Wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych kobiet z Krainy Kanału Elbląskiego

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Oleś pieczatka z OleśnaStowarzyszenie Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem" realizuje projekt odpowiadający na potrzebę wzmocnienia kompetencji kobiet wiejskich Krainy Kanału Elbląskiego. Projekt zakłada trzy bloki tematyczne szkoleniowo - warsztatowe pod patronatem prof. zw. dr hab. Janiny Sawickiej, dr Elżbiety Zubrzyckiej, prof. Witolda Chmielewskiego. Każdy blok tematyczny ma inną myśl przewodnią:

1) OD KREATYWNOŚCI DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET WIEJSKICH - patronat prof. zw. dr hab. Janiny Sawickiej.
Ten blok tematyczny służy pokazaniu różnic w postrzeganiu przez kobiety i mężczyzn przywództwa i przedsiębiorczości, sukcesu lub porażki, ocen predyspozycji i poczucia społecznych kompetencji, znaczenia pełnionych ról, syndromu "wyuczonej bezradności", segregacji rynku pracy, sposobu zarządzania.

Termin: 29-30 sierpnia 2018 roku.

Lokalizacja: wykład – Elbląg, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, wizyta studyjna i prezentacje – statek na Kanale Elbląskim, Elbląg-pochylnia Jelenie, warsztaty – Władysławowo, Gmina Elbląg.

1 wykładowca, 2 moderatorów warsztatów, prezentacja 11 lokalnych liderek.

2) EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM I SAMOROZWOJEM pod patronatem dr Elżbiety Zubrzyckiej. 
Kobiety nie wykorzystują swojego potencjału, gdyż nieświadomie popełniają błędy, które wpojono im w dzieciństwie, czyli stereotypy określonych ról i zachowań. Wykład i warsztaty mają uświadomić ważność wyboru pełnionych w życiu ról, godzenia ról w oparciu o "zegar życia", doskonalenie samorozwoju, wymierne korzyści bycia atrakcyjnym pod względem społecznym, wzbudzanie wiary w siebie i poczucia własnej wartości.

Termin: 17-18 września 2018 roku.

Lokalizacja: wykład – Pasłęk, wizyta studyjna i prezentacje – Farma Eko Snails Garden w Krasinie, Gmina Pasłęk, warsztaty – Dobry, Gmina Godkowo.

1 wykładowczyni i 2 moderatorki warsztatów, prezentacja 4 lokalnych liderek.

3) SZTUKA SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI pod patronatem profesora sztuk pięknych Witolda Chmielewskiego.
Przedsiębiorczym kobietom, lokalnym liderkom potrzeba umiejętności, które dadzą odwagę do wystąpień publicznych i argumentowania swoich racji.

Termin: 10-11 października 2018 roku.

Lokalizacja: wykład – Stodolarnia w Oleśnie, gmina Gronowo Elbląskie, wizyta studyjna i prezentacje – Stodolarnia w Oleśnie, gmina Gronowo Elbląskie, warsztaty – Karnity, Gmina Miłomłyn. 

1 wykładowca, 2 moderatorów warsztatów, prezentacja 4 lokalnych liderek.

SCHEMAT SZKOLENIA KAŻDEGO BLOKU TEMATYCZNEGO obejmuje:

1) WYKŁADY (3 wykłady – uczestnictwo w prezentacjach i w warsztatach) mają uświadomić potrzebę przełamywania schematów obyczajowych i kulturowych postrzegania kobiet, możliwości zmiany postaw, zachowań i działań przedsiębiorczych kobiet, przestrzegania zasad etyki w biznesie, roli przedsiębiorczych kobiet w rozwoju Małych Ojczyzn.
I blok tematyczny – 2h, II blok tematyczny – 3h, III blok tematyczny – 3h.

2) PREZENTACJE LIDEREK I LIDERÓW oraz potencjału Krainy Kanału Elbląskiego pt.: Co może duży lider w małym środowisku (3 wizyty studyjne, prezentacja 19 osób: 7 busines women, 7 NGO, 3 JST, 1 polityk, 1 LGD) są przykładem dobrych praktyk w biznesie, organizacjach pozarządowych, samorządzie i polityce.
Odbywają się w lokalnym środowisku, w ramach tzw. wizyt studyjnych, służących poznaniu potencjału gospodarczego, lokalnych liderek biznesu i kultury, poznaniu społecznej aktywności kobiet, przedsiębiorczych postaw kobiet, przykładów innowacyjności i promocji w Internecie. Podstawą sukcesu w biznesie najważniejszy jest pomysł, rzetelna realizacja i promocja. Ma to pokazać 19 zaplanowanych prezentacji w trakcie 3 wizyt studyjnych:
I blok tematyczny na statku na Kanale Elbląskim, prezentacja 11 liderek i liderów;
II blok tematyczny w EKO Snails Garden w Krasinie, Gmina Pasłęk prezentacja 4 liderek;
III blok tematyczny w Stodolarni w Oleśnie, Gmina Gronowo Elbląskie, prezentacja 4 liderek.

3) WARSZTATY (3 bloki tematyczne z podziałem na 2 grupy po 20 osób, 8 prowadzących, w tym 3h podsumowań po każdych warsztatach.
Przedsiębiorczym kobietom, lokalnym liderkom potrzeba umiejętności, które dadzą odwagę do samodzielnego podejmowania decyzji, wystąpień publicznych, argumentowania swoich racji, zarządzania zespołem, atrakcyjnej wizualizacji, skutecznej promocji.

Warsztaty służą:

  • wypracowaniu umiejętności wyznaczania i osiągania celów oraz sprowadzania celów do wykonywalnego planu działania. Pozwolą odkrywać odmienne możliwości, ujawnić wewnętrzne potencjały, pobudzać do działania, rozwijać świadomość i intuicję, dokonywać szybkiej oceny sytuacji i podejmowania trafnych decyzji. Podnieść samoocenę kobiet i przełamać niskie poczucie społecznych kompetencji;
  • określeniu cech osobowości ułatwiających lub utrudniających działanie przedsiębiorcze;
  • sprawdzeniu własnych predyspozycji w teście kompetencji;
  • komunikacji społecznej, wystąpień publicznych, odpowiedzi na trudne pytania;
  • sztuki wizażu i atutów kobiecości;
  • skutecznej promocji w biznesie.

    Marlena Szwemińska