LEADER IV

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty


III.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.4.Koszty bieżące i aktrywizacja

- realizowany

III.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

III.3. Partnerzy projektu:

108 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

III.4. Przewidywane efekty 2.327.500 zł wartości zadania, w tym: 2.327.500 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4. Koszty bieżące i aktywizacja LEADER ramach PROW 2014-2020, w tym realizacja:

2.4.1. Planu Komunikacji ze społecznością lokalną, w tym 2 konferencje, 121 modułów szkoleniowych, 3 strony internetowe, 8 Tomów Kroniki.

2.4.2. 28 zadań aktywizujących.

2.4.3.  102 zadania w ramach kosztów bieżących i aktywizacji.

III.5. Czas realizacji - 2016-2023 (84 miesięcy):

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 maja 2016 roku, podpisanie umowy 20 maja 2016 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2023 roku

III.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.


II.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.2. Realizacja LSR

- realizowany

II.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

II.3. Partnerzy projektu:

108 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

II.4. Przewidywane efekty 15.248.556 zł wartości zadania, w tym: 10.450.000 dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2. Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020, w tym realizacja:

2.4.1. 61 projektów indywidualnych.

2.4.2. 3 projektów grantowych (26 zadań).

2.4.3. 5 operacji własnych LGD.

II.5. Czas realizacji - 2016-2023 (84 miesięcy):

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 maja 2016 roku, podpisanie umowy 20 maja 2016 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2023 roku

II.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.


I.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.1. Wsparcie przygotowawcze

- zrealizowany

 I.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

1.3. Partnerzy projektu:

117 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

I.4. Przewidywane efekty 260.000 zł wartości zadania, w tym: 132.000 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2014-2020

1.4.1. Przygotowana "Strategia rozwoju lokalnego na lata 2016-2023".

1.4.2. Przygotowany Plan Komunikacji ze społecznością lokalną.

1.4.3. Opracowany wniosek aplikacyjny na wybór LGD do realizacji LSR.

1.4.4. Utrzymane zatrudnienia min. 2 etaty=2osoby do 30  kwietnia 2016 r.

1.4.5. Utrzymana strona internetowa www.kanal-elblaski-lgd.pl

1.4.6. Utrzymane biuro KE LGD

1.4.7.  Przeprowadzone konsultacje społeczne na poziomie 12 gmin

I.5. Czas realizacji - 10 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 lipca 2015 roku, podpisanie umowy 23 września 2015 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 kwietnia 2015 roku

I.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.