Posiedzenie Zarządu KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

LOGO LGD11 grudnia 2018 roku od godz. 09.00 w Elblągu, ul. Jana Amosa Komeńskiego 40, biuro KE LGD, pokój 24 odbędzie się VI-IV-8/2018 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Łaczy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1.      Stwierdzenie kworum VI-IV-8/2018 posiedzenia Zarządu.
2.      Przyjęcie porządku obrad VI-IV-8/2018 posiedzenia Zarządu.
3.      Przyjęcie protokołu z V-IV-7/2018 posiedzenia Zarządu z 7 listopada 2018 roku.
4.      Informacja o realizacji LSR OW KE 2016-2023.
5.      Stan przygotowania planowanych wniosków na 2019 rok w zakresie projektów współpracy:
5.1. Questingowy Projekt Współpracy II.
5.2. Zintegrowany Produkt Turystyczny SMAK – ZPT SMAK.
6.      Informacja z realizacji operacji własnych KE LGD, tj.:
6.1.  Ekomuzeum Krainy Kanału Elbląskiego;
6.2.  Wsi Tematycznych Krainy Kanału Elbląskiego;
6.3.  Odnowienie oznakowania tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego.
7.      Informacja z realizacji projektów współprac KE LGD, tj.:
7.1.  PW SMAK (4 LGD: Barcja, Kanał Elbląski, Trzy Doliny, Ziemia Łańcucka);
7.2.  PW MPT (3 LGD: Kanał Elbląski, Mazurskie Morze, Ziemia Lubawska);
7.3.  Hiszpański Projekt Współpracy 4 LGD: Warmiński Zakątek, Południowa Warmia, Brama Mazurskiej Krainy, Kanał Elbląski, konferencja z Hiszpanami;
8.      Informacja o realizacji kosztów bieżących i aktywizacji w ramach działania 19.4 PROW 2014-2020 (LEADER).
9.      Informacja o koordynacji marki Krainy Kanału Elbląskiego.
10.    Informacja o wdrażaniu projektu FIO Warmia Mazury Lokalnie 3 na lata 2018-2019.
11.    Wolne głosy i wnioski, uwagi, sprawy różne.
12.    Zamknięcie posiedzenia.

 S.Pańczuk