LEADER III - Oś IV PROW na lata 2007-2013

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

I.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w 2009 roku - zrealizowany

I.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

I.3. Efekty 251.033,20 zł wartości zadania, w tym 250.998,00 zł dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1.  Koszty administracyjne                                      142.134,57 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                     20.303,80 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady     2.275,00 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                      60.836,43 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     25.445,20 zł dotacji

I.4. Czas realizacji - 11 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 31 stycznia 2009 roku

4.2. Zakończenie działań  - 31 grudnia 2009 roku

I.5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo