Spotkanie informacyjne o LSR OW KE w Gminie Gronowo Elbląskie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie na spotkanie informacyjne nt. realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) na lata 2016-2023

Termin i miejsce:

10 kwietnia 2019 roku

godz. 11:00-13:00

Urząd Gminy Gronowo Elblaskie, ul. Łączności 3, sala sesyjna

Program spotkania:

  1. Prezentacja LSR OW KE na lata 2016-2023
  2. Kryteria wyboru operacji/grantobiorców
  3. Harmonogram naboru wniosków                                                      

Wójt Gminy Gronowo Elbląskie                                               

Prezes Zarządu LGD Kanał Elbląski