Szkolenie przedsiębiorczych kobiet - II blok

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Oleś pieczatka z OleśnaNa 17-18 września 2018 roku zaplanowano II blok szkoleniowy przedsiębiorczych kobiet.  Jest on poświęconony tematowi  EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA CZASEM I SAMOROZWOJEM.

Zaplanowano 3 prowadzących, 29h wykładowo-warsztatowych, w tym 3h wykładów + 2 x 13h prezentacje i warsztaty:

  1. pierwszy dzień 8h: wykład 3h, wizyta studyjna 2h w Eko Snails Garden w Krasinie, Gmina Pasłęk i prezentacja 4 liderek, warsztat 3h w 2 grupach po 20 osób (2 prowadzących).
  2. drugi dzień: warsztaty 8h, w tym 1h podsumowania, 2 grupy po 20 osób (2 prowadzących).

WYKŁADOWCA dr Elżbieta Zubrzycka związana z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym, psychoterapeutka, uczestniczy w całym bloku szkoleniowym, w tym prowadzi wykład i warsztaty jednej grupy: ma uświadomić ważność wyboru pełnionej w życiu roli, godzenia ról w oparciu o „zegar życia”, doskonalenia samorozwoju, wymierne korzyści bycia atrakcyjnym pod względem społecznym, wzbudzić wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. Kobiety nie wykorzystują swojego potencjału, gdyż nieświadomie popełniają błędy, które wpojono im w dzieciństwie m.in. stereotypy określonych ról i zachowań.

PREZENTACJE: 2 godzin w Eko Snails Garden - Bistro Ślimaka w Krasinie, Gmina Pasłęk, 4 lokalne liderki x 30 minut: 2 NGO + 2 bizness women:

WARSZTATY: 11 godzin, 3 prowadzących, pierwszy dzień – 3h x 2 grupy po 20 osób; drugi dzień – warsztaty 8h, w tym 1h podsumowania, 2 grupy po 20 osób, dotyczą:

1. Rozwijania swoich umiejętności i samodoskonalenia, czyli: 

1) umiejętność działania w warunkach ryzyka, 

2) funkcjonowanie w warunkach stresu, 

3) sztuka negocjacji, 

4) zdolność do rozwiązywania problemów interpersonalnych, 

5) praca zespołowa, 

6) 10 zasad lobbingu, 

7) zarządzanie personelem, błędy szefa, jak rozwijać potencjał swoich pracowników? jak współpracować z toksycznymi ludźmi?

2. Sztuka bycia atrakcyjnym, sekrety osobistego magnetyzmu, czyli: 

1) wygląd zewnętrzny, 

2) atrakcyjność dla pozostałych nas, 

3) pierwsze wrażenie, 

4) flirtowanie sprawia, że świat się kreci wokoło, 

5) drugie wrażenie, 

6) sekrety charyzmy, 

7) pozytywne wrażenie i wewnętrzny magnetyzm), 

8) sztuka wizażu, atuty kobiecości, 

9) błędy popełniane przez kobiety, które nieświadomie niszczą własną karierę

3. Samoocena, biznes to gra, zachowanie, myśli, budowanie własnej marki i sztuka autoprezentacji, brzmienie słów, wygląd, reakcje, plan rozwoju osobistego.

Szkolenie jest organizowne przez Stowarzyszenie Mieszkańców Oleśna "Oleśno-wieś z pomysłem". Finansowanie ze środków PROW działanie 19.2 poprzez LEADERa.