Inne projekty

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

XI.1. Nazwa projektu:

Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych

- zrealizowany

XI.2. Wnioskodawca:

Urząd Miejski w Ostródzie

XI.3. Partnerzy projektu:

3.1. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

3.2. Żegluga Ostródzko-Elbląska w Ostródzie

3.3. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w Ostródzie

XI.4. Efekty 857.495,00 zł wartości zadania, w tym: 599.887,50 zł dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

4.1. Wspólna akcja promocyjna mikroproduktu turystycznego jakim jest Kanał Elbląski

4.2. Przewiezionych kanałem 65 tys. turystów w 2012 roku.

XI.5. Czas realizacji - 3 lata

5.1. Rozpoczęcie działań - 31 października 2009 roku

5.2. Zakończenie działań - 31 października 2012 roku

XI.6. Obszar realizacji  -  Kraina Kanału Elbląskiego:

1. Powiat Elbląski

2. Powiat Iławski

3. Powiat Ostródzki

4. Miasto Elbląg