Zrealizowani pierwszy projekt w ramach mikrodoracji Programu Oparacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie. Był to festyn "Bezpieczna Zawada", ktorego organizatorem była  młoda organizacja - Stowarzyszenie Przyjaciół "ZAWADA" w Elblągu. W Festynie swoje umiejętności prezentowały: - Komenda Miejska Policji - bezpieczeństwo, pokaz sprzętu, - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - pokaz sprzętu ratowniczego, - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - mobilne miasteczko rowerowe, nauka jazdy na rowerze dla dzieci i młodzieży, symulator zderzeń, - Firma Vreal - symulator dachowania, - Inspekcja Transportu Drogowego - pokaz sprzętu, - Departament Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego w Elblągu - pokaz sprzętu, - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - I pomoc przedmedyczna, - Pogotowie ratunkowe - I pomoc przedmerdyczna, mierzenie ciśnienia i cukru we krwi, - Elbląski Park Technologiczny - pokaz nauki i techniki. Festyn odbył się 20 września 2014 roku na elbląskiej Zawadzie i cieszył się dużym powodzeniem o czym świadczy fakt, że tylko w ciągu pół godziny rozdano 200 porcji grochówki. Zdjęcia z festynu znajdują się w galerii obrazów na Facebooku obok.  S.Pańczuk
Drukuj

II Forum LGD Warmii i Mazur

włącz .

II Forum LGD Warmii i Mazur - szlaki rowerowe jako produkt turystyczny Warmii i Mazur, które odbędzie się 23-24 listopada 2009 roku w Elblągu ma za zadanie:

 1. Zawarcie porozumienia o współpracy 14 Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur.
 2. Wypracowanie znaczącego produktu turystycznego Warmii i Mazur na bazie szlaków rowerowych.
 3. Przygotowanie realizacji sieciowych zadań LGD Warmii i Mazur.

Celem Prozumienia o współpracy LGD Warmii i Mazur jest:

 1. Wspólna edukacja, sumowanie wiedzy i doświadczenia.
 2. Integracja LGD wokół wspólnych działań.
 3. Samopomoc LGD, wsparcie merytoryczne, organizacyjne.

Zagadnienia związane ze szlakami rowerowymi obejmują:

 1. Przegląd planowania i zarządzania szlakami rowerowymi przez Urząd Marszałkowski i  Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, PTTK Oddział w Elblągu i Olsztynie, LGD Warmii i Mazur oraz LGD wokół Międzynarodowej Trasy Rowerowej R-1.
 2. Wykład Członka Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Krzysztofa Mieczkowskiego nt. tworzenia i znakowania szlaków rowerowych.
 3. Propozycje zagospodarowania szlaków rowerowych przez sieć wsi tematycznych oraz międzynarodowych projektów współpracy wokół szlaków rowerowych.
 4. Cykl wykładów profesora Janusza Majewskiego nt. tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych.

Ponadto w trakcie II Forum planowane są:

 1. Warsztaty dotyczące tworzenia logo i layoutu, struktury strony internetowej oraz informatora LGD Warmii i Mazur.
 2. Dyskusje wokół tematu III Forum i Wiosennego Festiwalu LGD Warmii i Mazur, Księgi Znakarskiej Szlaków Turystycznych Warmii i Mazur, realizacji lokalnych strategii rozwoju i sposobów ich finansowania.

Do udziału w dwudniowym forum zgłosiło się łącznie 107 osób, ściśle związanych z tematyką szlaków rowerowych, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi.

II Forum LGD Warmii i Mazur jest organizowane przez Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu we współpracy z Powiatem Elbląskim, Sekretariatem Regionalnym  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz 14 LGD Warmii i Mazur.

S.Pańczuk

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

 loga-stopka

Opracowanie, aktualizacja i administrowanie stroną internetową finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie i budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie 4.31 Oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.