Zaproszenie Walne Zebranie Członków

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania uprzejmie zapraszam na XXII/1/2019 posiedzenie Walnego Zebrania Członków w Elblągu, ul. Saperów 14A, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego – 22 marca 2019 roku w godz. 12.00-13.45 w I terminie lub 12.15-14.00 w II terminie. Bardzo proszę o udział w XXII/1/2019 posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW obejmuje:

 1. Otwarcie i przedstawienie celu Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie wniosków i porządku obrad XXII-1-2019 Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie protokołu z WZC XXI-1-2018 posiedzenia WZC zwołanego na 19 lutego 2018 roku.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań organów Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2018 rok, w tym Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Rady.
 5. Wyniki warsztatu refleksyjnego nad realizacją LSR OW KE na lata 2016-2023 i propozycją podziału dodatkowych środków LSR OW KE 2016-2023.
 6. Dyskusja nad projektami uchwał i podjęcie:UCHWAŁY nr XXII/1/1/2019 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/2/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2018 rok.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/3/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania za 2018 rok wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/4/2019 w sprawie raportu z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji społeczno–gospodarczej za lata 2016-2018
  • UCHWAŁY nr XXII/1/5/2019 w sprawie raportu z monitoringu rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego za kres 2017-2018.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/6/2018 w sprawie przyjęcia Planu finansowego Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2019 rok.
  • UCHWAŁY nr XXI/I1/7/2019 w sprawie przyjęcia Planu pracy Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania na 2019 rok.
  • UCHWAŁY nr XXII/1/8/2018 w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do zaciągania zobowiązań finansowych.
 7. Wolne głosy i wnioski.
 8. Przyjęcie protokołu XXII/IV/1/2019 z bieżącego posiedzenia Walnego Zebrania Członków.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

S.Pańczuk