LEADER III - Oś IV PROW na lata 2007-2013

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

W ramach Osi IV LEADER PROW 2007-2013 realizowane są następujące projekty (poza działaniem 421 Projekty Współpracy):


V.1. Nazwa projektu:

Wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w zakresie dodatkowych zadań i środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 V.2. Wnioskodawca:

 Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

 V.3. Przewidywane efekty 5.500.000 zł  dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

 3.1. 14 operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"            - 2.000.000 zł dotacji

 3.2. 4 operacje w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" -    400.000 zł dotacji

 3.3. 9 operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"                                          - 1.900.000 zł dotacji

 3.4. 30 operacji w ramach działania tzw. "Małych projektów"                                      -   700.000 zł dotacji

 3.5.  8 operacji w ramach "Funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności"                  -   500.000 zł dotacji


IV.1. Nazwa projektu:

Wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

IV.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

IV.3. Przewidywane efekty 13.620.621 zł  dotacji z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1. 11 operacji w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"- 1.204.000 zł dotacji

3.2. 11 operacji w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - 1.204.000 zł dotacji

3.3. 32 operacje w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"                           - 5.207.992 zł dotacji

3.4. 172 operacje w ramach działania tzw. "Małych projektów"                     - 3.136.048 zł dotacji

3.5. 19 operacji w ramach "Funkcjonowania LGD i nabywania umiejętności"  - 2.590.511 zł dotacji

3.6. 2 operacje w ramach "Projektu współpracy"                                           -    278.070 zł dotacji


W latach 2009-2014 roku rozstrzygnięto 27 konkursów.

Wybrano 359 projektów (466 zgłoszonych) na kwotę dotacji 21.907.389,58 zł (limit 15.752.040,00 zł),
w tym:

       255 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 5.409.425,23 zł (limit - 4.019.456,56zł)

22 operacje w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 1.702.589,00 zł (limit - 949.508 zł)

55 operacji w ramach Odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 9.917.103,85 zł (limit - 7.233.117,44 zł)

27 operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 4.878.271,50 zł (limit - 3.549.958,00 zł)


W 2014 roku rozstrzygnięto 9 konkursów.

Wybrano 58 projektów (95 zgłoszonych) na kwotę dotacji 4.558.784,32 zł, w tym:

       30 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 778.527,32

 3 operacje w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 184.800,00

15 operacji w ramach Odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 1.772.406,00

10 operacji w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 1.823.051,00


W 2013 roku rozstrzygnięto 4 konkursy.

Wybrano 41 projektów (74 zgłoszonych) na kwotę dotacji 4.484.943,68 zł, w tym:

       19 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 611.319,18

 4 operacje w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 315.186,00

8 operacji w ramach Odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 1.735.593,00

10 operację w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 1.822. 845,50


W 2012 roku rozstrzygnięto 4 konkursy.

Wybrano 57 projektów (85 zgłoszonych) na kwotę dotacji 2.514.173,45 zł, w tym:

       46 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 928.064,45

 6 operacji w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 462.600,00

4 operacje w ramach Odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 823.509,00

1 operację w ramach Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 300.000,00


W 2011 roku rozstrzygnięto 5 konkursów.

Wybrano 108 projektów na kwotę dotacji 4.469.673,82 zł, w tym:

38 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 779.039,39

50 operacji w ramach Małych projektów na kwotę dotacji 953.417,43

9 operacji w ramach Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na kwotę dotacji 740.003,00

9 operacji w ramach odnowy i rozwoju wsi na kwotę dotacji 1.849.511

2 operacje w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 147.703


W 2010 roku rozstrzygnięto 3 konkursy.

Wybrano 50 projektów na kwotę dotacji 3.570.239,21 zł w tym:

11 operacji w ramach odnowy wsi na kwotę dotacji 2.189.736

35 operacji w ramach małych projektów na kwotę dotacji 595.831,21

4 operacje w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na kwotę dotacji 784.672


 W 2009 roku rozstrzygnięto 2 konkursy.

  Wybrano do realizacji 45 operacji na kwotę dotacji 2.238.384,77 zł, w tym

  8 operacji w ramach odnowy wsi na kwotę dotacji 1.546.348,85

37 operacji w ramach małych projektów na kwotę dotacji 692.035,92


I.4. Czas realizacji - 77 miesięcy:

3.1. Rozpoczęcie działań  - 31 stycznia 2009 roku

3.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2015 roku

I.5. Obszar realizacji - 12 gmin:

Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja


III.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w latach 2011-2015 - w trakcie realizacji

III.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

III.3. Efekty 1.968.359,66 zł wartości zadania, w tym 1.968.359,66 zł dotacji w ramach

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1. Koszty administracyjne                                   1.601.712,11 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                  173.550,00 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady    4.594,69 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                   148.610,00 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     44.880,00 zł dotacji

III.4. Czas realizacji - 42 miesiące:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 stycznia 2011 roku

4.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2015 roku

III.5. Obszar realizacji - 12 gmin:

Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


 


II.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w 2010 roku - zrealizowano

II.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

II.3. Efekty 360.682,07 zł wartości zadania, w tym 360.389,47 zł dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1. Koszty administracyjne                                    228.340,76 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                  88.152,70 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady       68,38 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                    39.768,55 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     4.059,08 zł dotacji

II.4. Czas realizacji - 12 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 1 stycznia 2010 roku

4.2. Zakończenie działań  - 31 grudnia 2010 roku

II.5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


 


I.1. Nazwa projektu:

Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności w 2009 roku - zrealizowany

I.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

I.3. Efekty 251.033,20 zł wartości zadania, w tym 250.998,00 zł dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:

3.1.  Koszty administracyjne                                      142.134,57 zł dotacji

3.2. Informowanie o obszarze                                     20.303,80 zł dotacji

3.3. Szkolenie pracowników, członków Zarządu, Rady     2.275,00 zł dotacji

3.4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne                      60.836,43 zł dotacji

3.5. Aktywizowanie społeczności lokalnej                     25.445,20 zł dotacji

I.4. Czas realizacji - 11 miesięcy:

4.1. Rozpoczęcie działań  - 31 stycznia 2009 roku

4.2. Zakończenie działań  - 31 grudnia 2009 roku

I.5. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


W okresie programowania 2007-2013 Inicjatywę Wspólnotową LEADER włączono w ogólny nurt polityki rolnej i została zapisana jako Oś IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Oś IV LEADER jest podejściem przekrojowym umożliwiającym realizację celów Osi 3, tj. zadań z zakresu:

- różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

- tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

- odnowy i rozwoju wsi

- tzw. "małych projektów"

Lokalna Grupa Działania posiada także środki na funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizację oraz na tzw. projekty współpracy.

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009-2015 wynosi ogółem 13 mln 620 tys. 621 zł, w tym na działania: mikroprzedsiębiorstw 1 mln 204 tys. zł, różnicowanie działalności 1 mln 204 tys. zł, odnowy wsi 5 mln 208 tys. zł, małych projektów 3 mln 136 tys. zł. Budżet projektów współpracy wynosi 278 tys. 070 zł, a funkcjonowania LGD 2 mln 590 tys. 511 zł, w tym koszty bieżące wynoszą 1 mln 983 tys. 81 zł, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 607 tys. 430 zł.
Realizacja zaplanowanych zadań wymaga dużego zaangażowania lokalnych liderów i zespołów projektowych. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju podlegć corocznej ocenie w zakresie postępu realizacji zaplanowanych zadań i harmonogramu rzeczowo-finansowego, a w 2011 roku także poziomu osiągnięcia celów. Od 2012 roku realizowana jest na obszarze 12 gmin.