Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji poddziałania 19.2 PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji poddziałania 19.2 PROWNa stronie www.PROW.WARMIA.MAZURY.pl została zamieszczona zaktualizowana wersja informacji w sprawie składania informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2. Składają ją wszyscy beneficjenci działania 19.2. (link przekierowujący oraz  treść wpisu znajduje się poniżej):

https://prow.warmia.mazury.pl/informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2/

Monitoring rozwoju przedsiębiorczości

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Monitoring rozwoju przedsiębiorczościZgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Zobowiązanie to wynika:

Sposób na sukces 2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Sposób na sukces 2019Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Pomagamy, nie marnujemy

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Pomagamy, nie marnujemyTytuł: Pomagamy i nie marnujemy

Młoda organizacja pozarządowa: STOWARZYSZENIE PAJDKA

Wartość projektu: 5 778,89

Kwota dotacji: 4 478,89

Opis projektu: czynić dobro wspólne to wielka rzecz. Pomaga w tym nieco PO FIO Warmia Mazury Lokalnie, udzielając mikrograntów.

Stowarzyszenie Pajdka, które jest młodą organizacją założoną w celu wspierania osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pozyskało niezbędny sprzęt biurowy - komputer z oprogramowaniem i drukarką, który umożliwi prowadzenie niezbędnej dokumentacji biurowej i magazynowej oraz księgowej, a także dostęp do internetu. Stowarzyszenie w ramach projektu opracowało również plan rozwoju i dalszych działań w oparciu o wyznaczone cele statutowe.

Grażyna Wasilewska

Czytaj więcej: Pomagamy, nie marnujemyCzytaj więcej: Pomagamy, nie marnujemyCzytaj więcej: Pomagamy, nie marnujemyCzytaj więcej: Pomagamy, nie marnujemy