Wyniki naboru wniosków PO FIO WML 3

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Logo FIO NIW 2018Do 12 sierpnia 2018 organizacje pozarządowe i grupy nieformalne składały wnioski do konkursu grantowego „FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE III”

Łącznie zostało złożonych 77 wniosków w tym:

GRUPY NIEFORMALNE – wpłynęło 22 wnioski, na łączną kwotę 96 085,00 zł

MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 94 443,39 zł

GRUPY SAMOPOMOCOWE – wpłynęło 35 wniosków na łączną kwotę 163 605,50 zł

Od 13 sierpnia do 10 września br. zespół ekspercki programu będzie dokonywał oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

Liczba wniosków złożonych z obszaru działania poszczególnych Ośrodków:

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Lokalna Grupa Działania "Warmiński Zakątek"

Powiat bartoszycki – 3 wnioski ( 14.300,00 zł )

Powiat lidzbarski – 4 wnioski (18.720,50 zł )

Powiat braniewski – 3 wnioski ( 13.966,00 zł )

Powiat olsztyński (gmina Dobre Miasto, Jeziorany, Świątki, Dywity, Jonkowo) - 7 wniosków ( 24.500,00 zł )

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ"

Powiat nowomiejski – 1 wniosek ( 5.000,00 zł )

Powiat iławski – 12 wniosków ( 57.277,00 zł )

Powiat ostródzki (gmina Dąbrówno, Grunwald, Ostróda) – 1 wniosek ( 4.500,00 zł )

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Nidzicki Fundusz Lokalny 

Powiat szczycieński – 8 wniosków ( 35.956,50 zł )

Powiat nidzicki – 3 wnioski ( 13.139,00 zł )

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA" 

Powiat ełcki – 5 wniosków ( 21.050,00 zł )

Powiat olecki – 2 wnioski ( 8.855,00 zł )

Powiat węgorzewski – 3 wnioski ( 15.000,00 zł )

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 

powiat piski – 2 wnioski ( 9.706,00 zł )

powiat giżycki – 4 wnioski ( 19.700,00 zł )

Ośrodek Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie – Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” 

Miasto Olsztyn – 1 wniosek ( 5.000,00 zł )

Powiat olsztyński (gmina Kolno, Biskupiec, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Olsztynek) – 2 wnioski ( 9.995,00 zł )

Punkt Animacyjno - Doradczy Warmia Mazury Lokalnie - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania 

Miasto Elbląg – 3 wnioski ( 9.9878,89 zł )

Powiat elbląski – 11 wniosków ( 48.100,00 zł )

Powiat ostródzki – 2 wnioski ( 9.490,00 zł )

Przypominamy, że limit środków na dofinansowanie projektów w roku bieżącym wynosi 274.250,00 złotych w tym:

82.000,00 z przeznaczeniem dla Młodych Organizacji Pozarządowych

192.250,00 zł z przeznaczeniem dla grup nieformalnych i samopomocowych

Ogłoszenie wyników konkursu powinno nastąpić do dnia 14 września 2018 r.

Szczegółowe informacje o wysokości wsparcia i terminie podpisania umów z grantobiorcami zostaną zamieszczone na stronie www.warminskizakatek.com.pl