Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Inne projekty

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

XVII.1. Nazwa projektu:

WARMIA MAZURY LOKALNIE

 - zrealizowany

XVII.2. Wnioskodawca:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

XVII.3. Partnerzy projektu:

Nidzicki Fundusz Lokalny w Nidzicy

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" w Ełku

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie

XVII.4. Efekty 1.262.000 zł wartości zadania, w tym: 1.189.000,00 zł dotacji w ramach "Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

4.1. Promocja projektu.

4.2. Animacja i doradztwo Lokalne.

4.3. Mikrogranty Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

4.4. Monitoring.

4.5. Ewaluacja.

XVII.5. Czas realizacji -  29 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 czerwca 2014 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2016 roku

XVII.6. Obszar realizacji - województwo warmińsko-mazurskie:

Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie prowadzony przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmuje gminy: miasto Elbląg, gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko.

W latach 2014-2016 w obszarze działania Punktu Doradczego Warmia Mazury Lokalnie w Elblągu zostało zrealizowanych 27 mikroprojektów na łączną wartość 182.949,39 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 106.152,10 zł, wartość wkładu finansowego wyniosła 24 518,29 zł, niefinansowego 52.279,00 zł. W realizację było zaangażowanych 271 wolontariuszy, w tym 250 stałych. Uczestnikami mikroprojektów było 2.132 osoby, a odbiorcami 10.204 osoby.

W 2016 roku w konkursie FIO Warmia Mazury Lokalnie z powiatu elbląskiego zostało wybranych 10 wniosków na łączną wartość projektów 76.207,91 zł, w tym dotacja - 42.452 zł, koszty własne finansowe wyniosły 15.925,21 zł, a koszty rzeczowe - 17.837 zł. W realizacji mikrodotacji wzięło udział 141 wolontariuszy, w tym 129 stałych. Było 1.540 aktywnych uczestników i 6.342 odbiorców realizowanych zadań. Poszczególne mikroprojekty to:

1) Nr 4/EL/2016 - Sienkiewiczowskie inspiracje - Wartość projektu - 6.080 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator- grupa nieformalna Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki, wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Projekt obejmował m. in. organizację seminarium i warsztatów, konkursu teatralnego, spotkania plenerowego, koncertu i wystawy pokonkursowej.

2) Nr 8/EL/2016 - Zróbmy to razem - miejsce spotkań mieszkańców - Wartość projektu - 4.997 zł, kwota dotacji - 3.000 zł. Realizatorami była grupa nieformalna NASZE DRUŻNO, a wnioskodawcą - Stowarzyszenie "DWIE WSIE" w Dłużynie. Projekt obejmował porządkowanie terenu i utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wraz z wyposażeniem.

3) Nr 9/EL/2016 - Z historią w przyszłość - Wartość projektu - 8.900 zł, kwota dotacji - 2.400 zł. Realizator- grupa nieformalna WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ, wnioskodawca- Towarzystwo Przyjaciół Zastawna. Zrealizowany mikroprojekt obejmował m. in. organizację warsztatów fotograficznych dla mieszkańców, wydruk okolicznościowych pocztówek, wystawę zdjęć historycznych, konkurs fotograficzny i plastyczny, występy artystyczne i zabawa integracyjna z okazji 700-lecia miejscowości Zastawno oraz przejażdżki konne podczas obchodów 700-lecia Zastawna.

4) Nr 12/EL/2016 - Od opowiadania do działania - Wartość projektu - 7.970 zł, kwota dotacji - 4.100 zł. Realizator- grupa nieformalna SPLOT,  wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Realizacja projektu obejmowała organizację: prelekcji i warsztatów o historii mieszkańców wsi, warsztatów dziennikarskich, warsztatów z lapbooka, wystawy zdjęć z życia codziennego, konkursu plastycznego "Mój dom i ogród", przewodnika, warsztatów stolarskich i wykonanie tablic informacyjnych,

5) Nr 14/EL/2016 - Rewitalizacja stawu położonego w "Babiej Dolinie" - Wartość projektu - 7.702,50 zł, kwota dotacji - 4.687 zł. Realizatorem i wnioskodawcą była młoda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy. Projekt obejmował wyrównanie brzegu stawu i budowa plaży oraz montaż ławeczek i ułożenie polbruku w miejscach postojowych.

6) Nr 18/DM/2016 - Złap formę na wiosnę - Wartość projektu - 6.695 zł, kwota dotacji - 4.935 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "SPORTOWCY+", wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmował organizację zajęć sportowych, warsztatów z dietetykiem, warsztatów motywacyjnych, kulinarnych, pikniku integracyjno-sportowo-rekreacyjnego i warsztatów technik leczniczo - relaksacyjnych.

7) Nr 68/DN/2016 - Świetlica w Krzewsku - Wartość projektu - 5.940 zł,  kwota dotacji - 4.730 zł. Realizatorem i wnioskodawcą jest moda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Stowarzyszeniem Ludzi Przyjaznych "ODNOWA" w Krzewsku. Projekt obejmował prace remontowe, zakup stołów i krzeseł, zorganizowanie warsztatów palmy wielkanocnej i festynu "Dzień Dziecka".

8) Nr 69/DM/2016 - Łączymy pokolenia - uczę więc jestem. Wartość projektu 6.970 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna AKTYWNE PASŁĘCZANKI, wnioskodawca - Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt miał na celu stworzenie więzi społecznych w środowisku małego miasteczka i szacunku młodego pokolenia do osób starszych poprzez przekazywanie wiedzy, dobrych przykładów, zdobywanie umiejętności, których młodzi nie uczą się w szkole.

9) Nr 79/DM/2016 - Borzynowo na nowo - Wartość projektu "Borzynowo na nowo" wynosi 8.210 zł a kwota dotacji - 4.600 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna Aktywne Borzynowo, a wnioskodawcą Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie. Projekt obejmował poprawę wizerunku wsi, jej rozpoznawalności i naukę świadomego osiągania celów oraz umiejętności współpracy w lokalnym środowisku poprzez aktywizację młodzieży np. wspólne zbieranie eksponatów i majsterkowanie.

10) Nr 11/EL/2016 - Pionierzy - Forpoczta Bursztynowego Portu - Wartość projektu 7.450 zł, kwota dofinansowania PO FIO WML 5.000 zł. Realizatorzy - GRUPA NIEFORMALNA "Pionierzy - Bursztynowego Portu". Wnioskodawca - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt obejmuje aktywizację młodzieży, warsztaty rzemieślnicze, stymulację i ukierunkowany rozwój istniejącej już nieformalnej grupy młodzieży, organizacja Festiwalu Wikingowie z Truso w Elblągu.

W 2015 roku zawarto 9 umów na realizację następujących zadań na wartość 63.840,02 zł, w tym kwota  dotacji wyniosła 36.649,54 zł. Są to:

1) Wspólny czas łączy pokolenia. Wartość projektu 4.943,86 zł, kwota dotacji 3.340 zł. Realizatorzy - GRUPA NIEFORMALNA WSI BOGACZEWO. Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Weklicach. Projekt obejmuje utworzenie parku wiejskiego jako terenu rekreacyjnego.

2) Wypoczynek na wsi. Wartość projektu 11.280 zł, kwota dotacji 4.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna KĘPNIEWIANIE. Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Kępniewie. Projekt obejmuje utworzenie boiska sportowego we wsi Kępniewo.

3) Sportowo aktywne dzieci i rodzice. Wartość projektu 6.093,94 zł, kwota dotacji 4.258,73 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Dla Tomka, Dawida i Kacpra, wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko. Projekt obejmuje utworzenie boiska sportowego i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4) Kolorowy plac zabaw. Wartość projektu 9.450 zł, kwota dotacji 3.650 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Razem dla Nowego Dworu Elbląskiego. Wnioskodawca - Stowarzyszenie na rzecz szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Projekt obejmuje utworzenie placu zabaw i przeprowadzenie zajęć kulturalno-integracyjnych.

5) We wspólnocie siła. Wartość projektu 7.712,80 zł, kwota dotacji 4.998 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Aktywne Helenowo: Piotr Dutkiewicz, Zbigniew Rosikiewicz, Anna Wlazło. Wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność. Projekt obejmuje utworzenie placu zabaw i miejsca spotkań integrujących mieszkańców.

6) Pierwszy krok ku zdrowiu. Wartość projektu 6.093,94 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Dobrze dla Dobrego". Wnioskodawca - grupa nieformalna - "Dobrze dla Dobrego". Projekt obejmuje utworzenie siłowni na świeżym powietrzu przed świetlicą wiejską jako miejsca spotkań integrujących mieszkańców.

7) #usicON - akademia dobrego dźwięku. Wartość projektu 6.952,49 zł, kwota dotacji 2.748,90 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "ELBLĄSKI ODDZIAŁ ABSTRAKCYJNY". Wnioskodawca - "Elbląg Europa". Projekt obejmuje szkolenia i treningi 15-osbowej grupy wolontariuszy w zakresie organizowania imprez kulturalnych.

8) "Zwierzno pięknieje". Wartość projektu 7.153,91 zł, kwota dotacji 4.653,91 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Razem dla Zwierzna". Wnioskodawca - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZWIERZNIE. Projekt obejmuje wyposażenie 2 wiat i uporządkowanie miejsca spotkań mieszkańców.

9) Ogniwa. Wartość projektu 4.253 zł, kwota dotacji 3.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Detektywi przeszłości". Wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi - "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmuje aktywizację seniorów i integrację międzypokoleniową poprzez organizację 4 warsztatowych spotkań i posadowienie 3 drewnianych tablic informacyjnych z nadrukiem, zeszytu o historii Oleśna i wystawy "Oleśno na starej fotografii".

W 2014 roku w rejonie działania LGD Kanał Elbląski zrealizowano 8 projektów w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie na wartość 42.902,16 zł, w tym kwota  dotacji wyniosła 27.050,56 zł. Były to:

1) "Strach ma wielkie oczy" - żyj bezpiecznie w OSP w Gronowie Elbląskim. Wartość projektu 1.980,09 zł, kwota dotacji 1.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna RATOWNICZKI, wnioskodawca - OSP w Gronowie Elbląskim. Projekt obejmował szkolenia z ratownictwa przedmedycznego ratowników z OSP w Gronowie Elbląskim

2) Zachować dla przyszłych pokoleń. Wartość projektu 3620,56 zł, kwota dotacji 3.050,56 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna MARKUSIAKI, wnioskodawca - Ludowy Zespół Sportowy "Magdalenka". Projekt obejmował renowację cmentarza mennonickiego w Markusach.

3) "Whizz Kids" - czyli nauka z pomysłem - zajęcia edukacyjno-artystyczne połączone z nauką j. angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej. Wartość projektu 4072,06 zł, kwota dotacji 1.600 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna MALI ARTYŚCI, wnioskodawca - Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Projekt obejmował zajęcia plastyczne, językowe i teatralne w 2 grupach dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim.

4) "Bezpieczna Zawada". Wartość projektu 8.925,16 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy i wnioskodawca - Stowarzyszenie Przyjaciół "Zawada" w Elblągu. Projekt obejmował organizację festynu "Bezpieczna Zawada" w Elblągu.

5) GRUPA NIEFORMALNA BOGACZEWO. Wartość projektu 5.281,04 zł, kwota dotacji 4.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna BOGACZEWO, wnioskodawca - OSP Weklice. Projekt obejmował utworzenie placu zabaw w Bogaczewie.

6) Zrób sobie sam. Wartość projektu 8.925,165 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna FabLab, wnioskodawca - Stowarzyszenie Elbląg Europa w Elblągu. Projekt obejmował tworzenie łódki, warsztaty stolarskie, tworzenia suszarki do warzyw, kolektora słonecznego, warsztaty z robotyki.

7) Warsztaty carvingu. Wartość projektu 3.810 zł, kwota dotacji 3000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna SERCE JANOWA, wnioskodawca - Stowarzyszenie "Wierzba" w Kazimierzowie. Projekt obejmował organizację warsztatów carvingu w Kazimierzowie.

8) Nasz plac zabaw. Wartość projektu 7.010 zł, kwota dotacji 4.300 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna DWORZANIE, wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmował warsztaty artystyczne i utworzenie placu zbaw w Dworkach.