XIX-III-5-2017 posiedzenie Zarządu

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: XIX-III-5-2017 posiedzenie Zarządu10 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, p.24. odbędzie się XIX-III-5/2017 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
 1. Przyjęcie porządku XIX-III-5/2017 obrad posiedzenia Zarządu.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII-III-4/2017 posiedzenia Zarządu z 26 czerwca 2017 roku.
 3. Informacja o wynikach oceny wniosków przez Radę w naborach 3/2017-9/2017.
 4. Przyjęcie stanowiska Zarządu Stowarzyszenia w sprawie protestów na decyzje Rady w naborach 3/2017-9/2017.
 5. Informacja o postępie prac w sprawie Operacji Własnych LGD, Projektu grantowego „Rowerowy Zawrót Głowy” i Projektów Współpracy.
 6. Informacje dotyczące koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
 7. Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.
Elbląg, 31 lipca 2017 roku
Do dziś wpłynęło aż 13 PROTESTÓW na decyzję Rady, w tym 6 w naborze 3/2017 (tworzenie firm)  6 w naborze 4/2017 (rozwijanie firm) i 1 w naborze 5/2017 (infrastruktura turystyczna, kulturalna i rekreacyjna). Jeden PROTEST został złożony po terminie, 1 przez źle oznaczonego wnioskodawcę, 1 bez podpisu (w oryginale) wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.
S.Pańczuk

Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie do udziału w projekciee

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie do udziału w projekcieeRozpoczynamy realizację drugiej Operacji Własnej LGD pn. WSIE TEMATYCZNE Krainy Kanału Elbląskiego, na realizację ktorej zawarliśmy umowę 4 maja 2017 roku. W ramach zadania zostanie wykonane:

 1. Wizyta studyjna w Wiosce Górniczej w Pile 2 dni17-18 sierpnia 2017 r. Prowadzący Agnieszka Veyna, Wojciech Veyna – Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”, ul. Świerkowa 5, Piła-Młyn, 89-520 Gostycyn, woj. kujawsko-pomorskie. Zgłoszenia uczestników - 20 osób. Planowane efekty – poznanie oferty wsi tematycznej.
 2. Warsztaty z tworzenia wsi tematycznych 3 dni - 21-23 września 2017 roku w Karnitach. Prowadzący Krzysztof Margol, Małgorzata Ofierska. Uczestnicy - 27 osób.  Planowane efekty: opracowane 2 oferty wsi tematycznych.
 3. Warsztaty z marketingu i promocji WSI TEMATYCZNYCH Krainy Kanału Elbląskiego. Prowadzący – wybór wg rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Uczestnicy - 27 osób. Planowane efekty: materiały do folderu o WSIACH TEMATYCZNYCH Krainy Kanału Elbląskiego.
 4. Udział w Pikniku Naukowy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – maj/czerwiec 2018 roku – udział 10 osób. Planowane Efekty - wypromowane oferty co najmniej 2 wsi tematycznych.

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie mieszkańców wsi, którzy funkcjonują jako wsie tematyczne lub planują podjęcie takich działań i dokonanie zgłoszenia do udziału w pierwszym działaniu, czyli wizycie studyjnej w Wiosce Górniczej w Pile, woj. kujawsko-pomorskie, jako wsi tematycznej.

Zdjęcia, w tym tort w formie bukietu kwiatów zostały wykonane z okazji III Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego w Oleśnie - Wiosce Sztuki Naturalnej w 2015 roku. 

Czytaj więcej: Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie do udziału w projekcieeCzytaj więcej: Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie do udziału w projekcieeCzytaj więcej: Wsie tematyczne Krainy Kanału Elbląskiego - zaproszenie do udziału w projekciee

 

Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - c.d.

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - c.d.Od podpisania umowy 4 maja 2017 roku rozpoczęliśmy realizację operacji własnej LGD pn. "EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego". W ramach tego zadania zostało wykonane:

 1. Warsztaty z tworzenia produktu turystycznego część I  7-8 czerwca 2017 r. w Wielimowie – Osada Danków. Prowadzący prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt i Aleksy Artyszuk. Uczestnicy - 27 osób, efekty: omówione produkty indywidualne z podziałem na 4 ośrodki lokalne oraz zidentyfikowane luki w ofercie; omówiony projekt Regulaminu funkcjonowania EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego, zasady certyfikacji i deklaracji partnerstwa; zadania koordynatora Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.
 2. Warsztaty z tworzenia produktu turystycznego część II 29-30 czerwca 2017r. w Wielimowie Osada Danków. Prowadzący prof. Armin Mikos v. Rohrscheidt i Aleksy Artyszuk. Uczestnicy - 29 osób, planowane efekty: uzgodnione produkty indywidualne i produkty wspólne w 4 ośrodkach lokalnych; zadania koordynatora EKKE; przyjęty regulamin funkcjonowania i deklaracji partnerstwa. Deklaracje partnerstwa złożyło 13 podmiotów, wpłynął 1 pakiet z grupy Miłomłyn i zasady certyfikacji ekspozycji, jako praca domowa.
 3. Warsztaty z Home Stagingu i fotografii 17 lipca 2017 r. w Wielimowie – Osada Danków. Prowadzący Monika Bacińska-Wojewódka – Home Staging, Katarzyna Maczyszyn – fotografia. Uczestnicy - 27 osób, efekty: konsultacje i materiały do fanpage Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego oraz podstrony WWW.

Efektem trzech pierwszych warsztatów z tworzenia EKOMUZEUM Krainy Kanału Elbląskiego jest zgłoszenie 13 podmiotów indywidualnych z produktami turystycznymi zainteresowanych funkcjonowaniem w sieci wzajemnych powiązań i poleceń EKOMUZEUM KRAINY KANAŁU ELBLĄSKIEGO i wypracowanie podstaw czterech pakietów produktów turystycznych. Dopracowano także regulamin funkcjonowania Ekomuzeum. Uczestnicy warsztatów zostali zobowiązani do opracowania zasad certyfikacji Ekomuzeum w zakresie prowadzenia warsztatów. przewodnictwa, wystaw, kulinariów i degustacji, warsztatów artystycznych, noclegów i imprez.

W ramach operacji własnej LGD planowane jest jeszcze wykonanie:

1. Opracowania podstrony Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego

2. Wydanie ulotki o Krainie Kanału Elbląskiego.

Do rozważenia pozostaje wykonanie i sfinansowanie opracowania i wydania Paszportu Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego.

Czytaj więcej: Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - c.d.Czytaj więcej: Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - c.d.Czytaj więcej: Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego - c.d.

S.Pańczuk

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 928 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Wirtualny spacer po mieście i gminie Miłomłyn". W ramach zadania ma być wydany folder promocyjny i aplikacja mobilna po mieście i gminie Miłomłyn. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Majdany Wielkie i Okolic w Majdanach Wielkich w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 33.352 zł, w tym dofinansowanie - 30.000 zł, zaliczka - 15.000 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 9

Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 726 lipca 2017 roku została podpisana druga umowa na realizację zadania grantowego pn. "Odpoczynek na szlaku - urządzenie miejsca postoju rowerzystów w Drużnie". W ramach zadania budowana jest altana, montowane stojaki na rowery i tablica informacyjna w Drużnie, Gmina Elbląg. Miejsce przyjazne rowerzystom powstaje przy niebieskim Szlaku Rowerowym Wokół Jeziora Drużno i czarnym łącznikowym ze Szlakiem Kanału Elbląskiego z Elbląga do Iławy. Zadanie realizuje Stowarzyszenie "Dwie Wsie" w ramach projektu grantowego "Rowerowy zawrót głowy" z dofinansowaniem LSR OW Kanału Elbląskiego. Wartość zadania - 30.918 zł, w tym dofinansowanie - 27.517 zł. Projekt grantowy jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2023, działanie 19. wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Gratulujemy i życzymy powodzenia przy realizacji zadania.

Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7Czytaj więcej: Rowerowy zawrót głowy - umowa nr 7