Ostatni dzwonek

| . Opublikowano w Aktualności

Najbliższe terminy zamknięcia naboru wniosków

2009-10-15

* Siódmy Program Ramowy - Możliwości - Potencjał Badawczy
* PO IG - Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
* Prawa podstawowe i sprawiedliwość - Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych
* RITA - Przemiany w Regionie
* Młoda Polska - Program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
* Fundacja na rzecz nauki Polskiej - Program FOCUS - subsydia na tworzenie zespołów naukowych
* Okno Współpracy Zewnętrznej Erasmus Mundus
* Europa dla Obywateli 2007-2013 - Działanie 2.2 Wsparcie strukturalne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim
* Program Stypendialny Ministra Kultury "Gaude Polonia"

Pamiątka z Polski

| . Opublikowano w Aktualności

Celem konkursu jest pozyskanie nowych, niesztampowych projektów pamiątkarskich promujących Polskę

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:

*      INSPIRACJA – pamiątki odpowiadające na aktualne trendy i tendencje współczesnego wzornictwa przemysłowego
*      TRADYCJA – pamiątki czerpiące z bogactwa kultury polskiej.

Konkurs jest ogólnopolski, mogą w nim również uczestniczyć twórcy z zagranicy. Konkurs trwa od 1 września do 31 października 2009 r. Rozstrzygnięcie nastąpi 9 listopada 2009, a najciekawsze pamiątki zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w listopadzie 2009 r. Jury oceni nadesłane projekty pod kątem oryginalności, walorów estetycznych, a także marketingowych dla promocji Polski i kultury polskiej.

Trzecie spotkanie informacyjne o LGD i LSR

| . Opublikowano w Aktualności

Burmistrz Pasłęka i Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zapraszają na spotkanie informacyjne o Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnej Grupie Działania. Spotkanie odbędzie się 21 października 2009 roku w Pasłęku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego od godz. 13:30 do 17:00.

W programie spotkania przewidziano:

1. Prezentację LSR i LGD - Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski LGD w Elblągu.

2. Plany Odnowy Miejscowości - cel i sposób tworzenia, wymogi PROW - Jolanta Gadomska - kierownik Biura, wiceprezes LGD.

3. Lokalne stowarzyszenia - tworzenie organizacji - Dariusz Ignatowicz - prawnik.

Spotkanie informacyjne jest realizowane w ramach projektu "Funkcjonowanie LGD i nabywanie umiejętności", finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskeigo Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 oś 4 LEADER.

S.Pańczuk

Szkolenie z księgowości dla NGO

| . Opublikowano w Aktualności

Elbląskie Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe 22 października 2009 roku na szkolenie, z zakresu księgowości, "Zarządzanie finansami organizacji”. Zajęcia prowadzone będą przez mgr Anna Kamińską-Stańczak – doktorantkę Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Zarządzania, specjalizacja: rachunkowość.

Szkolenie to ma na celu zwiększenie umiejętności organizacji pozarządowych z terenów województwa z zakresu prowadzenia dokumentacji księgowej zgodnej z obwiązującym prawodawstwem. Do udziału w bezpłatnych szkoleniach zachęcamy szczególnie organizacje z terenu powiatów elbląskiego, elbląskiego ziemskiego i braniewskiego.

Spotkanie odbędzie się 22.10.2009 r. w godz. od 9.00-17.00 w sali szkoleniowej Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu mieszczącej się przy ul. F. Stefczyka 7/8.

Szkolenie liderów wiejskich

| . Opublikowano w Aktualności

Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu zaprasza na szkolenie liderów wiejskich, realizowane w formie warsztatów. Szkolenie odbędzie się 26-27 października 2009 roku w Zamku w Karnitach, Gmina Miłomłyn od godz. 11:00.

W programie szkolenia przewidziano:

26 października 2009 roku:

1. Wykład teoretyczno-praktyczny i warsztaty z motywowania członków grupy do działania - Piotr Bucki.

2. Wykład teoretyczno-praktyczny i warsztaty z komunikacji i wizualizacji grupy - Piotr Bucki.

27 października 2009 roku:

1. Blok wykładowo - warsztatowy z tworzenia planów odnowy miejscowości - dr Ryszard Zarudzki.

2. Podsumowanie warsztatów.

Szkolenie liderów wiejskich jest realizowane w ramach projektu "Program LEADER kuźnią lokalnych Liderów" wybranego w konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich przy wsparciu finansowym Samorzadu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz rzeczowym Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

W ramach tego projektu przewidziano jeszcze warsztaty z tworzenia organizacji pozarządowej, doradztwo eksperckie przy tworzeniu planów odnowy miejscowości i zakałaniu organizacji pozarządowej oraz organizację konferencji podsumowującej projekt.

S.Pańczuk