Wzmocnienie kompetencji kobiet z KKE

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prow29 i 30 sierpnia 2018 roku odbył się pierwszy blok szkoleniowy w ramach projektu: "Wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego". Projekt zakłada osiągnięcie bardzo ambitnych celów i rezultatów oraz proponuje atrakcyjne metody szkoleniowe i wizyty studyjne.

Profesor Janina Sawicka przedstawiła społeczno-zawodową sytuację kobiet w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz specyfikę przedsiębiorczości kobiet. Wywołało to bardzo ożywioną dyskusję o rolach pełnionych przez kobiety i mężczyzn, różnicach w zachowaniu, podejmowaniu decyzji i wzajemnych relacjach.

Wykład miał wpływ na przebieg warsztatów i sposób prezentacji lokalnych liderek. W ramach warsztatów swoje historie i ścieżki zawodowe oraz godzenie ról w życiu opowiedziały m.in.:

1) Genowefa Kwoczek - Wójt Gminy Elbląg

2) Jadwiga Król - Radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, organizatorka Kongresów Kobiet

3) Barbara Bąkowska - Prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" zs. w Pasłęku

4) Stanisława Pańczuk - Prezes Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zs. w Elblągu

Lokalne liderki mówiły przede wszystkich o swoich emocjach, wpływie wychowania i otoczenia na pełnione w życiu role. O roli mentorów w rozwijaniu talentów, o umiejętnościach i predyspozycjach, pobudzaniu do działania innych, pomaganiu i korzystaniu z pomocy innych osób, dzieleniu się wiedzą, przebudzeniu, wartościach, walce o swoje miejsce i pozycję, a w każdym przypadku o ciężkiej pracy, trudnych wyborach, wytrwałości i wierności swoim ideałom. I chyba w przypadku kobiet jest to podstawa każdego sukcesu, a przynajmniej poczucia spełnienia.

Wystąpienia lokalnych liderek pokazały jak różne są motywacje do działanie, podejmowania takich czy innych wyzwań. Jak nasza przeszłość, wychowanie, inni ludzie, nasi mentorzy, czy autorytety wpływają na nasze decyzje. Jak odkrycie własnych talentów i predyspozycji, ich rozwijanie, czy poczucie krzywdy, wpływa na nasze życie i sukcesy zawodowe, na to jakie jesteśmy. W każdym przypadku tylko ciężka praca i wytrwałość w realizacji jasno określonych celów prowadzą do zamierzonych osiągnięć, a nasze zachowanie uwarunkowane doświadczeniem z przeszłości i przybieranie masek z obawy przed oceną otoczenia wpływa na postrzeganie nas jako osób z pozoru twardych, konsekwentnych. Rzeczywistość bywa zupełnie inna. 

Drugi dzień warsztatów pod hasłem: "MOST... co chcesz zobaczyć po drugiej stronie?" prowadziły Beata Bednarczyk i Ewa Kulesza-Szerszeń. Miałyśmy za zadanie odpowiedzieć sobie na pytania o ideały i rzeczywistość oraz budowanie mostu, jak przejść na drugą stronę, czyli:

1) Jaki jest Twój ideał?

2) Jaka  jest Twoja rzeczywistość?

3) Czego brakuje, aby zbudować między nami most?

4) Co ZABIERAM ze sobą?

5) Co POZOSTAWIAM za sobą?

6) Czego PRAGNĘ na kolejnym etapie mojej podróży?

7) Co powinnam zrobić w najbliższym czasie?

To był wspaniale spędzony czas w gronie niezwykłych kobiet. Wszystkim uczestniczkom serdecznie dziękujemy. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Poddziałanie 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 Realizatorem jest Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - Wieś z pomysłem" - podaje Marlena Szwemińska, realizatorka projektu: Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet Krainy Kanału Elbląskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji 40 przedsiębiorczych kobiet z obszaru objętego LSR OW KE 2016-2023 poprzez organizację 3 bloków szkoleniowych wykładowo-warsztatowych połączonych z 3 wizytami studyjnymi i prezentacjami 19 lokalnych liderek - przedsiębiorczych kobiet Krainy Kanału Elbląskiego, w ciągu 6 dni szkoleniowych, w okresie 6 miesięcy. Zaplanowane zadania tworzą jedną całość i są ze sobą powiązane. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i przełamywanie psychologicznych barier podejmowania działalności gospodarczej czy społecznej, skutecznego działania. 

Projekt odpowiada na potrzebę wzrostu gospodarczego i poprawę dochodów mieszkańców Krainy Kanału Elbląskiego, gdyż Kraina ta jest jednym z najbiedniejszych regionów Polski. Przyczyną tej sytuacji jest niski poziom kapitału społecznego, który nie posiada umiejętności zagospodarowania bogatego potencjału Krainy Kanału Elbląskiego, a decydującego o poziomie życia mieszkańców. Rozwiązanie tego problemu zamierzamy osiągnąć poprzez podniesienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet Krainy Kanału Elbląskiego. Kreatywne i przedsiębiorcze kobiety mogą zaktywizować gospodarczo i społecznie obszary wiejskie Krainy Kanału Elbląskiego.

Dlaczego kobiety? bo kobiety są w gorszej sytuacji na rynku pracy niż mężczyźni, więcej jest bezrobotnych kobiet niż mężczyzn, dochody kobiet są niższe niż mężczyzn, mniej kobiet jest na wyższych stanowiskach pracy niż mężczyzn, mimo iż kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Społeczno-kulturowy kontekst ma istotne znaczenie w kształtowaniu się przedsiębiorczości kobiet wiejskich i roli business women. Obie płci edukowane są w kierunku różnych celów i wartości życiowych, mają różną motywację osiągnięć, czego innego oczekują od przyszłości. Kobiety wiejskie, lokalne liderki powinny znać swoją wartość i nie poddawać się ślepo nadanym rolom.

Poznaniu służą TESTY KOMPETENCJI. Uświadomienie to zaledwie pierwszy etap. Do osiągnięcia sukcesu w biznesie wcale nie jest potrzebne przyjmowanie męskich wzorców zachowań. Osiągnięcie powodzenia i sukcesu w roli business women wymaga określonych postaw i zachowań dotyczących zdolności dokonywania szybkiej oceny sytuacji i podejmowania trafnych decyzji, umiejętności działania w warunkach ryzyka, funkcjonowania w warunkach stresu, sztuki negocjacji, zdolności do rozwiązywania problemów interpersonalnych, otwartości, niestereotypowości, niekonwencjonalności myślenia, zaufania w biznesie, twórczej kooperacji, lojalności.

W biznesie, działalności samorządowej i społecznej niezwykle potrzebna jest także wiedza i umiejętności z zakresu skutecznej KOMUNIKACJI, WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH, NEGOCJACJI I LOBBINGU. Rozwiązanie tego problemu zamierzamy osiągnąć poprzez podniesienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet Krainy Kanału Elbląskiego, gdyż ludzie sukcesu odnoszą sukcesy przede wszystkim dlatego, że chcą się rozwijać i szkolić. To przedsiębiorcze kobiety mogą dźwignąć gospodarczo i społecznie Krainę Kanału Elbląskiego, bo zdobyta wiedza i umiejętności dają odwagę do działania.

Osiągnięcie zakładanego celu jest możliwe poprzez realizację zadań planowanych w projekcie w 3 szkoleniowych blokach tematycznych. Pierwszy blok tematyczny: OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET WIEJSKICH pod patronatem prof. zw. dr hab. Janiny Sawickiej już za nami. Służył pokazaniu różnic w postrzeganiu przez kobiety i mężczyzn przywództwa i przedsiębiorczości, sukcesu lub porażki, ocen predyspozycji i poczucia społecznych kompetencji, znaczenia pełnionych ról, syndromu "wyuczonej bezradności", segregacji rynku pracy, sposobu zarządzania.