Wizyta gości z GAL Saalfeld - Rudolstad

| . Opublikowano w Aktualności

W dniach 1-2 grudnia 2009 roku na terenie LGD Kanału Elbląskiego przebywa 5 osobowa drupa gości z GAL Saalfeld - Rudolstad z Niemiec.

W programie oficjalnej wizyty zaplanowano poznanie atrakcji turystycznych i gospodarstw turystycznych Krainy Kanału Elbląskiego oraz spotkanie z uczestnikami wyjazdu studyjnego do Niemiec w kwietniu 2008 roku. Pierwszego dnia goście będą przebywać na trenie powiatu iławskiego, drugiego dnia na terenie powiatu ostródzkiego i elbląskiego.

Spotkanie z polską grupą uczestników wyjazdu studyjnego do Niemiec jest przewidziane 2 grudnia 2009 roku na godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Spotkanie jest przyczynkiem do powstania projektów współpracy, w tym stworzenia wspólnego katalogu gospodarstw agroturystycznych.

Zapraszam uczestników wizyty studyjnej na spotkanie z gośćmi z Niemiec.

S.Pańczuk

Barwy Wolontariatu

| . Opublikowano w Aktualności

BARWY WOLONTARIATU to konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Pod więcej zamieszczam list organizatorów wraz z kartą zgłoszenia.

S.Pańczuk

Mistrz Rolnictwa i Przetwórstwa

| . Opublikowano w Aktualności

Szanowni Państwo!
Wydawnictwo "Regiony" zwraca się z prośbą do wszystkich miast i gmin województwa warmińsko-mazurskiego o nadsyłanie kandydatur do konkursu "Mistrz Rolnictwa i Przetwórstwa". Kandydatury dotyczą firm z branży rolno-spożywczej z Państwa regionu. Informacje o kategoriach i kryteriach oceny na stronie www.turystycznyszlak.pl.

Prosimy o nadsyłanie ofert z państwa terenu do 10 listopada 2009 r. Państwa głosy są częścią badań marketingowych mających na celu wyłonienie najlepszych producentów w swojej branży. Zapraszamy do udziału w głosowaniu i zgłaszaniu akcesów.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Projektu
Izabela Hlond-Machała
0/511 181-910
www.turystycznyszlak.pl

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. administracyjno-biurowych

Paweł Tucki | . Opublikowano w Aktualności

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. administracyjno-biurowych została wybrana Pani Diana Ścibek zamieszkała w Janowie, gm. Elbląg. Kandydatka uzyskała 55,7% punktów możliwych do uzyskania punktów i został rekomendowana do zatrudnienia na umowę o pracę od 1 stycznia 2010 roku.

Sieć zatrudnienia w obszarze wiejskim

| . Opublikowano w Aktualności

Na zaproszenie Instututu PECO-Instytut e.V. w Berlinie Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu uczestniczy w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt "Sieć zatrudnienia w obszarze wiejskim" w Warszawie od 16 do 17 listopada 2009 roku.
W ramach tego projektu zostały nawiązane konktakty z GAL w Poczdamie, która zarządza odcinkiem międzynarodowej trasy rowerowej R-1.

R-1 jest najdłuższym szlakiem rowerowym w Europie i biegnie z Calais we Francji do Petersburga w Rosji. Na obszarze LGD Kanału Elbląskiego jego odcinek wynosi 24,5 km i prowadzi z Elbląga przez Raczki Elbląskie, Tropy Elbląskie, Żurawiec, Krzewsk, Wiśniewo, Dzierzgonkę, Nowe Dolno, Stare Dolno, Święty Gaj, Świdy do Bągartu w województwie pomorskim. Odcinkiem tego szlaku opiekuje się Oddział Ziemii Elbląskiej w Elblągu.