Inne projekty

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

I.1. Nazwa projektu:

Partnerstwo i programowanie w LGD Wysoczyzny Elbląskiej

- zrealizowany

I.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

I.3. Partnerzy projektu:

3.1. Powiat elbląski

3.2. Gmina Milejewo, Miasto i Gmina Młynary oraz Miasto i Gmina Tolkmicko

I.4. Efekty 18.684 zł wartości zadania, w tym: 5.000 zł dotacji Samorządu W W-M:

4.1. Powołana LGD Wysoczyzny Elbląskiej obejmująca obszar 3 gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko

4.2. Wypracowane założenia do LSR Wysoczyzny Elbląskiej podczas 4 dni szkoleń i warsztatów.

I.5. Czas realizacji - 6 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 czerwca 2007 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2007 roku

I.6. Obszar realizacji - 3 gmin:

Milejewo, Młynary, Tolkmicko