Umowy FIO WML III podpisane

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

DSC0625412 października 2018 roku zostały podpisane umowy PO FIO Warmia Mazury Lokalnie III. Do dofinansowania zostało wybranych 11 zadań służących tworzeniu dobra wspólnego, natomiast umowy zawarto z 10 podmiotami, w tym 2 młodymi organizacjami pozarządowymi i 8 grupami nieformalnymi i patronackimi organizacjami. Kwota dofinansowania wyniosła 42.563,88 PLN, a łączna kwota 10 zadań do realizacji 64.722,89 PLN ogółem. Podpisane umowy dotyczą:

1. Tytuł: Pomagamy i nie marnujemy

Młode organizacja pozarządowa: STOWARZYSZENIE PAJDKA

Wartość projektu: 5 778,89 PLN

Kwota dotacji: 4 478,89 PLN

Cel projektu: usprawnienie wydawana żywności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, opracowanie procedur wydawania żywności poprzez zakup sprzętu biurowego.

 

 

2. Tytuł: Zwiększenie potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia „Nasza Wenecja”

Młode organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie „Nasza Wenecja”

Wartość projektu: 5 780,00 PLN

Kwota dotacji: 5 000,00 PLN

Cel projektu: zwiększenie potencjału stowarzyszenia poprzez zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania, wyrównanie szans rozwojowych, zwiększenie kompetencji członków

 

3. Tytuł: MAGIA GIER PLANSZOWYCH

Realizator: AKTYWNE WARSZEWO

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy

Wartość projektu: 6 900,00 PLN

Kwota dotacji: 5 000,00 PLN

Cel projektu: aktywizacja mieszkańców do współpracy i pogłębienia relacji międzysąsiedzkich i międzypokoleniowych. Regularne spotykanie się na świetlicy wiejskiej i gra w gry planszowe przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Rozwój potencjału twórczego uczestników.

 

4. Tytuł: Miejsce spotkań w Babiej Dolinie

Realizator: Babia Dolina z inicjatywą

Wnioskodawca: FUNDACJA „Teraz My”

Wartość projektu: 5 750,00 PLN

Kwota dotacji: 4 000,00 PLN

Cel projektu: stworzenie miejsca rekreacyjnego z którego mieszkańcy, jak i przyjezdni będą mogli skorzystać. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie umiejętności obserwacji przyrody, zdobycie umiejętności rozpoznawania ptaków, poprzez warsztaty z budowy karmników.

 

5. Tytuł: Podwórko pod bocianami

Realizator: Janowo na nowo

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Wierzba

Wartość projektu: 12 570,00 PLN

Kwota dotacji: 3 500,00 PLN

Opis projektu: stworzenie dobra wspólnego, czyli altany, która przyczyni się do integracji mieszkańców wsi Janowo, ich aktywizacji i pracy na rzecz własnego społeczeństwa. Wyeliminowanie bierności wśród społeczności i zwiększenie możliwości planowania wspólnych działań.

 

6. Tytuł: Działaj z nami

Realizator: Razem można więcej

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim

Wartość projektu: 3 530,00 PLN

Kwota dotacji: 2 900,00 PLN

Cel projektu: kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez eliminowanie popularnej wśród ludzi obojętności na krzywdę lub potrzebę pomocy drugiej osoby. Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej jako wzmocnienie potencjału wiary drugiej osoby w umiejętność udzielenia prawidłowej pomocy.

 

7. Tytuł: ŻYJMY ZDROWO I KOLOROWO

Realizator: „Bielnikowo”

Wnioskodawca: Janów-Drużno-Truso

Wartość projektu: 5 895,00 PLN

Kwota dotacji: 4 234,99 PLN

Cel projektu: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w środowisku lokalnym, poprzez organizację działań o charakterze sportowo – rekreacyjnym z zachowaniem wspólnej, równoprawnej w podziale zadań decyzji, dotyczącej  aktywności uczestników. Rozbudzenie wśród młodzieży oraz ukształtowanie postaw prozdrowotnych. Przeciwdziałanie biernemu trybowi życia oraz niskiej świadomości jego wpływu na samopoczucie i zdrowie.

 

8. Tytuł: Rewitalizacja terenu wokół stawu

Realizator: AKTYWNE BORZYNOWO

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie

Wartość projektu: 7 829,00 PLN

Kwota dotacji: 4 900,00 PLN

Cel projektu: poprawa wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie miejsca w celu wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, w tym seniorów. Poprawa estetyki, dotąd niedostatecznie zagospodarowanego terenu wokół stawu poprzez odmulenie stawu, stworzenie zacisznego miejsca do spędzenia wolnego czasu, zaspokojenie dobra wspólnego.

 

9. Tytuł: Organizacja Święta Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni

Realizator: Miłośnicy Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni

Wnioskodawca: Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

Wartość projektu: 5 540,00 PLN

Kwota dotacji: 4 300,00 PLN

Cel projektu: integracja mieszkańców, wypracowanie modelu wspólnej organizacji wydarzenia, zwiększenie wiary we własne siły i możliwości lokalnej społeczności. Zwiększenie poczucia własnej tożsamości. Poprawa rozpoznawalności Łęcza jako wioski tematycznej.

 

Tytuł: Smaki dzieciństwa – wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Realizator: Smakosze tradycji

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”

Wartość projektu: 5 150,00 PLN

Kwota dotacji: 4 250,00 PLN

Cel projektu: aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli wsi Oleśno w życie publiczne i działania integrujące całe rodziny.

K. Oksiędzki

DSC06260DSC06260DSC06260DSC06260DSC06260DSC06260DSC06260DSC06260DSC06260

 

10.