Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu KE LGD VII-IV-1-2019Na 5 lutego jest  planowane pierwsze w 2019 roku posiedzenie Zarządu LGD Kanału Elbląskiego. Oto czas, miejsce i planowany porządek obrad:

CZAS:            5 lutego 2019 roku, od godz. 10.00

MIEJSCE:      82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40, biuro KE LGD, pokój nr 24.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji poddziałania 19.2 PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Informacja monitorująca z realizacji wszystkich operacji poddziałania 19.2 PROWNa stronie www.PROW.WARMIA.MAZURY.pl została zamieszczona zaktualizowana wersja informacji w sprawie składania informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / po realizacji operacji w ramach poddziałania 19.2. Składają ją wszyscy beneficjenci działania 19.2. (link przekierowujący oraz  treść wpisu znajduje się poniżej):

https://prow.warmia.mazury.pl/informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2/

Monitoring rozwoju przedsiębiorczości

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Monitoring rozwoju przedsiębiorczościZgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Zobowiązanie to wynika:

Sposób na sukces 2019

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Sposób na sukces 2019Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.