Drukuj

Szkoła przedsiębiorczości NGO

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Szkoła przedsiębiorczości NGO

Stowarzyszenie ESWIP w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” zaprasza grupy inicjatywne z terenu powiatu braniewskiego, elbląskiego, iławskiego i ostródzkiego do udziału w Szkole Przedsiębiorczości NGO. Szkoła Przedsiębiorczości NGO to cykl szkoleniowy skierowany do osób reprezentujących organizacje, które zadeklarowały gotowość do utworzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Drukuj

Rolnictwo i wieś w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rolnictwo i wieś w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rząd przyjął Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prace nad dokumentem trwały rok. Pod kierunkiem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele resortu rolnictwa. Prace były prowadzone w jedenastu zespołach. – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Najważniejsza jest zmiana zasad prowadzenia polityki rozwoju w Polsce. Celem głównym jest wzrost spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Świadczy to o zrównoważonym rozwoju kraju, a w odniesieniu do obszarów wiejskich o wyrównaniu poziomu jakości życia między tymi obszarami a miastami – podkreślił szef resortu rolnictwa. Szczegóły dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przedstawił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Drukuj

III-III-2017 posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: III-III-2017 posiedzenie Rady StowarzyszeniaPORZĄDEK OBRAD
III-III/2017 POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Czas:               17 lutego 2017 roku, godz. 10:00-12:00

Miejsce:          82-300 Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, Sala Nr 8


PORZĄDEK OBRAD:
Drukuj

Produkty turytyczne Green Velo

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Produkty turytyczne Green Velo

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną w pobliżu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, jak również przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji turystycznych, klubów rowerowych oraz inne zainteresowane osoby i podmioty,
na spotkania warsztatowe
dotyczące systemu rekomendacji MPR tj. Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz z zakresu tworzenia i zarządzania produktem turystycznym na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
Na spotkania zapraszamy zarówno podmioty już posiadające certyfikat MPR, jak i te które dopiero planują wystąpić o certyfikat MPR.