Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentMultithumb has a deprecated constructor in /home/mediad/domains/kanal-elblaski-lgd.pl/public_html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 20

Polityka prywatności

Paweł Tucki | . Opublikowano w Uncategorised

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem tel. 55 239-49-61, 55 643-58-45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (zwanym dalej: administratorem danych osobowych).
 2. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
 3. Zebrane Państwa dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt I.2., będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie do celów związanych z realizacją:
 • przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 627) oraz przepisów wydanych na ich podstawie, w tym:
 1. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861),
 2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1839),
 3. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015 poz. 1822);
 • POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY z 17 stycznia 2017 roku między Województwem Warmińsko-Mazurskim, Powiatem Elbląskim, Powiatem Iławskim, Powiatem Ostródzkim i Miastem Elblągiem oraz umów z PARTNERAMI POROZUMIENIA, w tym:
  1. Umową na wykonywanie zadań rozwoju i promocji turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Miastem Gminą Elbląg,
  2. Umową na wykonywanie zadań rozwoju i promocji turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Elbląskim,
  3. Umową na wykonywanie zadań rozwoju i promocji turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Iławskim,
  4. Umową na wykonywanie zadań rozwoju i promocji turystyki w Krainie Kanału Elbląskiego z Powiatem Ostródzkim;
 • Umowy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018
 • zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, polegającym na prowadzeniu jego działalności statutowej.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie aktualny cel, dla którego są przetwarzane zgodnie z okresami określonymi w umowach na realizację strategii/projektów/zadań, liczonymi od dnia zakończenia realizacji zadania i akceptacji sprawozdania końcowego lub do momentu, kiedy podstawą będą inne przepisy prawa.
 3. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, tzn. upływu terminu wynikającego z kodeksu cywilnego. Następnie Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 4. Jako osobom fizycznym, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
  W przypadku niepodania danych, Państwa udział w realizacji zadań nie będzie możliwy, z powodu formalnej i prawnej niemożności rozstrzygnięcia.
 7. Pani/Pana dane nie będą ulegały profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG w 2017 r. (Unię Europejską, Islandię, Lichtenstein i Norwegię).

 

S.Pańczuk