Zamiar realizacji operacji własnej KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zamiar realizacji operacji własnej KE LGDInformujemy o zamiarze realizacji operacji własnej Kanał Elbląski LGD pod nazwą: "Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego". Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej do 22 czerwca 2018 roku. Planowany termin naboru wniosków: 22 czerwca 2018 roku - 5 lipca 2018 roku. Oto dokumenty:

S.Pańczuk

Warsztaty LSR - wnioski i biznesplany

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Warsztaty LSR - wnioski i biznesplanyZapraszamy na warsztaty dotyczące wypełniania wniosków i biznesplanów w ramach planowanych naborów w zakresach:

1) podejmowania działalności gospodarczej

2) rozwijania działalności gospodarczej

3) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

4) zadań w projekcie grantowym o tematyce: "Rekreacja Wodna" a związanych z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej podpisany

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Aneks nr 4 do Umowy Ramowej podpisany7 maja 2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowy Ramowej z 20 maja 2016 roku na wdrażanie LSR OW KE 2016-2023, a 8 maja zaakceptowany harmonogram naborów wniosków w działaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Realizujemy Projekt Współpracy SMAK

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Realizujemy Projekt Współpracy SMAKW partnerstwie czterech LGD realizujemy projekt współpracy SMAK. Zaczynamy od szkolenia rekrutacyjnego produktów loklanych i tradycyjnych w Małdytach. Oto dane szczegółowe o projekcie Współpracy SMAK:

  • Tytuł projektu: Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych SMAK
  • Partnerzy i budżet projektu RAZEM 238 253,72 zł:

Lokalna Grupa Działania "Barcja" - 65 801,99 zł

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 50 000,00 zł

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” 79 724,04 zł

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka 42 727,69 zł

  • Cele projektu:

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów

Racjonalnie zagospodarowany potencjał obszaru

Wysoki poziom kapitału społecznego

Wzrost aktywności społeczności lokalnej i integracji mieszkańców na rzecz inkluzji społecznej

Polepszenie warunków spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów

Wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz budowania kapitału społecznego

Ochrona lokalnych wartości kulturowych