Szkolenie Izby Rolniczej dla rolników

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Szkolenie Izby Rolniczej dla rolnikówW dniach 4-5 października Warmińsko – Mazurska Izba Rolnicza przy udziale Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje operację pn. „Warmińsko – Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich". Forum odbędzie się w Olsztynie przy ul. Kanarkowej 47  w „Manor Hotel". Nocleg i wyżywienie podczas Forum jest finansowane z projektu, więc nieodpłatne dla samych uczestników.

Forum będzie wydarzeniem dwudniowym z bogatym programem merytorycznym, podzielonym na 5 bloków tematycznych tj:

  • Rolnictwo precyzyjne i niskoemisyjne technologie w produkcji rolniczej
  • Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym
  • Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego, optymalizacja kosztów produkcji mleka
  • Innowacyjne metody zagospodarowania odchodów zwierzęcych w kontekście wymagań ochrony wód powierzchniowych i gleb
  • Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym.

Zainteresowani Rolnicy powinni wypełnić i odesłać kartę zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25.09.2017 r.
Justyna Całka-Orłowska

Główny Specjalista

Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91

tel. 89 526 44 39 wew. 54 kom. 695 990 224

III debata i warsztaty koncepcji sieciowych marek turystycznych KKE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: III debata i warsztaty koncepcji sieciowych marek turystycznych KKEStowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania serdecznie zaprasza na III debatę i warsztaty z cyklu: KONCEPCJA BUDOWY I UPOWSZECHNIANIA SIECIOWYCH MAREK TURYSTYCZNYCH KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO I ICH KOMERCJALIZOWANIA, która odbędzie się 29 września 2017 roku w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Elblągu, ul. Saperów 14A.

Podczas I debaty przedstawione zostały m. in. tematy takie jak:
- rezultaty zintegrowanego systemu promocji turystycznej Krainy Kanału Elbląskiego z lat 2009-2016,
- koncepcja stworzenia Szlaku Kulturowego Kanału Elbląskiego,
- koncepcja przebudowy tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego,
- produkty turystyczne i ich pakietowanie.

W ramach warsztatów wykonano analizę SWOT, problemów i celów Krainy Kanału Elbląskiego.

II debata była kontynuacją I i poruszane były odrębne tematy, tj.:
- marketing terytorialny,
- współpraca w turystyce,
- turystyczne marki terytorialne.

W ramach warsztatów przeprowadzono analizę TOWS Krainy Kanału Elbląskiego,

III debata poświęcona zostanie promocji sieciowych produktów turystycznych i pakietów turystycznych oraz warsztatom budowy koncepcji i zadań do realizacji w latach 2018-2020. Zapraszamy do udziału w III już debacie poświeconej głównie wypracowabiu zadań do realizacji. Zgłoszenia na III debatę i warsztaty przyjmowane są do 20 września 2017 roku, osobiście w biurze LGD lub e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

S.Pańczuk

Kronika KE LGD TOM VII

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Kronika KE LGD TOM VIIPod linkiem: http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/publikacje/book/86-kronika-lgd-ke-2017-tom-vii/1-publikacje.html zamieszczono Kronikę KE LGD TOM VII. Ten Tom Kroniki opisuje przełomowy 2015 rok, w którym podsumowaliśmy 10 lat działalności Lokalnej Grupy Działania, zakończyliśmy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015, uporządkowaliśmy członkostwo w LGD, pożegnaliśmy niektórych współpracowników, tworzyliśmy nową Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. VII Tom Kroniki pokazuje zaledwie fragmenty wydarzeń 2015 roku. Jest podziękowaniem lokalnym liderom, beneficjentom, wykonawcom zadań, pracownikom Biura KE LGD, członkom Lokalnej Grupy Działania - za zaangażowanie i wytrwałość w podejmowanych działaniach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Trwa dokumentowanie działań w kolejnym VIII już tomie Kroniki LGD i LSR.

Zachęcamy do lektury. S.Pańczuk

Szkolenie Wsi Tematycznych KKE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Szkolenie Wsi Tematycznych KKEZapraszamy na szkolenie biznesowe z tworzenia ofert wsi tematycznych, które jest realizowane w ramach operacji własnej LGD pn. "Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego". Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Jest to już drugi etap szkolenia, po wizycie studyjnej w Wiosce Górniczej.

Szkolenie odbędzie się 21-23 września 2017 roku, godz. 10.00 w ZAMKU KARNITY, Karnity10, 14-140 Miłomłyn. Zainteresowanych szkoleniem prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność wpływu prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW! Uczestnicy szkolenia ponoszą jedynie koszty podróży na miejsce szkolenia.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze KE LGD przy ul. Komeńskiego 40 w Elblągu. Informacji udziela Grażyna Wasilewska: tel. 55 643 58-45 lub 55 239-49-61.

S.Pańczuk

EkoLEADER LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: EkoLEADER LGDSzanowni Państwo!

Przypominamy, iż zgłoszenia dobrych praktyk operacji LSR o charakterze proekologicznym do ogólnopolskiego i nieodpłatnego Konkursu z nagrodami "EkoLeader LGD" - organizowanego w ramach projektu dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - przyjmowane są tylko końca września br! Zainteresowane LGD prosimy więc o rychłe rejestrowanie się na platformie www.ekoleader.pl i nadsyłanie opisów dobrych praktyk do organizatora Konkursu. Informacje szczegółowe, regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz dane kontaktowe znajdują się na stronie www.ekoleader.pl 

Opisy dobrych praktyk mogą dotyczyć przedsięwzięć o charakterze: społecznym, gospodarczym i inwestycyjnym, zrealizowanych w poprzedniej lub aktualnej perspektywie finansowej PROW.

Przypominamy również, iż można jeszcze wziąć udział w nieodpłatnych kursach szkoleniowych i cyklicznych testach online "Eko-Klimat w LGD" poświęconych włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do operacji, pozwalających uzyskać przewagi w projektach RLKS. Absolwenci otrzymają imienne zaświadczenia ukończenia szkoleń. Sesje testów w tym m-cu odbędą się w dniach 8 -15 oraz 22 - 29 września br.

Szkolenia i Konkurs "EkoLeader LGD" adresowane są do LGD oraz realizatorów LSR i organizowane w ramach projektu "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 KSOW (informacja o projekcie na stronie KSOW)

Zapraszamy serdecznie!

Realizator projektu: LGD "Północne Mazowsze"

www.ekoleader.pl