Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGD18 października 2017 roku gościliśmy z wizytą studyjną Katalończyków. Zaczynaliśmy od zwiedzania Starego Miasta Elbląga. Oprowadzała nas Alicja Wyszyńska - przewodnik. Odwiedziliśmy firmy korzystające z dotacji w okresie 2009-2023 poprzez LEADERa. Były to firmy  JUTER we Władysławowie k. Elbląga, Folwark Żuławski we Władysławowie.Niestety nie udało się poznać "Naszych Plajn"! Na terenie LGD "Warmiński Zakątek" byliśmy w Gospodarstwie ekologicznym "Bosa ekologia" w Praslitach i nad upragnionym przez Katalończyków Jeziorem Limajno. Podczas wieczornych rozmów w gronie partnerów projektu współpracy uzgodniono zarys projektu. Dotyczył będzie głównie współpracy sektora gospodarczego. Znajdzie się także miejsce na wymianę doświadczeń samorządowców we wspieraniu biznesu oraz rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

S.Pańczuk

Czytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGDCzytaj więcej: Wizyta studyjna Katalończyków w KE LGD

Po posiedzeniu Rady KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po posiedzeniu Rady KE LGD6 października 2017 r. od godz. 10:00 w siedzibie Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, 82-300 Elbląg, sala nr 8 odbyło się V-III/2017 posiedzenie RADY Stowarzyszenia Łączy Nas Kanal Elbląski Lokalna Grupa Działania do ponownej oceny i wyboru wniosków w procedurze odwoławczej.

PORZĄDEK OBRAD V-III/2017 POSIEDZENIA
RADY STOWARZYSZENIA ŁĄCZY NAS KANAŁ ELBLĄSKI LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Czas:           6 października 2017 roku, godz. 10:00-13:00

Miejsce:       82-300 Elbląg, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, sala nr 8


 1. Otwarcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
 2. Stwierdzenie kworum V-III/2017 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
 3. Wybór Sekretarzy posiedzenia – Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie Porządku Obrad V-III/2017 posiedzenia RADY Stowarzyszenia.
 5. Informacja Zarządu o wyniku oceny naboru wniosków nr 3/2017-9/2017 po posiedzeniu RADY 11-12 lipca 2017 roku oraz o wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia.
 6. Ocena wniosków w wyniku odwołań od decyzji RADY Stowarzyszenia.
 7. Wolne głosy, wnioski, zapytania.
 8. Zamknięcie posiedzenia RADY Stowarzyszenia.

 

S.Pańczuk

Po posiedzeniu Zarządu KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Po posiedzeniu Zarządu KE LGD5 października 2017 roku od godz. 11.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24 odbyło się XXX-III-6/2017 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PORZĄDEK OBRAD obejmował:
 1. Przyjęcie porządku XXX-III-6/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX-III-5/2017 posiedzenia Zarządu z 10 sierpnia 2017 roku.
 3. Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia.
 4. Informacja o wynikach oceny stanowiska Zarządu Stowarzyszenia w sprawie protestów na decyzje Rady w naborach 3/2017-9/2017 przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 5. Informacja w sprawie realizacji Operacji Własnych LGD, Projektu Grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
 6. Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
 7. Sprawy finansowe Stowarzyszenia, w tym sprawy zatrudnienia, wynagrodzenia i zakupów.
 8. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

S Pańczuk

Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego cd.

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego cd.Kontynuujemy szkolenie dla mieszkańców obszarów wiejskich w ramach operacji własnej LGD pn. WSIE TEMATYCZNE Krainy Kanału Elbląskiego. Podczas trzydniowych warsztatów w Karnitach zostaną przybliżone następujące zagadnienia:

1) Zasady tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych

2) Prezentacja przykładów wiosek tematycznych

3) Potrzeby klientów i kreowanie produktów

4) Zasady organizacji wioski tematycznej

5) Plan marketingowy wioski tematycznej

6) Prezentacja nt. "Biznesplan - krok po kroku"

Warsztaty prowadzą Krzysztof Margol i Małgorzata Ofierska.

Kolejne warsztaty w październiku 2017 roku będą poświęcone marketingowi wiosek tematycznych, a w maju 2018 roku pojedziemy z ofertami na Piknik Naukowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

S.Pańczuk