenie dwóch wniosków w ramach projektów współpracy SMAK i Markowe Produkty Turystyczne (MPT).

6) Koordynacja marki Krainy Kanału Elbląskiego.

7) Współpraca przy realizacji 13 zadań w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2.