Mikrodotacje PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Mikrodotacje PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2

Wzorem lat 2014-2016 również w 2017 roku będzie możliwość uzyskania mikrodotacji z ramach projektu PO FIO Warmia Mazury Lokalnie przez grupy nieformalne, grupy samopomocowe i młode organizacje pozarządowe. Pula środków w 2017 roku dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosi 271.950 zł. Minimalna kwota dotacji wynosi 1.500 złotych, maksymalna 5.000 zł. Czas realizacji projektów: nie dłuższy niż 6 miesięcy, mieszczący się w przedziale: 1 marca - 30 listopada 2017 roku. Wkład własny grantobiorcy wynosi minimum 10% wartości dotacji i może być wniesiony w formie finansowej lub rzeczowej.  Ogłoszenie naboru wniosków jest planowane na 20 marca 2017 roku, a nabór wniosków na 27 marca 2017 roku do 20 kwietnia 2017 roku.

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania jest ośrodkiem kontaktowym dla powiatu elbląskiego, miasta Elbląga, powiatu ostródzkiego (gmina: Miłakowo, Morąg, Małdyty, Miłomłyn, Łukta), tel.: 55 239-49-61, 55 643-58-45, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S.Pańczuk

Najczęściej zadawane pytania PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na swojej stronie internetowej zamieściła zabiór pytań i odpowiedzi dotyczących działań PROW 2014-2020.

Czytaj więcej: Najczęściej zadawane pytania PROW 2014-2020Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do Ministarstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz poszczególnych samorządów województw wraz z odpowiedziami. ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod wskazanym linkiem.

LINK: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html">http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html">http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

Żródło: http://www.sporol.warmia.mazury.pl/463-Aktualnosci_PROW_2014_2020-5419.htm

Po posiedzeniu XX-1-2017 WZC

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po posiedzeniu XX-1-2017 WZC

9 marca 2017 roku odbyło się XX-1-2017 posiedzenie Walnego Zebrania Członków. Jego celem było przyjęcie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz zmian kryteriów operacji i grantobiorców oraz Regulaminu Rady i Regulamin wyboru grantobiorców, a także zmian LSR OW KE 2016-2023. Przyjęto także prognozę finansową na lata 2017-2023 i plan pracy na 2017 rok. WZC udzieliło absolutorium Zarządowi z wykonania budżetu i upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych w 2017 roku.

Dziękuję Członkom WZC za udział w posiedzeniu, twórczą dyskusję, podjęcie stosownych uchwał i udzielenie absolutorium z wykonania budżetu.

S.Pańczuk

Spotkania informacyjne o LSR OW KE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Spotkania informacyjne o LSR OW KERozpoczęliśmy cykl spotkań nt. realizacji LSR OW Kanału Elbląskiego w 2017 roku. Pierwsze spotkanie z tej serii odbyło się 7 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Elblągu. W Dniu Kobiet zaplanowano spotkanie w Kisielicach. Harmonogram spotkań zamieszczono w ogłoszeniach:

 http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/1975-spotkania-informacyjne-o-lsr-2017.html

Plan spotkań informacyjnych:

1. Prezentacja LSR OW KE
2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
3. Harmonogram naboru wniosków
4. Ekonomia społeczna (ESWIP)

5. Zasady konkurencyjności w PROW 2014-2020

 

S.Pańczuk

XXVI/III/2/2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XXVI/III/2/2017 posiedzenie Zarządu

PORZĄDEK OBRAD XXVI/III/2/2017 posiedzenia Zarządu

CZAS:          9 marca 2017 roku na godz. 10.00

MIEJSCE:      Elbląg, ul. Saperów 14A, Sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Elblągu

PORZĄDEK OBRAD: