Podziękowanie za 1% podatku dochodowego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Podziękowanie za 1% podatku dochodowego Składam serdeczne podziękowania za przekazany 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania posiada od 2 kwietnia 2007 roku.

Uzyskany 1% podatku dochodowego przeznacza się na zadania związane z wytyczaniem, znakowaniem i promocją 582,6 km szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego, ale głównie na odnowienie oznakowania tras rowerowych. 

Uzyskana kwota w 2018 roku i oszczędności z poprzednich lat pozwalają na wydatkowanie w 2018 roku 7.158,88 zł na odnowienie oznakowania tras rowerowych lub promocję Krainy Kanału Elbląskiego.

Wyniki oceny operacji przez Radę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Lista wniosków po poprawkach do wstępnej weryfikacji i posiedzenie RADY

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Lista wniosków po poprawkach do wstępnej weryfikacji i posiedzenie RADYPosiedzenie Rady Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania planowane jest na 9 sierpnia 2018 roku. Porządek obrad i Lista wniosków po wstępnej weryfikacji poniżej:

 

 

S.Pańczuk

Szkolenie KSOW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Szkolenie KSOWSzanowni Państwo, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty doradztwa rolniczego, organizacje pozarządowe, fundacje, przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych na organizację szkoleń, wyjazdów zagranicznych, targów, konferencji, badania, konkursów, wystaw i innych form aktywności w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia oraz 31 sierpnia - 2 września w Zakopanem.

Newletetr 6-7 Europe Dierekt Olsztyn

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Newletetr 6-7 Europe Dierekt Olsztyn

W Newsletter nr 6-7 Europe Direkt Olsztyn można znaleźć pomysły na projekty, linki do ważniejszych instytucji UE z tematami ich bieżacych działań i planowanej przyszłości. Polecamy lekturę :)

Źródło: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olszytynie