Podwórko pod bocianami w Janowie

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

IMG 20181108 142027 2Grupa nieformalna "Janowo na nowo" długo zabiegała o własne miejsce spotkań. W 2018 roku udało im się pozyskać mikrogrant w ramach PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III i wybudować miejsce spotkań mieszkańców. Powstała estetyczna wiata wisująca się w żuławski krajobraz wsi  Janowo.

Tytuł mikroprojektu: Podwórko pod bocianami

Realizator: Janowo na nowo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wierzba

Wartość projektu: 12 570,00 PLN

Kwota dotacji: 3 500,00 PLN

Opis projektu: stworzenie dobra wspólnego, czyli altany, która przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Janowo, ich aktywizacji i pracy na rzecz własnego społeczeństwa. Wyeliminowanie bierności wśród społeczności i zwiększenie możliwości planowania wspólnych działań - tak o sobie napsiali mieszkańcy Janowa.

Gratulujemy i czekamy na wartości dodane mikroprojektu :).

Autr fotografi: Krzysztof Oksiędzki. Jest to efekt monitoringu realizacji zadania.

IMG 20181108 142113IMG 20181108 142113IMG 20181108 142113IMG 20181108 142113

IMG 20181108 142048 04IMG 20181108 142048 04