Innowacyjność na obszarach wiejskich

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Innowacyjność na obszarach wiejskichUprzejmie zapraszamy na seminarium dotyczące rewitalizacji obszarów wiejskich poprzez innowacje w biznesie, organizowane przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach prac grupy tematycznej ENRD „Przedsiębiorczość na wsi". Seminarium odbędzie się 30 marca 2017 r. w Brukseli. Językiem roboczym spotkania jest język angielski. Program seminarium w załączeniu. Poniżej przekazujemy email od Pani Kristiiny Tammets przewodniczącej ELARD zapraszający do udziału w spotkaniu. Przedstawiciele lokalnych grup działania zainteresowani udziałem w seminarium proszeni są o zarejestrowanie się do 8 marca br. za pomocą linku https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/enrd-seminar-smart-and-competitive-rural-businesses_en.

XX-1-2017 WZC KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XX-1-2017 WZC KE LGDZapraszam na XX-1-2017 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 9 marca 2017 roku, godz. 11.00 w Elblągu, ul. Saperów 14 A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Poniżej materiały na WZC.

My Regionaliści

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: My RegionaliściSzanowni Państwo,

w dyskusji poświęconej znaczeniu regionalizmu w kształtowaniu tożsamości społeczno-kulturowej naszego społeczeństwa termin „regionalista” pojawia się rzadko. Brakuje też refleksji związanej z etosem regionalisty, rozumianym jako zbiór wartości, postaw i wzorów zachowań. Starając się uzupełnić tę lukę Fundacja WAŻKA we współpracy z działającym w strukturach Uniwersytetu Łódzkiego Interdyscyplinarnym Zespołem Badania Wsi, realizuje projekt pod tytułem MY, REGIONALIŚCI, zmierzający do ukazania autowizerunku tej aktywnej grupy osób cieszących się uznaniem środowiska. Jest to szczególnie istotne w kontekście płynności, zmienności i sieciowości zjawisk współczesnego świata.

Nowy portal ogłoszeń ARiMR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Nowy portal ogłoszeń ARiMRJuż wkrótce wszyscy wnioskodawcy/beneficjenci PROW 2014-2020 będą zobowiązani między innymi do zamieszczania zapytań ofertowych na stronie www.portalogloszen.arimr.gov.pl.

www.portalogloszen.arimr.gov.pl 

Dotyczy to ofert na wykonanie zadań w ramach operacji realizowanych w PROW 2014-2020.

Zamieszczenie ogłoszenia na portalu będzie wymagało logowania przy użyciu loginu i hasła nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Natomiast przeglądanie opublikowanych zapytań ofertowych będzie możliwe bez konieczności logowania.

Wspieram Region Warmii i Mazur

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wspieram Region Warmii i Mazur

Prosimy o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2007 roku otrzymaliśmy 24.347,71 zł, za 2015 rok - 4.512,80 zł. Przeznaczamy je na znakowanie, monitoring i promocję 582,5 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Poniżej przekazuję apel Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przekazywania 1% dla organizacji OPP. Okazuje się, że jesteśmy niezwykle hojni dla organizacji zewnętrznych, choć to nasze województwo jest bodajże najbiedniejsze w kraju, chcemy to stopniowo zmieniać, m.in. poprzez współrealizację akcji Wspieram Region.
W załączeniu treść apelu oraz informacja o wynikach 1% w wymiarze regionalnym.
http://www.ropwwm.org.pl/aktualnosci/643/rada-apeluje-do-mieszkancow-warmii-i-mazur.html
http://wspieramregion.pl/index.php

Arkadiusz Jachimowicz - Przewodniczący Rady