Konkurs fotograficzny Uroda Krainy Kanału Elbląskiego

| . Opublikowano w Aktualności

b_150_100_16777215_00_images_stories_kanal.jpgSamorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego zaprasza wszystkich fotografów i miłośników fotografowania do  udziału w konkursie fotograficznym realizowanym w ramach projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, współfinansowanego  ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Celem konkursu jest pozyskanie zdjęć ukazujących piękno Krainy Kanału Elbląskiego   służących do promocji i  zachęcających do wypoczynku na tym terenie.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody oraz prezentacja ich prac na wystawie pokonkursowej.
Fotografie wraz z wersją elektroniczną należy   dostarczyć   osobiście   lub   nadesłać   pocztą   w  terminie   do 10 sierpnia 2009 r. do Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego (10-562 Olsztyn,  ul. Emilii Plater 1, pok. 142, tel. 089 521 94 61).
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz oświadczenie są dostępne w zakładce KONKURSY oraz na stronach: www.wrota.warmia.mazury.pl w zakładce TURYSTYKA, www.powiat.elblag.pl, www.powiat-ostroda.pl,
www.powiat-ilawski.pl
Ogloszenie_www
Karta_zgłoszenia_www
Regulamin_konkursowy_www

Oświadczenie_www