Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

IX edycja Programu "Make a Connection - Przyłącz się"

| . Opublikowano w Aktualności

Z dniem 3 września 2009  roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz firma Nokia ogłaszają rozpoczęcie IX edycji Programu „Make a Connection – Przyłącz się”.

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski i ma na celu wsparcie młodzieżowych projektów lokalnych, umożliwiając tym samym młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz wszechstronny rozwój osobisty. Grupy młodzieżowe, których pomysły zostaną zaakceptowane, otrzymają dotacje w wysokości od 2000 do 4500 zł na realizację zaproponowanych przez siebie projektów na rzecz lokalnej społeczności. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie projektu wraz z budżetem, przygotowanych według wzoru dostępnego na stronie internetowej www.makeaconnection.pl

Turystyka a sieć Natura 2000

| . Opublikowano w Aktualności

Instytut na rzecz Ekorozwoju zaprasza do udziału w ogólnopolskich szkoleniach pt.: "Uwarunkowania rozwoju turystyki w Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000". Są to jednodniowe spotkania dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, władz samorządowych oraz pozarządowych organizacji działających w zakresie rozwoju turystyki, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.
Celem szkoleń jest budowanie pozytywnych relacji między turystyką, a nową formą ochrony przyrody jaką jest Natura 2000.
Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość nabycia podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu europejskiej sieci obszarów Natura 2000 oraz o zasadach ich turystycznego użytkowania.
Najbliższe szkolenie odbędzie się w Olsztynie 3 listopada 2009 roku. Więcej informacji znajduje się na portalu: www.natura2000.org.pl.
Koordynatorem jest Jolanta Kamieniecka, organizatorem Franciszek Jackl, tel. sekretariatu (InE ) 0-22 851-04-02.

Źródło: Instytut na rzecz Ekorozwoju,
ul. Nabielaka 15, lok. 1,
00-743 Warszawa; www.ine-isd.org.pl

Spotkanie informacyjne o LGD i LSR w Elblągu

| . Opublikowano w Aktualności

Zapraszam na spotkanie informacyjne w ramach projektu "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i nabywanie umiejętności" realizowanego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu w partnerstwie z Gminą Elbląg. Spotkanie odbędzie się 8 października 2009 roku w godz. 10:00 - 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Elblągu, ul. Browarna 85.
W programie przewidziano:
- prezentację Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego - Stanisława Pańczuk prezes LGD;
- plany odnowy miejscowości - cel i sposób tworzenia, wymogi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Jolanta Gadomska - wiceprezes, kierownik Biura;
- lokalne stowarzyszenia - tworzenie organizacji - Dariusz Ignatowicz - prawnik.

Serdecznie zapraszam
Stanisława Pańczuk

Podpisana umowa na funkcjonowanie LGD w 2009 roku

| . Opublikowano w Aktualności

Umowa przyznania pomocy  w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu zostala podpisana 5 października 2009 roku. Wartość umowy wynosi 402 757,94 zł i obejmuje refundację bieżących kosztów administracyjnych oraz pozostałych kosztów aktywizacji i nabywania umiejętności.

W ramach kosztów bieżących można sfinansować m.in.: wynagrodzenie Rady, pracowników, obsługi księgowej i prawnej, aktualizacji strategii oraz koszty delegacji pracowników, Zarządu i Rady, najem pomieszczeń biurowych, zakup i utrzymanie sprzętu.

W ramach kosztów pozostałych refundacji może podlegać: opracowanie i aktualizacja strony www, doradztwo w zakresie przygotowania wniosku na realizację operacji, szkolenia pracowników, członków Zarządu i Rady, druk mapy i przewodnika o obszarze Kanału Elbląskiego, informatora o LGD i LSR, materiały promocyjne i rajd Szlakiem Pocztyliona, warsztaty szkoleniowe, spotkania informacyjne i aktywizujące lokalnych liderów - beneficjentów operacji w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007 - 2013.

Z uwagi na bardzo krótki czas pozostały do realizacji zaplanowanych zadań w 2009 roku wspomniana kwota nie zostanie wykorzystana w ramach przyznanego na 2009 rok limitu środków. Limit ten zostanei przesuniętry na lata 2011 - 2015

S.Pańczuk

Zmiana umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR

| . Opublikowano w Aktualności

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju została zmieniona 5 października 2009 roku. Zmiany dotyczą struktury organizacyjnej LGD, harmonogramu ogłaszania konkursów i kryteriów wyboru operacji zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015. Ponadto zadania zastąpiono zakresem przedsięwzięć i uprawnionymi beneficjentami.

Zaproponowane zmiany LSR zostały wypracowane podczas warsztatów szkoleniowych 4 września 2009 roku i przyjęte podczas Walnego Zebrania Członków 10 września 2009 roku.

Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju ułatwią ogłoszenie konkursów, wybór i ocenę operacji w ramach "odnowy wsi" i tzw. "małych projektów" realizowanych poprzez oś IV LEADER.

S.Pańczuk