Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 631 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Stanica rowerowa we Władysławowie". W ramach zadania urządzane jest miejsce postoju rowerzystów z montażem wiaty, stojaków i tablicy informacyjnej oraz organizacja imprezy rowerowej we Władysławowie, Gmina Elbląg. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy zielonym Szlaku Rowerowym Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy. Zadanie realizuje Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 33.570 zł, w tym dofinansowanie - 30.000 zł, zaliczka - 15.000 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 6

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 428 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo". W ramach zadania utwardzane jest powierzchnia gruntowa z przeznaczeniem pod miejsca postojowe dla rowerów, zakup koszy, stojaków na rowery i ławek z montażem w Wikrowie, Gmina Gronowo Elbląskie. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy zielonym Szlaku Rowerowym Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła" w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 49.950 zł, w tym dofinansowanie - 44.950 zł, zaliczka - 22.475 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 4

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 326 lipca 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania grantowego pn. "Historyczno-Edukacyjny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017". Zadanie dotyczy szkolenia z potencjału turystycznego i historycznego Krainy Kanału Elbląskiego w bardzo atrakcyjnej formie. Zadanie realizuje Pasłęcki Ośrodek Kultury w Pasłęku w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy", finansowego ze środków LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 15.716 zł, w tym dofinansowanie - 10.000 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 3

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 127 lipca 2017 roku została podpisana kolejna umowa na realizację zadania grantowego pn. "Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami naszych przodków"". Zadanie obejmuje utworzenie utwardzonego ciągu pieszo-rowerowego, zakup zestawu wypoczynkowego (stół i ławki parkowe), betonowego stołu do tenisa,  montaż tablicy informacyjno-turystycznej i stojaka na rowery w Woli Kamieńskiej, Gmina Iława. Miejsce przyjazne rowerzystom prowadzi do trasy rowerowej Autorytetów związanej z Janem Pawłem II i Emilem von Behringiem oraz trasy rowerowej Prusów, nawiązującej do odległej historii tych ziem i jej przodków. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Wola Kamieńska w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" w ramach LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 33.988 zł, w tym dofinansowanie - 29.997 zł, zaliczka - 14.998 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 1

Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę30 czerwca 2017 roku zakończono  podpisywanie umów na realizację mikroprojektów w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Loklanie 2. Łącznie zostało zawartych13 umów na wartość 83.544,99 zł, wtym wartosc dotacji wynosi 51.880 zł. Ostatnią umowę zawrato ze Stowarzyszeniem IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie, Gmina Elbląg i Grupę Nieformalną SYMPATYCY REKREACJI. Realizowany mikroprojekt  to "SZLIFUJ FORMĘ". Jego celem jest wyposażenie działki w przyrządy służące do rekreacji jako materialnego dobra wspólnego Władysławowa oraz udzielenie instruktażu dla osób z nich korzystających jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Szlifuj formę" - wynosi 8.155 zł a kwota dotacji - 4.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "SYMPATYCY REKREACJI" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie.

Czytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formęCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formęCzytaj więcej: Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę