Inne projekty

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści

V.1. Nazwa projektu:

Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

V.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

V.3. Partnerzy projektu:

3.1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

3.2. Gmina Elbląg

3.3. Miasto i Gmina Kisielice

3.4. Gmina Markusy

V.4. Efekty 26.000 zł wartości zadania, w tym: 18.000 zł dotacji Samorządu WW-M

4.1. Konsultacje przebiegu szlaków rowerowych wokół jeziora Drużno - 18 maja 2009 roku.

4.2. Konsultacje przebiegu szlaków rowerowych z Kisielic do Iławy - 26 maja 2009 roku.

4.3. Opracowany i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: drogi Nr 505 (Pasłęk - szlak żółty), Nr 526 (Kąty i Lepno - szlak zielony), Nr 527 (Rogajny - szlak żółty, Jelonki - szlak zielony).

4.4. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Kopernika w Małdytach.

4.5. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulic Kilińskiego i Częstochowskiej w Zalewie.

4.6. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Iława 146026N, 146035N, 146043N.

4.7. Opracowana koncepcja i 2 projekty stałej organizacji ruchu szlaku niebieskiego i czarnego wokół Jeziora Druzno.

4.8. Opracowana koncepcja i 5 projektów stałej organizacji ruchu szlaku czerwonego z Kisielic do Iławy i niebieskiego wokół Jezior Goryńskie i Trupel.

V.5. Czas realizacji - 8 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2009 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2009 roku

V.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo