Zakończone spotkania informacyjne w gminach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zakończone spotkania informacyjne w gminachW dniach 7 - 22 maja 2018 roku prowadzone były spotkania informacyjne w członkowskich gminach LGD Kanału Elbląskiego nt. finansowania rozwoju przedsiębiorczości za pośrednictwem:

1) Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) - dotacje na tworzenie i rozwój firm oraz infrastruktury niekomercyjnej.

2) Dotacji i pożyczek z RPO Warmia Maury za pośrednictwem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

3) Wsparcia ekonomi społecznej przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Pozarządowych. 

W trakcie 12 spotkań przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące jakości życia w gminach i związane z LSR OW KE. Na 165 uczestników 12 spotkań  ankietę wypełniły 83 osoby. Poniżej zamieszczam "Raport z badania ankietowego" i prezentacje ze spotkń i warsztatów.

 

Zamiar realizacji operacji własnej KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Zamiar realizacji operacji własnej KE LGDInformujemy o zamiarze realizacji operacji własnej Kanał Elbląski LGD pod nazwą: "Odnowienie oznakowania szlaków rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego". Termin zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej do 22 czerwca 2018 roku. Planowany termin naboru wniosków: 22 czerwca 2018 roku - 5 lipca 2018 roku. Oto dokumenty:

S.Pańczuk

Warsztaty LSR - wnioski i biznesplany

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Warsztaty LSR - wnioski i biznesplanyZapraszamy na warsztaty dotyczące wypełniania wniosków i biznesplanów w ramach planowanych naborów w zakresach:

1) podejmowania działalności gospodarczej

2) rozwijania działalności gospodarczej

3) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

4) zadań w projekcie grantowym o tematyce: "Rekreacja Wodna" a związanych z rozwojem ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Aneks nr 4 do Umowy Ramowej podpisany

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Aneks nr 4 do Umowy Ramowej podpisany7 maja 2018 roku został podpisany Aneks nr 4 do Umowy Ramowej z 20 maja 2016 roku na wdrażanie LSR OW KE 2016-2023, a 8 maja zaakceptowany harmonogram naborów wniosków w działaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.