Trening kreatywności

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Jeszcze do jutra można zgłosić się na bezpłatne szkolenie "Trening kreatywności", dedykowane przedstawicielom organizacji pozarządowych z Elbląga, szczególnie osobom pracującym z dziećmi, młodzieżą i zajmującym się działalnością edukacyjną. To szkolenie rozwojowe, z którego umiejętności wykorzystać można także przy tworzeniu projektów, rozwiązywania problemów itd. Więcej informacji znajdą Państwo tu:

http://centrumelblag.pl/strefa-organizacji/aktualnosci/1072,zglos-sie-na-trening-kreatywnosci

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

Justyna Duks ESWIP Elblag

Decyzje Zarządu KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

28 maja 2019 roku obradował Zarząd Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. Podjęto decyzje dotyczące:

1. Zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2020 pod dodatkowe środki PROW 2014-2020. 

2. Przyjęcia założeń do Projektu Współpracy 5 LGD o akronimie SZLAK.

3, Przyjęcia założeń do opracowania wniosku w ramach operacji własnej Kanał Elbląski LGD. 

S.Pańczuk

Lista wybranych wniosków PO FIO WML3_2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W naborach 2019 w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 3 komisja oceniajaca wybrała wnioski do finansowania. z obszaru Punktu Animacyjno-Dradczego w Elblągu prowadzonego przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania do dofinansowania wybrano 7 wniosków na kwotę 25.000 PLN.

Oto listy wybranych wniosków do dofinansowania:

S.Pańczuk

 

Listy złożonych wniosków w konkursach PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W naborach trwających od 6 do 20 maja 2019 roku wpłynęły następujące wnioski w działaniu 19.2 PROW w konkursach:

14/2019/PI - podejmowanie działalności gospodarczej 14 wniosków na kwotę dotacji 1.381.741 PLN, przy limicie dotacji 600.000 PLN.

15/2019/PI - rozwijanie działalności gospodarczej - 0 wniosków, przy limicie dotacji 181.923,29 PLN.

16/2019/PG - w zakresie rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej - 3 wnioski na kwotę dotacji 58.275 PLN przy limicie 145.765,62 PLN oraz w zakresie edukacji - 1 wniosek na kwotę 10.000 PLN, limit 10.000 PLN.

Kolejne nabory wniosków planowane są na jesień 2019 roku w zakresie rozwijania działalności gospodarczej i projektu grantowego.

S.Pańczuk

Najlepszy beneficjent poprosił nas o promocję swojego projektu!

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Najlepszy Beneficjent Kanał Elbląski LGD i najbardziej zadowolony z przedsięwzięcia, poprosił nas o wspólną promocję swojego projektu. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Dobry plan, dobry wniosek, dobry biznesplan i wykonanie przynoszą efekty.

Oto OGŁOSZENIE - tablica informacyjna o projekcie:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Modernizacja i rozwój firmy Nowapol poprzez zakup mini koparki gąsienicowej z przyczepą transportową mająca na celu Wzrost poziomu zatrudnienia i dochodów firmy poprzez zakup mini koparki oraz utworzenie 2 miejsc pracy, oraz zachowanie trwałości projektu przez 3 lata od płatności końcowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: Artur Ragin

Zamieściła Stanisława Pańczuk