10/2018 - tworzenie firm

00a_Ogłoszenie nr 10_2018 o naborze wniosków 2018_10_PI_tworzenie firm
00b. Załącznik nr 1 do Wytycznych nabór nr 10_2018_podejmowanie
01_Kryteria wyboru operacji - KE LGD_04_2018_04_10_P
02_Regulamin Rady KE LGD_04_2018_04_10_P
03b_IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017
04c_IPbiznesplan_3z
05. Owiadczenie BO - podejmowanie dzialalnosci gospodarczej_10_2018
06_Karta wstępnej weryfikacji operacji_03_2018_04_10_P
07_Karta_Wyboru_Operacji_tworzenie firm_03-2018_04_10
08c_Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_
09e_ISpr_z_real_BP_P
VII-III_2018_0.01. Protokół Rady 10_2018 odwoławcze
VII-III_2018_07. Rejestr interesów
VII-III_2018_12.1.1. Uchwala Rady listy rankingowe 10_2018 zał. nr 1
VII-III_2018_12.1.1. Uchwala Rady listy rankingowe 10_2018 zał. nr 2
 
 
Powered by Phoca Download