LEADER III - Oś IV PROW na lata 2007-2013

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

III.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w latach 2011-2015 - w trakcie realizacji

III.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

III.3. Efekty 1.968.359,66 zł wartości zadania, w tym 1.968.359,66 zł dotacji w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1. Koszty administracyjne                                   1.601.712,11 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                  173.550,00 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady    4.594,69 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                   148.610,00 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     44.880,00 zł dotacji

III.4. Czas realizacji - 42 miesiące:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 stycznia 2011 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2015 roku

III.5. Obszar realizacji - 12 gmin:

Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo