Spotkanie informacyjne o LSR OW KE w Gminie Gronowo Elbląskie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie na spotkanie informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

10 kwietnia 2019 roku

godz. 11:00-13:00

Urząd Gminy Gronowo Elblaskie, ul. Łączności 3, sala sesyjna

Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                      

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie                                               

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Spotkanie informacyjne LSR OW KE w Małdytach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Małdyty na spotkanie informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

15 kwietnia 2019 roku

godz. 10:00-12:00

Urząd Gminy Małdyty, ul. Kopernika 10,sala sesyjna

Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                      

Wójt Gminy Małdyty                                                

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Spotkanie informacyjne LSR OW KE w Godkowie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Godkowo na spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dotacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

15 kwietnia 2019 roku

godz. 13:00-15:00

Urząd Gminy w Godkowie,

Godkowo 14, Sala Narad

 Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                    

Wójt Gminy Godkowo               

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski

Zakończony nabór na szkolenie przewodników turystycznych

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zakończyliśmy nabór na szkolenie przewodników turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego. Lista uczestników została zapełniona w ciągu kilkunastu godzin. Pomyślimy o zwiększeniu częstotliwości tego typu szkoleń w przyszłości :). Chyba czas pomyśleć o kursie przewodnickim, bo przewodnicy uczą partiotyzmu, bo to sól ziemi w turystyce :)

Jest nam przytkro, że nie będziemy mogli przyjąć wszystkich chętnych :)

S.Pańczuk