Warsztaty pisania wniosków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Zapraszamy na warsztaty nt. pozyskiwania środków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, 26 kwietnia 2019 roku, godz. 9.00-15.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40.

W programie spotkania przewidziano:

1. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów indywidualnych, dotyczących podejmowania działalności gospodarczej.

2. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów indywidualnych, dotyczących rozwijania działalności gospodarczej.

3. Zasady sporządzania biznesplanów w zakresie tworzenia i rozwijania firm.

4. Zasady wypełniania formularzy wniosków o przyznanie pomocy w ramach zadań w Projektach Grantowych.

5. Działania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w zakresie rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego. 

S.Pańczuk