Geocaching w projekcie współpracy SMAK

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

 

Czytaj więcej: Geocaching w projekcie współpracy SMAK Kontynuujemy realizację projektu współpracy SMAK z LGD Barcja, LGD Trzy Doliny, LGD Ziemia Łańcucka. Za nami: szkolenia z tworzenia produktu tradycyjnego i lokalnego, z geocachingu, zintegrowane wydarzenie promocyjne, czyli konferencja o szlakach kulturowych i Slow Food oraz pokaz degustacyjny produktów tradycyjnych i lokalnych podczas Święta Indyka w Nowej Wsi koło Iławy.

Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego - spotkanie informacyjne

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kreacja Artystyczna Marki Krainy Kanału Elbląskiego - spotkanie informacyjne

Podczas spotkania informacyjnego nt. Kreacji Artystycznej Marki Krainy Kanału Elbląskiego 10 lipca 2018 roku została przedstawiona autorska metoda pracy nad produktem i minipakietem turystycznym Krainy Kanału Elbląskiego oraz "Koncepcja budowy i upowszechniania sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizowania". Zakłada się, że powstanie minimum 12 produktów i minipakietów turystycznych oraz wzmocnione zostaną 2 sieci produktowe.

W ramach "Koncepcji" w 2018 roku w poszczególnych fazach będzie realizowane m.in.:

Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSRW Raporcie z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji społeczno-gospodarczej za okres 2016-2017 Część I. Realizacja LSR OW KE na lata 2016-2023 na str. 17-19 znajdują się tabele dotyczące zrównoważenia rozwoju obszaru LSR i wskazanie liczby punktów w kryterium 5a projektów indywidualnych i projektów grantowych.

S.Pańczuk

Zamiar realizacji operacji własnej KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zamiar realizacji operacji własnej KE LGDZarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu informuje, że do 22 czerwca 2018 roku nie wpłynęła żadna informacja od uprawnionego podmiotu o zamiarze realizacji operacji własnej Kanał Elbląski LGD pod nazwą: "Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego". Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej minął 22 czerwca 2018 roku. W tej sytuacji Zarząd KE LGD na III-IV-5/2018 posiedzeniu 26 czerwca 2018 roku podjął decyzję o złożeniu wniosku aplikacyjnego na realizację operacji własnej Kanał Elbląski LGD pn. Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego. Planowane prace dotyczą odcinków rowerowej Trasy Pocztyliona: Kisielice-Susz-Zalewo-Elbląg i Tablic Informacyjnych z rowerową Trasą Kanału Elbląskiego Elbląg-Miłomłyn-Ostróda do wysokości kosztów 50.000 PLN.
 
S.Pańczuk