Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Obszar, cele i metody działania

| . Opublikowano w Uncategorised

Spis treści

 ZASIĘG TERYTORIALNY

12 gmin - 9,3% powierzchni województwa:

 • powiat elbląski 6 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Rychliki;
 • powiat iławski     4 gminy:  Iława, Kisielice, Susz, Zalewo;
 • powiat ostródzki  2 gminy:  Małdyty, Miłomłyn.

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ

2.414 km2; 94.173 osoby; zaludnienie 39 osób/km2

 • w powiecie elbląskim   6 gmin    –    954 km2 43.573 mieszkańców 45,7 osób/km2
 • w powiecie iławskim    4 gminy   – 1.110 km2 39.084 mieszkańców 35,2 osób/km2
 • w powiecie ostródzkim 2 gminy  –    350 km2 11.516 mieszkańców 32,9 osób/km2

WIZJA KANAŁ ELBLĄSKI LGD

"Obszar Kanału Elbląskiego otwarty na nowe możliwości i perspektywy rozwoju"

CELE STATUTOWE KANAŁ ELBLĄSKI LGD

Rozwój obszarów wiejskich poprzez:

 • Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 i 2016-2023 dla Gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice,  Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo
 • Wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru wymienionych 12 gmin
 • Promocja obszarów wiejskich położonych w w/w gminach
 • Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach

 KIERUNKOWE ZADANIA KANAŁ ELBLĄSKI LGD

Badania i analizy

Lokalne Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich wokół Kanału Elbląskiego

Plany Odnowy Miejscowości

Dokumentacje Organizacji Ruchu tras rowerowych

Kształcenie liderów wiejskich

W latach 2006-2018 przeprowadzono 201 szkoleń w ciągu 332 dni, 8.141 osobodni, 5 spotkań animacyjnych, 819 osobodni oraz obsłużono wizyty studyjne w ciągu 54 dni, 745 osobodni, w tym 13 wyjazdowych w ciągu 53 dni, 716 osobodni - wg stanu na 31.12.2018 roku, udzielono 30 doradztw indywidualnych.

Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich

 • Wytyczono, oznakowano i poddano konserwacji 679 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 121 km szlaku kajakowego Kanału Elbląskiego, 36 km Szlaku Pocztyliona i oznakowanie 400 obiektów przyrodniczo-kulturowych.
 • Opracowywano i wydano 27 zwartych publikacji (48 wydań) w 60.024 egz., w tym: przewodniki i mapy turystyczne, informatory, katalogi oraz 14 ofert produktów turystycznych w 18.000 egz., 23 wzory widokówek w 25.600 egz., 4 ulotki o LGD w 25.000 egz., 12 questów w 12.000 egz., 4 filmy - 3.400 kopii, 3 strony www: kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, www.krainakanaluelblaskiego.pl - w latach 2016-2018 - 30.924 unikalnych użytkowników oraz 3 fanpage - 85.129 unikalnych odbiorw www.facebook.com/LGD-Kanał-Elbląski, www.facebook.com/Kraina-Kanału-Elbląskiego, www.facebook.com/Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.
 • Organizowano i wzięto udział w 52 imprezach promocyjno-integracyjnych, targach i wystawach, rajdach rowerowych i pieszych, spływach kajakowych, maratonach wrotkarskich, jarmarkach, piknikach i innych wydarzeniach promocyjnych w ciągu 75 dni, z aktywnym udziałem 2.056 osób, w tym 30 lokalnych, 10 regionalnych, 8 krajowych, 4 międzynarodowych.

Inwestycje w kapitał, infrastrukturę społeczną i gospodarczą

W latach 2009-2015 Kanał Elbląski LGD była operatorem 245 dotacji za 16.640.419,55 zł

W ich wyniku wykonano: 70 szkoleń, 606 imprez, 53 wybudowane lub wyremontowane świetlice, 103 zagospodarowane centra wsi, place zabaw, parki, plaże, przystanie, wieże widokowe, 10 odnowionych zabytków, 5 publikacji, 1 pracownię multimedialną, 2 punkty Informacji Turystycznej, 3 doposażone zespoły ludowe, 1 produkt turystyczny, 12 gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą, 14 nowych i rozwiniętych przedsiębiorstw.

Rezultatami tych dotacji było: 1.911 uczestników szkoleń, 7.770 uczestników imprez, 129.996 korzystających z obiektów, 4.200 egz. publikacji, 25 utworzonych miejsc pracy, 12 nowych usług w gospodarstwach rolnych.

Na lata 2016–2023 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego przewiduje:

209 operacji na wartość dotacji LSR OW KE wynosi 14.440.000 zł, w tym realizacja LSR OW KE – 11.590.000 zł, projekty współpracy – 522.500 zł, koszty bieżące i aktywizacja – 2.327.500 zł, z tego 81.000 zł na działania komunikacyjne. W opracowaniu LSR uczestniczyło 3.421 osób z obszaru 12 gmin tworzących KE LGD.

Około 60% budżetu LSR OW KE 2016-2023 przewidziano na działania związane z turystyką.

Współpraca Kanał Elbląski LGD

 • PO FIO Warmia Mazury Lokalnie - w latach 2014-2018 zrealizowano 50 zadań, w ramach których zaangażowanych było 812 wolontariuszy. W realizacji zadań uczestniczyło 3.478 osób, a odbiorców zadań - 16.697. Wydatkowana kwota dotacji wyniosła łącznie 203.045,98 zł.
 • Rozwój i promocja turystyki Krainy Kanału Elbląskiego – zadanie realizowane w latach 2016-2020 w ramach partnerskiej umowy z 5 PARTNERAMI. Jej głównym zadaniem jest budowanie i upowszechnianie sieciowych marek turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego i ich komercjalizacja. Do realizacji jest 44 zadań. W 2017 roku zrealizowano 7 zadań, w 2018 roku realizujemy 14 zadań.
 • Wydarzenia i zadania poza obszarem KE LGD. Łączna liczba dni z udziałem przedstawicieli KE LGD poza swoim obszarem wyniosła 122 dni i 212 osobodni.

Członkostwo Kanał Elbląski LGD w:

 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 • Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (odnowienie w 2015 r.)
 • Warmińsko-Mazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (od 2016 r.)
 • Związku Stowarzyszeń Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur (od 2016 r.)
 • Związku Stowarzyszeń Forum Warmia Mazury Lokalnie (od 2016 r.)

Członkami Kanał Elbląski LGD są:

 • Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
 • Związek Gmin Kanału Elbląskiego

Tworzenie sieci:

 • Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego. W swojej strukturze skupia 25 członków, gównie przedstawicieli branży turystycznej i organizacji pozarządowych, którzy podpisali deklaracje przystąpienia do Ekomuzeum. W ramach utworzonej sieci stworzono regulamin funkcjonowania EKKE, opracowano ulotkę i logo EKKE, prowadzony jest fanpage na Facebooku.
 • Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego. Sieć skupia 5 wsi tematycznych z obszaru KE LGD, które chcą ze sobą współpracować.