FIO - wzmocnienie NGO Nasza Wenecja

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

4/IL/2018

Tytuł: Zwiększenie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia „Nasza Wenecja”

Młode organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Nasza Wenecja”

Wartość projektu: 5 780,00

Kwota dotacji: 5 000,00

Opis projektu: Stowarzyszenie "Nasza Wenecja" zrealizowało projekt, który miał na celu wzmocnienie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia poprzez zakupienie sprzętu tj.: komputer przenośny, urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny oraz wzmacniacz sygnału do Internetu, przygotowanie lokalu. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia zakresu możliwości rozwojowych, integracji społeczności lokalnej, pobudzenia społeczności lokalnej do udziału w życiu publicznym, wszechstronnego rozwoju wsi, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III.

Grażyna Wasilewska