Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie

Paweł Tucki | . Opublikowano w Partnerzy

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie

10-410 Olsztyn
ul. Lubelska 43 A
tel./fax 89 534-05-67, 527-71-89
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.wmirol.org.pl

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie reprezentuje interesy rolników – płatników podatku rolnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W swojej szerokiej działalności Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza koncentruje się na zwiększeniu wpływu rolników na sprawy związane z produkcją rolną. Stara się przekazać rolnikom informacje potrzebne do prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz niezbędne do pełnego wykorzystania środków finansowych dostępnych w ramach unijnych programów skierowanych do producentów rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich.

W-MIR współpracuje m.in z Regionalną Organizacją Turystyczną w Olsztynie i Lokalnymi Grupami Działania Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu od 2006 roku. Reprezentuje ją 2 członków zwyczajnych zaliczanych do sektora społecznego.

W celu ułatwienia kontaktu rolników z pracownikami biura utworzono sześć oddziałów terenowych:

1. Bartoszyce: ul. Hubalczyków 2/16, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 762-02-55, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2. Elbląg: ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg, tel./fax 55 236-77-02, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3. Nowe Miasto Lubawskie: ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, tel. 56 474-49-11, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

4. Olecko: ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko, tel./fax 87 520-10-60;

5. Szczytno: ul. Lipperta 10, 12-100 Szczytno, tel./fax 89 624-01-49;

6. Giżycko: ul. Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko, tel./fax 87 428-14-94.

Członkowie Izby Rolniczej

Członkami izb rolniczych w Polsce są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są podatnikami  podatku rolnego i podatku z działów specjalnych produkcji rolnej. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza obejmuje swoim terenem działania następujące powiaty: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Kętrzyn, Lidzbark, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztyn, Ostróda, Pisz, Szczytno, Węgorzewo.

Władze Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

  • Walne Zgromadzenie – organ stanowiący, 
  • Zarząd – organ wykonawczy,
  • Komisja Rewizyjna – organ kontrolny,
  • Rady powiatowe – organy pomocnicze w rozwiązywaniu problemów rolników danego powiatu.

Walne Zgromadzenie

Przewodniczący Rad Powiatowych i Delegaci do Walnego Zgromadzenia stanowią z mocy prawa Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Reprezentanci poszczególnych Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia W-MIR.

Gmina Pasłęk

Paweł Tucki | . Opublikowano w Partnerzy

Urząd Miejski w Pasłęku
Plac Świętego Wojciecha 5,
14-400 Pasłęk
tel. 55 248 20 01, fax 55 248 31 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.paslek.pl

 

Ludność:                                       19 590 faktycznie zamieszkałych –  stan na 31.12.2015 r.
Powierzchnia:                             264 km2
Gęstość zaludnienia:               74 osoby na km2
Liczba miejscowości:               69

Liczba sołectw:                          38

Największą atrakcją turystyczną Miasta i Gminy Pasłęk jest zespół Starego Miasta z murami obronnymi z XIV wieku, jednymi z najdłuższych murów obronnych w północnej Polsce (1200m) wraz z dwiema Bramami Kamienną i Młyńską; Kanał Elbląski z zespołem pięciu pochylni, z czego dwie znajdują się w gminie Pasłęk. Są to pochylnia Buczyniec i Kąty oraz częściowo Oleśnica.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 30 pomników przyrody, występuje też szereg obiektów o charakterze zabytkowym. W Pasłęku miejscem rekreacji mieszkańców są dwa zbiorniki wodne i Park Ekologiczny im. Stanisława Pankalli.

Przez gminę przebiegają turystyczne szlaki piesze i rowerowe. Szczególną atrakcją dla ludzi chcących aktywnie odpoczywać jest pole golfowe Sand Valley Golf & Country Club w Pasłęku. Wyróżnia się wyjątkowym krajobrazem, a jego centralnym punktem jest piaszczysty wąwóz.

Gmina Małdyty

Paweł Tucki | . Opublikowano w Partnerzy

Urząd Gminy Małdyty
ul. Kopernika 10,
14-330 Małdyty;
tel: 89 758 61 24,
fax: 89 758 60 93;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.maldyty.pl

Region: Warmia i Mazury
Powiat: Ostródzki
Położenie: Północna Polska

Ludność:                                  6 370 faktycznie zamieszkałych – stan na 31.12.2015 r.
Powierzchnia:                        189 km2
Gęstość zaludnienia:           34 osoby na km2
Liczba miejscowości:          46

Liczba sołectw:                     21

 

Największą atrakcją Gminy są jeziora, szlak Kanału Elbląskiego i dziedzictwo przyrody

Małdyty po raz pierwszy wymienione są w dokumencie z 1350r. jako Mauditen – osada ziemianina pruskiego. Miejscowość ta jest niewątpliwie o wiele starsza i sięga swym początkiem okresu przedkrzyżackiego. Nazwa wywodzi się od Prusa imieniem Maudyc lub też od rośliny zwanej po litewsku mauda (cykuta).
Do dziś pozostało wiele świadectw kultury materialnej. Najbardziej okazały pałac z końca XVII w został niestety zniszczony w czasie II wojny światowej. Do naszych czasów zachował się budynek administracji, w którym mieści się restauracja wraz z hotelem – „Zajazd pod Kłobukiem”. W tym budynku mieszkał niegdyś budowniczy Kanału Elbląskiego Georg Steenke.
Gmina Małdyty powstała z dnia 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie
i weszła w skład powiatu Morąg. W skład obecnej gminy wchodzi 20 sołectw.

Ważniejsze obiekty zabytkowe:
• XVIII – wieczne kościoły w Zajezierzu, Wilamowie, Jarnołtowie i Szymonowie,
• pałac rodziny Domhardów w Dobrocinie,
• pałac, będący siedzibą Stadniny Koni w Plękitach,
• zabytkowy budynek byłej szkoły w Sambrodzie (wybudowany metodą muru pruskiego).

Rezerwaty przyrody:
Zielony Mechacz (95 ha) położony w Nadleśnictwie Dobrocin. Ustanowiony dla ochrony torfowiska z bardzo bogatym stanowiskiem maliny moroszki,
Rezerwat Modrzewi koło Leśniczówki Nowy Dwór, we wsi Dobrocinek. Na pow. 0,50 ha rośnie około 90 sztuk dorodnych 150-letnich modrzewi europejskich. Wyróżniają się one długością dochodzącą do 42m oraz
obwodem 3m,
Niedźwiedzie Wielkie - o pow. 31 ha. W rezerwacie tym chronione są lasy bukowe, typowe dla przybałtyckiej strefy pojeziornej.

Walory turystyczne:
Na terenie gminy znajduje się 21 jezior o łącznej powierzchni 1050 ha, w tym 12 jezior o powierzchni od 1 do 5 ha. Największym jeziorem jest jezioro Ruda Woda (Duckie) o pow. 655 ha i jezioro Sambród o pow. 129 ha. Stanowią one etap szlaku wodnego Ostróda – Elbląg.

Możliwości inwestycyjne:
• możliwość zagospodarowania terenów pod względem obsługi turystycznej wzdłuż Kanału Elbląskiego oraz drogi krajowej E-7.