Drukuj

O Stowarzyszeniu - Kanał Elbląski LGD

| . Opublikowano w Stowarzyszenie

  1. Organizacja - członkowie

    Lokalna Grupa Działania obszaru Kanału Elbląskiego przybrała formę Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu. Stowarzyszenie powołano 18 stycznia 2006 roku podczas Zebrania Założycielskiego w Pasłęku. Wpis do KRS uzyskano 20 lutego 2006 roku, a status organizacji pożytku publicznego - 2 kwietnia 2007 roku.

Wg stanu na 31 grudnia 2016 roku KE LGD liczyło 113 członków z 12 gmin, w tym 31 podmiotów prawnych, z tego 16 osób z sektora publicznego, 13 z sektora społecznego oraz 2 z sektora gospodarczego. Na 82 osoby fizyczne, 26 prowadzi działalność gospodarcza, a 56 to tzw. mieszkańcy reprezentujący tzw. grupy interesu. 20 osób ma rekomendację sektora publicznego, 35 - sektora społecznego, 1 osoba - gospodarczego.

Wg stanu na 31 grudnia 2015 roku KE LGD liczyło 116 członków z 12 gmin, reprezentantów trzech sektorów i mieszkańców oraz 4 partnerów społecznych. Reprezentatywność sektorów i grup interesu członków i partnerów przedstawia poniższe zestawienie:

16 osób sektora publicznego +24 osoby reprezentujące mieszkańców. RAZEM 40 osób – 34%;

10 osób sektora społecznego + 35 osób reprezentujących mieszkańców. RAZEM 45 osób – 39%;

27 osób sektora gospodarczego + 1osoba reprezentująca mieszkańców. RAZEM 28 osób – 24%;

63 osoby – reprezentantów tzw. „mieszkańców”.

Wg stanu na 31 grudnia 2014 roku KE LGD liczyło 100 członków: w tym 15 członków założycieli, 41 kobiet i 50 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 53 członków, publiczny - 28 przedstawicieli i gospodarczy - 19 osób.

Wg stanu na 31 grudnia 2013 roku KE LGD liczyło 95 członków: w tym 15 członków założycieli, 40 kobiet i 55 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 52 członków, gospodarczy - 15, publiczny - 28 osób.

Wg stanu na 12 grudnia 2012 roku LGD liczyło 80 członków: w tym 34 członków założycieli, 42 kobiety i 38 mężczyzn. Sektor społeczny reprezentuje 44 członków, publiczny - 27, gospodarczy - 9 osób.

Bank obsługujący: PKO Bank Polski SA Oddział w Elblągu

Nr konta: 91 1020 1752 0000 0402 0139 5995

Adres Stowarzyszenia i kontakt: 

82-300 Elbląg,                                        ul. Jana Amosa Komeńskiego 40

tel./fax  55 239-49-61;    55 643 58 45;    602 516 830,  pokój Nr 24, 21, 20:   

Stanisława Pańczuk - prezes, kierownik Biura KE LGD, doradztwo beneficjentom operacji, planowanie strategiczne, procedury wyboru i oceny operacji

Krzysztof Oksiędzki  - ds. LSR - planowanie, analizy,  monitoring i ewaluacja LSR i LGD, dokumentowanie zdarzeń, Kronika LGD i LSR TOM VII, doradztwo BO, wnioski aplikacyjne, biznesplany, analizy ekonomiczne, monitoring i kontrola realizacji LSR

tel. 55 643 58 45, pokój Nr 24

Diana Rajczyk           - pracownik ds. LSR, doradztwo BO, wnioski o płatność, monitoring, projekty grantowe, wnioski aplikacyjne, biznesplany, ocena formalna i merytoryczna, analizy ekonomiczne, monitoring i kontrola realizacji LSR

Paulina Jachlewska - pracownik ds. koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego, doradztwo PO FIO Warmia Mazury Lokalnie 2

tel. 55 643 58 45, pokój Nr 21

Grażyna Wasilewska - ds. administracji i kontroli, monitoring i kontrola operacji i zadań, wnioski o płatność, wnioski aplikacyjne, biznesplany, ocena formalna i merytoryczna

Joanna Szczepańska - animator rozwoju lokalnego, doradztwo NGO, Plany Odnowy Miejscowości, wnioski aplikacyjne, biznesplany, ocena formalna i merytoryczna

 tel. 55 643 58 45, pokój Nr 20

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro LGD czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Dane rejestrowe:

KRS: 0000251035     REGON: 280107270    NIP: 5782930542     Nr ARiMR: 062786372

Status organizacji pożytku publicznego - od 2 kwietnia 2007 roku

Uzyskany 1% podatku dochodowego przeznacza się na zadania związane z wytyczaniem, znakowaniem i promocją 582,6 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.

Dotychczasowe wpłaty wyniosły 24.347,71 zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio:

w 2007 roku - 224,80

w 2008 roku - 726,50

w 2009 roku - 857,80

w 2010 roku - 828,41

w 2011 roku - 1.079,40

w 2012 roku - 6.403,20

w 2013 roku - 1.778,50

w 2014 roku - 3.425,90 zł

w 2015 roku - 4.510,40 zł

w 2016 roku - 4.512,80 zł

2. Organy Lokalnej Grupy Działania to:

Walne Zebranie Członków, które na 31.12.2015 r. liczyło 116 osób:

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków  - Tomasz Koprowiak

Sekretarz Walnego Zebrania Członków             - Andrzej Brach

Zarząd Stowarzyszenia (III kadencja):

Prezes        - Stanisława Pańczuk

Wiceprezes - Krzysztof Harmaciński

Skarbnik     - Jan Puzio

Członek      - Roman Giziński

Członek      - Celina Sokołowska

Komisja Rewizyjna (III kadencja)

Przewodniczący  - Roman Kogut

Członek               - Stanisław Siwkowski

Członek               - Waldemar Kowalski

Rada Stowarzyszenia ds. wyboru, oceny i ustalenia kwoty wsparcia operacji i zadań (III kadencja 2015-2019)

Lp. Członek Rady Reprezentowany Sektor/grupa Reprezentowana Gmina Funkcja
RÓŻA KRZEŚNIAK GOSPODARCZY MIŁOMŁYN PRZEWODNICZĄCA
TOMASZ KOPROWIAK MIESZKANIEC KISIELICE WICEPRZEWODNICZĄCY
GMINA ELBLĄG PUBLICZNY ELBLĄG CZŁONEK
GMINA PASŁĘK PUBLICZNY PASŁĘK CZŁONEK
GMINA SUSZ PUBLICZNY SUSZ CZŁONEK
GMINA ZALEWO PUBLICZNY ZALEWO CZŁONEK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBRYM SPOŁECZNY GODKOWO CZŁONEK
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SPOŁECZNY MARKUSY CZŁONEK
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI „ANIOŁOWO” SPOŁECZNY PASŁĘK CZŁONEK
ALEKSANDRA DWÓRZNIK MIESZKANIEC SUSZ CZŁONEK
JADWIGA MICHALCZYK GOSPODARCZY MIŁOMŁYN CZŁONEK
ZDZISŁAW PATOŁA MIESZKANIEC IŁAWA CZŁONEK
ZOFIA ROMANOWSKA MIESZKANIEC RYCHLIKI CZŁONEK
ERYK WĄSOWSKI GOSPODARCZY MAŁDYTY CZŁONEK
JOANNA WŁODARSKA GOSPODARCZY ELBLĄG CZŁONEK

3. Biuro Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD

czynne:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

pracownicy:

Stanisława Pańczuk - kierownik Biura LGD

Diana Rajczyk           - stanowisko ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Krzysztof Oksiędzki  - stanowisko ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Joanna Szczepańska - animator rozwoju lokalnego

Grażyna Wasilewska - stanowisko ds. administracji i kontroli

        Paulina Jachlewska - stażystka

dotychczasowi wolontariusze - 98 osób, w tym:

1 wolontariusz: Paulina Jachlewska - 1 lutego 2017 roku - 31 marca 2017 roku - koordynator Ośrodka Animacyjno-Doradczego Warmia Mazury Lokalnie w Elblągu.

1 wolontariusz: Maciej Ferek - 14-17 listopad 2016 roku - udział w wizycie studyjnej w Hiszpanii nt. produktu lokalnego w ramach poddziałania 19.3. Projekt współpracy, tłumacz języka hiszpańskiego.

1 wolontariuszka: Joanna Włodarska - 3 luty 2015 roku - prowadzenie konferencji promocyjnej projektu współpracy KAJAK "Razem można więcej".

12 wolontariuszy: Eugenia Andrzejewska, Lidia Błajszczak, Danuta Kalnicka, Barbara Miklaszewicz, Henryk Romanowski, Janina Siwińska, Józef Skonieczny, Krystyna Skonieczna, Maria Sołdan, Grażyna Terlecka, Apolonia Tomiałojć, Irena Zagórska - 7-12 stycznia 2015 roku kopertowanie 18.000 ulotek o LGD i LSR.

9 wolontariuszy: Renata Kosińska, Jolanta Kowalska, Krystyna Maksimik, Wioleta Maraszek, Agnieszka Michałowicz, Hanna Rogowska, Elżbieta Sobocińska, Marek Wiergowski, Daniela Wysocka - 13 lipca 2014 roku Regionalne Święto Ryby w Iławie.

14 wolontariuszy: Hanna Biazik, Irena Dziczek, Jolanta Kowalska, Barbara Kuczyńska, Jan Kuczyński, Karolina Kuczyńska, Anna Malinowska, Krystyna Maksimik, Agnieszka Michałowicz, Katarzyna Rękas, Władysław Rękas,  Hanna Rogowska, Marzena Soliwoda, Daniela Wysocka  - 28.07.2013 roku, Regionalne Święto Ryby w Iławie.

5 wolontariuszy: Marzena Dobrzyńska, Aleksandra Józefowicz-Jańczuk, Barbara Krajnik, Bogdan Pańczuk, Marian Tomaszewski - 16-18 maja 2013 roku, obsługa ćwiczeń terenowych i imprezy promocyjno-kijkowej w Dobrym.

2 wolontariuszy: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla - 4-5.05.2013 roku, Ogólnopolskie Forum LGD w Supraślu.

5 wolontariuszy, w tym Katarzyna Rękas, Władysław Rękas - 10.12.2012 roku, konferencja w W-M ODR w Olsztynie.

15 wolontariuszy: Agnieszka Kostrzewa, Damian Łojek, Dariusz Mysłowski, Elżbieta Mieczkowska,  Sebastian Włodarczyk,  Joanna Włodarczyk, Edyta Lendzion, Anna Malinowska, Krysyn Maksimik, Jolanta Kowalska, Hanna Rogowska, Agnieszka Michałowicz, Katarzyna Rękas, Halina Nowak, Iwona Jakubik - 30.06.2012 Regionalne Święto Ryby w Iławie.

3 wolontariuszy: Halina Cieśla, Regina Czymbor, Danuta Jasek - 24-30.01.2012 Międzynarodowe Targi Grune Woche w Berlinie.

14 wolontariuszy: Olga Zielińska, Mariusz Makulec, Krystyna Rdzanek, Janina Mroczkowska, Bogumiła Kowalska, Krystyna Dudkowska, Wiesława Tyburska, Halina Cieśla, Wanda Rączka, Anna Pańczuk, Bogdan Pańczuk, Adam Hryckiewicz, Marcin Grajkowski, Zbigniew Cieśla - 21.08.2011 Regionalne Święto Ryby w Iławie.

3 wolontariuszy: Kazimierz Pisanko, Roman - 16.05.2011 - 29.05.2011 I Półmaraton Wrotkarski, Elżbieta Jarocka - 21.03.2011 - 30.04.2011 pracownik administracyjno-biurowy.

3 wolontariuszy: Halina Cieśla, Zbigniew Cieśla, Danuta Jasek - 04.03.2011 - 14.04.2011 III MT Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach.

1 wolontariuszka: Stanisława Pańczuk -15.03.2010-30.09.2010; 15.03.2009-30.11.2009; 15.03.2008-30.11.2008; 15.06.2007-30.11.2007 koordynator 6 projektów.

1 wolontariuszka: Wioleta Bieńkowska - 07.05.2009 - 13.05.2009 pracownik administracyjno-biurowy.

3 wolontariuszy: Krzysztof Mieczkowski, Bogdan Pańczuk, Marian Tomaszewski -  2008 - nadal  nadzór nad szlakami rowerowymi.

1 wolontariuszka: Anna Pańczuk - 08.07.2008-08.09.2008 pracownik administracyjno-biurowy.

2 wolontariuszy: Daniel Klimko, Mariusz Ferek - 2006-2008 doradztwo prawne LGD.

3 wolontariuszy: Remigiusz Rochna, Zbigniew Rochowicz, Bogdan Pańczuk - 2006 - nadal dokumentacja fotograficzna.

4. Obszar i ludność objęta LSR:

             Obszar: 2.414 km2

             Ludność:  92.690 osób zameldowanych wg danych na 31.12.2006 roku,
                              94.173 osoby zamieszkałe wg danych na 31.12.2013 roku.

5. Wizja Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

"Obszar Kanału Elbląskiego otwarty na nowe możliwości i perspektywy rozwoju"

6. Cele statutowe Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

„Rozwój obszarów wiejskich”, w tym:

1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 i 2016-2023 dla Gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice,  Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

2. Wspieranie działań na rzecz realizacji LSR dla obszaru wymienionych 12 gmin.

3. Promocja obszarów wiejskich położonych w w/w gminach.

4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją
    ludności na obszarach wiejskich położonych w w/w gminach.

7. Kierunkowe zadania Lokalnej Grupy Działania Kanału Elbląskiego:

1. Kształcenie liderów wiejskich.

2. Rozwój i promocja turystyki na obszarach wiejskich

3. Inwestycje w kapitał i infrastrukturę społeczną na obszarach wiejskich w ramach LSR OW KE.

W latach 2006-2015 w ramach kształcenia lokalnych liderów przeprowadzono 112 szkoleń w ciągu 186 dni, 5.577 osobodni, 50 spotkań animacyjnych, 769 osobodni oraz obsłużono 22 wizyty studyjne w ciągu 47 dni , 674 osobodni, w tym 11 wyjazdowych w ciągu 24 dni, 270 osobodni - wg stanu na 31.12.2015 roku.

W ramach promocji wykonano:

    • Wytyczono, oznakowano i poddano konserwacji 582,5 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, 121 km szlaku kajakowego Kanału Elbląskiego, 36 km Szlaku Pocztyliona i oznakowanie 400 obiektów przyrodniczo-kulturowych obszaru LGD Kanału Elbląskiego.
    • Opracowywano i wydano 21 zwartych publikacji (39 wydań)  w 56.864 egz., w tym: przewodników i map turystycznych, informatorów, katalogów oraz 13 ofert produktów turystycznych w 17.000 egz., 18 wzorów widokówek w 20.600 egz., 1 ulotkę o LGD w 20.000 egz., 12 questów w 12.000 egz., 2 filmy - 3.400 kopii, 3 strony www: kanal-elblaski-lgd.pl, www.kanalelblaski.eu, - 52.166 unikalnych użytkowników oraz ww.facebook.com/pages/LGD-Kanał-Elbląski - ok. 3.000 zasięgu.

    • Organizację i udział w 50 imprezach promocyjno-integracyjnych, targach i wystawach, rajdach rowerowych i pieszych, spływach kajakowych, maratonach wrotkarskich, jarmarkach, piknikach i innych wydarzeniach promocyjnych w ciągu 71 dni, z aktywnym udziałem 2.046 osób, w tym 30 lokalnych, 10 regionalnych, 6 krajowych, 4 międzynarodowych.

8. Struktura organizacyjna Biura KE LGD - schemat:

b_150_100_16777215_00_images_struktura_Biura_KE_LGD.jpg

 9. Struktura organizacyjna KE LGD - schemat:

 b_150_100_16777215_00_images_struktura_KE_LGD.png

 10. Struktura LSR OW KE - schemat:

b_150_100_16777215_00_images_struktura_LSR_OW_KE.png