Środek Świata Przedsiębiorczych Kobiet

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

rodek świata w OleśnieZakończony został cykl spotkań szkoleniowych wzmacniających kompetencje przedsiębiorczych kobiet. Na podstawie książki Pani profesor o aktywizowaniu przedsiębiorczych kobiet powstał projekt dotyczący wzmocnienia kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego. Było o różnicach w prowadzeniu biznesu przez kobiety i mężczyzn, priorytetach i celach, o motywowaniu, o zarządzaniu czasem i samorozwojem, sztuce skutecznej komunikacji, a nawet sztuce wizażu. Wielkie podziękowania za to wszystko, co wydarzyło się podczas trzech spotkań szkoleniowych przekazuję w imieniu uczestniczek spotkań szkoleniowych:
 1. Pomysłodawczyniom: Jadwidze Król, Elżbiecie Mieczkowskiej, Marlenie Szwemińskiej, Stanisławie Pańczuk.
 2. Realizatorom: Marlenie Szwemińskiej - prezesce i członkom Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Oleśno - wieś z pomysłem oraz Marcinowi Ślęzakowi - Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie, za wielkie wsparcie udzielone w realizacji projektu.
 3. Wykonawcom: 
 • profesor dr hab. Janinie Sawickiej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
 • dr Elżbiecie Zubrzyckiej z Wydawnictwa Psychologicznego w Gdańsku.
 • profesor sztuki Witoldowi Chmielewskiemu z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • dr Ewie Szerszeń i Beacie Brednarczyk - coachom biznesu.
 • Karolinie Strzelec - wizażystce.

Swoimi doświadczeniami w polityce, prowadzeniu biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych podzieliły się:

 • Jadwiga Król - Radna Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 • Genowefa Kwoczek - Wójt Gminy Elbląg
 • Barbara Bąkowska - Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka zs. w Pasłęku
 • Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu
 • Władysława Heidner - Prezes Stowarzyszenia Zicherka zs. w Kazimierzowie
 • Halina Cieśla - Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców 
 • Beata Wrzosek - przedstawicielka Elbląskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych zs. w Elblągu
 • Bożena Dąbrowska - przedstawicielka Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Oleśno - Wieś z Pomysłem
 • Marlena Szwemińska - Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Oleśna - Wieś z Pomysłem
 • Elżbieta Mieczkowska - Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej zs. w Elblągu
 • Joanna Włodarska - Prezes Stowarzyszenia Dwie Wsie zs. w Dłużynie i właścicielka Akademii Siedliska Pod Lipami
#ŚrodekŚwiata to jest miejsce, z którego patrzymy na świat.
Nasz środek świata w tym projekcie to: #Oleśno#LGD#KrainaKanałuElbląskiego#EkoMuzeumKrainyKanałuElbląskiego.
Osobowość to sposób patrzenia na świat. Nie ma komunikacji z drugim dnem.  
 
Składam wielkie podziękowania inspiratorkom projektu, wykonawcom, realizatorom i uczestnikom spotkań. To był bardzo dobrze spędzony czas i dobrze wykorzystane pieniądze. Projekt "Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet" realizowało Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi - Oleśno - Wieś z Pomysłem.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.  
Instytucją Zarządzającą jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Refleksje z projektu "Wspieranie kompetencji przedsiębiorczych kobiet" spisała S.Pańczuk