Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskich

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Stypendia dla młodzieży z obszarów wiejskichMłodzież z obszarów wiejskich może skorzystać ze stypendiów pomostowych przyznawanych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Przedsięwzięcie zostało zainicjowane w 2002 roku w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Program ułatwia uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości, w tym z terenów popegeerowskich, podjęcie decyzji o kontynuacji nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów.

Szkolenia dla rolników

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Szkolenia dla rolnikówPrawie 100 tys. rolników, domowników i osób zatrudnionych w rolnictwie będzie mogło w ciągu najbliższych dwóch lat skorzystać ze szkoleń, które przyczynią się do podniesienia ich wiedzy i umiejętności.

Szkolenia realizowane będą w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Kierownictwo resortu zaakceptowało dziś tematy szkoleń:

  1. Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym, w tym wykorzystanie technik komputerowych.
  2. Normy i wymogi wzajemnej zgodności.
  3. Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt.
  4. Nowoczesne technologie uprawy zbóż.
  5. Rozpoczynanie i prowadzenie działalności pozarolniczej z uwzględnieniem rolniczego handlu detalicznego i sprzedaży bezpośredniej.
  6. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej.

Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPROSZENIE

Zapraszamy przedstawicieli baz noclegowych i gastronomicznych, aktywnych organizacji pozarządowych, lokalnych artystów, rzemieślników, izb historii, przewodników, wsi tematycznych z gmin: Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Iława, Kisielice, Małdyty, Markusy, Miłomłyn, Pasłęk, Rychliki, Susz, Zalewo
do aktywnego udziału

w cyklu szkoleń z zakresu tworzenia sieciowego pakietu produktów turystycznych pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego
realizowanego w ramach operacji pn. Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Miejsce szkoleń: Centrum Pałacowo-Konferencyjne „Osada Danków”, Wielimowo 4A, 14-140 Miłomłyn.

Nabory wniosków 2017 działanie 19.2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Nabory wniosków 2017 działanie 19.2 Od 22 maja 2017 roku do 5 czerwca 2017 roku do godz. 15.00 trwają nabory wniosków zgodnie z ogłoszeniem z 8 maja 2017 roku.

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/ogloszenia/2012-og%C5%82oszenia-o-naborach-wniosk%C3%B3w-prow-3-9-2017.html

Dodatkowo zamieszczam kryterium premiowe 5a dla wnioskodawców wg limitów GMIN i informacje dotyczące kodów PKD:

S.Pańczuk

Wyniki oceny merytorycznej PO FIO WML2

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wyniki oceny merytorycznej PO FIO WML2Informujemy, że Komisja Konkursowa ds. oceny wniosków złożonych w konkursie Fundusz Inicjatyw obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 2 zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i zatwierdziła listę rankingową.


W ramach dostępnego limitu środków rekomendowanych do dofinansowania zastało 75 projektów w tym:
- 18 projektów - dofinansowanie Młodych Organizacji Pozarządowych
- 57 projektów - dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez grupy nieformalne i samopomocowe.


Kwoty proponowanych dotacji w znacznej części wniosków odbiegają od wartości wnioskowanych – szczegółowe informacje o kategoriach kosztów nie uznanych za niezbędne przez Komisję zostaną przesłane indywidualnie każdemu wnioskodawcy.