Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu

| . Opublikowano w Aktualności

Uprzejmie informuję, że Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) w Elblągu świadczy usługi lokalnym organizacjom i grupom nieformalnym z zakresu nieodpłatnego użyczania sal. Do Państwa dyspozycji pozostają:
- sala szkoleniowa (mieszcząca do 20 osób, wyposażona w projektor multimedialny)
- sala spotkań nieformalnych (mieszcząca 15 osób, wyposażona w kanapy, fotele, małe stoliki)
- sala komputerowa (5 stacji komputerowych z dostępem do internetu, drukarki, skanera, ksero)

Forum Lokalnych Grup Działania

| . Opublikowano w Aktualności

Forum Lokalnych Grup Działania Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest organizowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich i LGD "Południowa Warmia" w Barczewie 1-2 października 2009 roku.
W programie przewidziano:
1) Wymianę doświadczeń w zakresie dotychczas realizowanych działań przez LGD z województwa warmińsko-mazurskiego.
2) Najczęściej popełniane błędy w realizacji działań LGD oraz sposoby rozwiązywania występujących problemów.
3) Dyskusję nad projektami rozporządzeń oraz wytycznymi w zakresie działań opiniowanych przez Lokalne Grupy Działania.
4) Przedstawienie działań KSOW na rok 2010 roku.
5) Dyskusja nad projektami wspólnych działań LGD w ramach KSOW.
6) Wypracowanie wniosków z dyskusji.

S.Pańczuk

Planowane spotkania LGD

| . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ramach projektów:
1) „Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności”
2) „Program LEADER - kuźnią lokalnych liderów”
przewidziało do zorganizowania do końca 2009 roku 12 spotkań, w tym:

1. Trzy jednodniowe spotkania informacyjne nt. osi IV. LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 – 2015.
Propozycje terminów: 8 października 2009 roku - UG Elbląg (spotkanie uzgodnione) oraz 16 i 21 października 2009 roku.

2. Dwudniowe warsztaty: wypracowanie wzorcowego statutu organizacji pozarządowej oraz wzorcowego planu odnowy miejscowości - propozycja terminu: 26-27 października 2009 roku.

Nabór na stanowisko pracy - pracownik adm. biurowy

| . Opublikowano w Aktualności

Zarząd Stowarzyszania Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. administracyjno - biurowych, na wniosek Kierownika Biura LGD.

Realizacja projektu „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania i nabywanie umiejętności” wymaga spranego działania Biura LGD. Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 10 września 2009 roku  podjął decyzję o  wszczęciu postępowania w sprawie naboru  i zatrudnienia pracownika na stanowisku ds. administracyjno-biurowych. W związku z rozpoczęciem przygotowań do ogłaszania konkursów na nabór operacji w ramach Osi IV. Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 istnieje potrzeba pilnego ogłoszenia konkursu na w/w stanowisko.

Podsumowanie wyników Rajdu Krainy Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

Sprawozdanie z przebiegu Rajdu Gwiaździstego po Drogach i Bezdrożach Krainy Kanału Elbląskiego

Impreza wielodyscyplinowa, realizowana wspólnymi siłami dwóch stowarzyszeń: Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu i Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu oraz Starostwa Powiatowego w Elblągu. Organizatorzy zaproponowali uczestnikom rajdu trzy trasy piesze i dwie rowerowe o zróżnicowanej długości oraz rekreacyjną trasę kajakową po jeziorku Zakrzewko II w Pasłęku, a także żeglugowo autokarową po Kanale Elbląskim.
Trasa nr 1 – piesza, wiodła z Zielonki Pasłęckiej przez Rogajny i Gołąbki do Pasłęka. Jej długość wynosiła 15 km.
Trasa nr 2 – piesza, wiodła z Weklic przez Aniołowo, Kolonię Marianka, Mariankę do Pasłęka, Jej długość wynosiła 11 km.
Trasa nr 3 – rowerowa, prowadziła z Elbląga przez Gronowo Górne, Nowinkę, Przezmark, Pilonę, Myślęcin, Pasieki, Weklice, Aniołowo, Kolonię Marianka, Mariankę do Pasłęka, Jej długość wynosiła 26 km.
Trasa nr 4 – piesza, prowadziła z Pasłęka przez Miedze, Gryżyny, Rogajny, Gołąbki do Pasłęka. Długość całkowita trasy wynosiła 13 km.
Trasa nr 5 – rowerowa, przebiegała następująco: Pasłęk, Marianka, Leszczyna, Borzynowo, Sąpy, Góry, Stacja Słobity, Słobity, Łukszty, Anglity do Pasłęka. Długość trasy 33 km.
Trasa nr 6 – kajakowa. Konkursy sprawnościowo – rekreacyjne na jeziorze Zakrzewko II.