Inne projekty

Paweł Tucki | . Opublikowano w Projekty

Spis treści


XVIII.1. Nazwa projektu:

WARMIA MAZURY LOKALNIE 2
- zrealizowany

XVIII.2. Wnioskodawca:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

XVIII.3. Partnerzy projektu:

Nidzicki Fundusz Lokalny w Nidzicy

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" w Ełku

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie

Lokalna Grupa Działania 'Południowa Warmia" w Barczewie

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu


XVIII.4. Efekty 399.908,54 zł wartości zadania, w tym: 370.000,00 zł dotacji w ramach "Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

4.1. Lokalna sieć animacyjna Warmia Mazury Lokalnie 2.

4.2. Wsparcie dla grup nieformalnych i młodych organizacji.

4.3. Działania informacyjno-promocyjne.

XVIII.5. Czas realizacji - 10 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań - 1 luty 2017 roku

5.2. Zakończenie działań - 30 listopada 2017 roku


XVIII.6. Obszar realizacji - województwo warmińsko-mazurskie:

Punkt Animacyjno-Doradczy Warmia Mazury Lokalnie 2 prowadzony przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmuje gminy: miasto Elbląg, w powiecie elbląskim gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko, w powiecie ostródzkim gminy: Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg.

W 2017 w obszarze działania Punktu Animacyjno-Doradczego Warmia Mazury Lokalnie 2 w Elblągu zostało zrealizowanych 13 mikroprojektów na łączną wartość 86.663,25 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 51.880,00 zł, wartość wkładu finansowego wyniosła 12.106,28 zł  zł, niefinansowego 22.676,97 zł. W realizację było zaangażowanych 105 wolontariuszy, w tym 91 stałych. Uczestnikami mikroprojektów było 666 osób, a odbiorcami 2.943 osoby.

 Poszczególne mikroprojekty 2017 roku to:

1) Nr 1/EL/2017 - Wspólna przestrzeń - wartość projektu - 10.399,90 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator - grupa nieformalna JANOWO NA NOWO, wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Projekt obejmował m. in. utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego z huśtawką, zjeżdżalnią, kładką, stojakami na rowery, miejscem na ognisko, zielenią.

2) Nr 6/EL/2017 - Warsztaty darterskie - wartość projektu - 2.731,00 zł, kwota dotacji - 2.080 zł. Realizator i wnioskodawca - Morąskie Stowarzyszenie Miłośników Sportów Towarzyskich i Rekreacji "Morąg aktywnie". Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów  w Chojniku, Jurkach, Bogaczewie, Bramce, Żabim Rogu. Wzięło w nich udział 59 osób.

3) Nr 10/EL/2017 - Utworzenie gminnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Grądki - wartość projektu - 5.660,04 zł, kwota dotacji - 4.600 zł. Realizator - grupa nieformalna Sokół. Wnioskodawca - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Godkowo "Pomocna Dłoń". Projekt obejmował urządzenie 4 stanowisk strzelniczych, przeprowadzenie 10 treningów strzeleckich i 1 zawodów strzeleckich, w których wzięły udział 33 osoby.

4) Nr 12/EL/2017 - Warsztaty ceramiczne - wartość projektu - 5.554,39 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator - grupa nieformalna Drużyna Wojów Pruskich KARREGA. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Ludzi Przyjaznych w Krzewsku. Projekt obejmował zbudowanie pieca do wypału ceramiki i przeprowadzenie warsztatów ceramicznych, gier i zabaw średniowiecznych, w tym opracowanie gry Średniowieczne Targowisko.

5) Nr 13/EL/2017 - Ziemia Tolkmicka na Pielgrzymim Szlaku - wartość projektu - 9.145,58 zł, kwota dotacji - 4.600 zł. Realizator - grupa nieformalna Tolkmicka Inicjatywa Kulturalna. Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarsko-odlewniczych, warsztatów śpiewu, festiwalu Pielgrzymów Północy.

 6) Nr 16/EL/2017 - Kwiatowe spotkania - wartość projektu - 3.081,38 zł, kwota dotacji - 2.000 zł. Realizator - grupa nieformalna TERP. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej im. Tadeusza Rejtana. Projekt obejmował przeprowadzenie 2 warsztatów florystycznych oraz zorganizowanie wernisażu wystawy i spotkania integracyjnego.

7) Nr 18/EL/2017 - W zdrowym ciele zdrowy duch - wartość projektu - 5.012,61 zł, kwota dotacji - 3.000 zł. Realizator - grupa nieformalna Nasz Myślęcin. Wnioskodawca - Stowarzyszenie "Dwie Wsie". Projekt obejmował przeprowadzenie konkursu i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz festynu integracyjnego.

8) Nr 22/EL/2017 - Siłownia pod chmurka w Bielniku II - wartość projektu - 5.346,55 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator - grupa nieformalna LIDERZY. Wnioskodawca - Stowarzyszenie "ZICHERKA". Projekt obejmował utworzenie siłowni zewnętrznej na świeżym powietrzu i uroczystego otwarcia z treningiem.

9) Nr 23/EL/2017 - Aktywizacja mieszkańców Bielnika Pierwszego poprzez budowę wiaty - wartość projektu - 9.820,31 zł, kwota dotacji - 4.800 zł. Realizator - grupa nieformalna AKTYWNY BIELNIK. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Janów-Drużno-Truso. Projekt obejmował budowę wiaty jako wspólnego miejsca odpoczynku i organizację pikniku rodzinnego.

10) Nr 25/EL/2017 - Pierwsze wyjście - wartość projektu - 7.848,37 zł, kwota dotacji - 4.800 zł. Realizator i wnioskodawca - Stowarzyszenie "WYJŚCIE". Projekt obejmował doposażenie stowarzyszenia jako młodej organizacji pozarządowej oraz organizację 3 szkoleń młodzieży trudnej.

11) Nr 26/EL/2017 - Historyczna Gra Miejska - wartość projektu - 6.431,90 zł, kwota dotacji - 5.000 zł. Realizator - grupa nieformalna Aktywny Pasłęk. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska". Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów gry terenowej, opracowanie scenariusza, podział ról, opracowanie zadań i mapki, uszycie rekwizytów i testowanie gry.

12) Nr 27/EL/2017 - Szlifuj formę - wartość projektu - 8.248,56 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator - grupa nieformalna "SYMPATYCY REKREACJI". Wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ. Projekt obejmował organizację siłowni na świeżym powietrzu, zakup kijków do Nordic Walking i treningi z instruktorem oraz uroczyste otwarcie siłowni i opracowanie ulotki o projekcie.

13) Nr 29/DL/2017 - "Grupa ognia. Wielcy z małej wsi" - wartość projektu - 7.382,66 zł, kwota dotacji - 5.000 zł. Realizator - grupa nieformalna GRUPA OGNIA. Wnioskodawca - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "ANIOŁOWO". Projekt obejmował przeprowadzenie warsztatów kuglarstwa, opracowanie spektaklu tańca z ogniem, pojkami i kijkami oraz wyjazd do Francji i prowadzenie warsztatów dla uczestników dożynek.


XVII.1. Nazwa projektu:

WARMIA MAZURY LOKALNIE

 - zrealizowany

XVII.2. Wnioskodawca:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

XVII.3. Partnerzy projektu:

Nidzicki Fundusz Lokalny w Nidzicy

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" w Ełku

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Stowarzyszenie "Przystań" w Iławie

XVII.4. Efekty 1.262.000 zł wartości zadania, w tym: 1.189.000,00 zł dotacji w ramach "Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"

4.1. Promocja projektu.

4.2. Animacja i doradztwo Lokalne.

4.3. Mikrogranty Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie.

4.4. Monitoring.

4.5. Ewaluacja.

XVII.5. Czas realizacji -  29 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 czerwca 2014 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2016 roku

XVII.6. Obszar realizacji - województwo warmińsko-mazurskie:

Punkt Doradczy Warmia Mazury Lokalnie prowadzony przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmuje gminy: miasto Elbląg, gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Milejewo, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko.

W latach 2014-2016 w obszarze działania Punktu Doradczego Warmia Mazury Lokalnie w Elblągu zostało zrealizowanych 27 mikroprojektów na łączną wartość 182.949,39 zł, w tym wartość dotacji wyniosła 106.152,10 zł, wartość wkładu finansowego wyniosła 24 518,29 zł, niefinansowego 52.279,00 zł. W realizację było zaangażowanych 271 wolontariuszy, w tym 250 stałych. Uczestnikami mikroprojektów było 2.132 osoby, a odbiorcami 10.204 osoby.

W 2016 roku w konkursie FIO Warmia Mazury Lokalnie z powiatu elbląskiego zostało wybranych 10 wniosków na łączną wartość projektów 76.207,91 zł, w tym dotacja - 42.452 zł, koszty własne finansowe wyniosły 15.925,21 zł, a koszty rzeczowe - 17.837 zł. W realizacji mikrodotacji wzięło udział 141 wolontariuszy, w tym 129 stałych. Było 1.540 aktywnych uczestników i 6.342 odbiorców realizowanych zadań. Poszczególne mikroprojekty to:

1) Nr 4/EL/2016 - Sienkiewiczowskie inspiracje - Wartość projektu - 6.080 zł, kwota dotacji - 4.000 zł. Realizator- grupa nieformalna Aktywne Nauczycielki Bibliotekarki, wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Projekt obejmował m. in. organizację seminarium i warsztatów, konkursu teatralnego, spotkania plenerowego, koncertu i wystawy pokonkursowej.

2) Nr 8/EL/2016 - Zróbmy to razem - miejsce spotkań mieszkańców - Wartość projektu - 4.997 zł, kwota dotacji - 3.000 zł. Realizatorami była grupa nieformalna NASZE DRUŻNO, a wnioskodawcą - Stowarzyszenie "DWIE WSIE" w Dłużynie. Projekt obejmował porządkowanie terenu i utworzenie miejsca spotkań mieszkańców wraz z wyposażeniem.

3) Nr 9/EL/2016 - Z historią w przyszłość - Wartość projektu - 8.900 zł, kwota dotacji - 2.400 zł. Realizator- grupa nieformalna WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ, wnioskodawca- Towarzystwo Przyjaciół Zastawna. Zrealizowany mikroprojekt obejmował m. in. organizację warsztatów fotograficznych dla mieszkańców, wydruk okolicznościowych pocztówek, wystawę zdjęć historycznych, konkurs fotograficzny i plastyczny, występy artystyczne i zabawa integracyjna z okazji 700-lecia miejscowości Zastawno oraz przejażdżki konne podczas obchodów 700-lecia Zastawna.

4) Nr 12/EL/2016 - Od opowiadania do działania - Wartość projektu - 7.970 zł, kwota dotacji - 4.100 zł. Realizator- grupa nieformalna SPLOT,  wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA Integracja - Współpraca - Aktywność we Władysławowie. Realizacja projektu obejmowała organizację: prelekcji i warsztatów o historii mieszkańców wsi, warsztatów dziennikarskich, warsztatów z lapbooka, wystawy zdjęć z życia codziennego, konkursu plastycznego "Mój dom i ogród", przewodnika, warsztatów stolarskich i wykonanie tablic informacyjnych,

5) Nr 14/EL/2016 - Rewitalizacja stawu położonego w "Babiej Dolinie" - Wartość projektu - 7.702,50 zł, kwota dotacji - 4.687 zł. Realizatorem i wnioskodawcą była młoda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy. Projekt obejmował wyrównanie brzegu stawu i budowa plaży oraz montaż ławeczek i ułożenie polbruku w miejscach postojowych.

6) Nr 18/DM/2016 - Złap formę na wiosnę - Wartość projektu - 6.695 zł, kwota dotacji - 4.935 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "SPORTOWCY+", wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmował organizację zajęć sportowych, warsztatów z dietetykiem, warsztatów motywacyjnych, kulinarnych, pikniku integracyjno-sportowo-rekreacyjnego i warsztatów technik leczniczo - relaksacyjnych.

7) Nr 68/DN/2016 - Świetlica w Krzewsku - Wartość projektu - 5.940 zł,  kwota dotacji - 4.730 zł. Realizatorem i wnioskodawcą jest moda organizacja pozarządowa - Stowarzyszenie Stowarzyszeniem Ludzi Przyjaznych "ODNOWA" w Krzewsku. Projekt obejmował prace remontowe, zakup stołów i krzeseł, zorganizowanie warsztatów palmy wielkanocnej i festynu "Dzień Dziecka".

8) Nr 69/DM/2016 - Łączymy pokolenia - uczę więc jestem. Wartość projektu 6.970 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna AKTYWNE PASŁĘCZANKI, wnioskodawca - Pasłęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Projekt miał na celu stworzenie więzi społecznych w środowisku małego miasteczka i szacunku młodego pokolenia do osób starszych poprzez przekazywanie wiedzy, dobrych przykładów, zdobywanie umiejętności, których młodzi nie uczą się w szkole.

9) Nr 79/DM/2016 - Borzynowo na nowo - Wartość projektu "Borzynowo na nowo" wynosi 8.210 zł a kwota dotacji - 4.600 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna Aktywne Borzynowo, a wnioskodawcą Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie. Projekt obejmował poprawę wizerunku wsi, jej rozpoznawalności i naukę świadomego osiągania celów oraz umiejętności współpracy w lokalnym środowisku poprzez aktywizację młodzieży np. wspólne zbieranie eksponatów i majsterkowanie.

10) Nr 11/EL/2016 - Pionierzy - Forpoczta Bursztynowego Portu - Wartość projektu 7.450 zł, kwota dofinansowania PO FIO WML 5.000 zł. Realizatorzy - GRUPA NIEFORMALNA "Pionierzy - Bursztynowego Portu". Wnioskodawca - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt obejmuje aktywizację młodzieży, warsztaty rzemieślnicze, stymulację i ukierunkowany rozwój istniejącej już nieformalnej grupy młodzieży, organizacja Festiwalu Wikingowie z Truso w Elblągu.

W 2015 roku zawarto 9 umów na realizację następujących zadań na wartość 63.840,02 zł, w tym kwota  dotacji wyniosła 36.649,54 zł. Są to:

1) Wspólny czas łączy pokolenia. Wartość projektu 4.943,86 zł, kwota dotacji 3.340 zł. Realizatorzy - GRUPA NIEFORMALNA WSI BOGACZEWO. Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Weklicach. Projekt obejmuje utworzenie parku wiejskiego jako terenu rekreacyjnego.

2) Wypoczynek na wsi. Wartość projektu 11.280 zł, kwota dotacji 4.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna KĘPNIEWIANIE. Wnioskodawca - Ochotnicza Straż Pożarna w Kępniewie. Projekt obejmuje utworzenie boiska sportowego we wsi Kępniewo.

3) Sportowo aktywne dzieci i rodzice. Wartość projektu 6.093,94 zł, kwota dotacji 4.258,73 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Dla Tomka, Dawida i Kacpra, wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Nowe Monasterzysko. Projekt obejmuje utworzenie boiska sportowego i przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

4) Kolorowy plac zabaw. Wartość projektu 9.450 zł, kwota dotacji 3.650 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Razem dla Nowego Dworu Elbląskiego. Wnioskodawca - Stowarzyszenie na rzecz szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Projekt obejmuje utworzenie placu zabaw i przeprowadzenie zajęć kulturalno-integracyjnych.

5) We wspólnocie siła. Wartość projektu 7.712,80 zł, kwota dotacji 4.998 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna Aktywne Helenowo: Piotr Dutkiewicz, Zbigniew Rosikiewicz, Anna Wlazło. Wnioskodawca - Stowarzyszenie IWA-Integracja-Współpraca-Aktywność. Projekt obejmuje utworzenie placu zabaw i miejsca spotkań integrujących mieszkańców.

6) Pierwszy krok ku zdrowiu. Wartość projektu 6.093,94 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Dobrze dla Dobrego". Wnioskodawca - grupa nieformalna - "Dobrze dla Dobrego". Projekt obejmuje utworzenie siłowni na świeżym powietrzu przed świetlicą wiejską jako miejsca spotkań integrujących mieszkańców.

7) #usicON - akademia dobrego dźwięku. Wartość projektu 6.952,49 zł, kwota dotacji 2.748,90 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "ELBLĄSKI ODDZIAŁ ABSTRAKCYJNY". Wnioskodawca - "Elbląg Europa". Projekt obejmuje szkolenia i treningi 15-osbowej grupy wolontariuszy w zakresie organizowania imprez kulturalnych.

8) "Zwierzno pięknieje". Wartość projektu 7.153,91 zł, kwota dotacji 4.653,91 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Razem dla Zwierzna". Wnioskodawca - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZWIERZNIE. Projekt obejmuje wyposażenie 2 wiat i uporządkowanie miejsca spotkań mieszkańców.

9) Ogniwa. Wartość projektu 4.253 zł, kwota dotacji 3.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna "Detektywi przeszłości". Wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi - "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmuje aktywizację seniorów i integrację międzypokoleniową poprzez organizację 4 warsztatowych spotkań i posadowienie 3 drewnianych tablic informacyjnych z nadrukiem, zeszytu o historii Oleśna i wystawy "Oleśno na starej fotografii".

W 2014 roku w rejonie działania LGD Kanał Elbląski zrealizowano 8 projektów w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Lokalnie na wartość 42.902,16 zł, w tym kwota  dotacji wyniosła 27.050,56 zł. Były to:

1) "Strach ma wielkie oczy" - żyj bezpiecznie w OSP w Gronowie Elbląskim. Wartość projektu 1.980,09 zł, kwota dotacji 1.500 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna RATOWNICZKI, wnioskodawca - OSP w Gronowie Elbląskim. Projekt obejmował szkolenia z ratownictwa przedmedycznego ratowników z OSP w Gronowie Elbląskim

2) Zachować dla przyszłych pokoleń. Wartość projektu 3620,56 zł, kwota dotacji 3.050,56 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna MARKUSIAKI, wnioskodawca - Ludowy Zespół Sportowy "Magdalenka". Projekt obejmował renowację cmentarza mennonickiego w Markusach.

3) "Whizz Kids" - czyli nauka z pomysłem - zajęcia edukacyjno-artystyczne połączone z nauką j. angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej. Wartość projektu 4072,06 zł, kwota dotacji 1.600 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna MALI ARTYŚCI, wnioskodawca - Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Projekt obejmował zajęcia plastyczne, językowe i teatralne w 2 grupach dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim.

4) "Bezpieczna Zawada". Wartość projektu 8.925,16 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy i wnioskodawca - Stowarzyszenie Przyjaciół "Zawada" w Elblągu. Projekt obejmował organizację festynu "Bezpieczna Zawada" w Elblągu.

5) GRUPA NIEFORMALNA BOGACZEWO. Wartość projektu 5.281,04 zł, kwota dotacji 4.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna BOGACZEWO, wnioskodawca - OSP Weklice. Projekt obejmował utworzenie placu zabaw w Bogaczewie.

6) Zrób sobie sam. Wartość projektu 8.925,165 zł, kwota dotacji 5.000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna FabLab, wnioskodawca - Stowarzyszenie Elbląg Europa w Elblągu. Projekt obejmował tworzenie łódki, warsztaty stolarskie, tworzenia suszarki do warzyw, kolektora słonecznego, warsztaty z robotyki.

7) Warsztaty carvingu. Wartość projektu 3.810 zł, kwota dotacji 3000 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna SERCE JANOWA, wnioskodawca - Stowarzyszenie "Wierzba" w Kazimierzowie. Projekt obejmował organizację warsztatów carvingu w Kazimierzowie.

8) Nasz plac zabaw. Wartość projektu 7.010 zł, kwota dotacji 4.300 zł. Realizatorzy - grupa nieformalna DWORZANIE, wnioskodawca - Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem". Projekt obejmował warsztaty artystyczne i utworzenie placu zbaw w Dworkach.


XVI.1. Nazwa projektu:

Questingowy Projekt Współpracy - QPW

 - zrealizowany

XVI.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg" w Bałtowie

XVI.3. Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"

Lokalna Grupa Działania "Zapiecek"

XVI.4. Efekty 544.987,91 zł wartości zadania, w tym: 544.987,91 zł dotacji w ramach działania 421 Wdrażanie Projektu Współpracy " Questingowy Projekt Współpracy - QPW", w tym LGD Kanał Elbląski - 90.121,15

4.1.Przygotowana "Strategia - plan operacyjny Partnerstwo Questingu".

4.2. Spotkania edukacyjne i warsztaty z zakresu metodologii questów.

4.3. Budowa i opracowanie 12 ścieżek questingowych z mapami.

4.4. Promocja questów.

4.5. Strona internetowa questów www.partnerstwo.questing.pl.

4.6. Ulotki 12 questów i aplikacje mobilne 10 questów.

4.7. Promocja tras questingowych.

XVI.5. Czas realizacji - 10 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 września 2014 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 czerwca 2015 roku

XVI.6. Obszar realizacji - 5 LGD krajowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"

Lokalna Grupa Działania "Zapiecek"


XV.1. Nazwa projektu:

Warmińsko-Mazurskie Duże Targi Małych Projektów - W-MDTMP

 - zrealizowany

XV.2. Wnioskodawca:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

XV.3. Partnerzy projektu:

Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia"

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"

Lokalna Grupa Działania "Razem silniejsi"

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska

XV.4. Efekty 163.932,03 zł wartości zadania, w tym: 163.932,03 zł dotacji w ramach działania 421 Wdrażanie Projektu Współpracy "Warmińsko-Mazurskie Duże Targi Małych Projektów", w tym LGD Kanał Elbląski 16.995,32

4.1. Duże Targi Małych Projektów 15-16 maja 2014 roku w Kamionce k. Nidzicy.

4.2. Konferencja i warsztaty PROW 2014-2020

4.2. Katalog małych projektów.

4.3. Film i materiały promocyjne.

XV.5. Czas realizacji - 7 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 13 grudnia 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 lipca 2014 roku

XV.6. Obszar realizacji - 8 LGD Warmii i Mazur:

Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Lokalna Grupa Działania "Południowa Warmia"

Lokalna Grupa Działania "Brama Mazurskiej Krainy"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"

Lokalna Grupa Działania "Razem Silniejsi"

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

Lokalna Grupa Działania "Barcja"

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska


 


XIV.1. Nazwa projektu:

Kajakowa Aktywność Jako Atrakcja Kraju - KAJAK

 - zrealizowany

XIV.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

XIV.3. Partnerzy projektu:

LGD Ziemia Lubawska

XIV.4. Efekty 263.641,35 zł wartości zadania, w tym: 263.641,35 zł dotacji w ramach "działania 421 Wdrażanie Projektu Współpracy", w tym LGD Kanał Elbląski - 141.449,15

4.1. Film "Od Wisły do Wisły" - 2000 kopii.

4.2. Aplikacja mobilna o szlakach kajakowych.

4.3. Przewodnik kajakowy "Od Wisły do Wisły" - 19.500 egz., wersja polska, angielska i niemiecka

4.4. Konferencja i warsztaty strategii tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o szlaki wodne, w tym kajakowe.

4.5. Strategia tworzenia i promocji markowego produktu turystycznego w oparciu o cieki i zbiorniki wodne.

4.6. Konferencja promocyjna PW KAJAK w Elblągu

XIV.5. Czas realizacji - 20 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 5 sierpnia 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 31 marca 2015 roku

XIV.6. Obszar realizacji - 2 LGD Warmii i Mazur:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska - ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik, obejmująca gminy: Biskupiec, Dąbrówno, Grodziczno, Grunwald, Kurzętnik, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, Rybno.


 


XIII.1. Nazwa projektu:

Rowerowy Szlak Mennonitów - dokumentacja i znakowanie

 - zrealizowany

XIII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

XIII.3. Partnerzy projektu:

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

Gmina Markusy

LGD Spichlerz Żuławski

XIII.4. Efekty 28.611,17 zł wartości zadania, w tym: 13.000,00 zł dotacji w ramach "Zadania publicznego Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego"

4.1. Wytyczenie i oznakowanie 32 km nowych szlaków rowerowych.

4.2. Naniesienie śladu GPS szlaku, opisu i fotografii atrakcji Rowerowego Szlaku Mennonitów.

XIII.5. Czas realizacji - 7 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 maja 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2013 roku

XIII.6. Obszar realizacji - 3 gminy Kanał Elbląski LGD:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy


XII.1. Nazwa projektu:

Znakowanie, modernizacja i konserwacja sieci szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego

 - zrealizowany

XII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

XII.3. Partnerzy projektu:

PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

XII.4. Efekty 102.601,85 zł wartości zadania, w tym: 64.275,76 zł dotacji w ramach "Zadania publicznego Skarbu Państwa Ministerstwa Sportu i Turystyki"

4.1. Oznakowanie 44 km nowych szlaków rowerowych w Gminie Godkowo.

4.2. Modernizacja i odnowienie oznakowania 466 km istniejących szlaków rowerowych.

XII.5. Czas realizacji - 8 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2013 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2013 roku

XII.6. Obszar realizacji - Kanał Elbląski LGD:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


XI.1. Nazwa projektu:

Promocja turystyczna Kanału Elbląskiego wraz z opracowaniem wachlarza ofert turystycznych z nim związanych

- zrealizowany

XI.2. Wnioskodawca:

Urząd Miejski w Ostródzie

XI.3. Partnerzy projektu:

3.1. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

3.2. Żegluga Ostródzko-Elbląska w Ostródzie

3.3. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna w Ostródzie

XI.4. Efekty 857.495,00 zł wartości zadania, w tym: 599.887,50 zł dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

4.1. Wspólna akcja promocyjna mikroproduktu turystycznego jakim jest Kanał Elbląski

4.2. Przewiezionych kanałem 65 tys. turystów w 2012 roku.

XI.5. Czas realizacji - 3 lata

5.1. Rozpoczęcie działań - 31 października 2009 roku

5.2. Zakończenie działań - 31 października 2012 roku

XI.6. Obszar realizacji  -  Kraina Kanału Elbląskiego:

1. Powiat Elbląski

2. Powiat Iławski

3. Powiat Ostródzki

4. Miasto Elbląg


X.1. Nazwa projektu:

Szkolenie znakarzy - opiekunów szlaków rowerowych

- zrealizowany

X.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

X.3. Partnerzy projektu:

3.1. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Olsztynie

X.4. Efekty 32.000,00 zł wartości zadania, w tym: 31.323 zł dotacji Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013

4.1. Przygotowanie do pracy 22 znakarzy - opiekunów szlaków rowerowych z 6 LGD Warmii i Mazur:
- LGD Kanał Elbląski
- LGD Warmiński Zakątek
- LGD Brama Mazurskiej Krainy
- LGD Ziemia Lubawska
- LGD Barcja
- LGD Południowa Warmia

4.2. Sześć dni warsztatów: 18-20 i 26-28 maja 2012 roku w Dobrym, Gmina Godkowo z zasad wytyczania, znakowania, promocji i finansowania utrzymania szlaków rowerowych.

X.5. Czas realizacji - 1,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań - 1 maja 2012 roku

5.2. Zakończenie działań - 30 maja 2012 roku

X.6. Obszar realizacji  - dla 6 LGD Warmii i Mazur:

1. Lokalna Grupa Działania „Barcja" - ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia" - Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo

3. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek" - ul. Warszawska 7, 11-040 Dobre Miasto

4. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska – ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik

5. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy" - Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

6. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg


IX.1. Nazwa projektu:

Rowerem Aktywni Jadą Dalej  - RAJD

 - zrealizowany

IX.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

IX.3. Partnerzy projektu:

3.1. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

IX.4. Efekty 29.480,00 zł wartości zadania, w tym: 29.480,00 zł dotacji w ramach "Projektu Współpracy" w ramach Osi 4 LEADER w PROW na lata 2007-2013

4.1. Wydanie katalogu obiektów noclegowych i gastronomicznych z obszaru LGD Kanału Elbląskiego i LGD Wysoczyzny Elbląskiej.

IX.5. Czas realizacji - 6 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2011 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 września 2011 roku

IX.6. Obszar realizacji - 2 LGD Warmii i Mazur:

1. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska - ul. Szkolna 48, 82-316 Milejewo obejmująca Gminy: Milejewo, Młynary, Tolkmicko


2. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, obejmujące gminy: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


VIII.1. Nazwa projektu:

Znakowanie szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

VIII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

VIII.3. Partnerzy projektu:

3.1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

3.2. Gminy: Elbląg, Kisielice, Markusy

VIII.4. Efekty 111.213 zł wartości zadania, w tym: 77.328,73 zł dotacji Ministra Sportu i Turystyki

4.1. Odnowienie i uzupełnienie oznakowania 376,7 km szlaków rowerowych.

4.2. Uzupełnienie ciągłości oznakowania szlaków rowerowych.

4.3. Oznakowanie 118,8 km nowych szlaków rowerowych.

VIII.5. Czas realizacji - 7,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 15 marca 2010 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 października 2010 roku

VIII.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


VII.1. Nazwa projektu:

II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur

- zrealizowany

VII.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

VII.3. Partnerzy projektu:

3.1. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Olsztynie

3.2. Powiat elbląski

3.3. 13 LGD Warmii i Mazur

VII.4. Efekty 18.123,00 zł wartości zadania, w tym: 14.323 zł dotacji Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013

4.1. Podpisanie porozumienia 14 LGD Warmii i Mazur o współpracy - 23 listopada 2009 r. w Elblągu

4.2. Dwa dni warsztatów: 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu z przegląd w województwie stanu szlaków rowerowych, zasad wytyczania, znakowania i promocji szlaków rowerowych, tworzenia produktów turystycznych w oparciu o szlaki rowerowe (73 osoby - pierwszego dnia, 43 osoby - drugiego dnia).

VII.5. Czas realizacji - 1,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 30 października 2009 roku

5.2. Zakończenie działań  - 10 grudnia 2009 roku

VII.6. Obszar realizacji - 14 LGD Warmii i Mazur:

1. Fundacja Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Warmii - ul. Generalska 8,
14-520 Pieniężno
2. Lokalna Grupa Działania „Barcja” - ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
3. Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” -  ul. Rynek 5, 12-250 Orzysz
4. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” - Plac Ratuszowy 1,
11-010 Barczewo
5. Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” - ul. Warszawska 7, 11-040 Dobre Miasto
6. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska - ul. Szkolna 48, 82-316 Milejewo
7. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska – ul. Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik
8. Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” - Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” - ul. Armii Krajowej 22,
19-400 Olecko
10. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Łyna i Sajna” - Plac Zwycięstwa 2,
11-200 Bartoszyce
11. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” - ul. Armii Krajowej 3,
19-300 Ełk
12. Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania - ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg
13. Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” - ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
14. Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior LGD 9 - ul. Portowa 2/3, 11-600 Węgorzewo


VI.1. Nazwa projektu:

Program LEADER kuźnią lokalnych liderów

- zrealizowany

VI.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

VI.3. Partnerzy projektu:

3.1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" w Aniołowie

3.2. Powiat elbląski i iławski

3.3. 11 Gmin: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz i Zalewo

VI.4. Efekty 29.125,25 zł wartości zadania, w tym: 16.000 zł dotacji Samorządu WW-M

4.1. Spotkanie rekrutacyjne dla 42 uczestników z 11 gmin - 12 maja 2009 roku w Ostródzie

4.2. Dwie wizyty studyjne: w Pasłęku i Aniołowie 13 czerwca 2009 roku (18 osób) oraz Rudzienicach 30 sierpnia 2009 roku (52 osoby)

4.3. Trzy dni warsztatów: 26-27 października 2009 roku w Karnitach z motywowania, komunikacji i odnowy wsi  oraz 16 listopada 2009 roku w Karnitach z zakładania, prowadzenia i finansowania organizacji pozarządowej (po 26 osób każdego dnia).

4.3. Doradztwo z odnowy wsi dla 4 miejscowości (Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Nowakowo, Zwierzno) i prowadzenia organizacji pozarządowej ("Róbmy Swoje" w Matytach i organizacji w Gminie Susz).

4.4. Konferencja podsumowująca projekt 30 listopada 2009 roku w Pasłęku dla 58 osób.

VI.5. Czas realizacji - 8,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 15 marca 2009 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2009 roku

VI.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


V.1. Nazwa projektu:

Rozbudowa i znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

V.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

V.3. Partnerzy projektu:

3.1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

3.2. Gmina Elbląg

3.3. Miasto i Gmina Kisielice

3.4. Gmina Markusy

V.4. Efekty 26.000 zł wartości zadania, w tym: 18.000 zł dotacji Samorządu WW-M

4.1. Konsultacje przebiegu szlaków rowerowych wokół jeziora Drużno - 18 maja 2009 roku.

4.2. Konsultacje przebiegu szlaków rowerowych z Kisielic do Iławy - 26 maja 2009 roku.

4.3. Opracowany i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: drogi Nr 505 (Pasłęk - szlak żółty), Nr 526 (Kąty i Lepno - szlak zielony), Nr 527 (Rogajny - szlak żółty, Jelonki - szlak zielony).

4.4. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Kopernika w Małdytach.

4.5. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu w ciągu ulic Kilińskiego i Częstochowskiej w Zalewie.

4.6. Opracowany projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie Iława 146026N, 146035N, 146043N.

4.7. Opracowana koncepcja i 2 projekty stałej organizacji ruchu szlaku niebieskiego i czarnego wokół Jeziora Druzno.

4.8. Opracowana koncepcja i 5 projektów stałej organizacji ruchu szlaku czerwonego z Kisielic do Iławy i niebieskiego wokół Jezior Goryńskie i Trupel.

V.5. Czas realizacji - 8 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2009 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2009 roku

V.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


IV.1. Nazwa projektu:

Znakowanie szlaków rowerowych obszaru Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

IV.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

IV.3. Partnerzy projektu:

3.1. PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej w Elblągu

IV.4. Efekty 59.455,58 zł wartości zadania, w tym: 34.000 zł dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 7.197,81 zł zakupy samorządów gmin (Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłęk, Kisielice, Zalewo), 6.100 zł - 21 tablic Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie

4.1. Zaznaczone 422,6 km szlaków rowerowych na obszarze 11 gmin, w tym:

4.1.1. 128,9 km znakami drogowymi typu R-1 na całej długości szlaku żółtego

4.1.2. 293,7 km znakami malowanymi i 13 km podkładami

4.1.3. Zakupiono 26 szt. drogowskazów typu R-3 i 98 szt. znaków drogowych typu R-1, R-a, R-1b oraz 38 słupów i 20 tablic informacyjnych z siecią szlaków.

IV.5. Czas realizacji - 6,5 miesiąca:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 15 maja 2008 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2008 roku

IV.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


III.1. Nazwa projektu:

Programowanie i partnerstwo LGD Kanału Elbląskiego

- zrealizowany

III.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

III.3. Partnerzy projektu:

3.1. Związek Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

3.2. Powiat elbląski i iławski

3.3. 11 gmin obszaru Kanału Elbląskiego

III.4. Efekty 21.479,34 zł wartości zadania, w tym: 8.000 zł dotacji Samorządu WW-M:

4.1. Wypracowany dokument końcowy Lokalnej Strategii Rozwoju obszarów wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2009 - 2015 podczas 5 dni spotkań i warsztatów

4.2. Skonsultowana LSR - łącznie 132 uczestników, 169 osobo dni.

III.5. Czas realizacji - 7 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 kwietnia 2008 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 października 2008 roku

III.6. Obszar realizacji - 11 gmin:

Elbląg, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo


II.1. Nazwa projektu:

Programowanie i partnerstwo w Programie LEADER Miasta i Gminy Pasłęk

- zrealizowany

II.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

II.3. Partnerzy projektu:

3.1. Powiat elbląski

3.2. Miasto i Gmina Pasłęk

II.4. Efekty 12.648 zł wartości zadania, w tym: 4.000 zł dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 1000 zł dotacji Burmistrza Pasłęka

4.1. Wprowadzenie Gminy Pasłęk do LGD Kanału Elbląskiego

4.2. Wypracowane zadania MiG Pasłęk do LSR podczas 3 dni szkoleń i warsztatów.

II.5. Czas realizacji - 6 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 czerwca 2007 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2007 roku

II.6. Obszar realizacji - 4 gmin:

Milejewo, Młynary, Pasłęk, Tolkmicko


I.1. Nazwa projektu:

Partnerstwo i programowanie w LGD Wysoczyzny Elbląskiej

- zrealizowany

I.2. Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

I.3. Partnerzy projektu:

3.1. Powiat elbląski

3.2. Gmina Milejewo, Miasto i Gmina Młynary oraz Miasto i Gmina Tolkmicko

I.4. Efekty 18.684 zł wartości zadania, w tym: 5.000 zł dotacji Samorządu W W-M:

4.1. Powołana LGD Wysoczyzny Elbląskiej obejmująca obszar 3 gmin: Milejewo, Młynary i Tolkmicko

4.2. Wypracowane założenia do LSR Wysoczyzny Elbląskiej podczas 4 dni szkoleń i warsztatów.

I.5. Czas realizacji - 6 miesięcy:

5.1. Rozpoczęcie działań  - 1 czerwca 2007 roku

5.2. Zakończenie działań  - 30 listopada 2007 roku

I.6. Obszar realizacji - 3 gmin:

Milejewo, Młynary, Tolkmicko