Zmieniony Statut Kanał Elbląski LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Informuję, że Walne Zebranei Członków Stowarzyszenia przyjęło zmiany Statutu i KRS dokonał wpisu tych zmiian.

Statut w załączeniu.

S.Pańczuk