Monitoring rozwoju przedsiębiorczości

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prowZgodnie z zapisami umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", Beneficjenci, którzy otrzymali drugą transzę pomocy w przypadku podejmowania działalności, lub płatność końcową, w przypadku rozwijania działalności, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji monitorującej z biznesplanu, lub informacji po realizacji operacji.

Zobowiązanie to wynika:
- z paragrafu 5 pkt 15 Umowy o Przyznaniu Pomocy dla osób podejmujących działalność gospodarczą: "Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, z zachowaniem terminu określonego w par. 6 ust. 5.", tj. do końca kwartału następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy.
- z paragrafu 5 pkt 24 Umowy o Przyznaniu Pomocy dla osób rozwijających działalność gospodarczą: "Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w Programie, przepisach ustawy, rozporządzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności do złożenia w Zarządzie Województwa informacji monitorującej z realizacji biznesplanu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do umowy, z zachowaniem terminu określonego w paragrafie 8 ust.5.", tj. do końca kwartału, następującego po pierwszym roku, liczonym od dnia wypłaty przez Agencję płatności końcowej.
W związku z powyższym, w dalszej treści wiadomości znajdują się przedmiotowe załączniki:
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx): POBIERZ
- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf): POBIERZ
Więcej informacji znaleźć można w wyjaśnieniach ARiMR dotyczących informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji: TUTAJ

 źródło: ttps://prow.warmia.mazury.pl/informacja-monitorujaca-z-realizacji-biznesplanu-po-realizacji-operacji-w-ramach-poddzialania-19-2