Inne projekty

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty


XVIII.1. Nazwa projektu:

WARMIA MAZURY LOKALNIE 2
- zrealizowany

XVIII.2. Wnioskodawca:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

XVIII.3. Partnerzy projektu:

Nidzicki Fundusz Lokalny w Nidzicy

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" w Ełku

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie

Lokalna Grupa Działania 'Południowa Warmia" w Barczewie

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu


XVIII.4. Efekty 399.908,54 zł wartości zadania, w tym: 370.000,00 zł dotacji w ramach "Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

4.1. Lokalna sieć animacyjna Warmia Mazury Lokalnie 2.

4.2. Wsparcie dla grup nieformalnych i młodych organizacji.

4.3. Działania informacyjno-promocyjne.

XVIII.5. Czas realizacji - 10 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań - 1 luty 2017 roku

5.2. Zakończenie działań - 30 listopada 2017 roku


XVIII.6. Obszar realizacji - województwo warmińsko-mazurskie:

Punkt Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmuje gminy: miasto Elbląg, w powiecie elbląskim gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko, w powiecie ostródzkim gminy: Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg.

W 2017 w obszarze działania Punktu Animacyjno-Doradczego Warmia Mazury Lokalnie 2 w Elblągu zostało zrealizowanych 13 mikroprojektów na łączną wartość 86.663,25 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 51.880,00 zł, wartość wkładu finansowego wyniosła 12.106,28 zł  zł, niefinansowego 22.676,97 zł. W realizację było zaangażowanych 105 wolontariuszy, w tym 91 stałych. Uczestnikami mikroprojektów było 666 osób, a odbiorcami 2.943 osoby.

 Poszczególne mikroprojekty 2017 roku to:

1) Nr 1/EL/2017 - Wspólna przestrzeń - wartość projektu - 10.399,90 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator - grupa nieformalna JANOWO NA NOWO, wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Projekt obejmował m. in. utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z huśtawką, zjeżdżalnią, kładką, stojakami na rowery, miejscem na ognisko, zielenią.

2) Nr 6/EL/2017 - Warsztaty darterskie - wartość projektu - 2.731,00 zł, kwota dotacji - 2.080 zł. Realizator i wnioskodawca - Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg aktywnie". Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów  w Chojniku, Jurkach, Bogaczewie, Bramce, Żabim Rogu. Wzięło w nich udział 59 osób.

3) Nr 10/EL/2017 - Utworzenie gminnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Grądki - wartość projektu - 5.660,04 zł, kwota dotacji - 4.600 zł. Realizator - grupa nieformalna Sokół. Wnioskodawca - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo "Pomocna Dłoń". Projekt obejmował urządzenie 4 stanowisk strzelniczych, przeprowadzenie 10 treningów strzeleckich i 1 zawodów strzeleckich, w których wzięły udział 33 osoby.

4) Nr 12/EL/2017 - Warsztaty ceramiczne - wartość projektu - 5.554,39 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator - grupa nieformalna Drużyna Wojów Pruskich KARREGA. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych w Krzewsku. Projekt obejmował zbudowanie pieca do wypału ceramiki i przeprowadzenie warsztatów ceramicznych, gier i zabaw średniowiecznych, w tym opracowanie gry Średniowieczne Targowisko.

5) Nr 13/EL/2017 - Ziemia Tolkmicka na Pielgrzymim Szlaku - wartość projektu - 9.145,58 zł, kwota dotacji - 4.600 zł. Realizator - grupa nieformalna Tolkmicka Inicjatywa Kulturalna. Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarsko-odlewniczych, warsztatów śpiewu, festiwalu Pielgrzymów Północy.

 6) Nr 16/EL/2017 - Kwiatowe spotkania - wartość projektu - 3.081,38 zł, kwota dotacji - 2.000 zł. Realizator - grupa nieformalna TERP. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. Tadeusza Rejtana. Projekt obejmował przeprowadzenie 2 warsztatów florystycznych oraz zorganizowanie wernisażu wystawy i spotkania integracyjnego.

7) Nr 18/EL/2017 - W zdrowym ciele zdrowy duch - wartość projektu - 5.012,61 zł, kwota dotacji - 3.000 zł. Realizator - grupa nieformalna Nasz Myślęcin. Wnioskodawca - Stowarzyszenie "Dwie Wsie". Projekt obejmował przeprowadzenie konkursu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz festynu integracyjnego.

8) Nr 22/EL/2017 - Siłownia pod chmurka w Bielniku II - wartość projektu - 5.346,55 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator - grupa nieformalna LIDERZY. Wnioskodawca - Stowarzyszenie "ZICHERKA". Projekt obejmował utworzenie siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu i uroczystego otwarcia z treningiem.

9) Nr 23/EL/2017 - Aktywizacja mieszkańców Bielnika Pierwszego poprzez budowę wiaty - wartość projektu - 9.820,31 zł, kwota dotacji - 4.800 zł. Realizator - grupa nieformalna AKTYWNY BIELNIK. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Janów-Drużno-Truso. Projekt obejmował budowę wiaty jako wspólnego miejsca odpoczynku i organizację pikniku rodzinnego.

10) Nr 25/EL/2017 - Pierwsze wyjście - wartość projektu - 7.848,37 zł, kwota dotacji - 4.800 zł. Realizator i wnioskodawca - Stowarzyszenie "WYJŚCIE". Projekt obejmował doposażenie stowarzyszenia jako młodej organizacji pozarządowej oraz organizację 3 szkoleń młodzieży trudnej.

11) Nr 26/EL/2017 - Historyczna Gra Miejska - wartość projektu - 6.431,90 zł, kwota dotacji - 5.000 zł. Realizator - grupa nieformalna Aktywny Pasłęk. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska". Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów gry terenowej, opracowanie scenariusza, podział ról, opracowanie zadań i mapki, uszycie rekwizytów i testowanie gry.

12) Nr 27/EL/2017 - Szlifuj formę - wartość projektu - 8.248,56 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator - grupa nieformalna "SYMPATYCY REKREACJI". Wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ. Projekt obejmował organizację siłowni na świeżym powietrzu, zakup kijków do Nordic Walking i treningi z instruktorem oraz uroczyste otwarcie siłowni i opracowanie ulotki o projekcie.

13) Nr 29/DL/2017 - "Grupa ognia. Wielcy z małej wsi" - wartość projektu - 7.382,66 zł, kwota dotacji - 5.000 zł. Realizator - grupa nieformalna GRUPA OGNIA. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "ANIOŁOWO". Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów kuglarstwa, opracowanie spektaklu tańca z ogniem, pojkami i kijkami oraz wyjazd do Francji i prowadzenie warsztatów dla uczestników dożynek.XVII.1. Nazwa projektu:

WARMIA MAZURY LOKALNIE

 - zrealizowany

XVII.2. Wnioskodawca:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

XVII.3. Partnerzy projektu:

Nidzicki Fundusz Lokalny w Nidzicy

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" w Ełku

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie

XVII.4. Efekty 1.262.000 zł wartości zadania, w tym: 1.189.000,00 zł dotacji w ramach "Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

4.1. Promocja projektu.

4.2. Animacja i doradztwo Lokalne.

4.3. Mikrogranty Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

4.4. Monitoring.

4.5. Ewaluacja.

XVII.5. Czas realizacji -  29 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 czerwca 2014 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2016 roku

XVII.6. Obszar realizacji - województwo warmińsko-mazurskie:

Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie prowadzony przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmuje gminy: miasto Elbląg, gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko.

W latach 2014-2016 w obszarze działania Punktu Doradczego Warmia Mazury Lokalnie w Elblągu zostało zrealizowanych 27 mikroprojektów na łączną wartość 182.949,39 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 106.152,10 zł, wartość wkładu finansowego wyniosła 24 518,29 zł, niefinansowego 52.279,00 zł. W realizację było zaangażowanych 271 wolontariuszy, w tym 250 stałych. Uczestnikami mikroprojektów było 2.132 osoby, a odbiorcami 10.204 osoby.

W 2016 roku w konkursie FIO Warmia Mazury Lokalnie z powiatu elbląskiego zostało wybranych 10 wniosków na łączną wartość projektów 76.207,91 zł, w tym dotacja - 42.452 zł, koszty własne finansowe wyniosły 15.925,21 zł, a koszty rzeczowe - 17.837 zł. W realizacji mikrodotacji wzięło udział 141 wolontariuszy, w tym 129 stałych. Było 1.540 aktywnych uczestników i 6.342 odbiorców realizowanych zadań. Poszczególne mikroprojekty to:

1) Nr 4/EL/2016 - Sienkiewiczowskie inspiracje - Wartość projektu - 6.080 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator- grupa nieformalna Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki, wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Projekt obejmował m. in. organizację seminarium i warsztatów, konkursu teatralnego, spotkania plenerowego, koncertu i wystawy pokonkursowej.

2) Nr 8/EL/2016 - Zróbmy to razem - miejsce spotkań mieszkańców - Wartość projektu - 4.997 zł, kwota dotacji - 3.000 zł. Realizatorami była grupa nieformalna NASZE DRUŻNO, a wnioskodawcą - Stowarzyszenie "DWIE WSIE" w Dłużynie. Projekt obejmował porządkowanie terenu i utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wraz z wyposażeniem.

3) Nr 9/EL/2016 - Z historią w przyszłość - Wartość projektu - 8.900 zł, kwota dotacji - 2.400 zł. Realizator- grupa nieformalna WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ, wnioskodawca- Towarzystwo Przyjaciół Zastawna. Zrealizowany mikroprojekt obejmował m. in. organizację warsztatów fotograficznych dla mieszkańców, wydruk okolicznościowych pocztówek, wystawę zdjęć historycznych, konkurs fotograficzny i plastyczny, występy artystyczne i zabawa integracyjna z okazji 700-lecia miejscowości Zastawno oraz przejażdżki konne podczas obchodów 700-lecia Zastawna.

4) Nr 12/EL/2016 - Od opowiadania do działania - Wartość projektu - 7.970 zł, kwota dotacji - 4.100 zł. Realizator- grupa nieformalna SPLOT,  wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Realizacja projektu obejmowała organizację: prelekcji i warsztatów o historii mieszkańców wsi, warsztatów dziennikarskich, warsztatów z lapbooka, wystawy zdjęć z życia codziennego, konkursu plastycznego "Mój dom i ogród", przewodnika, warsztatów stolarskich i wykonanie tablic informacyjnych,

5) Nr 14/EL/2016 - Rewitalizacja stawu położonego w "Babiej Dolinie" - Wartość projektu - 7.702,50 zł, kwota dotacji - 4.687 zł. Realizatorem i wnioskodawcą była młoda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy. Projekt obejmował wyrównanie brzegu stawu i budowa plaży oraz montaż ławeczek i ułożenie polbruku w miejscach postojowych.

6) Nr 18/DM/2016 - Złap formę na wiosnę - Wartość projektu - 6.695 zł, kwota dotacji - 4.935 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "SPORTOWCY+", wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmował organizację zajęć sportowych, warsztatów z dietetykiem, warsztatów motywacyjnych, kulinarnych, pikniku integracyjno-sportowo-rekreacyjnego i warsztatów technik leczniczo - relaksacyjnych.

7) Nr 68/DN/2016 - Świetlica w Krzewsku - Wartość projektu - 5.940 zł,  kwota dotacji - 4.730 zł. Realizatorem i wnioskodawcą jest moda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Stowarzyszeniem Ludzi Przyjaznych "ODNOWA" w Krzewsku. Projekt obejmował prace remontowe, zakup stołów i krzeseł, zorganizowanie warsztatów palmy wielkanocnej i festynu "Dzień Dziecka".

8) Nr 69/DM/2016 - Łączymy pokolenia - uczę więc jestem. Wartość projektu 6.970 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna AKTYWNE PASŁĘCZANKI, wnioskodawca - Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt miał na celu stworzenie więzi społecznych w środowisku małego miasteczka i szacunku młodego pokolenia do osób starszych poprzez przekazywanie wiedzy, dobrych przykładów, zdobywanie umiejętności, których młodzi nie uczą się w szkole.

9) Nr 79/DM/2016 - Borzynowo na nowo - Wartość projektu "Borzynowo na nowo" wynosi 8.210 zł a kwota dotacji - 4.600 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna Aktywne Borzynowo, a wnioskodawcą Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie. Projekt obejmował poprawę wizerunku wsi, jej rozpoznawalności i naukę świadomego osiągania celów oraz umiejętności współpracy w lokalnym środowisku poprzez aktywizację młodzieży np. wspólne zbieranie eksponatów i majsterkowanie.

10) Nr 11/EL/2016 - Pionierzy - Forpoczta Bursztynowego Portu - Wartość projektu 7.450 zł, kwota dofinansowania PO FIO WML 5.000 zł. Realizatorzy - GRUPA NIEFORMALNA "Pionierzy - Bursztynowego Portu". Wnioskodawca - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt obejmuje aktywizację młodzieży, warsztaty rzemieślnicze, stymulację i ukierunkowany rozwój istniejącej już nieformalnej grupy młodzieży, organizacja Festiwalu Wikingowie z Truso w Elblągu.

W 2015 roku zawarto 9 umów na realizację następujących zadań na wartość 63.840,02 zł, w tym kwota  dotacji wyniosła 36.649,54 zł. Są to:

1) Wspólny czas łączy pokolenia. Wartość projektu 4.943,86 zł, kwota dotacji 3.340 zł. Realizatorzy - GRUPA NIEFORMALNA WSI BOGACZEWO. Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Weklicach. Projekt obejmuje utworzenie parku wiejskiego jako terenu rekreacyjnego.

2) Wypoczynek na wsi. Wartość projektu 11.280 zł, kwota dotacji 4.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna KĘPNIEWIANIE. Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Kępniewie. Projekt obejmuje utworzenie boiska sportowego we wsi Kępniewo.

3) Sportowo aktywne dzieci i rodzice. Wartość projektu 6.093,94 zł, kwota dotacji 4.258,73 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Dla Tomka, Dawida i Kacpra, wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko. Projekt obejmuje utworzenie boiska sportowego i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4) Kolorowy plac zabaw. Wartość projektu 9.450 zł, kwota dotacji 3.650 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Razem dla Nowego Dworu Elbląskiego. Wnioskodawca - Stowarzyszenie na rzecz szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Projekt obejmuje utworzenie placu zabaw i przeprowadzenie zajęć kulturalno-integracyjnych.

5) We wspólnocie siła. Wartość projektu 7.712,80 zł, kwota dotacji 4.998 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Aktywne Helenowo: Piotr Dutkiewicz, Zbigniew Rosikiewicz, Anna Wlazło. Wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność. Projekt obejmuje utworzenie placu zabaw i miejsca spotkań integrujących mieszkańców.

6) Pierwszy krok ku zdrowiu. Wartość projektu 6.093,94 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Dobrze dla Dobrego". Wnioskodawca - grupa nieformalna - "Dobrze dla Dobrego". Projekt obejmuje utworzenie siłowni na świeżym powietrzu przed świetlicą wiejską jako miejsca spotkań integrujących mieszkańców.

7) #usicON - akademia dobrego dźwięku. Wartość projektu 6.952,49 zł, kwota dotacji 2.748,90 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "ELBLĄSKI ODDZIAŁ ABSTRAKCYJNY". Wnioskodawca - "Elbląg Europa". Projekt obejmuje szkolenia i treningi 15-osbowej grupy wolontariuszy w zakresie organizowania imprez kulturalnych.

8) "Zwierzno pięknieje". Wartość projektu 7.153,91 zł, kwota dotacji 4.653,91 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Razem dla Zwierzna". Wnioskodawca - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZWIERZNIE. Projekt obejmuje wyposażenie 2 wiat i uporządkowanie miejsca spotkań mieszkańców.

9) Ogniwa. Wartość projektu 4.253 zł, kwota dotacji 3.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Detektywi przeszłości". Wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi - "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmuje aktywizację seniorów i integrację międzypokoleniową poprzez organizację 4 warsztatowych spotkań i posadowienie 3 drewnianych tablic informacyjnych z nadrukiem, zeszytu o historii Oleśna i wystawy "Oleśno na starej fotografii".

W 2014 roku w rejonie działania LGD Kanał Elbląski zrealizowano 8 projektów w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie na wartość 42.902,16 zł, w tym kwota  dotacji wyniosła 27.050,56 zł. Były to:

1) "Strach ma wielkie oczy" - żyj bezpiecznie w OSP w Gronowie Elbląskim. Wartość projektu 1.980,09 zł, kwota dotacji 1.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna RATOWNICZKI, wnioskodawca - OSP w Gronowie Elbląskim. Projekt obejmował szkolenia z ratownictwa przedmedycznego ratowników z OSP w Gronowie Elbląskim

2) Zachować dla przyszłych pokoleń. Wartość projektu 3620,56 zł, kwota dotacji 3.050,56 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna MARKUSIAKI, wnioskodawca - Ludowy Zespół Sportowy "Magdalenka". Projekt obejmował renowację cmentarza mennonickiego w Markusach.

3) "Whizz Kids" - czyli nauka z pomysłem - zajęcia edukacyjno-artystyczne połączone z nauką j. angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej. Wartość projektu 4072,06 zł, kwota dotacji 1.600 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna MALI ARTYŚCI, wnioskodawca - Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Projekt obejmował zajęcia plastyczne, językowe i teatralne w 2 grupach dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim.

4) "Bezpieczna Zawada". Wartość projektu 8.925,16 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy i wnioskodawca - Stowarzyszenie Przyjaciół "Zawada" w Elblągu. Projekt obejmował organizację festynu "Bezpieczna Zawada" w Elblągu.

5) GRUPA NIEFORMALNA BOGACZEWO. Wartość projektu 5.281,04 zł, kwota dotacji 4.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna BOGACZEWO, wnioskodawca - OSP Weklice. Projekt obejmował utworzenie placu zabaw w Bogaczewie.

6) Zrób sobie sam. Wartość projektu 8.925,165 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna FabLab, wnioskodawca - Stowarzyszenie Elbląg Europa w Elblągu. Projekt obejmował tworzenie łódki, warsztaty stolarskie, tworzenia suszarki do warzyw, kolektora słonecznego, warsztaty z robotyki.

7) Warsztaty carvingu. Wartość projektu 3.810 zł, kwota dotacji 3000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna SERCE JANOWA, wnioskodawca - Stowarzyszenie "Wierzba" w Kazimierzowie. Projekt obejmował organizację warsztatów carvingu w Kazimierzowie.

8) Nasz plac zabaw. Wartość projektu 7.010 zł, kwota dotacji 4.300 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna DWORZANIE, wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmował warsztaty artystyczne i utworzenie placu zbaw w Dworkach.XVI.1. Nazwa projektu:

Questingowy Projekt Współpracy - QPW

 - zrealizowany

XVI.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie

XVI.3. Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"

Lokalna Grupa Działania "Zapiecek"

XVI.4. Efekty 544.987,91 zł wartości zadania, w tym: 544.987,91 zł dotacji w ramach działania 421 Wdrażanie Projektu Współpracy " Questingowy Projekt Współpracy - QPW", w tym LGD Kanał Elbląski - 90.121,15

4.1.Przygotowana "Strategia - plan operacyjny Partnerstwo Questingu".

4.2. Spotkania edukacyjne i warsztaty z zakresu metodologii questów.

4.3. Budowa i opracowanie 12 ścieżek questingowych z mapami.

4.4. Promocja questów.

4.5. Strona internetowa questów www.partnerstwo.questing.pl.

4.6. Ulotki 12 questów i aplikacje mobilne 10 questów.

4.7. Promocja tras questingowych.

XVI.5. Czas realizacji - 10 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 września 2014 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2015 roku

XVI.6. Obszar realizacji - 5 LGD krajowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"

Lokalna Grupa Działania "Zapiecek"XV.1. Nazwa projektu:

Warmińsko-Mazurskie Duże Targi Małych Projektów - W-MDTMP

 - zrealizowany

XV.2. Wnioskodawca:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

XV.3. Partnerzy projektu:

Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia"

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"

Lokalna Grupa Działania "Razem silniejsi"

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

XV.4. Efekty 163.932,03 zł wartości zadania, w tym: 163.932,03 zł dotacji w ramach działania 421 Wdrażanie Projektu Współpracy "Warmińsko-Mazurskie Duże Targi Małych Projektów", w tym LGD Kanał Elbląski 16.995,32

4.1. Duże Targi Małych Projektów 15-16 maja 2014 roku w Kamionce k. Nidzicy.

4.2. Konferencja i warsztaty PROW 2014-2020

4.2. Katalog małych projektów.

4.3. Film i materiały promocyjne.

XV.5. Czas realizacji - 7 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 13 grudnia 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 lipca 2014 roku

XV.6. Obszar realizacji - 8 LGD Warmii i Mazur:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia"

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"

Lokalna Grupa Działania "Razem Silniejsi"

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska


 


XIV.1. Nazwa projektu:

Kajakowa Aktywność Jako Atrakcja Kraju - KAJAK

 - zrealizowany

XIV.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

XIV.3. Partnerzy projektu:

LGD Ziemia Lubawska

XIV.4. Efekty 263.641,35 zł wartości zadania, w tym: 263.641,35 zł dotacji w ramach "działania 421 Wdrażanie Projektu Współpracy", w tym LGD Kanał Elbląski - 141.449,15

4.1. Film "Od Wisły do Wisły" - 2000 kopii.

4.2. Aplikacja mobilna o szlakach kajakowych.

4.3. Przewodnik kajakowy "Od Wisły do Wisły" - 19.500 egz., wersja polska, angielska i niemiecka

4.4. Konferencja i warsztaty strategii tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o szlaki wodne, w tym kajakowe.

4.5. Strategia tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o cieki i zbiorniki wodne.

4.6. Konferencja promocyjna PW KAJAK w Elblągu

XIV.5. Czas realizacji - 20 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 5 sierpnia 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 31 marca 2015 roku

XIV.6. Obszar realizacji - 2 LGD Warmii i Mazur:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska - ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik, obejmująca gminy: Biskupiec, Dąbrówno, Grodziczno, Grunwald, Kurzętnik, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno.


 


XIII.1. Nazwa projektu:

Rowerowy Szlak Mennonitów - dokumentacja i znakowanie

 - zrealizowany

XIII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

XIII.3. Partnerzy projektu:

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

Gmina Markusy

LGD Spichlerz Żuławski

XIII.4. Efekty 28.611,17 zł wartości zadania, w tym: 13.000,00 zł dotacji w ramach "Zadania publicznego Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

4.1. Wytyczenie i oznakowanie 32 km nowych szlaków rowerowych.

4.2. Naniesienie śladu GPS szlaku, opisu i fotografii atrakcji Rowerowego Szlaku Mennonitów.

XIII.5. Czas realizacji - 7 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 maja 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2013 roku

XIII.6. Obszar realizacji - 3 gminy Kanał Elbląski LGD:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, MarkusyXII.1. Nazwa projektu:

Znakowanie, modernizacja i konserwacja sieci szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego

 - zrealizowany

XII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

XII.3. Partnerzy projektu:

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

XII.4. Efekty 102.601,85 zł wartości zadania, w tym: 64.275,76 zł dotacji w ramach "Zadania publicznego Skarbu Państwa Ministerstwa Sportu i Turystyki"

4.1. Oznakowanie 44 km nowych szlaków rowerowych w Gminie Godkowo.

4.2. Modernizacja i odnowienie oznakowania 466 km istniejących szlaków rowerowych.

XII.5. Czas realizacji - 8 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2013 roku

XII.6. Obszar realizacji - Kanał Elbląski LGD:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, ZalewoXI.1. Nazwa projektu:

Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych

- zrealizowany

XI.2. Wnioskodawca:

Urząd Miejski w Ostródzie

XI.3. Partnerzy projektu:

3.1. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

3.2. Żegluga Ostródzko-Elbląska w Ostródzie

3.3. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w Ostródzie

XI.4. Efekty 857.495,00 zł wartości zadania, w tym: 599.887,50 zł dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

4.1. Wspólna akcja promocyjna mikroproduktu turystycznego jakim jest Kanał Elbląski

4.2. Przewiezionych kanałem 65 tys. turystów w 2012 roku.

XI.5. Czas realizacji - 3 lata

5.1. Rozpoczęcie działań - 31 października 2009 roku

5.2. Zakończenie działań - 31 października 2012 roku

XI.6. Obszar realizacji  -  Kraina Kanału Elbląskiego:

1. Powiat Elbląski

2. Powiat Iławski

3. Powiat Ostródzki

4. Miasto ElblągX.1. Nazwa projektu:

Szkolenie znakarzy - opiekunów szlaków rowerowych

- zrealizowany

X.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

X.3. Partnerzy projektu:

3.1. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Olsztynie

X.4. Efekty 32.000,00 zł wartości zadania, w tym: 31.323 zł dotacji Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013

4.1. Przygotowanie do pracy 22 znakarzy - opiekunów szlaków rowerowych z 6 LGD Warmii i Mazur:
- LGD Kanał Elbląski
- LGD Warmiński Zakątek
- LGD Brama Mazurskiej Krainy
- LGD Ziemia Lubawska
- LGD Barcja
- LGD Południowa Warmia

4.2. Sześć dni warsztatów: 18-20 i 26-28 maja 2012 roku w Dobrym, Gmina Godkowo z zasad wytyczania, znakowania, promocji i finansowania utrzymania szlaków rowerowych.

X.5. Czas realizacji - 1,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań - 1 maja 2012 roku

5.2. Zakończenie działań - 30 maja 2012 roku

X.6. Obszar realizacji  - dla 6 LGD Warmii i Mazur:

1. Lokalna Grupa Działania „Barcja" - ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia" - Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo

3. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek" - ul. Warszawska 7, 11-040 Dobre Miasto

4. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska – ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

5. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy" - Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

6. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 ElblągIX.1. Nazwa projektu:

Rowerem Aktywni Jadą Dalej  - RAJD

 - zrealizowany

IX.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

IX.3. Partnerzy projektu:

3.1. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

IX.4. Efekty 29.480,00 zł wartości zadania, w tym: 29.480,00 zł dotacji w ramach "Projektu Współpracy" w ramach Osi 4 LEADER w PROW na lata 2007-2013

4.1. Wydanie katalogu obiektów noclegowych i gastronomicznych z obszaru LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej.

IX.5. Czas realizacji - 6 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2011 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 września 2011 roku

IX.6. Obszar realizacji - 2 LGD Warmii i Mazur:

1. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska - ul. Szkolna 48, 82-316 Milejewo obejmująca Gminy: Milejewo, Młynary, Tolkmicko


2. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, ZalewoVIII.1. Nazwa projektu:

Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

VIII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

VIII.3. Partnerzy projektu:

3.1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

3.2. Gminy: Elbląg, Kisielice, Markusy

VIII.4. Efekty 111.213 zł wartości zadania, w tym: 77.328,73 zł dotacji Ministra Sportu i Turystyki

4.1. Odnowienie i uzupełnienie oznakowania 376,7 km szlaków rowerowych.

4.2. Uzupełnienie ciągłości oznakowania szlaków rowerowych.

4.3. Oznakowanie 118,8 km nowych szlaków rowerowych.

VIII.5. Czas realizacji - 7,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 15 marca 2010 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 października 2010 roku

VIII.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, ZalewoVII.1. Nazwa projektu:

II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur

- zrealizowany

VII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

VII.3. Partnerzy projektu:

3.1. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Olsztynie

3.2. Powiat elbląski

3.3. 13 LGD Warmii i Mazur

VII.4. Efekty 18.123,00 zł wartości zadania, w tym: 14.323 zł dotacji Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013

4.1. Podpisanie porozumienia 14 LGD Warmii i Mazur o współpracy - 23 listopada 2009 r. w Elblągu

4.2. Dwa dni warsztatów: 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu z przegląd w województwie stanu szlaków rowerowych, zasad wytyczania, znakowania i promocji szlaków rowerowych, tworzenia produktów turystycznych w oparciu o szlaki rowerowe (73 osoby - pierwszego dnia, 43 osoby - drugiego dnia).

VII.5. Czas realizacji - 1,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 30 października 2009 roku

5.2. Zakończenie działań  - 10 grudnia 2009 roku

VII.6. Obszar realizacji - 14 LGD Warmii i Mazur:

1. Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii - ul. Generalska 8,
14-520 Pieniężno
2. Lokalna Grupa Działania „Barcja” - ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
3. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” -  ul. Rynek 5, 12-250 Orzysz
4. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” - Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo
5. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” - ul. Warszawska 7, 11-040 Dobre Miasto
6. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska - ul. Szkolna 48, 82-316 Milejewo
7. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska – ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
8. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” - Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” - ul. Armii Krajowej 22,
19-400 Olecko
10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Łyna i Sajna” - Plac Zwycięstwa 2,
11-200 Bartoszyce
11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” - ul. Armii Krajowej 3,
19-300 Ełk
12. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
13. Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” - ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
14. Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior LGD 9 - ul. Portowa 2/3, 11-600 WęgorzewoVI.1. Nazwa projektu:

Program LEADER kuźnią lokalnych liderów

- zrealizowany

VI.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

VI.3. Partnerzy projektu:

3.1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" w Aniołowie

3.2. Powiat elbląski i iławski

3.3. 11 Gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo

VI.4. Efekty 29.125,25 zł wartości zadania, w tym: 16.000 zł dotacji Samorządu WW-M

4.1. Spotkanie rekrutacyjne dla 42 uczestników z 11 gmin - 12 maja 2009 roku w Ostródzie

4.2. Dwie wizyty studyjne: w Pasłęku i Aniołowie 13 czerwca 2009 roku (18 osób) oraz Rudzienicach 30 sierpnia 2009 roku (52 osoby)

4.3. Trzy dni warsztatów: 26-27 października 2009 roku w Karnitach z motywowania, komunikacji i odnowy wsi  oraz 16 listopada 2009 roku w Karnitach z zakładania, prowadzenia i finansowania organizacji pozarządowej (po 26 osób każdego dnia).

4.3. Doradztwo z odnowy wsi dla 4 miejscowości (Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Nowakowo, Zwierzno) i prowadzenia organizacji pozarządowej ("Róbmy Swoje" w Matytach i organizacji w Gminie Susz).

4.4. Konferencja podsumowująca projekt 30 listopada 2009 roku w Pasłęku dla 58 osób.

VI.5. Czas realizacji - 8,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 15 marca 2009 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2009 roku

VI.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, ZalewoV.1. Nazwa projektu:

Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

V.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

V.3. Partnerzy projektu:

3.1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

3.2. Gmina Elbląg

3.3. Miasto i Gmina Kisielice

3.4. Gmina Markusy

V.4. Efekty 26.000 zł wartości zadania, w tym: 18.000 zł dotacji Samorządu WW-M

4.1. Konsultacje przebiegu szlaków rowerowych wokół jeziora Drużno - 18 maja 2009 roku.

4.2. Konsultacje przebiegu szlaków rowerowych z Kisielic do Iławy - 26 maja 2009 roku.

4.3. Opracowany i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: drogi Nr 505 (Pasłęk - szlak żółty), Nr 526 (Kąty i Lepno - szlak zielony), Nr 527 (Rogajny - szlak żółty, Jelonki - szlak zielony).

4.4. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Kopernika w Małdytach.

4.5. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulic Kilińskiego i Częstochowskiej w Zalewie.

4.6. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Iława 146026N, 146035N, 146043N.

4.7. Opracowana koncepcja i 2 projekty stałej organizacji ruchu szlaku niebieskiego i czarnego wokół Jeziora Druzno.

4.8. Opracowana koncepcja i 5 projektów stałej organizacji ruchu szlaku czerwonego z Kisielic do Iławy i niebieskiego wokół Jezior Goryńskie i Trupel.

V.5. Czas realizacji - 8 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2009 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2009 roku

V.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, ZalewoIV.1. Nazwa projektu:

Znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

IV.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

IV.3. Partnerzy projektu:

3.1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

IV.4. Efekty 59.455,58 zł wartości zadania, w tym: 34.000 zł dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 7.197,81 zł zakupy samorządów gmin (Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Kisielice, Zalewo), 6.100 zł - 21 tablic Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie

4.1. Zaznaczone 422,6 km szlaków rowerowych na obszarze 11 gmin, w tym:

4.1.1. 128,9 km znakami drogowymi typu R-1 na całej długości szlaku żółtego

4.1.2. 293,7 km znakami malowanymi i 13 km podkładami

4.1.3. Zakupiono 26 szt. drogowskazów typu R-3 i 98 szt. znaków drogowych typu R-1, R-a, R-1b oraz 38 słupów i 20 tablic informacyjnych z siecią szlaków.

IV.5. Czas realizacji - 6,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 15 maja 2008 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2008 roku

IV.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, ZalewoIII.1. Nazwa projektu:

Programowanie i partnerstwo LGD Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

III.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

III.3. Partnerzy projektu:

3.1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

3.2. Powiat elbląski i iławski

3.3. 11 gmin obszaru Kanału Elbląskiego

III.4. Efekty 21.479,34 zł wartości zadania, w tym: 8.000 zł dotacji Samorządu WW-M:

4.1. Wypracowany dokument końcowy Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 - 2015 podczas 5 dni spotkań i warsztatów

4.2. Skonsultowana LSR - łącznie 132 uczestników, 169 osobo dni.

III.5. Czas realizacji - 7 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2008 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 października 2008 roku

III.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, ZalewoII.1. Nazwa projektu:

Programowanie i partnerstwo w Programie LEADER Miasta i Gminy Pasłęk

- zrealizowany

II.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

II.3. Partnerzy projektu:

3.1. Powiat elbląski

3.2. Miasto i Gmina Pasłęk

II.4. Efekty 12.648 zł wartości zadania, w tym: 4.000 zł dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 1000 zł dotacji Burmistrza Pasłęka

4.1. Wprowadzenie Gminy Pasłęk do LGD Kanału Elbląskiego

4.2. Wypracowane zadania MiG Pasłęk do LSR podczas 3 dni szkoleń i warsztatów.

II.5. Czas realizacji - 6 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 czerwca 2007 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2007 roku

II.6. Obszar realizacji - 4 gmin:

Milejewo, Młynary, Pasłęk, TolkmickoI.1. Nazwa projektu:

Partnerstwo i programowanie w LGD Wysoczyzny Elbląskiej

- zrealizowany

I.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

I.3. Partnerzy projektu:

3.1. Powiat elbląski

3.2. Gmina Milejewo, Miasto i Gmina Młynary oraz Miasto i Gmina Tolkmicko

I.4. Efekty 18.684 zł wartości zadania, w tym: 5.000 zł dotacji Samorządu W W-M:

4.1. Powołana LGD Wysoczyzny Elbląskiej obejmująca obszar 3 gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko

4.2. Wypracowane założenia do LSR Wysoczyzny Elbląskiej podczas 4 dni szkoleń i warsztatów.

I.5. Czas realizacji - 6 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 czerwca 2007 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2007 roku

I.6. Obszar realizacji - 3 gmin:

Milejewo, Młynary, Tolkmicko

Schemat II Programu Pilotażowego LEADER+

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

1. Nazwa projektu:

Łączy nas Kanał Elbląski - realizacja ZSROW KE

2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

3. Efekty 735.958 zł dotacji w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006":

2.1. Szkolenia                              -  6 modułów, 65 dni

2.2. Projekty i dokumentacje         - 19 opracowań

2.3. Integracja i promocja              - 18 imprez promocyjnych

2.4. Wydawnictwa                        -  8 publikacji

2.5. Wyjazd studyjny do Niemiec     - 38 osób

2.6. Monitorimng ZSROW KE           - 2 raporty, 2 dni warsztatów aktualizacji danych do LSR

2.7. Organizacja Biura i obsługi LGD  - 3 etaty, 4 pracowników, 80 członków

4. Czas realizacji - 18 miesięcy:

3.1. Rozpoczęcie działań  - 2 stycznia 2007 roku

3.2. Zakończenie działań  - 23 czerwca 2008 roku

5. Obszar realizacji - 10 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Rychliki, Susz, Zalewo

 

LEADER III - Oś IV PROW na lata 2007-2013

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

W ramach Osi IV LEADER PROW 2007-2013 realizowane są następujące projekty (poza działaniem 421 Projekty Współpracy):V.1. Nazwa projektu:

Wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w zakresie dodatkowych zadań i środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 V.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

 V.3. Przewidywane efekty 5.500.000 zł  dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

 3.1. 14 operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"            - 2.000.000 zł dotacji

 3.2. 4 operacje w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" -    400.000 zł dotacji

 3.3. 9 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"                                          - 1.900.000 zł dotacji

 3.4. 30 operacji w ramach działania tzw. "Małych projektów"                                      -   700.000 zł dotacji

 3.5.  8 operacji w ramach "Funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności"                  -   500.000 zł dotacjiIV.1. Nazwa projektu:

Wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

IV.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

IV.3. Przewidywane efekty 13.620.621 zł  dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1. 11 operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"- 1.204.000 zł dotacji

3.2. 11 operacji w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 1.204.000 zł dotacji

3.3. 32 operacje w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"                           - 5.207.992 zł dotacji

3.4. 172 operacje w ramach działania tzw. "Małych projektów"                     - 3.136.048 zł dotacji

3.5. 19 operacji w ramach "Funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności"  - 2.590.511 zł dotacji

3.6. 2 operacje w ramach "Projektu współpracy"                                           -    278.070 zł dotacji


W latach 2009-2014 roku rozstrzygnięto 27 konkursów.

Wybrano 359 projektów (466 zgłoszonych) na kwotę dotacji 21.907.389,58 zł (limit 15.752.040,00 zł),
w tym:

       255 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 5.409.425,23 zł (limit - 4.019.456,56zł)

22 operacje w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 1.702.589,00 zł (limit - 949.508 zł)

55 operacji w ramach Odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 9.917.103,85 zł (limit - 7.233.117,44 zł)

27 operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 4.878.271,50 zł (limit - 3.549.958,00 zł)


W 2014 roku rozstrzygnięto 9 konkursów.

Wybrano 58 projektów (95 zgłoszonych) na kwotę dotacji 4.558.784,32 zł, w tym:

       30 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 778.527,32

 3 operacje w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 184.800,00

15 operacji w ramach Odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 1.772.406,00

10 operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 1.823.051,00


W 2013 roku rozstrzygnięto 4 konkursy.

Wybrano 41 projektów (74 zgłoszonych) na kwotę dotacji 4.484.943,68 zł, w tym:

       19 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 611.319,18

 4 operacje w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 315.186,00

8 operacji w ramach Odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 1.735.593,00

10 operację w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 1.822. 845,50


W 2012 roku rozstrzygnięto 4 konkursy.

Wybrano 57 projektów (85 zgłoszonych) na kwotę dotacji 2.514.173,45 zł, w tym:

       46 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 928.064,45

 6 operacji w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 462.600,00

4 operacje w ramach Odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 823.509,00

1 operację w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 300.000,00


W 2011 roku rozstrzygnięto 5 konkursów.

Wybrano 108 projektów na kwotę dotacji 4.469.673,82 zł, w tym:

38 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 779.039,39

50 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 953.417,43

9 operacji w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 740.003,00

9 operacji w ramach odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 1.849.511

2 operacje w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 147.703


W 2010 roku rozstrzygnięto 3 konkursy.

Wybrano 50 projektów na kwotę dotacji 3.570.239,21 zł w tym:

11 operacji w ramach odnowy wsi na kwotę dotacji 2.189.736

35 operacji w ramach małych projektów na kwotę dotacji 595.831,21

4 operacje w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 784.672


 W 2009 roku rozstrzygnięto 2 konkursy.

  Wybrano do realizacji 45 operacji na kwotę dotacji 2.238.384,77 zł, w tym

  8 operacji w ramach odnowy wsi na kwotę dotacji 1.546.348,85

37 operacji w ramach małych projektów na kwotę dotacji 692.035,92


I.4. Czas realizacji - 77 miesięcy:

3.1. Rozpoczęcie działań  - 31 stycznia 2009 roku

3.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2015 roku

I.5. Obszar realizacji - 12 gmin:

Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacjaIII.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w latach 2011-2015 - w trakcie realizacji

III.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

III.3. Efekty 1.968.359,66 zł wartości zadania, w tym 1.968.359,66 zł dotacji w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1. Koszty administracyjne                                   1.601.712,11 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                  173.550,00 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady    4.594,69 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                   148.610,00 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     44.880,00 zł dotacji

III.4. Czas realizacji - 42 miesiące:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 stycznia 2011 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2015 roku

III.5. Obszar realizacji - 12 gmin:

Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


 


II.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w 2010 roku - zrealizowano

II.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

II.3. Efekty 360.682,07 zł wartości zadania, w tym 360.389,47 zł dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1. Koszty administracyjne                                    228.340,76 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                  88.152,70 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady       68,38 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                    39.768,55 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     4.059,08 zł dotacji

II.4. Czas realizacji - 12 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 stycznia 2010 roku

4.2. Zakończenie działań  - 31 grudnia 2010 roku

II.5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


 


I.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w 2009 roku - zrealizowany

I.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

I.3. Efekty 251.033,20 zł wartości zadania, w tym 250.998,00 zł dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1.  Koszty administracyjne                                      142.134,57 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                     20.303,80 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady     2.275,00 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                      60.836,43 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     25.445,20 zł dotacji

I.4. Czas realizacji - 11 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 31 stycznia 2009 roku

4.2. Zakończenie działań  - 31 grudnia 2009 roku

I.5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


W okresie programowania 2007-2013 Inicjatywę Wspólnotową LEADER włączono w ogólny nurt polityki rolnej i została zapisana jako Oś IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Oś IV LEADER jest podejściem przekrojowym umożliwiającym realizację celów Osi 3, tj. zadań z zakresu:

- różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

- odnowy i rozwoju wsi

- tzw. "małych projektów"

Lokalna Grupa Działania posiada także środki na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację oraz na tzw. projekty współpracy.

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 wynosi ogółem 13 mln 620 tys. 621 zł, w tym na działania: mikroprzedsiębiorstw 1 mln 204 tys. zł, różnicowanie działalności 1 mln 204 tys. zł, odnowy wsi 5 mln 208 tys. zł, małych projektów 3 mln 136 tys. zł. Budżet projektów współpracy wynosi 278 tys. 070 zł, a funkcjonowania LGD 2 mln 590 tys. 511 zł, w tym koszty bieżące wynoszą 1 mln 983 tys. 81 zł, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 607 tys. 430 zł.
Realizacja zaplanowanych zadań wymaga dużego zaangażowania lokalnych liderów i zespołów projektowych. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju podlegć corocznej ocenie w zakresie postępu realizacji zaplanowanych zadań i harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w 2011 roku także poziomu osiągnięcia celów. Od 2012 roku realizowana jest na obszarze 12 gmin.

LEADER IV

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

 VI.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.3 Wdrażanie projektów współpracy


Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych

SMAK

- zrealizowany

VI.2. Wnioskodawca:

 LGD Barcja w Kętrzynie

VI.3. Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Trzy Doliny

Stowarzyszenie Ziemia Łańcucka

VI.4. Przewidywane efekty 48.878,88 zł wartości 6 zadań, w tym: 48.878,88 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.3 Wdrażanie projektów współpracy LSR OW KE 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020:

Poszczególne zadania w ramach OW LGD to 155 osobodni szkoleń oraz:

1) Warsztaty z produktu lokalnego w Małdytach 23-24 kwietnia 2018 roku - 15 osób

2) Warsztaty z geocachingu  w Małdytach 21 czerwca 2018 roku - 20 osób

3) Konferencja Szlaki Kulinarne i Slow Food w Karnitach 23 czerwca 2018 roku - 60 osób

4) Święto Indyka w Nowej Wsi koło Iławy 24 czerwca 2018 roku - 60 osób

5) Zjazd Miłośników Aniołów w Aniołowie - 17 lipca 2018 roku - 15 osób

6) 50 skrzynek geocachowych - czerwiec-grudzień 2018 roku

7) Folder i publikacja - 7 produktów tradycyjnych:

- Zupa rybna

- Skrzydełka indycze po pańsku

- Farszynki warmińskie

- Bitki królewieckie

- Kiełbasa w piwie

- Ser żuławski

- Anielskie ruchańce

VI.5. Czas realizacji - 9 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 5 kwietnia 2018 roku, podpisanie umowy 5 kwietnia 2018 r.

5.2. Zakończenie działań  - 29 grudnia 2018 roku

VI.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


V.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.2 Operacja Własna LGD


EKOMUZEUM KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO

- zrealizowany

V.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

V.3. Partnerzy projektu:

114 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

V.4. Przewidywane efekty 42.614 zł wartości 6 zadań, w tym: 42.614,00 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020:

Poszczególne zadania w ramach OW LGD to 165 osobodni szkoleń oraz:

1) Warsztaty z tworzenia produktu turystycznego  7-8 czerwca 2017 roku - 27 osób

2) Warsztaty z tworzenia produktu turystycznego  29-30 czerwca 2017 roku - 29/25 osób

3) Warsztaty z Home Stagingu i fitografii 17 lipca 2017 roku - 29 osób

4) Warsztaty z marketingu i promocji 27-28 września 2017 roku - 28 osób

5) Podstrona WWW - 25 podmiotów - członków EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego.

6) Ulotka - 24 podmioty - członkowie EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego, w tym:

 1. Oleśno - wieś z pomysłem: prowadzi warsztaty kulinarne, artystyczne, rękodzielnicze, spotkania i spacery po okolicy. Zarządza: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" w Oleśnie.
 2. Z przewodnikiem po Krainie Kanału Elbląskiego: oprowadzanie po Elblągu w języku polskim i angielskim - Alicja Wyszyńska w Elblągu.
 3. Bursztynowy Port - rekonstrukcje historyczne: organizuje historyczne imprezy integracyjne, prezentuje walki i uzbrojenie, uczy sztuki fechtunku, prowadzi gry i zabawy średniowieczne. Zarządza: Elbląska Spółdzielnia Socjalna Wehikuł Czasu - Wikingowie, Słowianie, Bałtowie w Elblągu.
 4. Anielska Dolina - agroturystyka: nocleg i wyżywienie, warsztaty kulinarne,  wypoczynek w wiosce tematycznej, Zarządza: Gospodarstwo Agroturystyczne "Anielska Dolina" w Aniołowie.
 5. Anielskie Smaki Diabelskie Atrakcje: warsztaty kulinarne i rękodzielnicze, spacery po wsi i okolicy,  Zarządza: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" w Aniołowie.
 6. RajUDany: nocleg i wyżywienie, poznawanie wsi i sielskiego życia. Zarządza Gospodarstwo Agroturystyczne "Raj u Dany" w Aniołowie.
 7. Pasłęk - miasto z historią: historyczna gra miejska, Jarmark św. Bartłomieja, warsztaty szczudlarskie, łucznicze, sztuki fechtunku. Zarządza Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska" w Pasłęku.
 8. GoodTimeCzarter: czarter barek turystycznych bez patentu dla 10 osób, z przewodnikiem. Zarządza GoodTimeCzarter w Pasłęku.
 9. PODUSZKA - apartamenty w zabytkowej kamienicy: nocleg w trzech apartamentach i jednym pokoju na poddaszu, świetlica i aneks kuchenny. Zarządza Apartamenty Kamienica Paweł Chomnicki w Pasłęku.
 10. Cicha Woda - agroturystyka: nocleg z domowym wyżywieniem. Zarządza: Weronika Żukowska, Kupin.
 11. Bistro Ślimaka & Wellness; Mini-Zoo: wrażenia kulinarne, zabiegi kosmetyczne, zakup kremów, zwiedzanie farmy, wyścigi ślimacze. Zarządza: Bistro Ślimaka - mini zoo "Snails Garden" w Krasinie.
 12. ZAJAZD POD KŁOBUKIEM: nocleg w hoteliku i regionalna kuchnia w pałacyku, wypożyczalnia rowerów, kajaków, jachtu morowego. Zarządza: Zajazd pod Kłobukiem w Małdytach.
 13. Dworek Sople: nocleg i wyżywienie, gra w bingo, warsztaty i szkolenia, sesja fotograficzna, opieka animatora,cisza, spokój, bez TV, telefonu i komputera. Zarządza: Dworek Sople w Soplach.
 14. MAZURSKIE CHATKi - Majdany Wielkie i Szymonówko: noclegi w domkach, chaty grillowe, sauna, ruska bania, kajaki, łódź wiosłowa, rowery wodne i turystyczne, place zabaw, miejsce na ognisko, boisko do siatkówki i piłki nożnej. Zarządza: Mazurskie Chatki Monika Szymańska/Szymland Marcin Szymański w Miłomłynie i Szymonówku.
 15. MAZURSKIE KLIMATY - Miłomłyn i Skarpa: nocleg w domku z dostępem do jeziora i pomostu, łodzie, kajaki, rower wodny i rowery turystyczne, sprzęt plażowy, place zabaw, boisko oraz miejsce na ognisko. Zarządza Mazurski Zakątek w Miłomłynie
 16. PRZEWODNIK Z MIŁOMŁYNA: przewodnik turystyczny po Miłomłynie, okolicach i Kanale Elbląskim. Zarządza Dariusz Kazimierczak z Miłomłyna.
 17. PRZYSTAŃ NA WYSPIE - Miłomłyn: usługi postoju łodzi z zapleczem sanitarnym i kuchennym, miejscem na ognisko, wypoczynek i rozbicie namiotu. Zarządza Przystań na Wyspie w Miłomłynie.
 18. GOŚCINIEC POMEZANIA - agroturystyka: nocleg w pokojach 2,3,i 5 osobowych, organizacja wczasów, koloni, uroczystości, spotkań, do dyspozycji aneksy kuchenne, jadalnia, salon, sala bankietowa, ogród z małą infrastrukturą, rowery. Zarządza: Gościniec Pomezania Anna Włodarska.
 19. LIPOWY OSTRÓW - ruiny na wyspie: oprowadzanie po wyspie. Zarządza: Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego "Navicula" w Łodzi.
 20. CHMIELÓWKA - letnisko z restauracją, przystanią, noclegami: noclegi w domkach kempingowych albo dwuosobowych apartamentach leśniczówki, wyśmienita kuchnia, dzika przyroda, plaża, przystań, dostęp do Jezioraka. Zarządza: CHMIELÓWKA Letnisko (Dorota Szulc Zielony Gaj).
 21. AgroFinezja Karnity: noclegi, wspaniałe wyżywienie, żaglówka, łodzie, kajaki, rowery. Mila obsługa i niezapomniane imprezy w przepięknej okolicy Kanału Iławskiego. Zarządza: Agro - Finezja Karnity.
 22. Rejs Statkiem po trawie: oferuje niezapomniane rejsy statkiem "Bursztyn" po Kanale Elbląskim. Organizuje godzinne wycieczki, zwiedzanie maszynowni pochylni, opowieści kapitana o Kanale Elbląski, taniec bosmana na rurze. Zarządza: EKOPOLAR Bartłomiej Ruciński.
 23. SŁONIK - wyprawy kajakowe; Jażdżówki: organizator szkoleń i spływów kajakowych dla firm, grup, rodzin i osób indywidualnych. Prowadzi szkołę wodniactwa. Zarządza: Wypożyczalnia kajaków "Słonik" ADS Plus sp. z o.o., Tynwałd 87, 14-204 Rudzienice, tel. 535916298, e-mail: www.sloniksplywy.pl
 24. RANCZO WINDYKI - stadnina koni; pensjonat: noclegi w 8 pokojach, domowa kuchnia, jazda konna. Pensjonat jest położony nad Jeziorem Łabędź. Do dyspozycji gości grill. miejsce na ognisko, plaża, pomost dla wędkarzy, łódki wiosłowe, boisko do gry w siatkówkę, rowery.  Zarządza: Przedsiębiorstwo Turystyczno-Usługowe "RANCZO WINDYKI" Zenon Marian Pilanc. Windyki 2, 14-200 Ilawa, tel. 607502525, e-mail: www.ranczowindyki.com.pl
 25. BOBROWA CHATA - agroturystyka: noclegi w 6 komfortowych pokojach. Do dyspozycji gości plaża i pomost nad Jeziorem Iławskim, altana z grillem i kominkiem, miejsce na ognisko, rower wodny, lodź wiosłowa i rowery turystyczne. Zarządza: Agroturystyka Bobrowa Chata Elżbieta Nowicka. Dól 1c 14-200 Iława, tel. 609843000, e-mail: www.bobrowa.com.pl

 IV.5. Czas realizacji - 12 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 lipca 2017 roku, podpisanie umowy 30 czerwca 2017 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2018 roku

IV.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


 


IV.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.2 Projekt Grantowy


                       ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY

- zrealizowany

IV.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

IV.3. Partnerzy projektu:

114 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

IV.4. Przewidywane efekty 248.559,65 zł wartości 8 zadań grantowych, w tym: 209.870,22 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020:

Poszczególne zadania grantowe Rowerowego Zawrotu Głowy to:

1) Nr 2/2016/G/1/KELGD - Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla rowerzystów na szlaku pieszo-rowerowym "Śladami naszych przodków" - Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wartość projektu - 33.870,00 zł, kwota dotacji - 29.997,00 zł. Realizator - STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA WOLA KAMIEŃSKA. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z miejscem na ognisko, zielenią w Kamieniu Małym.

2) Nr 2/2016/G/2/KELGD - Szantowo-bluesowo-rowerowo. Wartość projektu - 31.273,00 zł, kwota dotacji - 19.899,01 zł. Realizator - GOK Laseczno. Projekt obejmował organizację dwudniowego koncertu w Siemianach i rajdu rowerowego z Szymbarka do Siemian.

3) Nr 2/2016/G/3/KELGD - Historyczno-edukacyjny Piknik Rowerowy Pasłęk 1297-2017. Wartość projektu - 15.715,74 zł, kwota dotacji - 10.000,00 zł. Realizator - POK Pasłęk. Projekt obejmował organizację konferencji, rajdu edukacyjnego i imprezy integracyjnej.

4) Nr 2/2016/G/4/KELGD - Przystanek rowerowy w miejscowości Wikrowo. Wartość projektu - 48.984,72 zł, kwota dotacji - 44.086,00 zł. Realizator - STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRONOWIE ELBLĄSKIM „NASZA SZKOŁA”. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego w Wikrowie.

5) Nr 2/2016/G/5/KELGD - Urządzenie  miejsca postoju rowerzystów w miejscowości Raczki Elbląskie. Wartość projektu - 29.232,77 zł, kwota dotacji - 26.309,49 zł. Realizator - Ochotnicza Straż Pożarna w Tropach Elbląskich. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z wiatą i wyposażeniem w Raczkach Elbląskich.

6) Nr 2/2016/G/6/KELGD - Stanica rowerowa we Władysławowie. Wartość projektu - 32.420,72 zł, kwota dotacji - 28.818,72 zł. Realizator - STOWARZYSZENIE IWA – INTEGRACJA - WSPÓŁPRACA - AKTYWNOŚĆ we  WŁADYSŁAWOWIE. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z wiatą i wyposażeniem we Władysławowie.

7) Nr 2/2016/G/7/KELGD - Odpoczynek na szlaku - urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie - Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wartość projektu - 28.230,20 zł, kwota dotacji - 24.830,00 zł. Realizator - STOWARZYSZENIE "Dwie Wsie" w Dłużynie. Projekt obejmował utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z wiatą i wyposażeniem w Drużnie.

8) Nr 2/2016/G/8/KELGD - Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn - Promowanie obszaru objętego LSR OW KE. Wartość projektu - 28.832,50 zł, kwota dotacji - 25.930,00 zł. Realizator - STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU WSI MAJDANY WIELKIE I OKOLIC, MAJDANY WIELKIE. Projekt obejmował opracowanie przewodnika i aplikacji mobilnej.

IV.5. Czas realizacji - 2016-2023 (84 miesięcy):

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 lipca 2017 roku, podpisanie umowy 30 czerwca 2017 roku

4.2. Zakończenie działań  - 29 grudnia 2017 roku

IV.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, ZalewoIII.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja

- realizowany

III.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

III.3. Partnerzy projektu:

108 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

III.4. Przewidywane efekty 2.327.500 zł wartości zadania, w tym: 2.327.500 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Koszty bieżące i aktywizacja LEADER ramach PROW 2014-2020, w tym realizacja:

2.4.1. Planu Komunikacji ze społecznością lokalną, w tym 2 konferencje, 121 modułów szkoleniowych, 3 strony internetowe, 8 Tomów Kroniki.

2.4.2. 28 zadań aktywizujących.

2.4.3.  102 zadania w ramach kosztów bieżących i aktywizacji.

III.5. Czas realizacji - 2016-2023 (84 miesięcy):

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 maja 2016 roku, podpisanie umowy 20 maja 2016 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2023 roku

III.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.II.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.2 Realizacja LSR

- realizowany

II.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

II.3. Partnerzy projektu:

108 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

II.4. Przewidywane efekty 15.248.556 zł wartości zadania, w tym: 10.450.000 dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wdrażanie LSR OW KE 2016-2023 w ramach PROW 2014-2020, w tym realizacja:

2.4.1. 61 projektów indywidualnych.

2.4.2. 3 projektów grantowych (26 zadań).

2.4.3. 5 operacji własnych LGD.

II.5. Czas realizacji - 2016-2023 (84 miesięcy):

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 maja 2016 roku, podpisanie umowy 20 maja 2016 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2023 roku

II.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.I.1. Nazwa projektu:

Poddziałanie: 19.1 Wsparcie przygotowawcze

- zrealizowany

 I.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

1.3. Partnerzy projektu:

117 członków Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

I.4. Przewidywane efekty 260.000 zł wartości zadania, w tym: 132.000 zł dotacji w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze w ramach PROW 2014-2020

1.4.1. Przygotowana "Strategia rozwoju lokalnego na lata 2016-2023".

1.4.2. Przygotowany Plan Komunikacji ze społecznością lokalną.

1.4.3. Opracowany wniosek aplikacyjny na wybór LGD do realizacji LSR.

1.4.4. Utrzymane zatrudnienia min. 2 etaty=2osoby do 30  kwietnia 2016 r.

1.4.5. Utrzymana strona internetowa www.kanal-elblaski-lgd.pl

1.4.6. Utrzymane biuro KE LGD

1.4.7.  Przeprowadzone konsultacje społeczne na poziomie 12 gmin

I.5. Czas realizacji - 10 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 lipca 2015 roku, podpisanie umowy 23 września 2015 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 kwietnia 2015 roku

I.6. Obszar realizacji - 12 gmin:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące 12 gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.


Schemat I Programu Pilotażowego LEADER+

| . Opublikowano w Projekty

1. Nazwa projektu:


Łączy nas Kanał Elbląski - partnerstwo sposobem aktywizowania mieszkańców

2. Wnioskodawca:

Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie

3. Efekty 146.803,83 zł dotacji w ramach SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006":

2.1. Opracowana Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego

2.2. Powolana Lokalna Grupa Działania (18 stycznia 2006 roku)

2.3. Opracowany wniosek aplikacyjny do Schematu II PPL+

2.4. Prowadzona strona internetowa: www.kanalelblaski.pl

4. Czas realizacji - 6 miesięcy:

3.1. Rozpoczęcie działań  - 12 października 2005 roku

3.2. Zakończenie działań  - 26 kwietnia 2006 roku

5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo